Nederlog        

 

  2 maart 2009

 

Reinildis vindt het (misschien) ook: Plasterk's Penis-Symbool

 

Geheel onvermoed is dit toch althans naar de geest een vervolgje op het voorgaande, dat een fraaie mail is aan zeer gewillige en corrupte uitvoerders van zeer slechte en corrupte machthebbers - waarvoor zie Boétie, Machiavelli, Aristoteles en Hume, bijvoorbeeld - en waarover een enkeling mij vast wil vragen:

"Denk je dat dát helpt?"

Wel lezer: Als 20 jaar lang min of meer beleefd vragen en argumenteren van mijn rechten volgens de Nederlandse wet - ik begon namelijk altijd heel beleefd, en werd altijd snel belogen of geschoffeerd, helemaal zodra ik zei dat ik arm en invalide was, en dat ik klaagde over vergassing en moorddreiging door inpandig bij mij door de burgemeester gevestigde harddrugshandelaren, en lees de betreffende opzettelijke ruïneerders van mijn rechten en gezondheid: mr. Lisser en mr. Sarucco - niet helpt, en een website vol argumenten te moeilijk zijn voor de schoften die aan de macht zijn, en ze boven alle recht en sancties staat (behalve voor wie besluit berserker te worden), wat te doen, als feitelijk ongewapende feitelijke voetveeg of Untermensch in een feitelijk aiutocratisch door en voor een PvdA-collectief van sociaal-fascistische  bestuursadellijke Übermenschen bestuurde stad, wat dan?

Waar voor LETTERLIJK MINSTENS DUIZEND PERSOONLIJK AANGESPROKEN GELDT, ZOALS IK OP 28 JANUARI SCHREEF, IN HUN BELEVING EN VRIJHEID VAN SANCTIE, WET OF REGEL:

NIEMAND DWONG DE SADISTEN TOT SADISME.
NIEMAND DWONG DE AMBTELIJKE WETBREKERS DE WET TE BREKEN.
NIEMAND DWONG DE LEUGENAARS TOT LIEGEN.
NIEMAND DWONG DE SCHELDBEESTEN TOT SCHELDEN.
NIEMAND DWONG DE LASTERAARS TOT LASTEREN.
NIEMAND DWONG DE SCHOFTEN TOT SCHOFTERIGHEID.
NIEMAND DWONG DE BEESTMENSEN TOT BEESTACHTHEID.
NIEMAND DWONG DE BURGEMEESTERS TOT BEESTACHTHEID.
NIEMAND DWONG DE BURGEMEESTERS TOT DRUGSHANDEL.
NIEMAND DWONG DE BURGEMEESTERS TOT AANBLIJVEN.

Nog 20 jaar onbeantwoord pijn lijden alsof ik de Untermensch zou zijn? Wachten tot het land hopeloos plat ligt in de komende ? Wachten tot het land onbestuurbaar is of in de handen van frisse nieuwe autochtone recht-volkse machthebbers?

Vandaar ook - o.a. - die zelfmoordpil, waar ik feitelijk heel serieus over ben, als algemeen recht voor iedereen (maar niet verplicht te aanvaarden of nemen, natuurlijk). Ik vrees dat de gruwelijke morele lafbekken die Neerland besturen ook dat zullen weigeren (en ook dat ze het wèl voor zichzelf regelen in het geniep voor het geval dat: zij hebben immers veel geld uit de staatsruif).
 


Maar naar de aanleiding voor dit stukje, dat inderdaad raakt aan het voorgaande, maar zeker ook iets te maken heeft met de verlokkingen van Reinildis, ik bedoel "Reinildis".

Het is dus niet de dame zelf die me opwindt - ik meen me te herinneren dat ze een dik boek over étiquette schreef en verder weet ik niets van haar vormen, fraaiheden of intellect - maar haar naam: "Reinildis", want daar denk ik onmiddellijk "Hoeksche en Kabeljauwsche twisten" bij, en amechtige hijgende hoogbeboezemde jonkvrouwen - kortom: die naam is ouderwetsch dat alleen ik en mensen ouder dan ik de associatie kunnen hebben, want de na ons komende moeten van Plasterk en de PvdA de geschiedenis herhalen, want dat vak was lang afgeschaft en wordt nog steeds nauwelijks en dat gewoonlijk bijzonder slecht en stupide schematisch onderwezen.

Hoe het zij... Reinildis is (ook) historica en doet kond van wat moderne historici zoal niet doen, denken, en beleven:

Ik had het nooit kunnen bedenken, maar in de Philosophisch-Politische Akademie te Würzburg werd onlangs vier dagen onophoudelijk gesproken over de scheve das van minister Plasterk.

Vier dagen! Onophoudelijk! Philosophisch-Politische Akademie! Over de scheve das van minister Plasterk! "Socratisch oreren over een scheve das" staat er boven, dus zeg maar: "Slap lullen over een slap penissymbool van een slappe minister".

Hier zijn de protegées van 't verhaal in de eigen woorden van één van de twee:

"Reinildis is op een persconferentie van minister Plasterk [psycho-analytisch Angehauchten pass mal auf!]. Hij zal gefotografeerd worden. Bij het dichtknopen van zijn jasje gaat zijn das op een rare manier scheef zitten. R. denkt: Zo kan hij niet op de foto! Niemand doet iets. Op het laatste moment sprint zij naar voren en fluistert de minister in het oor 'Uw das zit scheef!' Dankuwel, zegt hij en schikt zijn das. Terwijl R. terugloopt, maakt Plasterks assistent een gebaar van Goed zo!"

Een gestrekte duim, ongetwijfeld: Alles staat stijf van de penis-symboliek, en je kan een congres van psycho-analytici hier vier dagen slap over laten leuteren. (*)

En dus ook Reinildis in haar groepstraining (Philosophisch-Politische Akademie!):

Dit voorbeeld wordt de volgende dagen van alle kanten bekeken, bevraagd en besproken met als doel duidelijk te maken wat leiding is c.q. wanneer iemand leiding neemt.

VIER dagen lang, lezer! Philosophisch-Politische Akademie!:

De flipovervellen vullen zich met vragen als: Was R.'s reactie nodig? Waarom heeft R. gereageerd en niet iemand anders? Leidt R. zichzelf of leidt zij anderen? Waarom wilde R. de minister helpen? en Wie wordt door R. geleid?

Ik hoop en neem aan - in goed vertrouwen, wetende van akademische uitjes, voor oppassend conformistische Neerlandse loyale universitaire aangestelden, tenminste - dat het allemaal hoog gesubsidieerd was, en dat de catering en de wijnen uitstekend waren! VIER dagen lang, lezer!

We gaan voort, van vragen naar subvragen. Deze bundelen we via knippen en plakken tot hoofdvragen ...

hoewel kennelijk niemand de tijd nam op te merken dat ze allemaal van lotje getikt lijken met dergelijk debiel gefröbel (**), en inderdaad:

Helaas blijken de vier dagen nét te kort om één gezamenlijk antwoord op de uitgangsvraag te geven. Wel kunnen we ons vinden in deze formulering:

"Ik neem de leiding als ik een duidelijk verschil zie tussen hoe iets moet zijn; als ik mij verantwoordelijk voel en denk dat ik het kan; en als anderen niets doen."

Wel... IKZELF deed dat spontaan nogal eens wat keren:

  • Toen ik zeven was en uit school wegliep omdat ik het te dom voor mij vond - en dat beleefd argumenteerde in de klas (en kinderen van arme communistische ouders anno 1957 konden onmogelijk hoogbegaafd zijn).

  • Toen ik veertien was en alleen niet uit de DDR gegooid werd omdat ik publiek zei en volhield dat het daar een "fascistische Schweinerei" was (het wàs militaristisch, autoritair en totalitair) maar in het ziekenhuis lag met bloedvergiftiging toen ik uitgezet zou moeten worden.

  • Toen ik op mijn twintigste de leiding overnam in de gemeentelijke Sleep-In omdat deze niet deugde, en daar later een rapport over schreef, over de onwenselijkheid dat de gemeente 12 stafleden 24 uur liet werken om 500 tot 750 mensen met veel drugsgebruik in een mensenpakhuis te slapen te leggen, maar de gemeente deed altijd alsof dat rapport niet bestond.

  • Toen ik een studentenpartij oprichtte aan de UvA om tegen het verval van het onderwijs te protesteren, en als dank veelvuldig voor "fascist" en "terrorist" gescholden werd door mijn quasi-revolutionaire baantjes-jagers carrièristen en apparitsjiks uit alle linkse partijen, door Komrij gehuldigd als "De verraders van mijn generatie", en drie keer vanwege "uw uitgesproken gedachten" van de UvA gesmeten werd "ondanks de ernst van uw ziekte", dat het CvB toevoegde omdat het sadisten waren (die enkele jaren later 45 miljoen te hebben laten verdwijnen, waarvoor ze nooit vervolgd zijn, want zo gaat dat in Amsterdam)

  • Toen ik protesteerde tegen de geluidsoverlast en bedreigingen van de harddrugshandelaren vermomd als coffeeshop die burgemeester van Thijn zonder de bewoners iets te vragen gelijkvloers deed vestigen alsof hij het opperhoofd van de Amsterdamse S.S. van de drugmafia is (wat helaas het geval was, maar hij natuurlijk nooit hoefde toe te geven), alsof iedere Amsterdammer dat soort moed opbrengt.

  • Toen ik met moord bedreigd en bijna vergast was, alles vanwege mijn protesten, en gehoord had van de beestmensen die politieagenten voor de drugsmafia in Amsterdam zijn dat "Wij doen NIETS voor u. Als u het niet bevalt dan sodemietert u maar op naar het buitenland", en toch (beleefd!) protesteerde bij de Gemeente Amsterdam, van wie ik 20 jaar later nog steeds, als de afgelopen 20 jaar, veel eerder kan kreperen dan dat ik enig moreel, juridisch of menselijk behoorlijk antwoord zal ontvangen.

En zo nóg het een en ander, waarvoor zie ME in Amsterdam, Inleiding, Overzicht, bijbehorende Vordering, verplicht CV, Konklusies. O, en Aan de UR - 1982 en Vragen In De Filosofiefaculteit - 1988, om te laten zien waarom ik gehaat, gescholden, bedreigd én van de universiteit verwijderd werd als baarlijke (smerige) "fascist" en "terrorist" door mijn tijdgenoten, nu allemaal (zéér welbetaald ook, sinds dekaden ook) UvA-professor of Groninger professor, of Nijmeegs professor, of Utrechts professor, of minister van Binnenlandse Zaken, of burgemeester en wethouders van Amsterdam in ALLE integriteit.

Trouwens, vanwege het kontrast, de genen en de opvoeding:

Ook mijn vader was een buitengewoon moedig en waarachtig individueel levend mens - en hij (en zijn vrouw en kinderen) kreeg het allerminste verzetspensioen ondanks bijna vier jaar concentratiekamp, en nauwelijks meer dan een bijstandsuitkering, omdat hij immers een (smerige) "communist" was in, in Onze Demokratische Rechtsstaat.

Tussen 1960 en 1980 was hij de voornaamste organisator en initiatiefnemer van de Nationale Verzetstentoonstelling, begonnen als "Wij nemen het wéér niet!" door het Sachsenhausen-comité, en is daarvoor geridderd in 1980, vlak voor zijn dood, in het stadhuis. Het is in verband hiermee dat mijn ouders Ed van Thijn ontmoet hebben (die mijn moeder weigerde te spreken na mijn vergassing) - maar in "Na het kamp" van de neo-feministische uitvreetster bij het NIOD Withuis wordt mijn vader's rol ontkend en aan een PvdA'er toegeschreven, en volgens dr. Withuis - ook al een zogeheten historica - weet ik niet waar ik van spreek. (Bewijzen van het tegendeel van objectieve derden worden niet beantwoord, want zo gaat dat in Amsterdam, en ook juffrouw Withuis zal wel een PvdA-partijkaart dragen, want zo moet dat in Amsterdam, van de PvdA).

Kortom... om op Reinildis terug te komen en haar in VIER dagen collectief communicatief Socratisch vorsen gevonden vondst

"Ik neem de leiding als ik een duidelijk verschil zie tussen hoe iets moet zijn; als ik mij verantwoordelijk voel en denk dat ik het kan; en als anderen niets doen."

Meid: Maak je geen illusies, want hooguit 1 op de 10.000 doet, kan, of durft dat, en de rest beperkt zich alleen tot het herschikken van de penissymbolen van  ministers ten behoeve van propaganda voor camera's, wie weet met liefde en toewijding, is het niet voor de man, zijn symbool, of zijn penis, dan wel voor De Etikette en "hoe het beheurt te zijn" ("hvordan det boer vaere!").

BIJNA NIEMAND DEED OF DURFDE IETS TEGEN ONDERWIJSVERVAL
BIJNA NIEMAND DEED OF DURFDE IETS TEGEN GEDOOGBELEID
GEEN BESTUURDER DEED IETS OM MIJ TE BESCHERMEN
IK WERD DRIE KEER VAN DE UVA VERWIJDERD
IK MOCHT STRAFFELOOS VERGAST EN WERD VOOR GEK VERKLAARD TOEN IK DAARTEGEN DURFDE TE PROTESTEREN UIT NAAM VAN MIJN MENSELIJKE RECHTEN.
 

Korto, beste historica, voor de resterende 9999 van de 10.000 geldt - hypocrisie, leugen, rollenspel - mijn definitie van deugd:
 

Deugd: De maatschappelijk juiste definitie van "deugd" is "wat de doorsnee eist dat men huichelt".

Anders: "Deugd" heet wat "men" zegt dat "men" behoort te doen, en dat "men" zelden doet, behalve wanneer het risico nihil en de betaling goed is.

Maar het is wáár dat als je de allerhoogst akademisch begaafden VIER dagen met elkaar laat stoeien en fröbelen - Philosophisch-Politische Akademie! - tegen subsidie en reis- en verblijfskosten, ongetwijfeld, ze dan komen met een soort definitie van hoe zou behoren en kunnen zijn àls niet 9999 van de 10.000 gewone Mensen, Ordinary men and women zouden zijn.

Vanwaar onze práchtige menselijke geschiedenis

"Presque toute l'Histoire n'est qu'une suite d'horreurs."
   (Chamfort)

en vanwaar ons aller héérlijke vooruitzichten met uitbreiding van de economische , gegeven de waarachtige uitnemendheidn van aanleg, vermogens en moraliteit van onze leiders, en gegeven de buitengewone scholing die zij hun trots volk de afgelopen veertig jaar wilden bieden, uit behoefte aan stemmen voor hun eigen soort leiders.

En niet alleen doet, kan, en durft hooguit 1 op de 10.000 wat bijvoorbeeld ik deed, kan en durfde: De grote meerderheid van de rest collaboreert, conformeert, huichelt, schippert, en liegt mee met de machthebbers van het moment en gelooft, prakiseert, huichelt of liegt mee mer de wanen en termen van de dag, maar ze vertellen zichzelf en de 9998 andere huichelaars, conformisten, collaborateurs, verraders, en medeparasieten, randdebielen of lafaards dat ZIJ de gelijkwaardigen van de zeldzame voortreffelijken, eerlijken, moedigen en denkenden zijn (minstens!) en dat die 1 op¨de 10.000 die niet is als zij gek, minderwaardig, moeilijk, hoogmoedig en welbeschouwd een ellendeling, "fascist" of "terrorist" is. (***)

U vindt dit bewezen zo goed als een maatschappelijke stelling bewezen kan worden in ME in Amsterdam, want - zo geheel anders dan in Hitler's Duitsland, Stalin's Rusland en Mao's China - helemaal niemand van al die universitaire ex-marxistische collaborateurs om universitaire baantjes in kapitalistiese universiteiten werd ook tot maar iets gedwongen, niet tot collaboreren, niet tot ruïneren, niet tot poseren ... waarna ze vervolgens het wetenschappelijk onderwijs en de wetenschappelijke tradities en de feitelijke universiteiten van weleer opzettelijk ruïneerden omdat deze strijdig waren met hun waanleren, met hun pretenties, en met hun eigen onvermogens, stompzinnigheden en hun - vrijwillig en opzettelijk uit politieke of ambtelijke loyaliteit aan leiders en financieel eigenbelang gecultiveerde - ignorantie, blindheid, domheid en corrupte zwijgzaamheid.


(*) De accenten in het citaat zijn van mij, ook voor wie Freud erbij wil pakken en VIER dagen verder studeren in de penissyboliek. (Ik hèb psychologie gestudeerd, moet u maar denken.)

(**) Zie "Echte wetenschap" voor het nut van woordenboeken en de wenselijkheid van helder verstand.

(***) Het is nog steeds 2 maart 2009 lezer, de geboortedag van Multatuli:

Zie de inleiding van de Ideën, en de parabelen van de pygmeeën; de Samojeedsche robbenvanger; de roeping van de mens; de overwegende karakterloosheid van 9999/10.000e daarvan (heel regelmatig geëxcuseerd door onheelbare stompzinnigheid); de gebruikelijke vervalsing en verroting ervan; en de gebruikelijke betaling van verkeerd geborenen.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail