Nederlog        

 

  1 maart 2009

 

P.S. Lofrede + Mottootjes en citaatjes

 

"Peu de personnes peuvent aimer un Philosophe. C'est presque un ennemi public qu'un homme qui, dans les différentes prétentions des hommes, et dans les mesonge des choses, dit à chaque homme et à chaque chose: "Je ne te prends que pour ce que tu es: et je ne t'apprécie que ce que tu vaux."
Et ce n'est pas une petite entreprise de se fair aimer et estimer avec l'annonce de ce ferme propos."

   Chamfort
"If liberty means anything at all it means the right to tell people what they do not want to hear."
   "The Freedom of the Press" - Orwell

In verband met het voorgaande fraais, waar dit een P.S. bij is:

1. Laudatio
2. Parerga

    P.S.

Kijk... uiteindelijk is het een kwestie van stijl, aan de UvA geleerd hebbend dat

 • "Iedereen weet dat waarheid niet bestaat"
 • "Iedereen weet dat alle moraal relatief is"
 • "Iedereen weet dat alle mensen gelijkwaardig zijn"

want werd gepredikt aan de UvA, en overigens natuurlijk, in Onze Stad Van De Heldhaftige Februaristakers, óók van menselijke integriteit, eerlijk, daadkracht, menselijkheid, moraal - wat zeg ik: de heldhaftigheid, vastberadenheid en barmhartigheid in Amsterdam en in Nederland van grote, magnifieke, markante medemensen van megamenselijkheid:

1.   Lofrede op Van Thijn en Cohen (Laudatio)

(De oude heer Kappelman had 'n bui van wysbegeerte, en sprak aldus:

- Myn zoon, let op uw zeggen, meer dan op uw doen, en het zal u wèlgaan in den winkel dien ik u geven zal naast het kamertjen uwer geboorte.
   Multatuli, idee 374)

    ~~~~~~~~~~~~

Landgenoten!
Stadgenoten!
Bureaucraatgenoten!

Het is mij een groot, waarachtig, hartdoorvoeld genoegen hier de lof te mogen bezingen van drs. Ed van Thijn en mr.dr. Job Cohen - al ben ik daar, zeg ik u in gemoede en gepaste bescheidenheid sprekend van dezulken, eigenlijk niet de geschikte man voor, omdat het mij aan de grootheid van hart en geest ontbreekt om hun schier bovenmenselijke menselijkheid naar waarde te schatten.

Maar men doet wat men kan, niet wat men wil:

In Nederland, trotse landgenoten, in Amsterdam trotse stadsgenoten, uw Leiders, o trotse bureaucraatgenoten, is er niemand zo groot, zo geniaal, zo menselijk, zo moreel, zo voorbeeldig, zo heldhaftig, zo of vastberaden barmhartig als drs. Ed van Thijn en mr.dr. Job Cohen.

Zij zijn waarlijk aan allen gelijkwaardig en gelijkwaardiger dan allen, in hun trotse socialistiese en demokratiese identiteit, en overtreffen ons allen in menselijkheid en goedertierenheid op een schier goddelijke wijze.

Hoe buitengewoon schitterend zijn de geestesgaves die zij ons in hun geniaal proza hebben deelachtig willen maken; hoe bovenmenselijk moreel zijn hun moed, hun integriteit, hun eerlijkheid; hoe geniaal bovenhumaan is hun geliefd politiek leiderschap; hoe prachtig voor Amsterdam - onze práchtige hoofdstad - zijn hun succesvolle implementatie van handel, transport, beschaving, moraal en stadsverfraaiing, alles tot eer van Nederland in de wereld, en tot voorbeeld van alle levenden en alle nalevenden!

Wij kennen in Nederland, in Europa, in de wereld geen groter denkers en schrijvers dan zij, en we moeten trots en dankbaar zijn dat zij onze landgenoten willen zijn!

Een Julius Ceasar schrijft niet beter dan Van Thijn; een Martin Luther King spreekt niet beter dan Cohen; Boeddha was geen nobeler mens dan zij; Aristoteles, Newton noch Von Neumann benaderen hun lichtend intellect!

Zij hadden de kwaliteiten die Plato nodig achten in mensen-naturen geschikt voor studie en liefde tot wijsheid; dat wil zeggen, zij zijn in allerhoogste zin personen die iedere tak van waarachtige kennis omarmen en die geen enkel aspect van literatuur of onderwijs onbestudeerd hebben gelaten! (*)

Grote Leiders van Amsterdam en Nederland. Leiders van de PvdA. Grote Kindervrienden (en van vrouwen, homo's, zwarten, allochtonen, achtergestelden, sporters, zakenlieden). Grootmeesters van politiek. Zeer gedistingeerde geprofessoreerde academici. Genieën van de mensheid. (**)

Snikkend van dankbaarheid landgenoten, stikkend van dankbare aandoening voor deze twee allerschitterendste Amsterdamners, mijn hart overstromend ...

...(hier stort de spreker wenend van het spreekgestoelte, op de knieën portretten van De Twee Amsterdamse Leiders aan het hart drukkende)...

~~~~~~~~~~~~

... ziet u dat ik het wel kàn als ik maar wìl? Geef toe dat het mooi is! Geef toe - with the divine Keats: Beauty is Truth - dat het waar is!

Andere toonsoort, van anderen, allen minder begaafd dan Onze Amsterdamse Vroede Vaderlijke Voorbeeldige Voortreffelijke Voormannen, uiteraard:

2. Mottootjes en citaatjes (Parerga)

"Peu de personnes peuvent aimer un Philosophe.
C'est presque un ennemi public qu'un homme qui,
dans les différentes prétentions des hommes,
et dans les mesonge des choses,
dit à chaque homme et à chaque chose:
"Je ne te prends que pour ce que tu es:
et je ne t'apprécie que ce que tu vaux."
Et ce n'est pas une petite entreprise de se fair aimer
et estimer avec l'annonce de ce ferme propos."

   Chamfort

Hier is een kleine keus aan relevante citaten, mèt relevante links:

"The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing."
    (Edmund Burke)

"It was from this time that I developed my way of judging the Chinese by dividing them into two kinds: one humane and one not. It took an upheaval like the Cultural Revolution to bring out these characteristics in people (..)"
   (Jung Chang)

The mild and the long-suffering may suffer forever in this world.
As long as the patient will suffer,
the cruel will kick
.
   Reverend Sidney Smith

Hier is dan de beschrijving van de zogeheten Marktplaats van de toenmalige SD-DWI, die zoals de lezer reeds weet, indertijd aan de Heiligeweg te vinden was, vlakbij waar nu "The Museum of Torture" gevestigd is, in vertaling van Klassiek authentiek Neerlandse tekst met authentiek Amsterdamse morele praktijken:

In the vestibule or entrance to the house [het Tucht-huys a.k.a. SD a.k.a. DWI - MM] there is running water, and beside it, a room with two pumps one on the outside and the other on the inside. The patient was brought thither so that by pumping into the room first as high as his knees, then as high as his waist, and as he was not yet prepared to give his attention to St. Pono [i.e., to the devotion of labor] as high as his armpits, and finally up to his neck when fearing that he would drown, began his devotion to St. Pono and by furious pumping until he had emptied the room, when he discovered that his weakness had left him and he had to confess to his cure. (Op. cit. p. 23)

Prof.dr. Schama vertelt verder:

And near two centuries later [namelijk in 1807 - MM], when Sir John Carr visited the old Rasphuis (a new and much more spacious workhouse had been built in 1694 and a Verbeterhuis, primarily for juveniles), he was expressly shown "a cell in the corner of the yard" that had been used for this water terror. What was equally apparent, though, that such a device had not been used for generations, backing up de Blainville's report in 1705 that after one impenitent "scoundrel" had actually preferred to drown than to pump, the punishment had been abandoned. (Op. cit. p. 23-4) (***)

(De Aabb-mensen 1: De SD/DWI-methode sinds eeuwen)

 

Normen en Waarden

    Zeldzaam...
Wat gij niet wilt dat u geschiedt
Doet dat ook een ander niet
(Want een ander lijdt pijn
  Gelijk het voor uzelf zou zijn)
    Gewoon.... (in Amsterdam)
Wat gij niet wilt dat u geschiedt
Doe dat een ander en geniet
(Want een ander zijn pijn
 Kan alllicht uw vermaak of voordeel zijn)

(De Aabb-mensen 2: Terminologische kwesties)

"Severe truth is expressed
with some bitterness."

Henry David Thoreau.

(De Nederlandse morele bestuurlijke verdorvenheid - 1)

"There is an accumulative cruelty in a number of men, though none in particular are ill-natured."
   (Halifax)

"Conscience is, in most men, an anticipation of the opinion of others."
    (Sir Henry Taylor)

"Those who do not feel pain seldom think that it is felt."
   (Dr. Johnson)

"To do nothing is in every man's power."
   (Dr. Johnson)

"We never hurt each other but by error or by malice." 
   (Sir Robert Chambers, possibly inspired by Dr. Johnson)

"Cruelty has a Human Heart
And Jealousy a Human Face
Terror, the Human Form Divine
And Secrecy, the Human Dress"
   (Blake)

"Ah me! alas, pain, pain ever, forever!

(Quotations)

No change, no pause, no hope! Yet I endure.
I ask the Earth, have not the mountains felt?
I ask yon Heaven, the all-beholding Sun,
Has it not seen? The Sea, in storm or calm,
Heaven's ever-changing Shadow, spread below,
Have its deaf waves not heard my agony?
Ah me! alas, pain, pain ever, forever!"

                                  (Shelley)

 (CV)


P.S. Ik had oorspronkelijk een "Summa" bedoeld toe te voegen, waarin ik het fascisme, het terrorisme, de beestachtigheid, het sadisme, de goorheid, de smerigheid, en de schunnigheid van vrijwel alle ambtenaren die ik heb leren kennen in Neerland sinds ik in 1977 remigreerde om te studeren wilde contrasteren met hun soortgelijken in Hitler's Duitsland en Stalin's Rusland, uitmondend in een stad waar een volkomen gedegenereerd burgemeesterlijk beestmens - psychopaat bovendien, naar mijn mening - mij laat vergassen door de hardddrugshandelaars die hij, zonder mij daarin te kennen, met zijn vergunning had gevestigd in het pand waarin ik woonde ... waarna alle 17.000 ondergeschkte fascistoïde Amsterdamse ambtenaren twintig jaar doen alsof ik niet deug, geen rechten heb, niet invalide ben, gek ben , of lieg (alles precies zoals hun beminde collega's met Fred Spijkers probeerden, en analoog met de smerigheden waaraan Ad Bos werd onderworpen: Neerlandse ambtenaren zijn beestmensen, maar al te vaak) en mij al die tijd in feite proberen - is mijn stellige mening, in mijn toestand, met mijn pijn, met mijn diploma's, met verklaringen van medici en professoren over mij - de zelfmoord in te drijven, maar dat komt later.

Drie smaakproefjes heb ik wel voor u, namelijk het vanzelfsprekend resultaat van vanzelfsprekende beestmenselijke Amsterdamse ambtelijke terroristen, die hun gore perversies en primitieve stupide gedebiliseerde beestachtigheid op jou bot mogen en kunnen leven omdat ze weten dat zij alleen gestraft zullen worden door burgers die ze mishandelen, schofferen, bedreigen en belasteren die bereid zijn jaren gevangenis of zelfmoord te riskeren:
 


Smaakproefje 1: Hier is een enkel anoniem fascistisch en sadistisch geboren kampbeul van de DWI in actie geheel vanzelfsprekend in actie, anno 2007

 • "Goedemorgen met de DWI. Met onverstaanbaar.
 • Goedemorgen, met drs. Maartensz. Ik wilde ambtenaar die-en-die spreken.
 • Waarvoor heb je 'm nodig?
 • U mag wel u zeggen. Ik ben 57. Ik leg hem dat wel uit.
 • Nou muhneer, ik moet weten waarom.
 • Hoezo?
 • Anders verbind ik u niet door.
 • O? Wel, het is een nogal ingewikkeld verhaal. Mijn naam is drs. Maartensz, en ik wil u het verhaal besparen. Mijn geval is bekend bij ambtenaar die-en-die. Ik heb een brief van hem gehad.
 • Zo. Wat is je nummer? [administratienr "cliënt DWI" - MM]
 • Mijn nummer? Ik heet drs. Maartensz. U mag wel u zeggen als ik u zeg tegen u. Ik ben 57.
 • Ik ga je niet doorverbinden als ik je nummer niet weet. Ik moet je nummer hebben. Zonder nummer kan ik niks en doe ik niks.
 • Vindt u het normaal om Nederlandse burgers zo aan te spreken? Wat is uw eigen naam trouwens?
 • Muhneer! Als u zo begint gaat de telefoon op de haak! Wie denkt u wel niet dat u bent. Wat mijn naam is gaat u niks aan.
 • Ik ben drs. Maartensz. Ik wilde ambtenaar die-en-die spreken. Als u mij niet door wilt of kunt verbinden geeft u mij dan alstublieft een collega...
 • Dag muhneer! Zo gaat het hier niet bij ons! "

  BAM!!! - de zoveelste Amsterdamse ambtenaar (M/V/bi) gooit "Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig" de telefoon op de haak, in opperste ambtelijke morele, menselijke verontwaardiging, als DWI-medewerker. En zo gaat al sinds 1984.... (zie ook "Begrijpt u nu waarom ik huil?", waarin een man die samen met mijn vader in het KZ Sachsenhausen zat hoe hij systematisch tot nummer werd gemaakt door de collegaas en PvdA-partij-vrienden van ambtenaar Edelaar, ambtenaar Joop Zegerius, ambtenaar René Zegerius, ambtenaar Sarucco, ambtenaar Lisser, ambtenaar Giske en honderden andere gelijkwaardige Amsterdamse ambtenaren.)

En ja, ik heb vele van deze uitwisselingen op de band staan, sinds 1990, na door mr. Gianotte en mr. Cordes van de Bestuursdienst geschoffeerd te zijn:

"U verhuist maar als het u niet bevalt! Wij doen NIETS voor u! En wij hebben geen enkele prersoonlijke aansprakelijkheid en geen enkele persoonlijke verantwoordelijkheid. Die heeft B&W. En u heeft helemaal niets van doen met wat uw vader zou hebben gedaan, volgens u."

BAM!!! - telefoon op de haak. Zie collega mr. Lisser, "ein echter Mensch", genus fascisticus Amsterdamiensis Cohenia.[RAMO]

(RAMO 1: Amsterdamse ambtenaren Edelaar en Krol - hola!).


Smaakproefje 2: Hoe het ras van menselijke beestmensen, schoften, sadisten en tuig de macht verwerft.

Voor wie het interesseert: Geen van de boven genoemde twee schunnige bestuurssadisten  heeft sindsdien - eind 2007 - iets van zich laten horen, want deze geboren kampbeulen staan boven enige wet of sanctie van enig normaal burger, en mogen hun perversies op je botvieren van de Amsterdamse bestuuurlijke beestmensen die hun bazen zijn.

U vindt dat ik dit niet mag zéggen?

"It was from this time that I developed my way of judging the Chinese by dividing them into two kinds: one humane and one not. It took an upheaval like the Cultural Revolution to bring out these characteristics in people (..)"
   (Jung Chang)

Ik heb vrijwel alleen beestmensen - terroristen, moorddreigers, schoften, leugenaars, bedriegers, uitvreters en parasieten getroffen in Amsterdam als ambtenaar (altijd functioneel anoniem, altijd vanachter een veilige telefoon of naast een bewaker, dat je toeroept:

"Kijk maar uit klootzak, ik krijg je wel en ik weet je te vinden"

- uit de mond van de bewaker van de beestmens, terrorist, lachende beul en vergasser mr. Piet Segers, Zegers of Zeegers van de Bouw- en Woningdienst anno 2002), en voorzover ze dat niet waren waren het lafbekken of debielen, altijd weer graag bereid om toe te zien hoe hun geliefde collega's een burger pijnigen, schofferen, met moord bedreigen, en belasteren, maar niet bereid daar zelf ook iets tegen te ondernemen, alsof dat allemaal vanzelf spreekt, en alsof een ambtenaar er is om burgers als slaven en beesten te behandelen.

Hoe komt dit?

Het is wat uit gewoon alledaags menselijk intellectueel of moreel uitschot groeit als je ze macht zonder verantwoordelijkheid geeft: Beestmensen en sadisten.

En hoe heeft het zo kunnen groeien? Dankzij het gemiddeld niveau van Neerlands democratisch kiesvee, miljoenvoudig Trots PvdA-geschoold sinds veertig jaar debilisering uit naam van de universele gelijkwaardigheid, en dankzij de leugens van de schoften die zich tot politieke voorgangers wisten te maken:

"En al zal men het niet zo gauw geloven: Toch is het waar: het zijn altijd maar vier of vijf mensen die de tiran staande houden, vier of vijf man die het hele land in horigheid houden. Altijd is het zo geweest dat vijf of zes mensen de aandacht van de tiran hebben, die uit zichzelf naar hem zijn toegegaan of die hij heeft laten komen om medeplichtig te zijn aan zijn wreedheid, de gabbers bij zijn pleziertjes, de pooiers van zijn wellusten en de deelgenoten van de buit van zijn plunderingen. (...)
   Die zes hebben zeshonderd anderen onder zich die meeprofiteren. En de zeshonderd zijn voor hen hetzelfde wat de zes zijn voor de tiran.
   Deze zeshonderd hebben zesduizend anderen onder zich, die ze in staatsdienst hebben verheven en aan wie het bestuur van provincies of het beheer van de duiten hebben gegeven, opdat zij de handlangers van hun hebzucht en wreedheid zijn (...)" (p.43)

(LeeslijstjeCohenBoétie - 2002. De tekst van Boétie - Montaigne's vriend - is van ca. 1550, want toen was het ook al zo).

Uit het leeslijstje voor de drugs-terrorist, beestmens, miljoenen of miljardendief via stelposten, politieke oplichter, illegale zelfverrijker (****) Job Cohen, hem verzonden in 2002. Deze man weet heel goed wat hij doet; hij doet het met genot; hij doet het voor zijn eigen gerief; en hij is een evidente sadist.

Was het anders, dan had hij de zaak immers in 2002 geregeld met hulp van prof.dr. Molenaar. Maar sadisten willen dat hun slachtoffers lijden en veel sadisten om hem heen hadden ook al zo héérlijk hun geriefjes gehaald.
 


Smaakproefje 3: Dit komt uit Overzicht ME in Amsterdam - 2007 en schetst een deel van 10 jaar van mijn pogingen ENIG verantwoordelijk of aansprakelijk mens in Amsterdam of in Nederland te vinden, die bereid was te overwegen dat het misschien wel eens niet goed of rechtmatig zou kunnen zijn om een Nederlandse invalide te laten vergassen en bedreigen, om een briljant mens van de universiteit te gooien vanwege zijn "uitgesproken gedachten" (sindsdien overgeschreven door de PvdA-volksparasiet Dijsselbloem, tot het eeuwig welzijn van hem en zijn familie), of om aan dezelfde man te weigeren enige hulp te geven om hem te helpen te promoveren:

 
62 Na 10 jaar
 

Dit is een overzicht van de vele mails - geheel geciteerd - verzonden aan de gemeente Amsterdam, inzonder aan alle wethouders en burgemeesters, tussen 2000 en 2005. Bij elkaar zijn het 120 bestanden, waaronder ook ander gerelateerd materiaal, want ik heb alles en iedereen

"aangesproken op zijn of haar verantwoordelijkheden"

zoals dat heet:

Het enige wat het opleverde waren chicanes, leugens, bedreigingen en een poging mij de dood in te drijven. En overigens was het allemaal een zooitje persoonlijk onaanspreekbare onverantwoordelijken, allen feitelijk werkend voor B&W en de met B&W geassocieerde drugshandel, Bestuursdienst, en de volledig drugscorrupte gemeentelijke Dienst Bouw- en Woningtoezicht (voor àl uw Amsterdamse drugspanden en witwassingen).

De voorgaande 7 items in dit Overzicht waren een kleine selectie hieruit (en geven links naar meer).

Het bovenstaande puntenlijstje bevat dan ook impliciet of expliciet de namen van een heel cohort aan Nederlandse beestmensen en sadisten die ik op mijn site wil gaan prijzen voor wat ze zijn: Normloze, waardenloze, gewoonlijk hersenloze en beschavingsloze bestuurssadisten, bestuursschoften, en professionele parasieten op de belastingbetalers van Amsterdam en Nederland, en de beschermers en gedogers van vergassers, terroristen, en harddrugshandelaren.

(*) Geciteerd/vertaald (±) uit Plutarch: "Fall of the Roman Republic - Six Lives", Penguin Classics, translator Rex Warner, edition of 1958, p. 278. Zie ook "De intelligentie van een Bos".

(**) Geciteerd/vertaald (±) uit het lemma Stalin.

(***) Geciteerd naar Simon Schama: "The embarrassment of riches", Fontana Press 1991, first published 1987, ISBN 0-00-686136-9.

(****) Ik wil NOG wel een keer zeggen en schrijven dat ikzelf vermoed - gezien de prijswijzigingen in huren en de aankopen "van" of "namens" "de gemeente" in Amsterdam Centrum en de Wallen - dat Cohen en Asscher bezig zijn de binnenstad te verwerven voor hun eigen families.

Ik kan dat niet strikt bewijzen, maar het zijn nu eenmaal dit soort mensen - misdadigers en oplichters - net als hun (over)(groot)vaders, die met de nazis collaboreerden, en wier doel het was de levens van rijke  (vermeende, beweerde) joden te redden door arme (vermeende, beweerde) joden te bewegen zich aan te geven als jood en met een jodenster te lopen.

VANDAAR DAT ER ZOVÉÉL AMSTERDAMMERS ZIJN VERMOORD IN DUITSE CONCENTRATIEKAMPEN. (§)

Oudkerk is ook al een kleinzoon van deze gruwelijke collaborateurs, en een evident monster. Waarom wordt deze soort Amsterdam's leidende politici? Zelfs hun favoriete leugen - als dat uitkomt, dus op het moment niet - dan zijn ze de eersten om "de joodse identiteit" te claimen, die ze alleen volgens de normen van Goebbels hebben, want er is geen joods ras, en zij hebben het joodse geloof zo min als ik (die tenminste nog besneden is, als dat ergens relevant voor is).

Wat is dat toch voor smerig gekokketeer met de lijken van Auschwitz door mensen die welbewust en vrijwillig voor de drugsmafia werken, die de Nederlandse wet weigeren uit te voeren of te handhaven, die toch weigeren te verdwijnen als bestuurder, en die invaliden laten vergassen, met moord bedreigen en pijnigen door harddrugshandelaren, wetende dat dat gebeurt, wetende waar dat gebeurt, wetende wie daar voor verantwoordelijk is aan ambtelijke sadisten en corruptelingen bij de Bouw- en Woningdienst, maar die daar toch niets aan doen? Twintig jaar lang niet, omdat de gezondheid van het slachtoffer dusdanig geruïneerd is en zijn armoede zo groot en de lafheid en corruptie van de mafia-maten die in Neerland advocaat zijn oneindig is?

DAT is dus het mafioos sadistisch en terroristisch tuig dat het  bestuur van de stad Amsterdam vormt sinds de vergasser en drugsterrorist Ed van Thijn: De gewillige dienaren van de mafia uit naam van de idealen van de Februaristaking.

Vergun mij dat ik even ga kotsen, lezer.... (en dat dan vooral omdat het allemaal VOLLEDIG VRIJWILLIG WAS, zonder ENIGE pressie of bedreiging van de heren en dames sadisten, terroristen en mafia-beschermers).

(§) Het ligt natuurlijk niet alléén aan Cohen en Asscher (het paar apart uit de 2e WO, van de Joodsche Raad).

In Nederland wordt dit kennelijk zoveel mogelijk niet besproken, en de ellendeling Cohen is zelfs niet bestraft.

Er staat redelijk objectieve - dus niet door dr. Lou de Jong kromgelogen - informatie in "The Holocaust Encyclopedia", ed. W. Laqueur (ISBN 0-300-08432-3, althans van de hardcover editie), 1st publ 2001, Yale University Press.

Maar zoals hun nageslacht: Het waren collaborateurs voor eigen voordeel met hele grote misdadigers, spelend met de levens van anderen.

Het verschil met hun nageslacht: Dit nageslacht deden hun smerigheden allemaal geheel vrijwillig, zonder enige pressie, alleen voor eigen gewin en opgang. En het was financieel ongetwijfeld veel voordeliger, en - prijs Van Thijn, prijs Cohen! - er werden ook veel minder Amsterdammers bij vergast, met moord bedreigd, en voor het leven geruïneerd, en veel meer verdiend door corrupte ambtenaren en bestuurders.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail