Nederlog        

 

   26 maart 2009

 

Ambtenaar Dorknoper "lééft" (Nout Wellink)

crisis-economie

Hmmm... alweer ben ik gevallen voor Rosa's verlokkingen (*), dus ook vandaag zal ik mij moeten beperken en inhouden.

Het valt mij nog steeds persoonlijk moeilijk om bureaucraten en bestuurders te begrijpen, al heb ik de leeftijd der wijzen toch wel bijna bereikt en al studeerde ik psychologie en nog zo het een en ander, en de voornaamste redenen voor mijn onbegrip moeten dus wel in mijn opvoeding en aanleg zitten, wat allebei tekortkomingen zijn waar ik niet veel tot niets over in te brengen had.

Neem nou Nout Wellink...

Wellink hekelt bonusdiscussie

staat er op de voorpagina van de vandaagse NRC, met als eerste alinea:

Een volkswoede tegen bankiers kan het herstel van de financiële sector ernstig bemoeilijken. Politici zouden moeten oppassen met het voeden van de boosheid. Die waarschuwing uit president Nout Wellink van De Nederlandsche Bank (DNB) vandaag in een vraaggesprek met deze krant.

Obama begrijpt niets van politiek, vergeleken met Nout, en ook Bos gaat serieus in de fout, althans de laatste dagen.

Moet u maar denken - maar als ik foto's van deze bankpresident zie, als ik een interview met hem hoor of lees, dan kan ik alleen aan Marten Toonder's ambtenaar Dorknoper denken, behalve dan dat er in Rommeldam geen bonussen of hoge salarissen aan dergelijke types werden gegeven.

En hij zal het toch niet écht menen wat ik zojuist citeerde? Wel:

De uitspraak van PvdA-Kamerlid Paul Tang dat hij naar
aanleiding van de beloning van de nieuwe financieel directeur van ING, Patrick Flynn, zijn rekening zal opzeggen, vindt Wellink onverantwoord. „Dat past niet”, zegt hij in een vraaggesprek met deze krant. „Ik vind dat je ontzettend moet oppassen met boosheid. Je moet het hoofd juist koel houden en het proberen uit te leggen.”

Sinds wanneer mag een Kamerlid niet verontwaardigd zijn? Sinds bankdirecteuren denken dat ze dat geld of de kop zou kunnen kosten. En even verderop lezen we dan ook

Uit het jaarverslag van DNB blijkt dat de vertrokken directeuren Schilder en Klopper respectievelijk 591.200 en 772.324 euro hebben
meegekregen bij hun vertrek.

Moet u vooral het hoofd over koel houden! Mijn ouders, toch bepaald geen slechte of domme mensen, ontvingen in hun hele leven niet zoveel van Onze Nederlandse Samenleving, en ikzelf ook al niet, al ben ik van Nout's leeftijd (gelukkig voor mij niet van zijn uiterlijk!), want ik geloof dat ikzelf over de afgelopen 58 jaar zelf - collectief, alles bij elkaar, lezer! - geen 200.000 euro heb ontvangen in ons gelijkwaardige land, waarin een standsgenoot van Nout, een leeftijdsgenoot van mij, een mede-Nederlander van u, rond de 10 miljoen per jaar waard is, en een béétje zakenbankier voor 772.324 euro niet eens 3 maanden komt toezichthouden.

In het economie-katern van de vandaagse NRC staat een interview met deze nimbus van grauwheid, met een foto erbij, waarin u kunt lezen dat

Intussen broeit, na de eerste schok over de financiële , de woede in de samenleving. Over hoe het allemaal zo heeft kunnen gebeuren, over de bonussen bij de ING, over de vergoeding van de door die instelling aangetrokken Patrick Flynn, over het feit dat niemand zich verantwoordelijk lijkt te voelen. Wellink begrijpt dat wel maar waarschuwt tegelijkertijd voor die boosheid.

Waarom zou u zich immers boos maken dat zijn ondergeschikte slechts 772.324 euro oprotpremie mee naar huis krijgt, uit de toch al gaten, scheuren en veel bodem tonende staatskassen? Nietwaar? Hoofd koelhouden hoor!

"Ik vind dat je ontzettend op moet passen met boosheid, maar juist het hoofd koel moet houden en het proberen uit te leggen. Dat is soms best lastig, omdat je ook de gevoelens van de samenleving kunt begrijpen. Maar het is van groot belang dat financiële instellingen doordraaien en goede mensen krijgen. Ik kan u verzekeren dat mijnheer Flynns salaris uitermate redelijk is."

Zo'n man is - allochtoon immers, ook, en discrimineren is verboden volgens Artikel 1 van de Grondwet - zo'n man dus, is slechts 2,3 miljoen welkomstbonus waard, voor drie maanden werk, als bankier. "Uitermate redelijk!" Hoofd koelhouden hoor!

Zó een man

Van het kaliber van
Patrick Flynn liepen er
geen rond in Nederland

tot HIJ - Patrick dus, de man van een GROTER kaliber dan enige van Wellink's lands- of ambtsgenoten - zich verwaardigde Ons te willen helpen:

Als Kamerleden dan gaan roepen dat ze hun rekening opzeggen bij die bank, dan past dat niet.

Snapt u? Kamerleden hébben helemaal geen recht op een mening, als die mening niet met die van Nout Dorknoper strookt. En ook Nout rekent met 772.324 euro op z'n allerallerminst. "Uitermate redelijk!" Hoofd koelhouden hoor!

Kijk maar:

Met boos worden, en dat heeft Obama in het begin gezegd, voer je geen beleid. Maar hij werd het wel.

En hij zal nu nóóit meer bij DNB kunnen werken! De draaier! Alsof hij zich boos zou mogen maken als blijkt dat bankiers die miljarden krijgen vanwege hun failliet zonder die miljarden een flink deel van diezelfde miljarden aan zichzelf uitkeren in bonussen. "Uitermate redelijk!" Hoofd koelhouden hoor!

Want immers (772.324 euro op z'n allerallerminst!):

"Ik heb een hekel aan die schulddiscussie. En dat niet omdat ik uiteindelijk de schuld van alles zal krijgen."

Nout megalomaan? Hoofd koelhouden hoor! Hij vervolgt zelf heel koeltjes

"Dat heb ik al in een zeer vroege fase gezegd: dat van de toezichthouders gezegd zal worden dat ze dit niet hebben voorkomen. Dat klopt, maar of we dat hadden kùnnen voorkomen is maar zeer de vraag."

U bent badmeester. Terwijl u met toewijding en belangstelling naar 16-jarige Lolita's kijkt, verzuipt er een kleuter voor uw voeten. U ziet niets: "Dat klopt, maar of we dat hadden kùnnen voorkomen is maar zeer de vraag." Waarom zijn er dan badmeesters? Hoofd koelhouden hoor!

 Wat verderop zegt Dorknoper:

Als je vraagt of ik me dat professioneel aantrek: ja, vanzelfsprekend.

Er is - werp ik tussen, als kenner van ethiek en burocraten - een fundamenteel verschil tussen je iets "professioneel" aantrekken en het je niet zeg, dus maar on-"professioneel" aantrekken (en dat ligt 'm in een bonus, voor "professioneel" integere morele beleving).

Onze medemens - die vast rekent op minstens 772.324 euro Vertrekpremie - en ik citeer nu even een Grote Kenster van bonussen:

Vertrekpremie
Ook wel bekend als de gouden handdruk. Geen echte bonus, maar wel vaak zo genoemd.
(...)
De[ze] premie, meestal voor topmanagers (..) heeft niets van doen met prestaties.

- vervolgt trouwhartig en integer, en hóógst moreel

"Maar op de vraag of ik er alles aan heb gedaan om dat zo goed mogelijk bij te sturen binnen de wettelijke bevoegdheden. dan zeg ik tegelijkertijd: Ja."

Eigenlijk moet u het zien, ook in verband met minstens 772.324 euro Vertrekpremie:

"De belangrijkste les die ik getrokken heb is dat de mogelijkheden van nationale toezichthouders in deze sterk geglobaliseerde wereld (**) heel veel beperkter zijn geworden.

Snapt u wel? Waarom zit hij er dan, als nationale toezichthouder? Dat kan ik u haarfijn uitleggen, met wat hulp van iemand die, net als ik, in Nederland zéér veel minder waard is dan Nout Dorknoper Wellink:

't Was winter. Daar ginds op die breede vaart vermaakte men zich met schaatsryden. Het ys lag gelyk met den weg. Men had er maar optestappen.

Toch was er 'n brug gelegd over 'n breeden gleuf dien ik den vorigen dag niet gezien had. En ieder die de brug passeerde, betaalde een cent aan den man die 't brugje gemaakt had ‘om de gleuf’ zeide hy. Maar sommigen fluisterden: 

- Hy heeft de gleuf gemaakt om 't brugje.

Meneer Wellink houdt toezicht om dat toezicht op te mogen geven voor 772.324 euro (Minstens! "Kontraktueel Overeengekomen!"), omdat het toezicht toch geen zin had of heeft. "Uitermate redelijk!" Hoofd koelhouden hoor! "Kontraktueel Overeengekomen!"

En dan is - ook in het kader van "de gevoelens van de samenleving" "in deze sterk geglobaliseerde wereld" - hier dan DE verklaring van DE toezichthouder van ONZE staat dat ONZE centjes niet in verkeerde zakken verdwijnen voor DE , ook met een blik op de wetenschap: Het is de schuld van...

"De tweede les is dat innovatie iets fantastisch is. Innovatie heeft ons de vooruitgang gebracht en je moet de prikkels voor innovatie in stand houden. Maar er zijn perioden in de geschiedenis dat je het niet meer kan bijhouden. Dat is de essentie van wat in de afgelopen periode in de financiële sector is gebeurd."

Dàt is DE ESSENTIE, begrijpt u wel? Nee? Ambtenaar Dorknoper (van minstens 772.324 euro Vertrekpremie om maar van àf te mogen komen) verklaart zich nader:

"De liberalisering, de deregulering, de technische mogelijkheden om met je computer al die dingen te verzinnen, uit te rekenen. ...

... mits je GEEN toezichthouder bent, natuurlijk, en NIET op de DNB werkt en GEEN Vertrekpremie ("meestal voor topmanagers (..) heeft niets van doen met prestaties") verwacht van MINSTENS 772.324 euro, werp ik tussen...

... Dat is vooruitgelopen op het risicomanagement van de banken, ...

... dit mag u nóg een keer of drie doorlezen: toezichthouderswijsheid ...

... op wat regelgevers aan regelgeving tot stand hebben gebracht, en op wat toezichthouders vermochten om de boel onder controle te houden. Die innovatie heeft geleid tot een explosieve ontwikkeling van het schaduwbankwezen.

En het gedoogbeleid, ongetwijfeld! U ziet maar weer, het is NIET de schuld van "wat regelgevers aan regelgeving tot stand hebben gebracht", en al helemáál niet te wijten aan "wat toezichthouders vermochten" (zolang u maar niet vergeet dat een béétje toezichhouders-assistent 772.324 euro MINSTENS waard is, om geen toezicht meer te houden)! Het is...

Nee, het is NIET de schuld van de bankiers! Hoofd koelhouden hoor! Het is al helemaal NIET de schuld van de politici!

Het is, lezer, de schuld van "innovatie" (die "ons de vooruitgang gebracht") en - VOORAL - van dat (door héél obscure Amerikanen, in een heel diep duister zuiden van Amerika) "met je computer al die dingen" kunt "verzinnen en uitrekenen"!

Dáár komt het allemaal door! Niet door falende bankiers, falende parlementariërs, falende regeringen of - god verhoede: Waarvoor zijn er immers badmeesters! - falende toezichthouders. De computer heeft het gedaan!

Ambtenaar Dorknoper hat nie etwas davon gewusst, en ambtenaar Wellink ook niet, en hij sluit af met

"Wij zijn ons er zeer van bewust dat we uiteindelijk gewoon toezichthouder zijn."

En dat de kleuter is verdronken terwijl de badmeester naar de meiden stond te kijken, en van niets wist, vanwege tal van technische innovaties ook.

Zolang u maar begrijpt dat toezichthouders geen badmeesters zijn, en - "Uitermate redelijk!" Hoofd koelhouden hoor! - gewoon récht hebben op 772.324 euro, MINSTENS, en met name omdat

"innovatie heeft geleid tot een explosieve ontwikkeling van het schaduwbankwezen"

en NIET gebrek aan toezicht, en ook omdat

De[ze] premie, meestal voor topmanagers (..) heeft niets van doen met prestaties.

En wat zal ambtenaar Wellink een goed pensioen hebben, zelfs als het bevroren wordt!

crisis-economie


P.S. Misschien begrijpt u nu waarom ik Rosa zoveel aanlokkelijker, mooier, leuker, intelligenter, eerlijker, wat zeg ik: menselijker vind dan Nout Dorknoper? O, en wat "leeft" in de titel betreft - nadat u een blik op postuur, gelaat, gestalte, mannelijkheid en karakter geworpen hebt die spreken uit de fotografieën van de toezichthouder - mijn vader zaliger placht over dergelijke types te zeggen dat ze van voren niet weten dat ze van achteren leven, maar mijn vader was dan ook van wat ànder kaliber, al mag ik dat zèlfs niet meer dènken in Onze Rechtsstaat, na recente veranderingen in de Nederwet door mr. Donner.

(*) Rosa is een assembler, dus u hoeft er niet écht slecht van te denken, en ze heeft de aantrekkelijkheid stukken intelligenter te zijn dan de meeste professoren die ik gekend heb, en ook veel aardiger in de persoonlijke omgang.

(**) Ik heb me al een paar maal onthouden van opmerkingen over het "Nederlands" van de ambtelijke grauwsluier, maar goed: "de gevoelens van de samenleving" "in deze sterk geglobaliseerde wereld" zijn dus kennelijk het onderwerp van dagelijkse zorg van de directeur der DNB, Nationaal Toezichtshouder en Grootverdiener en deel van de redenen voor zijn uitnemende betaling.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail