Nederlog        

 

   13 maart 2009

 

Meer assembly

 

"O! Ja, O! Waarom zou je geen O! mogen roepen als je iets verrukkelijk vindt? O!"
-- W.F. Hermans

Het is vrijdag de 13e dus u begrijpt uiteraard dat er vandaag geen Nederlog is of dat deze mededeling paradoxaal is (want al mijn lezers zijn intelligent, lezer(es)!).

Maar u krijgt vandaag desondanks een waarachtige genieting voor échte fijnproevers: Het begin van een helpsysteem in html voor een assembler die RosAsm64 heet (voor het moment) dat ik RosaHelps noem en dat afgeleid is van het helpsysteem voor een eerdere versie.

Het is een zogeheten wip (Work In Progress - ja, wat dácht u?) en nog lang niet af, maar al wel behoorlijk uitgebreid.

In het bijzonder, als u wat meer wilde weten van hoe - of waarop - uw computer het doet, dan is hier de List Of All Operators in Assembly, in de hoop dat het u veel deugd mag doen. (Alle links erin werken.)

Wat is de zin hiervan? Ik houd van wiskunde, logica en programmeren, en ik begrijp graag dingen, en vandaar, en overigens, waar het emoties betreft, is een verwant soort motivatie ooit door W.F. Hermans bezongen in één van zijn meest extatische passages, die de lezer in "Boze Brieven van Bijkaart" (*) vindt, in 't stukje "Nooit meer schelden?", waarin Hermans, toen in Parijs wonende, zijn blijheid bezingt over de zeer vele verschillende soorten elektrische artikelen in Frankrijk. Het eindigt aldus (ik ontneem u veel, dat u bij de bron zelf kunt vinden) en gaat over de talloze soorten stopcontacten en stekkers die er in Frankrijk te koop waren:

Dat is nog niets. In de winkels zie je, behalve de al genoemde modellen, er ook nog met driehoekige gaten; stopcontacten met vier gaten en van die hele platte, kleine Americaanse stopcontacten. Ook het in Holland gebruikelijke stopcontact met randaarde (hier 'prise allemande' genaamd) dring door. Slimme hulpstukjes zoals verloopstekkers om van Europese contactdozen Amerikaanse te maken of, omgekeerd, hulpstukken waar een steker met randaarde op past, terwijl je het hulpstuk zelf in een stopcontact zonder randaarde kunt steken, die geaard is, wanneer de electriciën dat niet vergeten heeft. O! Ja, O! Waarom zou je geen O! mogen roepen als je iets verrukkelijk vindt? O! Hoe heerlijk vind ik het toch op de electricteits-afdeling van een warenhuis waar de onoverzichtelijke veelheid van schakelmaterialen laat zien dat ik in een land ben, waar gelukkig nog niet alles gelijkgeschakeld is. (p. 222, op.cit.)

Daar hoort u het eens van een ander, over iets anders, maar wel verwant.

En assembly is de programmeertaal die het dichtst bij machinetaal ligt, vanwaar mijn interesse erin: iets zie foendament of kompoetabbel ziengs, joe sie.

Morgen weer wat anders, maar vandaag heb ik alleen energie voor dit stukje - en hier is de link naar het begin van RosaHelps mócht het u interesseren. (Het is leuker en interessanter dan Sudoku's kan ik u verzekeren, maar ik vermoed niet dat dit deel van m'n site druk bezocht zal worden...).

(*) W.F. Hermans: "Boze Brieven van Bijkaart", ISBN 90 234 0580 3 (2e druk, 1977). Dit is overigens ook interessant omdat er aardige en zinnige stukjes over het verval van de Nederlandse universiteiten in staan.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail