Nederlog        

   15 maart 2009

 

Over de site: "Ik ben geen schryver, lezers!"

 

Misschien deed ik iets fout de afgelopen week, want ik heb zo maar meer dan honderd dagelijkse lezers minder, opeens...?

Waar dat aan ligt?

Het is waar dat ik de afgelopen weken nogal beroerd was, vooral de laatste week en tot vrijdag, toen het weer eens plotseling bijtrok, al weet ik weer niet waarom, maar dat is gebruikelijk met ME. En wie weet vertaalt zich dat in mijn proza, al viel mij dat niet echt op, afgezien van typefouten en moeite.

Hoe het zij, en om Multatuli maar eens te citeren:

"Ik ben geen schryver, lezers!"

Ik schrijf ook niet om iemand te behagen of geld te verdienen, maar omdat ik weinig ŕnders kan dan schrijven en nadenken en meen dat wat ik te zeggen heb - over nogal wat onderwerpen, en lang niet alleen of voornamelijk in Nederlog - gewoonlijk zinnig is en de moeite van het lezen en overdenken waard is, voor wie dat wil en kan.

Dat is alles, en dat betekent ook dat ik wel eens onaardig ben over Gevestigde Grote Neerlandse Literaire Schrijvers of dat ik over onderwerpen schrijf waar alleen zéér zeldzame lezers enige serieuze interesse in hebben.

Het hóórt allemaal bij Nederlog, want het behoort allemaal bij de site, en als de site iets is, uitdrukt of representeert, dan zijn het de gedachten van een filosoof, die zich toegelegd heeft op heldere en waarachtige taal, en op logisch, wetenschappelijk en rationeel redeneren, die af en toe wel eens toegeeft aan enige 'saeve indignatio', in klassieke traditie, waar het zijn zeer reële pijn in verband met het feitelijk zeer slechte Nederlandse bestuur betreft en het land waar ik het ongeluk heb te moeten wonen zolang ik ziek ben.

Het is ook in deze zin dat "Ik ben geen schryver, lezers!" (*): ik ben een logische natuurlijke filosoof, met incidentele uitstekende persoonlijke redenen voor sarcasme en satire. (**)

Maar goed... ik sprak alleen even enige verbazing uit, en neem aan dat het aantal lezers wel weer zal groeien, en beloof u dat ik zal proberen de komende week niet over - "nerdish, geekish" - zaken als assembly zal proberen te schrijven.

Het trof alleen zo de afgelopen dagen dat ik plotseling wat bijkwam wat energie betreft en dat in teksten over programmeren stak.


P.S. Overigens - misschien hangt dit samen met de feitelijk geringe proportie van mensen met interesse in wiskundige onderwerpen, en programmeren is uiteindelijk toegepaste wiskunde en logica, en een bijzonder interessant onderwerp, voor liefhebbers dan - het blijft mij verbazen hoe bijzonder weinig de meeste mensen van computers en programmeren weten.

Als u dit kunt lezen - en dat kunt u, zekerder dan cogito ergo sum is, lijkt mij - dan beschikt u persoonlijk, waar u dit ook op leest, over een gemechaniseerde programmeerbare rekencapaciteit, in beginsel een Universele Machine die alles kan berekenen wat berekenbaar is, waar zelfs 20 of 30 jaar geleden nog vrijwel niemand kon dromen. (Twintig jaar geleden was 640 Kb de limiet van het adresseerbaar geheugen, nu 4 MB in 32-bits computers; dertig jaar geleden had nog bijna niemand zelfs maar aan PC's gedácht (***).)

Het lijkt erop alsof minstens 99% van de gebruikers van computers hooguit 1% ervan gebruiken en begrijpen. (Is er enige parallel met het menselijk verstand? Hmm.)

En het is het meest moderne beschavings-instrument dat er is, dat totaal nieuwe mogelijkheden van communicatie en productie van ideeën biedt...

Maar ja: Ook en zelfs computers - praktijk en theorie van - worden weer zeer slecht onderwezen en gebruikt in het moderne onderwijs.

(*) Ik heb ook nooit schrijver - literator - willen worden, omdat ik altijd meer in wetenschap en filosofie dan in literatuur geďnteresseerd ben geweest, en omdat de Nederlandse literatuur mij - met uitzondering van Multatuli, die een groot schrijver was (ook van literatuur, wat hij zelf ook mocht beweren, en dat zelf ook heel goed, misschien te goed, wist), en enkelingen die aardig schrijven - nooit heeft aangestaan, terwijl ik ook sinds mijn twintigste meer in klassieke Engelse literatuur inclusief filosofie, in het bijzonder tussen 1700 en 1830 geďnteresseerd ben, dan in Nederlandse idem, waarvan het niveau ook veel lager pleegt te zijn.

(**) De 'wilde verontwaardiging' wordt vooral veroorzaakt door de valse pretenties van bestuur, ambtenarij, gemeenteraad en ombudslieden van Amsterdam en door hun feitelijk boven de wet en alle persoonlijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid staan - blijkt, zou ik zeggen, ook gezien ME in Amsterdam en Recent - en kennelijk alleen iets voor anderen te doen of hoeven doen - inclusief het beantwoorden van post of mail - als dit familie, vrienden, collega's, ambtenaren, leiders of BN'ers betreft, of - natuurlijk! - heel eenvoudigen van geest die zich kruipend kunnen onderhouden met corrupte ambtenaren en bestuurders, in de juiste gewenste gemeentelijke geest en houding van politiek correct groepsdenken.

Maar u kunt uit mijn site als geheel zien, vooral in de secties Philosophy, Logic and Computing dat ik mij bij voorkeur wijd aan wat mij interesseert en niet aan wat mij pijnigt, om het eens enigszins Multatuliaans - "Ik heb veel geleden en veel gestreden" - te zeggen.

(***) Een uitzondering is Alan Kay, die Smalltalk bedacht (met Ingalls en Kaehler) die ca. 1972 iets als een modern Notebook voorzag, indertijd Dynabook geheten).

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail