Nederlog        

 

   10 maart 2009

 

De Hoge Raad vindt het ook (artikel 137c)

 

"Felle kritiek op opvattingen die in die groep leven of op het gedrag van hen, die tot de groep behoren, is niet strafbaar, aldus de Hoge Raad."
-- NRC 10 maart (*)

Ik heb nét mijn economen-kieltje uitgetrokken en wurm me nu snel, moe, met pijn, en voor maar liefst 419 euro per maand (**) om van te leven, eten, lezen, telefoneren, boeken kopen en wat ik overigens allemaal nodig zou hebben of willen, in mijn ook al krap zittende juristen-togaatje, en ben trouwens tegelijkertijd zo vreselijk blij dat er zo bijzonder veel buitengewoon goed schrijvende bijzonder intelligente Nederlandse journalisten, formaat Heijne, denkers, formaat Mulish, en schrijvers, formaat Grunberg onze Nederlandse dag- en weekbladen voor de intellectuele élite van ons polderparadijs vol mogen schrijven met hun zo schitterend beredeneerd en goddelijk geformuleerd gedachtengoed, zodat de zoveel eenvoudiger types als ik ons trots volk alleen kunnen doen opschrikken via het internet, dat domein van zeer non-professionele types met een grote bek en gore taal - maar... dát is nu precies mijn onderwerp in dit stukje. Verbazend!

Immers, ik schreef in januari o.a. Vervolg Wilders vs. Rechtbank: Art 137c en 137d WvSr over de vervolging van Wilders (en kan u trouwens verhalen dat één bestand uit die reeks, namelijk Argumenten inzake vervolging Wilders vaak neergeladen en bezocht is), met een aantal bedenkingen over o.a. artikel 137c van het Wetboek van Strafrecht, en vindt vandaag in de NRC dat de Hoge Raad dat met me eens is, want in de NRC staat onder de kop

"Hoge Raad: Harde kritiek op Islam mag"

"'Stop het gezwel dat Islam heet; is juridisch niet op te
vatten als groepsbelediging wegens godsdienst. De Hoge Raad heeft daarom vanochtend een actievoerder uit Valkenswaard vrijgesproken.
"

 De vetzetting is van de NRC, en het artikel vervolgt zo in verklaring:

De man had in 2004 na de moord op Theo van Gogh een poster voor zijn raam gehangen waarop verder nog te lezen stond: „[...] Theo is voor ons gestorven. Wie wordt de volgende? Kom in verzet NU! Nationale Alliantie, wij buigen niet voor Allah. Word lid!” De Hoge Raad zegt vanochtend dat het niet strafbaar is om zich beledigend uit te laten over een godsdienst. „Ook niet als dat gebeurt op zo’n manier dat de aanhangers van die godsdienst daardoor in hun godsdienstige gevoelens worden gekrenkt”.

De hoogste rechter leidt uit de parlementaire geschiedenis af dat de betreffende wetsbepaling 137c, wetboek van Strafrecht, beperkt moet worden uitgelegd. Alleen als de nodeloos krenkende uitlating ‘onmiskenbaar’ betrekking heeft op een bepaalde groep, die zich onderscheidt van anderen door hun godsdienst, is er sprake van groepsbelediging.

Om een groep strafbaar te kunnen beledigen wegens godsdienst moet de groep ‘collectief’ getroffen worden in dat wat voor die groep kenmerkend is, namelijk hun godsdienst. „Men beledigt hen juist omdat zij van dat geloof zijn”. Felle kritiek op opvattingen die in die groep leven of op het gedrag van hen, die tot de groep behoren, is niet strafbaar, aldus de Hoge Raad.

Voor het vervolg zie de NRC van heden en bovengenoemde en gelinkte stukjes en trouwens ook Vindt Mark Rutte het ook? (Vervolging Wilders).

Ik ben het met de Hoge Raad eens, en zal voor de gelegenheid nog eens in tamelijk elementaire termen proberen uit te leggen waarom, en wel aan een willekeurige gelovige van om het even welk geloof (goddelijk of politiek, bovendien):

Goed... uw  tegenstanders weten gewoonlijk zo ongeveer niets van uw geloof. Toegegeven! Ook zijn ze in grote meerderheid onwetend over wetenschap, filosofie, geschiedenis en beschaving. Toegegeven! Ze weten gewoonlijk zélfs niets van theologie, ook niet van hun eigen geloof. Toegegeven! Hun termen voor u zijn gewoonlijk helemaal niet aardig, en trouwens ook gewoonlijk helemaal niet aardig bedoeld, en regelmatig grievend of beledigend. Toegegeven! In feite zijn andersgelovigen vaak hun gebrek aan beschaving en hun ongeluk aan het afreageren op u, die van ander geloof bent! Toegegeven! Daarbij: Vanuit uw eigen verlichte standpunt lijken al die aanhangers van al die andere geloven toch ook wel minstens een beetje mal en dom, nietwaar? Toegegeven! En ze zijn ook bijna allemaal bevooroordeeld, partijdig en uw geloof geheel niet sympathiek! Toegegeven!

Maar luister nou eens... dat geldt toch voor bijna iedereen? Dat geldt toch voor bijna iedereen van bijna ieder geloof oordelend over bijna ieder ander geloof? En omdat er hooguit één geloof  van zo'n 3500 Enige Echte Ware Geloven het Enige Echte Ware Ware Geloof kan zijn - nietwaar? - is het verstandig te blijven praten en nadenken?

En trouwens, nu de Hoge Raad dit vindt... of u nu met z'n allen, samen met de meesterdenkers van de Nationale Alliantie en de hoogbegaafde vrienden van Mohammed B., u zelf met volle toewijding aan het religie-kritiseren moet gaan?

Probeer uzelf eerst eens een beetje te ontwikkelen, en wat van wetenschap, filosofie, logica en wiskunde te leren, voordat u anderen kritiseert vanwege hun vermeende dwaze geloof, hun slechte verstand of hun evidente onwetendheid!

Maar ja, een mens kan er melancholiek van worden...


P.S. Gelukkig, ook in verband met melancholie en religie, is er voor alle religieuzen van alle geloven Clifford's "The Ethics of Belief" (mét mijn fraaie en heldere noten!) zodat allen, of althans iedereen wiens verstand goed genoeg is om over deze en dergelijke kwesties rationeel en redelijk te kunnen oordelen, zelf maar kunnen weten hoe dat werkelijk zit.

(*) Echter wél allemaal buiten Amsterdam en buiten de gemeenteuniversiteit van Amsterdam, want wie dáár kritiek heeft, in onze gezegende hoofdstad met het alllzumenschlichste bestuur dat ooit Amsterdam beheerste, op het gemeentebestuur of de gemeenteuniversiteit of het peil van onderwijs of het politieke bijgeloof en de poses van de bazen van de stad of de universiteit, die geldt - al 20 jaar lang, volgens de coryfeeën-mafia-maten van de Amsterdamse Bestuursdienst, heldhaftig, vastberaden, barmhartig samen met B&W én de zo nobele ombudslieden - die mág vergast worden door drugshandelaren, bedreigd met moord worden door ambtenaren, uitgescholden, beledigd en belaster worden door gemeente-ambtenaren, maar hij mag er geen onvertogen woord over zeggen, en moet kruipend en knielend om aandacht verzoeken, of ànders worden meesters in het Neerlands recht als Van Eendenburg, Sarucco, Lisser, Van Oostveen, Salomons en Cohen laaiend boos, en bent u uw leven niet meer veilig! Het is maar een weet, gebaseerd op veel evidentie en pijn, die genoemden, vaak dekaden al lang, met waarachtige heldenmoed voor mij hebben weten te dragen!

(**) In Ons Trots Nederland van Onze Leiders als Zalm en Hulman, beide VVD, en beide geheel gelijkwaardig begaafd - aanleg, verstand, kennis, aandriften, liberalisme, bonusgeilheid - als Mark Rutte, en allemaal mannen van 666.666 euro's per jaar minstens, omdat zij zo verdienstelijk gelijkwaardig zijn met u én met mij. Ik leg het u nog maar eens uit...

Zie verder Nederlandse en Noordhollandse bestuurlijke corruptie, want hier licht een waarachtig rijk en inspirerend onderwerp. Dáárom  zaten mijn ouders en grootvader immers ook In Het Verzet, en Hadden Hun Leven Veil Voor Onze Democratische Rechtstaat!

Opdat hun kinderen en kleinkinderen in Amsterdam maar fijn en héél menselijk vergast en van de universiteit gegooid konden worden en dertig jaar pijn en armoede lijden, opdat de burgemeesterlijke harddrugsterroristen maar ongestoord Onze Economie en Onze Hoofdstad tot glorie en steun konden zijn en hun zegenrijke arbeid konden vervolgen! Dekaden lang!

Dank jullie wel, o Amsterdamse helden van geest, moraliteit en medemenselijkheid!

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail