Nederlog        

 

   21 maart 2009

 

Economie & managers: Uitkomende hypothese

crisis-economie

Ik formuleerde op 17 maart in Enkele morele puntjes inzake vooral Neerlands normbesef in het voorbijgaan een hypothese, die ik hier ik straks voor u zal citeren, en dat vooral omdat "Met 't oog op morgen" (*) van gisteren vooral over zogeheten bonussen en bonusregelingen ging. (Van het Latijn voor "het goede").

1. Welkomstbonus voor allochtonen
2. Waarom Onze Managers voor ons willen werken
3. Een hypothese over managers
4. De bonus-verlangens van Bos
5. De gelijkwaardigheid van managers
    vergeleken met gewone mensen
6. De bonus-feiten de afgelopen twintig jaren
7. Een aanvullende hypothese

1. Welkomstbonus voor allochtonen

Maar ook omdat ik ondertussen leerde dat de nieuwe ING-manager - u weet wel: dat is die ondertussen vrijwel failliete en door het management bijna geheel leeggevreten bank die Wij Samen overeind mogen houden, in dankbaarheid, samen samen met ("Geloof me, u kunt me vertrouwen!") die deksels integere Wouter Bos - naar ik aanneem mede omdat hij de voortreffelijkheid heeft een heuse allochtoon te zijn die Flynn heet, bereid is gevonden Ons Trots Land en Onze vrijwel kapotte ING, overeind te helpen houden met ng meer staatssteun van door wat ik aanneem dat Flynn's eigen door hem zelf beoogde opvolger is.

En daar werden Wouter Bos en Lodewijk de Waal (ex-CPN: een hl integer gebren Volkscommissaris) z bijzonder blij en dankbaar van dat ze hem een Welkomst-bonus hebben gegeven, overwegend van mijn en uw geld, alles heel gewoon en vanzelfsprekend ook, want in zijn (en hun) soort bermenschliche kringen, die sprekend lijken op dezelfde kringen van Onze Bovengestelden ("Geloof me, u kunt me vertrouwen!"), geldt dit als volledig normaal, socialistisch, integer, menselijk en tch poldemokraties verantwoord, gewoon omdat die aardige meneer Flynn zo schappelijk was om even te willen langskomen in ons eenvoudige gelijkwaardige polderlandje en de vriendelijkheid had om even naar de administratieve en overige uitgevreten puinhopen van de ING te willen komen kijken.

2. Waarom Onze Managers voor ons willen werken

En natuurlijk ook - "allen zijn gelijkwaardig, maar socialisten, politici en bankmanagers zijn ng gelijkwaardiger" - en omdat Hij - die supergeniale bermenschliche ook nog eens aller-allochtoon-voortreffelijkste Flynn dus - een groot veelvoud is, alles ook geheel volgens de normen en kennis van Wouter Bos n Lodewijk de Waal, die allebei namelijk zowel bijzonder integer als bijzonder menselijk zijn (welhaast als een Flynn), in de opgetelde Flynnse menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid hebben bevonden dat Hij - Flynn dus: Neerland n de ING mag en moet gelukkig zijn met zo'n man! - feitelijk een veelvoud van de som van de (au fond, vergeleken met Hem) financieel volstrekt waardeloze hoewel  enigermate bekende ndere allochtonen (ook niet eens managers!) als Von Neumann, Einstein, Leibniz, Newton, Shakespeare, Da Vinci, Bach of Beethoven waard is...

... geheel vanzelfsprekend ook, vanwege (houd u vast!) De Gezegende Marktwerking, en dat hij en zijn soort verdienen deze bijna twee handenvolle dooie armzalige domme krabbelaars vr te overtreffen, in zijn en hun - ik bedoel Flynn's en Bos' en Zalm's en Tilmant's en Van der Veer's en Van Halderen's - giga-gelijkwaardigheden, en die daarom allemaal dan ook jaarlijks minstens een miljoenvoud waard zijn van wat de laatste reeks van armzalige niet-managerstypetjes in hun, in echte voorstreffelijkste managerskringen eigenlijk bijzonder weinig voorstellende, leventjes feitelijk waard waren en bleken.

Wees blij en dankbaar dat er een Flynn, een Bos en een Zalm zijn om voor u de zaken waar te willen nemen, in al hun menselijke integriteit en giga-waardigheid, want ze doen het niet voor hun zelf, mede-Nederlanders!!! ("Geloof me, u kunt me vertrouwen!" - Wouter Bos.)

Zij doen dit namelijk allemaal voor ons Trots Nederland, o trotse Nederlanders! Wees maar dankbaar o afgunstig Neerlands klein volk! dat - en ik citeer en verfraai de NRC:

Van het kaliber van
Jeroen van der Veer

- of Wouter Bos of Gerrit Zalm of van Flynn the Great Manager -

lopen er maar weinig rond in Nederland

3. Een hypothese over managers

Maar ik had ook een hypothese in dit verband, en die hypothese luidde aldus:

Hoe het zij... zie Over corporatisme en Over Orwell, Burnham en de managers wat mij hier door de geest speelt, in zeer veel algemener termen:

 • De afgelopen circa twintig jaar hebben de managers, zowel in het bedrijfsleven als het bestuur als het onderwijs, een groot deel van de feitelijke macht inclusief bestedingen van de instellingen die ze besturen overgenomen en losgekoppeld van effectieve controle of persoonlijke  verantwoordelijkheid (afgezien pro forma, door hun collega's en standgenoten) en daarbij de hele belonings-structuren aangepast aan hun verlangens en hebzucht.  

Ik schrijf het maar uit als hypothese en zal er later op terugkomen (bij voldoende gezondheid, D.V. en zo), maar het lijkt mij een heel zinnige hypothese en in de bovenstaande vetgezette links vindt u wat meer achtergronden.

En gisteren ging "Met 't oog op morgen" (*) dus over bonus-regelingen en bonussen, met maar liefst twee heuse (ik meen: erin gedoctoreerde, als ik het wel heb) bonus-specialisten, n voor en n tegen, en ook met de bonus-bovenbaas aller Nederbonus-regelingen, de hoogst integere en vertrouwenwekkende, in PvdA-kringen zeer hoog begaafde, Wouter Bos, socialist, moralist, en tevens door en door eerlijk en vertrouwenwekkend. ("Geloof me, u kunt me vertrouwen!")

4. De bonus-verlangens van Bos

Wat vond Bos ervan?

Wel.... dat is rg moeilijk uit te leggen wie naar zijn woorden luistert met werkelijk begripsvermogen, onder andere omdat Bos een verbale diarhee-machine is model Rutte, dus zijn mond maar open hoeft te doen om transparant, efficint, cruciaal proza te spuien dat alle kanten opgaat in suggesties maar dat in feite dient om u en mij een oor of wat aan te naaien.

En van zijn favoriete truuks noem ik de Bos-truuk, die erin bestaat dat je in de eerste helft van je verbale diarhee lachend of verontwaardgd belijdt, geheel integer ook, hoe vreselijk je zelf wel niet voor dan wel tegen bent waar op dit moment een meerderheid van het Neerlands kiesvee k voor of tegen lijkt, om in de tweede helft van de zin het tegendeel te beweren, maar op zo'n manier dat het lijkt alsof je het niet zegt.

Bos was dus geheel tgen bonusregelingen, en daarom was Bos - "Geloof me, u kunt me vertrouwen!", er geheel vr (in de tweede helft van zijn keurig gearticuleerde verbale diarhee) dat de bonusregelingen... uitgesteld worden, dus later uitbetaald, in hun volle waardige glorie. (***)

Ikzelf, die o.a. psychologie studeerde - en u weet wellicht ook dat ik daarbij tevens een heel slecht mens ben, en als u dat niet weet kan mr. Chiel Tut u daar vast wel razend objectief over voorlichten, in vertrouwen uiteraard, en zonder bandopnames - denk dat dit komt omdat Wouter Bos er vast op rekent dat ook hij binnen enkele jaren een Flynn of Zalm zal opvolgen, bij n van de sociaal-demokratiese PvdA-staatsbedrijven als ING of ABN, of bij de rijke keur van overige staatsbedrijven die er dan zullen zijn.

Dit is natuurlijk in-slecht gedacht van mij, maar dat komt vooral omdat ik zlfs voor Wouter Bos - "Geloof me, u kunt me vertrouwen!" - niets menselijks te vreemd acht, en omdat de eerste van de genoemde twee deugdmensen en beoogd Bos-voorganger in Ons gelijkwaardige land alleen al 2,3 miljoen Welkomst-bonus waard is, en dat alleen vanwege Zijn goedheid te willen bestaan, plus daarbij - natuurlijk! - diverse miljoenen per jaar in salaris, plus vijf tot vijfentwintig miljoen aan eindejaars-bonussen, prestatie-bonussen, salaris-bonussen, management-bonussen, integriteitsbonussen, n - natuurlijk - een speciale bonus voor de meest morele bestuurs-voorzitter van Nederland, terwijl Gerrit Zalm, in al zijn eigen liberale integriteit, toch ook momenteel minstens 666.666 euro per jaar waard is, in geheel kaal salaris, dus nog zonder bonussen, vergoedingen, opslagen, reiskosten, pensioen-premies, nog op te vullen pensioengaten la Ritzen, en natuurlijk zijn vaste maandelijkse Yab-Yum-slijtage vergoedingen (vanwege de mores in management-kringen natuurlijk, en niet omdat Gerrit dat soort dingen zlf graag doet, naar u ongetwijfeld begrijpt).

5. De gelijkwaardigheid van managers vergeleken met gewone mensen

Wouter Bos - denk ik, die immers afgestudeerd in de psychologie is, en die weet wat PvdA'ers waard zijn - wil dat allemaal zelf (tien miljoen, plus) ook hl vast hl graag, binnenkort, want hij had eigenlijk gerekend dat hij, met zijn voor PvdA-kringen zeer hoog begaafde verstand, nu al op de plaats van die zo integere Jeroen van der Veer had gezeten, en omdat deze allervoortreffelijkste aller Neerlanders (na JP de HP die MP is) is in alle gelijkwaardigheid jaarlijk geheel sociaal-moreel verantwoord ergens tussen de 8,3 tot 12,5 miljoen euro's waard is, in volle menselijke gelijkwaardige glorie van ons Nederlanders alllen samen samen:

Van het kaliber van
Jeroen van der Veer

- of Wouter Bos of Gerrit Zalm of van Flynn the Great Manager -

lopen er maar weinig rond in Nederland

Nietwaar? Vindt en schrijft de NRC ook! En vandaar! U moet maar denken, samen samen mogen levend in n land met deze Helden van de Mensheid:

Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet:
Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie (...) op welke grond ook is niet toegestaan.

Begrijpt u wel?

Bos sprak zich dus moreel zeer diepbewogen ferm tgen bonusregelingen uit, die immers heel immoreel zijn, en die het morele failliet van het kapitalisme aantonen, in de eerste helft van zijn woordenvloed, en daarom is hij vor bonusregelingen, precies even ferm, die ook minstens even groot moeten zijn, in de tweede helft van zijn zeer integere woordenvloed, maar dan wl als de bonussen allemaal een paar jaartjes later uitgekeerd worden, aan mensen van het kaliber van Lodewijk de Waal en zijn gelijkwaardigen, zodat we maar kunnen zien

"of ze het wel verdiend hebben".

Nietwaar? En vandaar! Want...

... "Dat is met voetballersterren en popsterren ook zo"

Pop-popi-idool-rolmodel-Von Neumann-meerderwaardige Wouter Bos dixit.

6. De bonus-feiten de afgelopen twintig jaren

Na Bos kwamen twee - zogeheten - experts in "'t Oog" aan het woord, n voor bonussen en n tegen. Hun argumentatie, ongetwijfeld geleerd op de debating club van een modern keur-cr (****), doet er niet echt toe, aangezien de heren het eens waren over de volgende twee feiten - en zie mijn hypothese:

 • In de afgelopen twintig jaar zijn de bonussen van managers overal uin het Westen van ongeveer 20% van het jaarsalaris naar 200% van het jaarsalaris gestegen (vertienvoudigd dus: Van 1/5e van het salaris erbij naar twee maal het salaris erbij)

 • De huidige managende voorgangsters verschillen overigens niet van hun voorgangers-managers, in begaafdheid, succes, opleiding, achtergrond, competentie en zo meer (en weten dus waarschijnlijk nog minder dan hun wat minder slecht opgeleide voorgangers).

Zelden is een sociaal-wetenschappelijke hypothese zo snel zo goed ondersteund!

Wat de twee heren specialisten "vergaten" door te nemen is de vraag

 • Hoeveel zijn die salarissen de afgelopen twintig jaar daarbij gestegen?

Voorzover ik kan zien aan de "verdiensten" van deze feitelijke omhooggevallen  boekhouderstypes -

"Het leiden van een groot rijk
 Is als het bakken van een klein visje" -

zijn die ook allemaal met een factor van minstens 10 gestegen, aangezien zlfs een naar de maten van deze haaien gerekend krielvisje als de Nuon-semi-ambtenaar Van Halderen (binnenkort ook multimiljonair in bonussen, vanwege de verkoop van dit Nederlandse voormalige nutsbedrijf en volksbezit voor ZIJN voordeel aan de Zweden) al in 2005, zoals ik vrijwel exact 5 jaar geleden schreef, in Nuon verhoogt prijzen en salarissen:

Mijn besteedbare maandinkomen is met 10 Euro gezakt naar 427 Euro in de maand, omdat de energieprijzen van de Nuon met 10 Euro in de maand gestegen zijn. Waarvoor is dat nodig? Ik citeer de kop en openingsalinea van een NRC-artikel van heden, ook in het kader van Echt-Neerlanderthaalse chuleikwaordighijt:

Top bij Nuon verdient 59 procent meer

De top van energiebedrijf Nuon heeft de beloning vorig jaar met 59 procent zien stijgen. Bestuursvoorzitter L. van Halderen verdiende vorig jaar 815.915 euro, 42 procent meer dan het jaar ervoor.

In guldens omgerekend is dat rond 1,793,429 - zegge: 1 miljoen 793 duizend 429 florijnen, per jaar.

Omdat de gemeenteraad van Amsterdam zo nodig de openbare nutsbedrijven moest verkopen, vonden ze zelf indertijd.

Aan hun eigen partij-kameraden, studie-kameraden, bureaucraat-collega's, uiteraard.

7. Een aanvullende stelsel van hypotheses

Ik heb hier afsluitend een tweede hypothese, in de vorm van een paar samenhangende stellingen,  die o.a. de posities en woorden van Wouter Bos, Harrie Borghouts, Stefan Hulman, Gerrit Zalm, Frank de Grave, Lodewijk de Waal et hoc omnes gentes (*****) verklaren:

 • Deze overlevering van de macht, inkomens en controle aan de feitelijke topbureaucraten, hetzij in de vorm van NGO's, hetzij in de vorm van ambtenaren, hetzij in de vorm van bestuurders, hetzij in de vorm van commissarissen was, na een enigszins aarzelend begin, een weloverwogen project, dat weloverwogen bestendigd werd door de betrokkenen (bestuurders, topbureaucraten, NGO's, commissarissen, politici), eenvoudig omdat ze zagen
  (1) dat het kiesvee overwegend ondertussen in dommokratiese meerderheid dusdanig gedebiliseerd is door de combinatie van media en slecht onderwijs dat je ze met willekeurige leugens (in dit geval heette het, met veel enthousiasme over de zegeningen ervan: "marktwerking") alles kunt wijsmaken zolang je ze maar financieel voordeel voorspiegelt;
  (2) dat hun stand (dus: die van bestuurders, topbureaucraten, NGO's, commissarissen, politici) hier buitengewone grote voordelen van kon verwachten voorzichzelf en familie, mogelijk generaties lang, als een soort nieuwe zelfgeschapen bestuursadel;
  (3) dat deze stand (dus: die van bestuurders, topbureaucraten, NGO's, commissarissen, politici) in dezelfde periode de macht dusdanig herverdeeld heeft dat de groep van bestuurders, topbureaucraten, NGO's, commissarissen en politici n grote inwisselbare bende is geworden en zichzelf controleert, salarieert, benoemt of (demokraties lezer!) doet (her-)verkiezen.

En overigens merk ik op dat dit dezelfde soort ontwikkeling gelijktijdig in Rusland en China plaatsvonden, dus feitelijk richting autoritaire oligarchie in dommokratiese cadeau-verpakking gepresenteerd voor de meerderheid van het domme menselijk werkvee - vergeleken met Gerrit Zalm, Frank de Grave, Harrie Borghouts, Wouter Bos en hun soort - want die moeten het feitelijke werk doen met panem et circencis, dus inkomen en TV, en kunnen alleen zien dat ze opgelicht zijn als hun inkomens plotseling instorten.

Zie verder Het oligarchisch kapitalisme (over Rusland); Over Orwell, Burnham en de managers; Over corporatisme; Vadertje Staat, de goedwillende tiran en Kanttekeningen bij de staat en het corporatisme.

crisis-economie


(*) Het enige Nederlandse radio-programma waar ik meestal naar luister, afgezien van het nieuws. En ik leef al zo'n 40 jaar zonder TV, want ik heb een heel goed visueel geheugen zonder wisknop, en een te hoge intelligentie voor Pauw & Witteman enzo, om van Heyne of Zwagerman niet te spreken.

(**) Om Geniale Gijs te citeren:

"waarbij in dit bestek een aardige bijkomstigheid is dat ook [Lodewijk - MM] De Waal in de jaren zeventig CPN-lid was. Ik vermeld dit niet om redenen van anekdotiek."

Het past dus moreel, intellectueel, menselijk n financieel volledig dat De Waal toeziet dat Flynn voldoende bonus ontvangt, en hijzelf ook. Daar heeft hij zijn hele volwassen leven voor gestreden!

(***) De bonus-voorstander had hier ook een prachtig waarachtig argument voor, om die bonussen een paar jaar later uit te betalen:

"Als het bedrijf dan failliet gaat is automatisch een malum vereffend."

Meneer is vast - "bonus", "malum" - gymnasiast, maar niet logisch konsekwent.

Logisch konsekwent zou zijn om ze, als ze persoonlijk drie miljoen tot tien miljoen extra per jaar krijgen in "bonus" omdat de beurzen in de lift zitten, ze aan hun werkeloze personeel overgelaten worden om het "malum" te vergelden.

Want "een rechtvaardig evenwicht in belonings-structuren" moet er zijn, nietwaar, o bonus-ritselaar van het cor!

(****) "Corps" wordt namelijk zo uitgesproken, al eeuwenlang - iets tussen een kort "cr" en een kort "keur" in - en nog steeds, leerde Piet Paaltjens de mensheid anno 1853 al.

(*****) Een behoorlijk uitgebreide groep, feitelijk: Zeg maar de bovenste 2 5% van de huidige van bestuurders, topbureaucraten, NGO's, commissarissen en politici, feitelijk een grote ver(kut)zwagerde pot nat, in Nederland en andere Westerse landen.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail