Nederlog        

 

   18 maart 2009

 

Meer over Rosa

 

Het schaamrood staat mij op de kaken, lezer! Het vlees is echter zwak en Rosa is fraai en verlokkelijk, en ik heb al een paar dagen wat meer energie - zou het met de lente te maken hebben? (*) - en heb dat weer eens gestoken in RosaHelps voor Rosa, die eigenlijk een bijzonder fraaie assembler en IDE is.

Hier is de inleiding voor beginners: Basics.

Maar ja... ik weet dat dit maar weinigen écht interesseert en vandaar dat schaamrood.

Ook ME speelt mee, en ik doe wat ik kan, niet wat ik wil en ik heb al eens opgemerkt dat dit er ook bijhoort en ik van logica houd en programmeren is een soort logica.

Wie weet dat ik morgen weer bij zinnen ben...


P.S. Wat later: Er is nu ook een uitbreiding in Computing naar Squeak en Rosa,en het geval wil dat ik preferenties heb voor een heel hoge HLL (Squeak) een hele lage (assembly + macros - alleen machinetaal is lager) en twee die nogal het midden houden: Pascal en Prolog. Maar wat verveel ik u met al dat formele gedoe, vrees ik...

(*) Niet op basis van eerdere ervaringen, want ik ben in de lente even beroerd geweest als erbuiten.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail