Nederlog        

 

  2 maart 2009

 

Geachte ambtenaar Van Eendenburg @ BDA Amsterdam

 

Ik heb veel landen bezocht, en beyverde my overal achttegeven op de publieke zaak. Welnu, ik verklaar nergens zulke totale absentie van plichtsbesef, nergens zoo'n walgelyke onbekwaamheid te hebben aangetroffen als by 't bestuur der stad Amsterdam. Amsterdammers, ziet ge dat niet? Reist eens wat, merkt eens wat op, en als ge terugkeert, gaat naar 't stadhuis en gooit...
-- Multatuli, idee 308.

"It was from this time that I developed my way of judging the Chinese by dividing them into two kinds: one humane and one not. It took an upheaval like the Cultural Revolution to bring out these characteristics in people (..)"
   (Jung Chang)

Voer voor advocaten en filosofen
MEinAdam Konklusies 2007
Na19jaar-vordering

Geachte ambtenaar Van Eendenburg van de Bestuursdienst van Amsterdam!

Dit is de mail die ik u eind vorige week per telefoon beloofde, in verband met een brief die u en B&W mij stuurden. (*)

Mijn probleem is nu (weer eens) dat u zegt mijn site niet te kennen en eigenlijk ook niet te heugen waar het over gaat, en niet te weten wie ik ben, al kunt u heel aardig 'tut, tut' zeggen, en lachen, en behoort u tot de Bestuursdienst, aan de misdadigheid waarvan ikzelf zeer veel pijn te verwijten heb, namelijk 20 jaar, of sinds ik mr. Lisser en mr. Sarucco sprak, uw beminnelijke collega's, en het afschrift daarvan aan B&W leverde, tegen ontvangstbewijs.

Aangezien mijn site B&W van Amsterdam en de Bestuursdienst van die organisatie echter HEEL welbekend is, waar het het grootste deel van ME in Amsterdam betreft sinds 1988-1992, en sindsdien in vele mails, en met veelvuldige studie tussen begin februari en eind augustus 2008 door wellicht wel de hele bestuursdienst - behalve u, uiteraard - en aangezien ik nu ook al zo'n honderd keer van liegende verantwoordelijken in en rond het bestuur van Amsterdam gehoord heb dat ze mijn site niet kunnen vinden, en aangezien ik hier nu veel oversla wat ik ook zou kunnen zeggen...

... supprematie van lang vertoog over burofascisme, menselijkheid
intelligentie, bestuur, sadisme, corruptie, hypocrisie, en wrede            
stompzinnigheid, stompzinnige wreedheid, menselijke gedegeneerdheid, bureaucratische beestachtigheid en andere Amsterdamse ambtelijke en/of bestuurlijke perikelen en de relevantie van de Heidelberger Kathechismus met het woord van God over bureaucraten en bestuurders ("geneigd tot alle kwaad, in staat tot niets goed") ...

... het volgende, ook voor de Gemeentelijke Ombudsman

Het lijkt me verstandiger - meneer Van Eendenburg, tut, tut - indien u me aan een van uw collega's doorgeeft die althans wel een behoorlijk deel van althans ME in Amsterdam gelezen hebben, zoals bijvoorbeeld mevr. mr. Sarucco of meneer mr. Lisser, of de eertijdse voorlieger mevr. mr. Oostveen, of de zo menselijk-al-te-menselijke persoonlijke assistentes van Cohen Dierdorp (vroeger Raschew) of Blok, op wie ik allemaal ook interessante persoonlijke vorderingen heb, en enige verwijten, met de wet en de mensenrechten geheel aan mijn zijde, en die allemaal zeker willen weten hoeveel pijn ze mij hebben weten te veroorzaken, geheel welwillend, welbewust en opzettelijk. (Zie: MEinAdam Konklusies 2007).

Zij mogen zich verweren te Straatsburg (als ik dat haal, natuurlijk, met zoveel met drugs samenhangende moorden, nooit opgelost ook, en een door en door drugscorrupte ambtenarij, want ik maak me geen illusies over Amsterdam en de bestuurders daarvan) of - Nota Bene, mrs. in het recht en gewillige beschermers van drugsterroristen - en zie: Voer voor advocaten en filosofen - desgewenst, ongecensureerd, onverkort, op mijn site, (mits niet langer dan 250 Kb), en alleen  maar voorzien van mijn bespreking en commentaar. (U ziet mijn schappelijkheid, tut, tut, meneer Van Eendenburg!)

Vervolgens mijn plan, dat - ja alweer tut, tut, meneer Eendenburg, want u kent mijn site immers helemaal niet, weet eigenlijk geheel niet wie ik ben, en kon u ook niet enige brief aan mij heugen, althans zo zei u mij, allemaal, uiteraard in opperste ambtelijke eerlijkheid, zodat u wellicht wat verbaasd ben als ik hier en daar wat satirisch mag klinken (of ironisch, of cynisch, of onwelvoegelijk, voor versgewassen oren van Amsterdamse bureaucratische trouwe dienaars van de machthebbers van Amsterdam, of voor tere bestuurderszielen), maar dat het volgende toch inhoudelijk geheel waarachtig is wat ik bedoel, en waar meer geleerde heren en collegaas dan u zich dan met mij per email aan kunnen zetten om specifieke vorm en inhoud te geven, inclusief data en plaatsen, bijvoorbeeld de 4e mei 2009, wanneer ik bereid ben om, als B&W dat dan werkelijk op prijs stellen, als in onderstand punt A omschreven op te treden, mit mijn gezondheid dat dan toelaat (maar wat met enige gemeentelijke hulp moet kunnen lukken, en de herdenking aanmerkelijk meer cachet, betekenis en inhoud zou geven dan gebruikelijk, en ook een heel stuk waarachtiger maken):

Tut, tut! Bent u er nog, meneer Van Eendenburg?! Kunt u nog een klein beetje volgen? Niet? Ocharm!

U kunt de laatste twee Nederlogs beschouwen als de rest van deze mail, en mijn hele site als bijdrage aan UW persoonlijke, algemene, menselijke, morele en intellectuele ontwikkeling, zo mogelijk, waar mogelijk (en verder wil ik maar zeggen: honderdduizenden gingen u toch al voor, al zijn mijn onderwerpen wat ingewikkeld, ook voor meesters in het recht van uw Bestuursdienst, en mijn zinnen wat lang, en mijn woordgebruik niet burocratisch slecht, dom, vaag of leugenachtig, zodat u mij helaas heel wel kunt begrijpen, als u maar wilt).

En zoals op mijn site staat is het geheel één samenhangend geheel, waarvan de delen elkaar betekenis en gewicht geven, en waar u duizenden bestanden verbonden door meer dan tweehonderdduizend onderlinge links, met duizenden hits per dag, alles voor waarachtig intelligente mensen van waarachtig goede wil en zeldzame verkeerd geborenen.

Ik wens u dus veel leesplezier en lering, en u zult zich er ongetwijfeld kunnen vermaken, maar stel u dus feitelijk zeer dringend persoonlijk voor, ook met oog op uw gezondheid en eigenbelang, gezien de "grievendheid en/of beledigendheid" van mijn proza, hetwelk het handhaven van mijn menselijke rechten al 30 jaar onmogelijk maakt in Amsterdam, volgens uw collegaas en bovengestelden, dat u deze beker overgeeft aan mevr. mr. Sarucco of meneer mr. Lisser , die er veel meer van weten en van op hun geweten hebben dan u - en waarvan ik ook de adressen en personalia wil hebben voor mijn vorderingen, en veel mee te verrekenen heb.

Hoogachtend,

drs. Maarten Maartensz
(die verkeerd geboren is:

- Verkeerd geboren, goed! Maar wat kan je doen?
- Ik kan nu-en-dan de waarheid zeggen, o Kami!

Het hele gezelschap schrikte (..)

want onder Nederlanders komt dit maar enkele keren per eeuw voor, en geldt als buitengewoon onwellevend en beledigend voor alle bestuurders en ambtenaren).

P.S. Hier is een overzicht van AL het fraais dat u kunt genieten, o gelukkige ambtenaar - tut, tut - Van  Eendenburg, stand 30 januari, met de opmerking dat op de site een en ander minder MBs telt, vooral vanwege minder administratie-files. U vindt Nederlog, waar u dit in leest helemaal aan het eind van de map.

Map

Files

Sub-maps

Size

Descriptions

 

 

 

 

 

MM (Total)

±9000

 

477 MB

Approximately at Jan 30, 2009 :

> 400
MB all: > 200,000 links mostly internal. (These statistics depend on the state of my harddisk, and may be a bit larger than on the site).

Maarten Maartensz

4

 The Map of this site

 

Sitemap (this file)

Images

90

 

3 MB

 

Help    Helpfiles  1.2 MB Helpfiles for the site

Philosophy (Total)

394

 

110 MB

Philosophical views, ideas and texts

 

42

 Philosophy

 870  Kb

(Only opening section) 

   

 Philosophical Dictionary

  12  MB Philosophical Dictionary
>= 570 entries
     Aristotle     3 MB Aristotle's Ethics + my comments
Aristotle's Politics + my comments (in part so far)
   

 Epictetus

  60  Kb Manual (Enchiridon)

 

61

 Machiavelli

 871  Kb

The Prince + my comments

 

27

 Descartes

 565  Kb

Meditations + my comments

 

1

 Rochefoucauld

35   Kb

My aphoristic comments on some of his aphorisms

   

 Hobbes

 460 Kb Leviathan - Part I

 

2

 Mandeville

40  Kb

Fable of the Bees (Poem, no text sofar)

 

87

 Leibniz

3.10 MB

Nouveaux Essays (excerpts) + my comments
Monadology (full) + my comments

     Hume     4 MB Enquiry Understanding + my comments
Enquiry Morals + my comments
     Chamfort   765 Kb Maximes et Pensées (French)
Partial translation + comments (so far)

 

9

 Hazlitt

 820 Kb

Several essays (more to follow)

   65

 Mill

 3.5 Mb

On Liberty + my comments, and Representative Government and
Utilitarianism + my comments

   75  Burckhardt 1.14 MB Culture of the Renaissance in Italy + my notes (in part)

 

1300

 Multatuli

55  MB

About the Dutch writer and philosopher
Multatuli (Eduard Douwes Dekker) (Dutch)
- Ideen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and Specialiteiten. Extensive comments on the Ideen. (Dutch)

   350

 James

   6 MB The Principles of Psychology

 

38

 Russell

1 MB

Problems of Philosophy + my comments

 

15

 Wittgenstein

400 Kb

Tractatus + Comments (in part)

 

50

 Maartensz

15 MB

A little of my own philosophy, included the most downloaded file on the site

Logic (Total)

77

 Logic

6 MB

A goodly amount of non-standard logic 

      4  Clifford  275 Kb The Ethics of Belief + my Notes
    12  Edwards  690 Kb The Logic of Moral Discourse: cmmented excerpt + extra chapter
     8  Induction  340 Kb  The problem of induction (partial)
Computing (Total)    11  Computing   275 MB

Computing, computers, internet (includes largish zipped Squeak-image)

      1  Assembly   Programming languages
      1  Basic  
      1  Pascal  
      1  Prolog  
    400  Smalltalk and Squeak  
     30  BitsAndPieces  730 Kb About programming

ME/CFS

38

 

 

The disease ME aka CFS etc.

 

19

 ME/CFS

7 Mb

Documentation about ME

   380  ME in Amsterdam
 
ME in Amsterdam 2008
 27 MB My trials and tribulations living in Amsterdam with M.E. (Dutch)
    440  Nedernieuws   8 MB Quickly written Dutch summaries of and comments on things happening in Holland. (Autumn 2004 - End 2005)

 

45 

 Van Traa-rapport Amsterdam

1.45 MB

Dutch parliamentary report on drugs - about Amsterdam + my notes (Dutch)

Log   900  Nederlog  28 Mb Quickly written Dutch comments on ongoing events, ideas and things happening to me. (Since January 2006)

U moet me niet pogen vast te prikken op de volledige letterlijke correctheid van het bovenstaande - 477 MB verspreid over ca. 9000 bestanden geschreven over 12 jaar (met een aantal eerder geschreven stukken, sommige gepubliceerd op papier) is een boel tekst.

"Tut, tut," meneer Van Eendenburg, niet waar, om u zo treffend te citeren ? En "Ha,ha, ha" ook, toch? U moet maar bedenken - en uw God desgewenst danken -dat u zo gelukkig bent niet verkeerd geboren te zijn, zoals ikzelf helaas wel. Ik vrees dat het genetisch is, zodat u niets te vrezen heeft, tut, tut, zo gelukkig ook voor uw welzijn en carrière.

Mag ik uw afsluitend verzoeken ook te bevorderen dat ik - zoon en kleinzoon van mede-organisatoren van de Februaristaking, verkeerd geboren en daarom veel gediscrimineerd, bedreigd, belasterd, beledigd en gehoond, en gemeden, bestreden en bevuild zoals in Nederland alleen klokkenluiders overkomt, onverbeterlijk briljant afgestudeerd - ook enige gemeentelijke subsidie verkrijg voor het aan B&W van Amsterdam en de Gemeenteraad van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam te wijden en reeds gedeeltelijk bestaande Gesamtkunstwerk over hedendaags alledaags Amsterdams bureacratisch en bestuurlijk fascisme, en waarom Amsterdam voor mij de hel op aarde waren en slopender en ruïnerender dan het concentratiekamp voor mijn vader, die tenminste nog een familie kon stichten en twintig jaar lang werken, wat mij alles in Amsterdam onmogelijk is gemaakt, ten behoeve van de belangen van harddrugshandelaren, drugscorrupte ambtenaren en het soort bestuurders dat onder andere vormen van socialisme kampen bestuurde of daar dokterde.

Alvast mijn dank, meneer Van Eendenburg!

P.P.S. Als u er niet echt uitkomt - tut, tut - meneer Van Eendenburg, dan gééft dat niet, en ik heb in dit stukje enigszins ironisch uitgeleefd vanwege de pijn die ik nu 20 jaar voortdurend lijd mij veroorzaakt door de onwil van uw rotgenoten in de Bestuursdienst om de Nederlandse wet te handhaven als harddrugshandelaren dat niet bevalt, en u beweert dat ook dat u niets van mij weet of las, en ik heb kunnen horen dat u evident lang zo intelligent of geleerd als ik ben, en kennelijk ook een jong broekje, dus zeer veel slechter opgeleid, onwetender en onbeschaafder en onvermogender dan ik op uw leeftijd, die ongetwijfeld blij zal zijn perversies te mogen leren bekwamen aan de voeten van de  mafia-maten van gemeentelijke perfectie als mr. Lisser en mr. Sarucco.

Dus nogmaals en tut, tut:

Geeft u mij door aan een van deze monsters van beestmenselijkheid, die mij site althans voor een deel al minstens 18 jaar kennen, en daar kennelijk 18 jaar dagelijks genot aan hebben ontleend dat ze iemand zo hebben kunnen pijnigen en ontrechten. Zegt u maar dat ik ze wereldberoemd wil maken, en wil doen berechten te Straatsburg, en tot die tijd op wil voeren als mijn genotszuchtige kampbeulen, met bijpassende iconografie, en HEEL grote vorderingen op ze heb, en hun families.

Dank!

(*) U vindt dit ook - en dit is bovendien de canonieke editie - op mijn site in Nederlog voor 2 maart 2009, de dag dat Multatuli 189 jaar geleden geboren werd, en u zult het later als onderdeel van ME in Amsterdam - 2009 vinden, dat nog toegevoegd moet worden aan de site, maar waar u ca. 137 door de Bestuursdienst-collegaas van ammbtenaar Chiel tut, tut, tussen begin februari en eind augustus grondig bestudeerde en intens gewaardeerde stukjes vindt met tal van tijdingen die een bureaucratenziel deugd moeten doen en lering moeten verschaffen, en met zeer veel leerzame informatie over bestuur en bureaucratie van Amsterdam.

En één van mijn mededelingen voor Amsterdammers en Nederlanders, ook omdat ikzelf zo vaak uitgemaakt ben voor "fascist" en "terrorist" aan de UvA, waar ik voor waarheid, wetenschap en waarachtg goed onderwijs pleitte, maar toch drie maal van verwijderd ben - als enige Nederlander sind 1945 - vanwege "uw uitgesproken gedachten", is dat het bestuur van de stad Amsterdam nu en sinds van Thijn bestaat uit PvdA-ambtelijke en PvdA-bestuurlijke buitengewoon schunnige terroristen, sadisten, vergassers, beestmensn en drugshandelaars, en dat tot de hoogste niveaus toe, en dat de Bestuursdienst van Amsterdam kennelijk alleen bestaat uit aan de UvA geschoolde fascistoïde mafia-maten, en levensgevaarlijk is, en dat ikzelf er alleen evidente sadisten uit ken (en met minstens tien daarvan gesproken heb: mr. Gianotte, mr. Corda, mr. Lisser, mr. van Oostveen, mr. Sarruco etc.)

Ik wil daarom ALLE Amsterdammers, zeker zij die te maken krijgen of hebben met de fascistische vergassers en drugsterrroristen van de gemeentelijke Bouw- en Woningdienst, waarschuwen dat ze zich moeten bewapenen, gezien de bestuurlijke fascisten en terroristen zijn, vermomd als Amsterdams ambtenaar, waar ze mee geconfronteerd zullen worden, en gezien de algehele weigering van de gemeentelijke politie enig persoon de rechtsbescherming te geven waar hij of zij recht op heeft als hij geen vriend van B&W of Bestuursdienst-SS'ers-van-de-drugsmafia is, want de gemeentepolitie van Amsterdam vergast graaginvalide  en beschermt graag harddrugshandelaars, en staat feitelijk boven de wet, want dat mág allemaal van B&W, zoals iedere Amsterdammer op mijn sites kan nalezen, zodat ik oproep dat Amsterdammers beter hun huizen kunnen verkopen zolang ze nog gezond zijn en naar een beschaafder buitenland vluchten: Deze stad wordt bestuurd door misdadigers, tuig, sadisten, leugenaars, beestmensen, zelfverrijkers, en een gogantische vracht aan de grootse schoften die in dit land te vinden zijn die er ambtenaar zijn.

De geïnteresseerde lezer kan de waarachtige aandriften en competentie van de de politieke terrorist en o zo grage sadist - LEUK is het om invaliden die zich niet kunnen verweren de zelfmoord in te pogen te drijven omdat ze de zeldzame moed hebben te protesteren tegen moordzuchtige drugshandelaars beschermd door B&W, nietwaar, Job? - mr.dr. Cohen, afgezien van mijn geval, bijvoorbeeld in verband met drugs en met de metrofraude waar HIJ de hoofd-verantwoordelijke voor is.

(**) "Ga dan naar een advocaat!", tut, tut, wilt u ongetwijfeld uitroepen, als gemeentelijk mafia-maat ook. Wel meneer Van Eendenburg: Dat zijn toch allemaal mafia-maten in Amsterdam, met (studie)vrienden en collegaas in de Bestuursdienst in Amsterdam, en/of ze laten mij weten dat "uw zaak is te politiek" (dat is pas een rechtsstaat! dat zij pas integere advocaten!) ofwel waren studievrienden van Cohen of de vele Amsterdamse corrupte bestuursdienstadvocaten, ofwel ze rekenen - heel terecht en realistisch - vrijwel niets te kunnen verdienen van de mij voor mijn leven, eten, telefoon, computers, kleding, in mijn vaderstad bestemde 419 euro per maand, nietwaar tut, tut, meneer Van Eendenburg.

Kunt u één Amsterdamse advocaat noemen, o mr. tut, tut Van Eendenburg werken waarvan u kunt bewijzen dat hij of zij niet voor de drugsmafia werkt (of voor de vastgoedmafia, of voor andere witwas-instituties, of in een terroristische firma als de Bestuursdienst?). Ach ja, die ene excorpsbal met een rijke pa en een IQ van 85, nietwaar?

En dat met mijn geruïneerde gezondheid, pijn, armoede én de voortdurende misdadige beestachtige chicanes van de DWI?!

Vandaar mijn bovenstaand plan tot publiek optreden: Ik vrees dat ik buitenlandse advocaten nodig heb, en heb een grote en kansrijke vordering, en ben bereid deze te delen.

Idee 143 van Multatuli + mijn commentaar

Het vinden der waarheid - dat is: het naderen tot waarheid - zou niet zo moeielyk wezen als we minder lafhartig waren. In zeer veel gevallen durven we niet weten wat waar is.


Het hier uitgedrukte beginsel dat waarheid-vinden vooral bestaat in het benaderen van de waarheid is later ook gevonden door de Amerikaanse wiskundige, filosoof en logicus Charles S. Peirce, die er nog weer later, niet in Neerland, zeer om bewonderd werd door niet-Neerlandse wijsgeren.

En Multatuli heeft wat mij betreft weer groot gelijk:

Zeer veel waarheden blijven onbekend omdat ze onbemind zijn, onpopulair zijn en maken, of niet rijmen met de maatschappelijke leugens van 't moment.

De zeer grote meerderheid van de mensheid stelt zich tegenover de meeste waarheid op als de welbekende drie aapjes, die niet wensten te zien, niet wensten te horen en niet wensten te spreken (gewoonlijk om geen Patagonische pygmeeën voor 't hoofd te stoten en uit domheid of eigenbelang).

Overigens heeft de maatschappelijk-wenselijke leugen altijd op de waarheid voor dat ze maatschappelijk zeer bemind maakt, een mens goed kleedt, en alleen door 'n kleine minderheid van welbekende zogeheten lasteraars, kwerulanten en krankzinnigen doorzien wordt, als de kleren van de keizer door 't naïeve jongetje.

(***) U kunt in ME in Amsterdam  nalezen dat ik eind 1988, begin 1989 voor het eerst bij deze beestmens op de stoep heb gestaan met het verzoek mij te beschermen; dat hij mijn ouders gekend heeft; en dat de schunnige psychopaat en sadist sindsdien niet geantwoord heeft - en dat daarna 20.000 Amsterdamse collectivistische randdebielen en uitvreters die er ambtenaren zijn, alle gemeenteraadsleden, alle politie-commissarissen, alle officieren van justitie, de Amsterdamse rechtbank, de Amsterdamse advocaat-generaal, de Amsterdamse ombuds"mannen", de Nationale ombuds"mannen" .... kortom, IEDEREEN die carrière maakte in Amsterdam, zich als een grote collectivistische haag norm- en waardenloze beestmensen verdrongen om de fascistische vergasser van Thijn heen om HEM te beschermen tegen MIJN kritiek op zijn schunnige beestachtigheid.

Dat is pas collectivistische totalitaire beestachtige ambtelijke hondentrouw, tut, tut, nietwaar, meneer Van Eendeburg?

Over dit thema heb ik veel op te merken, en veel geleerd, en één van mijn konklusies is dat Amsterdam bestuurd wordt door menselijk uitschot van de goorste en schunnigste en meest onmenselijke beestachtigheid (§) - als ik dit mag zéggen van Marianne Thieme: wie weet is het beledigend voor varkens (waarvan de rechten dan ook zéér veel beter beschermd worden en zéér veel hoger blijken te tellen in Neerland dan de mijne) - zodat ik nogmaals alle Nederlanders die gezond en intelligent zijn oproep dit land te verlaten, in hun eigen belang en dat van hun kinderen (Nederland is écht OVERvol met een , met het soort bestuurders wat hier gedijt! Dat gaat levens kosten!) en allen die dat niet doen oproep wapens te kopen (als ik - die toch niet bang, dom of bleu is - straffeloos vergast kan worden door beestmensen beschermd door Amsterdamse bestuurlijke beestmensen, dan kunt u dat ook overkomen, en wellicht in veel groter aantallen, als het aan prominent politiek rechts ligt, dat het ware gezicht ook pas zal tonen - het masker af zal rukken; de kampen inrichten - als ze de macht hebben) en ook waarom ik het, met de totalitaire dreigingen van Wilders, het produkt van 40 jaar Neerlandse onderwijsdebilisering, niet meer dan moreel vind om alle Nederlanders een zelfmoordpil aan te bieden: Het tuig dat ze nu bestuurd zal wel weer collaboreren met de dreigende totalitaire hordes, want ze zijn nu eenmaal zo, maar waarom moet behoorlijke mensen zich tot slaaf laten maken? (Verdedigen kunt u zich toch niet want dat recht is u ontzegd en ontnomen, ten behoeve van de schoften en randdebielen die politie en marechaussee vormen, en voor een groot deel drugscorrupt zijn).

Het Nederlands bestuur heeft veertig jaar lang ALLE BESCHAVINGSIDEALEN VERRADEN (goed onderwijs, waarheid, moraal, integriteit, discipline, eerlijkheid, moed) en is best bereid - met gehuichelde deelneming - u óók nog weerloos en gruwelijk en langzaam te laten kreperen, blijkt uit ME in Amsterdam en vandaar: VLUCHT uit dit land; BEWAPEN u als u er blijven moet of niet weg kunt; zorg voor een ZELFMOORDPIL - dat is mijn advies voor "de ".

(§) Plus - uiteraard - een heel zooitje randdebiele pipo's van JP de HP formaat, aandriften, vermogens, taalgebruik, en beschaving.

O ja, als u bezwaar hebt, tut, tut, dan gaat u toch naar de rechtbank, zodat ik deze eens kan voorlichten over wat ik geleerd heb over relativiteit, waarheid, moraal en gelijkwaardigheid aan de UvA, waar ik dan ook nog wel logisch wil bewijzen dat "Als alle mensen gelijkwaardig zijn, en Van Thijn is een mens en Eichmann is een mens, dan is Van Thijn gelijkwaardig met Eichmann" - en inderdaad, behalve (in alle menselijke rechtvaardigheid, ook als psycholoog) dat de laatste ongetwijfeld wat intelligenter was en veel minder loog dan de eerste, en waarschijnlijk ook een zeer veel eerlijker idealist was. Maar overigens wel gelijkwaardig, geef ik toe, zoals Van Thijn dat zelf ook ziet en dagelijks beleed en uitdroeg als burgemeester, ten voorbeeld van de aan hem overgeleverde burgerbevolking.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail