Nederlog        

 

   5 maart 2009

 

Twee van de vele genietingen van het internet + levensles

 

1. Eerste genieting
2. Tweede genieting

3. Levensles

1. Eerste genieting:

[The following will not be appreciated properly if you don't read Dutch properly or - of course - if you recently finished your "education" in Holland.]

Recent e-mail: 04/03/2009 16.55: quoted as received:


"Titel: Webmaster E-mail account opwaarderen

Beste mail.xs4all.nl Post Gebruiker


We schreven u op 4 maart 2009 adviseren dat u het wachtwoord op
uw account om te voorkomen dat onbevoegden de toegang tot de account volgende het netwerk instructie we eerder meegedeeld.

alle Mailhub systemen zal ondergaan regelmatig onderhoud. Bereikbaarheid
naar uw e-mail via de webmail client zal niet beschikbaar zijn voor bepaalde tijd
tijdens deze aanhoudingsperiode. We zijn momenteel geпntegreerd onze databank
en e-mail account center I.E homepage bekijken. We zullen het verwijderen van oude [https: / / mail.xs4all.nl / l rekeningen die niet langer actief te maken
meer ruimte voor nieuwe accountsusers. We hebben ook onderzocht een breed
security audit te verbeteren en
onze huidige beveiliging.

Om gebruik te maken van onze diensten die u nodig te actualiseren en
opnieuw comfirmed uw e-mail account gegevens zoals gevraagd hieronder. Te voltooien uw account opnieuw comfirmation, moet u het antwoord op deze e-mail onmiddellijk en
Voer uw account
details zoals gevraagd hieronder.


Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Geboortedatum:
Toekomstige Wachtwoord:


Gebeurt dit niet, zal dit onmiddellijk maken van uw account uitgeschakeld
onze database en service zal niet worden onderbroken als belangrijke berichten
ook verloren gaan als gevolg van uw dalende opnieuw comfirmed ons uw account
details.

Onze excuses voor het ongemak dat dit zal ertoe leiden dat u tijdens deze
periode, maar vertrouwen dat we zijn hier om u beter te dienen en
meer technologie, die draait rond e-mail en internet. Het is ook
relevant, je understandthat onze primaire zorg is voor onze klanten,
en voor de beveiliging van hun bestanden en gegevens.


COMFIRMATION CODE: mail.xs4all.nl -/93-1A388-480
Technical Support Team"


Práchtig toch? Ik zou het niet zo kunnen verzinnen.

2. Tweede genieting:

In dit verband - zegge: onbedoelde humor en internet-genietingen - zijn hier de eerste twee alineaas van Multatuli's idee 158 over humor:

Ik wil iets zeggen over humor, en wat daarby behoort. Alle definitiën zyn moeielyk. (10, 13) Verbeeld u dat de maanbewoners, die geen onderlyf hebben, geen beenen en geen voeten - omdat er geen maanbewoners zyn - verbeeld u dat zoo'n maanbewoner, die als 't gevolg van 't gemis dier dingen - wellicht ook uit gebrek aan existentie - nooit 'n stoel gezien had, u vroeg: wat is by u, aardlingen, 'n stoel? Ik zou 't hem niet kunnen uitleggen. Of, als hy tevreden was met myn uitlegging, zou 't alleen bewyzen dat-i even weinig verstand had van "bepalingen" als van stoelen. 

Toch kan ik u - nagenoeg altyd - zeggen wat humor is. Humor is 't weergeven van de Natuur, anders niet. Dit is zeer eenvoudig. Maar als 't ingewikkeld was, zou 't primo: niet waar wezen, en secundo: dan had ik 't niet behoeven te zeggen, want ingewikkelde waarheden zyn van algemeene bekendheid. Zie de man die met z'n kind voor me uitging te Brussel, en vele andere mannen en kinderen. 

De man met z'n kind waren Multatuli en z'n zoon, uit op levenslessen in idee 154:

Ik wandelde met kleinen Max. Voor ons uit ging een man met zyn kind. Dat kind deed wat kinderen veelal doen, het vroeg, het vraagde... Ik geloof zeker dat de eerste groot-inkwiziteur 'n kind is geweest? Kleine Max en ik luisterden.

- Papa, vroeg 't mannetje, wat is honneur ?

't Was te Brussel. De papa vertelde precies wat "honneur" was.

- Papa, wat is 'n kerk ?

Papa, wat is humanité, wat is religion, wat is éternité, wat is béatitude ?

De papa gaf definities van al die dingen.

- Papa, wat is Dieu ?

Daar kwam 'n rytuig in aanstoot met 'n wandelende liedertafel en de definitie over "Dieu" raakte daartusschen beknepen. Ik bergde my en Max, zoodat ik voor de 1001e maal de gelegenheid misliep te weten te komen wie God is. Dit speet me. En m'n kleine jongen ook, die sedert lang zich beklaagt dat ik zoo dikwyls zeg: Ik weet het niet? Ja, hij is zóóver gegaan dat-i by z'n moeder geklaagd heeft: "Wat doe ik met zóó'n papa?"

Want geef toe, lezer, dat Multatuli een internet-genieting is, en dat zijn Ideën als voor hypertext als html geschréven is. O ja, God staat (ook, waarachtig) achter de link in deze bewering.

De mijns inziens beste editie van de Ideën op het net is de mijne, vanwege de vele links (die alleen werken als u online bent), en vanwege mijn uitgebreide noten en  commentaren en indexen, al hoeft u mijn commentaren niet te lezen en het er ook niet mee eens te zijn: het zijn mijn persoonlijke commentaren, die aanzienlijk meer met filosofie dan neerlandistiek van doen hebben.

3. Levensles:

Er staan echter zeer leerzame stukjes in, levenslessen bijna, als mijn handleiding hoe een goed Nederlander, een voorbeeldig ambtenaar, en een gelukkig mens te worden, bij idee 1215:

'n Jong-mensch moet zich nooit bemoeien met iets dat hem niet aangaat. Leer dit van my.

Dit is niet alleen voor jonge mensen een bijzonder bruikbare les hoe maatschappelijk mee te komen:

Val niet op! Doe normaal! Wees gewoon! Bemoei je alleen met je eigen zaken! Denk niet na, behalve over hoe je baas te plezieren! Stel geen lastige vragen! Kritiseer nooit je werkgever of collega's! Heb geen belangstellingen in iets waarin je collega's geen belang stellen! Leef, denk, doe en zie eruit als je geëerde collega's! Wees nooit origineel! Denk en praat niet over politieke, religieuze, morele, filosofische of wetenschappelijke kwesties! Bezit geen interesses in iets waar niet talloos veel anderen ook in geïnteresseerd zijn! Doe normaal, dan doe je al gek genoeg! En denk vooral niet dat je iets bijzonders bent! "If you want to be pleased, please!". De beste kruipers en de handigste huichelaars komen 't verst in onze menselijk-o-zo-menselijke maatschappij!

Leer dit van my.

U ziet - genietingen en levenslessen bij de vleet! - waar mijn site al niet goed voor is...

 


P.S. Zou Job Cohen willen beweren dat het eigenlijk zijn werk is? Hm... dat zou hij wel willen, maar dát kan hij écht niet, dus Amsterdam kan gelukkig zijn, want had hij het wel gekund dan was hij ook geen burgemeester geweest!

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail