Nederlog        

 

   12 maart 2009

 

Meer Amsterdams metrofraude-nieuws


Metrofraude-files

Het is weer tijd voor enig Amsterdams metrofraude-nieuws, aan de hand van de NRC van gisteren, waarin een artikel met als kop "Raad Amsterdam verdronk in de metro" staat, met een grote foto erbij van het Centraal Station, met daarvoor een puinhoop van schuttingen en hekwerken en daar weer voor een wirwar van zeer debielige aanwijzingsborden met in het midden daarvan de wat paradoxale mededeling "Pas op! valkuil".

Het Amsterdams metrofraude-nieuws is deze keer ook voornamelijk zowel opgewarmd als vooruitzienbaar, maar op zichzelf interessant en typisch Amsterdams-bestuurlijk - en ik sla ook redelijk wat over uit het artikel omdat ik het eerder behandeld heb in één van de bestanden over de Metrofraude:

In een ultieme poging om greep te krijgen op de aanleg van de metro, houdt de gemeenteraad de komende maanden een enquete. De raad zou dit vandaag besluiten op initiatief van Jeanine van Pinxteren (GroenLinks) en Mirjam Bergervoet (PvdA). "De eerste echt grote raadsenquête in de geschiedenis van Ansterdam", zegt van Pinksteren. "De kernvraag luidt: Is de raad volledig en juist ingericht over de Noord-Zuidlijn?"

Het klinkt ferm maar het is onzin of leugen - en hier zijn de achtergronden, wat mij betreft, in de volgorde waarin ik ze schreef

Ik vermoed dan ook dat het allemaal op leugen en bedrog neerkomt, want de kernvraag luidt helemaal niet

"Is de raad volledig en juist ingericht over de Noord-Zuidlijn?",

want dan hoefden ze immers helemaal geen enquete over die vraag te houden (*), en de raad is niet volledig en niet juist voorgelicht over de Noord-Zuidlijn, ongetwijfeld vanaf het begin, ongetwijfeld met opzet, waarover straks iets meer, al wil ik alvast opmerken dat het grootste deel van de gemeenteraad waarschijnlijk ook niet volledig en niet juist voorgelicht wilden zijn over de Noord-Zuidlijn, want ze zitten er niet voor de gemeenschap, maar voor eigen carrière.

Wat zit er dus achter deze raadsenquete? Ik citeer de NRC van gisteren weer die aldus vervolgt en toelicht:

De aanleiding voor de enquête is de jongste budgetoverschrijding die verantwoordelijk wethouder Tjeerd Herrema (PvdA) vorige maand deed besluiten om af te treden. Werd in 2002 nog uitgegaan van een bouwsom van 1,4 miljard euro en een opening in 2011, inmiddels ligt het bedrag op 2,3 miljoen en geldt 2017 als het jaar van voltooiing. Na ernstige verzakkingen ligt het werk grotendeels stil. Een commissie onder leiding van oud-minister Veerman (CDA) kijkt nu hoe het verder moet en zal in juni verslag uitbrengen.

Laat ik even registreren dat "het bedrag" dus ondertussen, terwijl de gemeenteraad duimen zat te draaien; ex-wethouder Dales miljoenen aan het laten verdwijnen was in Leeuwarden als burgemeester; en B&W voortdurend extatisch jubelden dat "het kan", "het moet", en "geen probleem":

MET MINSTENS 65% DUS 2/3e-DEEL DE BEGROTING IS OVERSCHREDEN,

Ik zet het maar groot socialisties rood - en merk op dat dit ongetwijfeld een veel te kleine schatting van de uiteindelijke overschrijding zal blijken -  in de flauwe hoop dat althans enkele gemeenteraadsleden deze berekeningen nog kunnen begrijpen, en in de stellige kennis dat ze dat de afgelopen jaren en sinds 2002 in ieder geval helemaal niet deden en/of helemaal niet wilden, als de spreekwoordelijke 3 aapjes, ook niet echt geïnteresseerd in controle van B&W of in het welzijn van Amsterdam, maar vooral geïnteresseerd in de eigen carrière en het behagen van B&W van Amsterdam.

Want zo is het al minstens 40 jaar in de gemeente Amsterdam: "Chaos aan de Amstel", met instemming en medewerking van het grootste deel van de gemeente-raad.

Ik vervolg het citaat

"De enquete moet dus eigenlijk eind mei zijn afgerond", vindt Van Pinxteren, "want elke vertraging is weer een aanslag op de gemeente-financiën".

Dus: de zeer integere Van Pinxteren (**) bedoelt te eindigen voordat de commissie Veerman de zaak uitgezocht heeft. Ikzelf kan dat alleen begrijpen als de opzet een en ander zo moeilijk en duister mogelijk te maken, want mevrouw van Pinxteren schijnt nu 7 jaren van de prins, de metro en B&W geen kwaad te hebben geweten, en wil nu in twee maanden de waarheid boven tafel, terwijl daar bovendien al een onafhankelijke regerings-commissie voor is.

En de gegeven reden over vertraging is volkomen irrelevant: Het punt is dat er ondertussen 1 miljard méér uitgegeven is dan mevrouw van Pinxteren mee instemde, en waar ze sindsdien over zweeg. Ik zet het maar weer groot - en dat zijn duizend miljoen euros, die weer meer dan 2000 miljoen eertijds guldens waard heetten te zijn.

Dan begint de NRC een verhaal over Geert Dales - volgens mij een evidente grote oplichter in zowel Amsterdam als in Leeuwarden, maar is ook - zo gaat het immers héél vaak met grote oplichters - prominent politicus met veel dure huizen, veel dure vrienden, al dan niet omgebouwd, en met een heel grote heel brutale muil - dat ik oversla om te arriveren bij iets relevants:

Zo onthulde deze krant eind vorig jaar dat de overschrijdingen in 2002 in feite al waren ingebouwd, doordat een groot deel van de kosten was geschat met zogeheten 'stelposten'. Die stelposten betekenen volgens Dales alleen maar dat hij te optimistisch is geweest. Hij verwijst naar een brief van 23 augustus 2002 waarin de toenmalige baas van het projectbureau aangaf dat er geen posten buiten de begroting werden gehouden.

Ongetwijfeld was dat laatste een leugen van deze vorm: In de begroting zijn alle posten opgevoerd, maar alles wat de gemeenteraad te hoog zou kunnen vinden om het project goed te keuren is vervangen door een stelpost, op deze manier

DE KOSTEN VAN DE METRO (goedgekeurd door A'dams Raad):
    Graafwerk : 100.000 euro
    kosten wethouder Dales: 500.000 euro
    kosten burgemeester Cohen: 500.000 euro
    overschrijdingskosten (stelpost): 500 euro
    vertragingsskosten (stelpost): 500 euro
    inzakkingsskosten (stelpost): 500 euro
    herbouwingskosten (stelpost): 50 euro
    professionele voorlichterskosten (stelpost): 5 euro
    stelpostenstelpost renteoverschrijdingen (stelpost): 5 euro

en aldus kwam men indertijd op een fijn en sympathiek socialistisch bedragje waar Jeanine van Pinxteren en haar overige Amsterdamse raadsleden-toekomstig-graag-integer-wethouders-ex-hoge-ambtenaren helemaal warm en blij van werden van binnen, ook na een blik in de vertrouwen-wekkende integere bruine ogen van de zo eerlijke Job Cohen.

Vandaar dat dit besluit in 2002 de metro te bouwen -  "Het kán, het kán, op met het Metroplan!" jubelden Geert (trafotonen) en Job (integerste geluid van Neerland) om strijd heel eerlijk en zeer vetrouwenwekkend - nu tot enige milde skepsis in de NRC-redactielokalen leidt:

Het subsidiebesluit toonde een belangrijk demokratisch tekort: het onvermogen van de raad is om de zaak te overzien.

Geef toe dat dit genuanceerd-beslijpsteend geformuleerd is, lezer! Er staat dat de gemeenteraad zo intelligent is als het achtereind van een zwijn en/of zo integer als een Bestuursdienst-mafiamaat, maar het héét "demokratisch tekort"!

Dit soort tekort was een eerdere regeringscommissie al opgevallen - ik vermoed na langdurige studie, en vele extra ingehuurde NGO-ex-studievrienden-experts:

"De meeste raadsleden verzuchtten dat men door de veelheid en ingewikkeldheid van de informatie soms door de bomen het bos niet meer kon zien", schreef Sorgdrager.

Ondertussen bleven ze allemaal gewoon gemeenteraadslid, alsof meebeslissen over uit te geven miljarden namens anderen kan en mag (in Amsterdam) zonder enige relevante kennis of verstand (ja, da's zelfs wenselijk en loffelijk, vindt B&W), en ze bleven gewoon doen alsof er niets aan de hand was, en hun gemeenteraadslid-inkomen genieten en hun toekomstige wethouderschappen bestendigen, jaar in, jaar uit, van 2002 tot 2008.

Voorbeeldje:

Zo ontging het velen dat veel technische proeven geen succes waren. En wie het wel zag moest eerst goed zoeken.

Want dat werd allemaal geheim gehouden, niet expliciet opgevoerd, tot stelpost verklaard, of genuanceerd op z'n Cohens of Dalesiaans.

Maar er is nu al (!) een heuse gemeentelijke onderzoeks-enquetecommissie, met een voorzitter en al en er staat al vast dat ze de hele zaak fijn klef onder elkaar voor camera's zullen kunnen uitspelen:

"De raadsenquete lijkt erg op de parlementaire enquete waarbij getuigen onder ede worden verhoord. De kring van getuigen is bij de raadsenquete echter beperkt (ex-)wethouders, (ex-)burgemeesters, (ex-)raadsleden en (ex-)ambtenaren."

Het wordt dus een bal masqué - "zo waarlijk helpe mij God almachtig": "ik beloof het" - van en voor hetzelfde zooitje uitvreters en oplichters dat de bende om te beginnen heeft aangericht, daarbij geassisteerd door hun eigen vrienden, de grage uitvreters en oplichters en zelfbeoogde B&W-collega's uit de gemeenteraad, die jaar in jaar uit van de metro (en de drugshandelaars, en de ambtelijke corruptie, en de burgemeester, en de wethouders, enz.) geen enkel kwaad wisten, wilden weten, noch wilden onderzoeken.

Niet alleen dat, ze hebben nog steeds de oude vertrouwde combinatie van Amsterdamse totale bestuurlijke leugenachtigheid met hondsbrutale totaal krankzinnige megalomanie over de eigen vermogens:

Het onderzoek bestrijkt de periode van 1988, toen de discussie over de metro begon, tot 11 maart 2009. "Maar het zal zich ongetwijfeld toespitsen op de periode rond het definitieve aanlegbesluit in oktober 2002." Toen stemde de raad na een marathonvergadering in met de aanleg.

En nu zullen ze alle fouten gemaakt in 20 jaar wel even, in eigen beheer, met eigen mensen, voor eigen commissies, allemaal voor camera's zodat de hoofdpersonen nóg wat BN'eriger over zullen komen en ampele kansen kunnen krijgen allerfraaist "te breken voor de camera", binnen twee maanden op een rijtje zetten?!

Ik geloof er niets van: Ik geloof dat het een poging is de zaak zo ingewikkeld, zo duister - of natuurlijk: zo quasi-helder-transparent-cruciaal-efficiënt volgelogen op één A4-tje Jip-en-Janneke-taal voor Ons Kies-Vee, alles bestaande uit stelposten met stelposten erop en stelposten ertussen - en zo moeilijk mogelijk te maken; zichzelf en alle betrokkenen zo schoon mogelijk te wassen; en te zorgen dat werkelijke professionals, zoals objectieve niet-Amsterdamse advocaten en accountants, de zaak niet en nooit meer behoorlijk zullen kunnen uitzoeken; en alle objectieve gegevens, zoals al vanaf het begin gebeurt in Amsterdam, te verrommelen, te verduisteren, onzichtbaar te maken, of te vervalsen.

Het is in mijn ervaring al 40 jaar één grote corrupte, valse, liegende, bedriegende, zichzelf verrijkende ambtelijke, bestuurlijke en gemeenteraadsledelijke uitvretende rottroep in Amsterdam, en dit is gewoon weer meer van hetzelfde.

In een behoorlijk bestuurde stad zat een groot deel van de betrokken allang vast in het gevang; was de totale boekhouding en administratie veilig gesteld (weer twee maanden de tijd voor Dales en Cohen om alles te versnipperen of verbranden dat duidelijkheid zou kunnen brengen, nietwaar?!); en werden grote rechtszaken voorbereid tegen alle bestuurlijk en ambtelijk betrokkenen, en ook niet door hun eigen beschermelingen, partijvrienden, of collega's.

Maar ja, Amsterdamn hééft het: Chaos, corruptie, ambtelijke uitvreterij en bestuurlijke oplichterij - de mafia-maten en bestuursparasieten aan de macht.

-Metrofraude-

P.S. Ik heb ondertussen op de NRC-site gekeken naar het onderwerp, en daar is een directory over de Noord-Zuidlijn met de artikelen die ik in Nederlog besprak en ook met andere artikelen en verder met wat aardige grafische informatie over de metro, het tracé, en de stand van werk, en over hoe een lekkende damwand de fundering van de heipalen van de huizen in de buurt kan wegspoelen. Ik geef het maar door voor het geval u geïnteresseerd mocht zijn, hoewel ik denk dat ik in mijn stukjes over de Metrofraude de zaak redelijk behandeld heb, al is één verschil tussen mij en vele anderen dat ik véél beter dan de anderen wéét hoe buitengewoon slecht - en corrupt en misdadig, maar wel hondsbrutaal en handig - Amsterdam feitelijk bestuurd wordt.

U moet maar denken in dit verband: Échte Amsterdammers, die weten hoe hun brood gesmeerd kan worden in het Amsterdams gemeentehuis, die zien dit soort zaken pas écht helder, eerlijk en moedig onder ogen als alle machtige betrokkenen feitelijk dood zijn, maar dán zullen ze er ook heel integer schande van spreken.

Na de oorlog zat heel Nederland immers ook in het verzet.


(*) Voor wie geen logica studeerde moet ik dat misschien even uitleggen:

Ofwel de raad is "volledig en juist ingericht over de Noord-Zuidlijn" en dan hoeft er helemaal geen enquete over de vraag "Is de raad volledig en juist ingericht over de Noord-Zuidlijn?" te komen, ofwel de raad is niet "volledig en juist ingericht over de Noord-Zuidlijn", en dan hoeft er ook geen enquete over de vraag gehouden te worden, maar moeten politie en OM ingeschakeld worden.

Toch? (Ik vrees dat ik wel eens vaker vergeet gevolgtrekkingen die eigenlijk voor de hand liggen duidelijk uit te schrijven, maar ja. En ik doe gewoonlijk mijn best, moet u maar denken, en krijg daarvoor véél minder betaald dan gemeenteraadsleden, om van de Übermenschen in het bestuur van de stad Amsterdam niet te spreken.)

(**) Ik vermoed dat dit feitelijk een lid is van een Amsterdamse quasi-links bestuurskliek die er al vele jaren - wellicht generaties - meebestuurt in gemeente en UvA, en die daar ook heel goed van eet en vakanties houdt.

In ieder geval werd ik rond 1981 door een Van Pinxteren van de UvA, die daar als ik het wel heb Latijn doceerde, samen met enkele andere gelijkwaardig moreel en intellectueel begaafde wetenschappelijke stafleden gevraagd om een studentenpartij op te richten "om het onderwijs te helpen verbeteren", toen al wetende dat ik feitelijk invalide was ... en niet zodra kritiseerde ik het onderwijs in de UR of in stukjes en ik kon dood vallen van Van Pinxteren en co. en hoorde er ook nooit weer van, en wel (zoveel lieten ze me wel weten!)

"omdat het geen pas geeft de wetenschappelijke staf te kritiseren"

zodat hun carrières natuurlijk gewoon twintig jaar zeer welbetaald verder gingen als universitaire uitvreters, en ze hielden dan ook 20 jaar lang hun laffe leugenachtige monden over het gruwelijk niveau van bestuur en onderwijs aan de UvA.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail