Nederlog        

 

   10 maart 2009

 

Uitbreiding "Economische "

crisis-economie

"Een Nieuw Politiek Jaar:
Tijd Voor Een Frisse Wind..."
-- Vijftien Neerlandse Corpora

Niet om u aan het schrikken te maken (en zie mijn schier Foucaultiaans-"verlicht" gebruik van zogeheten "kwoot-'tekens'")- al viel het me wl op dat het op de radio (ik heb geen TV) tegenwoordig nu kennelijk helemaal hrt om met een vastberaden geluid van "" te spreken alsof noli me tangere - maar de economische is uitgebreid... of althans mijn rapportage ervan in Nederlog.

En ook dat in beperkte zin, omdat het me in verband met De economische experts vinden het ook ("reddingsplan" etc.) n van Over Orwell, Burnham en de managers, allebei van enkele dagen geleden, opviel dat het verstandig is om het begin van de bestanden in Nederlog die over de handelen terug te schuiven van 8 naar 1 september, eenvoudig omdat ik de lezer daarmee een veel betere context en begin voor enigermate adequaat begrip biedt.

Vandaar dus.

De bestanden in de reeks, allemaal met links naar voorganger en opvolger in de reeks aan het eind ervan, zijn nu ook doorgelinkt in het midden, via

dat ook uitgebreid is t/m vandaag. En u vindt het begin van de reeks nu onder de fraaie titel

Ik hoop dat sommigen een en ander leerzaam of amusant zullen vinden. (*)

crisis-economie


P.S. En omdat dit voornamelijk een administratief bestandje is: Vandaag is er ook - eindelijk - weer een lemma in het Philosophical Dictionary bijgekomen: Edward Gibbon, zijn naam zij geprezen.

O, en wie meer wil lachen la Twee van de vele genietingen van het internet + levensles moet eens eigen teksten of mijn Nederlog doen vertalen via Google Translate, dat ik vandaag voor het eerst uitprobeerde. Heerlijk! En ca. 1980 zouden Moderne Electronische Computers dit beter kunnen dan mensen, zo is mij kort daarvoor nog onderwezen! En daarom konden de Nederlandse jongens en meisjes in 't onderwijs ook veel beter iets 'leren leren' dan iets leren!. Dus daarom heeft Nederland nu ook zo'n goede konkurrentie-positie!

Ach ja, PvdA...

(*) Er zitten nu, inclusief vandaag, 51 Nederlogs in de reeks, en ik kan u overigens melden dat ik nog steeds 419 euro in de maand mag besteden aan eten, kleren, boeken, telefoon en wat ik overigens mag genieten in Amsterdam; dat ambtenaar Van Eendenburg mij tot nu toe kennelijk niet menselijk genoeg vindt om een antwoord te geven -

"Felle kritiek op ovattingen die in die groep leven of op het gedrag van hen die tot die groep behoren, is niet strafbaar", aldus de Hoge Raad -

waarvoor zie later op de dag, mits mijn gezondheid zover reikt, en dus wel voor de Hoge Raad maar niet in Amsterdam voor B&W en hun zeer gewillige uitvoerders van de Bestuursdienst; en dat er op het ogenblik - ik ben volstrekt ongentegreerd In Onze Samenleving volgens DWI, Klantmanagers, Klachtmanagers, Supermanagers, en B&W van Amsterdam, en alweer kennelijk niet menselijk genoeg voor antwoord of hulp, een standpunt dat ook de UvA en mevr. mr. Krol evident al jaren huldigen, heldhaftig, vastberaden en barmhartig - dagelijks slechts 80 uur gelezen wordt () op mijn site en slechts 35 MB per dag neergeladen wordt van mijn teksten.

U ziet hoe rechtvaardig, eerlijk en menselijk het in de gemeente Amsterdam en deszelfs gemeentelijke universiteit toegaat.

() De ambtenaren-academici en hun bureaucratisch voetvolk moeten zelf maar bedenken hoe dt in 's hemelsnaam mirakels mogelijk is, met maar 24 uren in n etmaal. (Ze kunnen het aan een econoom van de UvA vragen.)

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail