Nederlog        

 

  28 februari 2009

 

ME in Amsterdam en overig ongerief

 

"Man is wicked and unhappy; everywhere prisons, hospitals, gibbets and beggars; history, properly speaking, is nothing but a collection of the crimes and misfortunes of mankind."
  -- Pierre Bayle

The interconnection between sadism, masochism, success worship, power worship, nationalism and totalitarianism is a huge subject whose edges have barely been scratched, and even to mention it is considered somewhat indelicate....
  -- George Orwell

All power corrupts, and absolute power corrupts absolutely.
  -- Lord Acton

Ja, ik ben er nog - gisteren geen stukje en geen update van de site - maar het houdt niet over, al is het volgende inderdaad vast weer "een fraai scheldstuk", zodat u iets te genieten zult hebben, wellicht en desgewenst. (Morgen wellicht een stuk minder boos en met een minder walgelijk onderwerp dah het vanzelfsprekende alledaagse Amsterdamse postmoderne bestuurlijk fascisme - want daar heb ik het vandaag over.)

Hier zijn om te beginnden voor uw en mijn klikgemak (het is hypertext) de links naar de secties:

1. Mijn stukjes
2. Overig ongerief in Amsterdam-fascistenstad
3. Overig ongerief in mijn zieke lichaam
4. Is het persoonlijk?
5. De sadisten van de Bestuursdienst Amsterdamn

1. Mijn stukjes

Zoals ik wel eens uitgelegd heb schrijf ik mijn stukjes gewoonlijk in één keer, laad dat op, kom bij van de inspanning in bed, en corrigeer daarna. Waarom doe ik het niet in plukken, kunt u vragen? En waarom corrigeer ik het niet voordat ik oplaad?

De laatste vraag eerst:

Omdat ik uit ervaring weet dat ik niet weet of ik energie genoeg heb om het nadat ik het schreef op dezelfde dag kan corrigeren, en idem omdat ik weet dat, zelfs als ik iets haastig schreef, er zelden grote fouten inzitten, en ik zelden veel te verbeteren heb. [1]

Dan de eerste vraag:

Ik vermoed dat dit redelijk veel van doen heeft met de theorieën over flow van de (ex-)Hongaar met de onuitsprekelijke naam (Csikszentmyhalyi en onder de link vindt u mijn besprekening in begin 2006 van een aardig stuk van hem over de gevaren van deze zogeheten de vrije markt, dus van deregulering en vertrouwen in de vermeend zelfreinigende god of duivel van de vrije markt).

Hoe het zij, voor mij is het vrijwel altijd zo dat voordat ik over een onderwerp schrijf - net zoals met zinnen wanneer ik spreek, maar op een wat hoger of abstracter niveau - ik meen te weten dat ik weet wat ik wil gaan zeggen, en dat zodra ik dat meen ik kan gaan zitten en dat (bij voldoende energie en gezondheid) in één stroom uit kan schrijven.

Dit is een tamelijk interessant fenomeen en ik heb het in ieder geval sinds mijn 14e à 16e, toen ik ook (typisch Neerlands: U kent nu een deel van de reden waarom ik geen Neerlands Schrijver ben, van Mulish [2], Grunberg of Bernlef) te horen kreeg, nadat mijn verplichte opstellen wel eens voorgelezen waren in de klas door de lerares, dat

"Maarten, je hoeft geen opstellen meer te maken, want dan moet ik je altijd een 10 geven en dat is zo onrechtvaardig voor de anderen."

Indertijd vond ik dat wel leuk (en ik maakte toch nooit huiswerk en verveelde me zeer op school), maar sindsdien heb ik dit leren zien als één van de vele uitingen van die typische Neerlandse nivelleerdrift die Onze Nedercultuur zo zompig, zo armzalig, zo provinciaal en zo achterlijk houden (met uitzondering van weinigen als Multatuli, Struik, Beth, Komrij of Hermans, die gewoonlijk naar een buitenland vluchten om precies deze reden).

Kortom... schrijven valt mij al héél lang heel makkelijk mits (i) het onderwerp mij interesseert en (ii) mijn hoofd mij meegedeeld heeft dat het weet wat ik erover denk in het gegeven geval.

Het verschil dat ME maakt (naast een zekere stupificatie, die niet groot genoeg is om mij naast of onder het Neerlands leidend bestuurlijk intellect niveautje Balkenende, Zalm of Cohen te plaatsen, maar vaak wel groot genoeg is om mij te verhinderen behoorlijk te progammeren of wiskunde te doen, zoals ik ook weet dat ik dat kan) is vooral in energie en pijn, maar overigens schrijf ik nu zoals ik al schreef voordat ik ziek werd.

2. Overig ongerief in Amsterdam-fascistenstad

Nu het overig ongerief uit de titel, deeltje 1, over de fascistoïde beestmensen die Amsterdam besturen, uit naam van de hoogste idealen in dienst van de schunnigste en beestachtigste lusten:

Eergisteren forceerde ik me nogal - ik leef al dekaden vooral op wilskracht bij gebrek aan hulp van het Amsterdams fascistisch en terroristisch mafia-gemeente bestuur, die dat zo willen en boven de wet staan - bij het schrijven van de 76 Kb die dat telt, overigen nog steeds sneller geschreven dan een fysiek gezonde Jack Kerouac op benzedrine, maar dit terzijde, en inderdaad had hij een schrijfmachine en heb ik een computer (en is het ook niet mijn doel deze excellentie van mij te bezingen, want die is kennelijk overwegend aangeboren - iets wat je zelfs niet kòn zeggen aan de UvA tussen 1972 en 1995 zonder veelvuldig en vanzelfsprekend voor "fascist" gescholden te worden).

Hoe het zij, ik stortte daarna in (zoals gebruikelijk); corrigeerde niets (dat moet ik zometeen nog doen) en viel vlak voor 12 uur 's nachts op mijn matras (ik mag immers geen bed hebben, sinds 9 jaar, van de fascistische terroristen van de gemeente, en trouwens ook geen wasmachine, sinds 16 jaar, en geen medische hulp, en mag niet promoveren, want ik had de moed tot kritiek op de fascistische, terroristische en sadistische bestuursmisdadigers die Amsterdam en de UvA besturen voor hun eigen opgang en inkomen [3], en de fascistoïde beestmensen die deze instellingen besturen alsof zij Nietzscheaanse bestuursadel zijn die boven de wet staan, uit naam van de idealen van de Februaristaking [4], beantwoorden mijn klachten niet en nooit, terwijl iedere Neerlandse mafia-maat tot wie ik mij gewend heb mij liet weten

"de zaak niet voor u te doen, want deze is te politiek".

Kortom, volgens de advocatuur te Amsterdam (ik heb me ook en herhaaldelijk tot hun opperhoofden gewend) MOGEN invalide burgers straffeloos vergast en met moord bedreigd worden door hun eigen favoriete cliënten van de drugsmafia, omdat de zeer zeldzame burger die de moed heeft zich te verzetten tegen deze favoriete beestmensen van het mafia-tuig dat in Amsterdam advocaat mag heten "te politiek" is. ("Dan had u maar een rechtshulpverzekering moeten sluiten.")

Is het een wonder dat ik alle Amsterdammers aanraad wapens te kopen omdat hun bestuurders en ambtenaren sinds dekaden één grote incestueuze kliek beestmensen en bestuursschoften zijn?

Hier is toch de Amsterdams leidende fascistische vergasser, de beestmens, de miljardendief, de harddrugshandelaren-mafiamaat, en de telg uit een geslacht van Amsterdamse nazi-collaborateurs:

"JULLIE blijven met jullie rotpoten van ONZE mensen af!!"

Dàt is het authentieke fascistoïde Abraham Cohen collaborateur geluid! Dàt is de heerlijke fascistoïde moraal van collaborateur Abraham Asscher! Loyaal collaborerend met beestmensen en mafiosi, voor EIGEN voordeel en opgang! [4]

3. Overig ongerief in mijn zieke lichaam

Ik werd gisteren tegen 2 uur in de middag wakker, dat vaak met enige of flinke spierpijn en stijfheid in armen en benen gepaard gaat, zo ook gisteren, dat lopen moeilijk maakt, maar bevond gisteren ook dat ik strompelde als een MS-patiënt, en dat vooral mijn rechterhand en -been niet goed gecoördineerd meer werkten; dat ze niet op de plaats aankwamen waar ik wilde (dat tiepen rechts vrijwel onmogelijk maakte); en dat ik mij flauwvallerig, slap en strompelend bevond: slechte coördinatie, zeer zwak, en nauwelijks in staat te lopen of staan. Het wat vreemde was overigens dat vooral mijn rechterkant aanvoelde alsof ik in watten bewoog, maar dat ik geen enkele bijzondere pijn had, naast het gebruikelijk ongemak.

Wellicht zegt u: Bel de dokter! Bel de GG&GD! Misschien is het een hersenbloeding!

Ik vrees dat u dan niet in Amsterdam woont, of dat u, als u dat doet, tot de bestuurlijke en ambtelijke mafia hoort of BN'er bent, want voor overige Amsterdammers werkt vrijwel niets, in het bijzonder niet op vrijdag na 12 uur 's middags of in het weekend.

Eind 2007 had ik in een weekend gruwelijke pijn in mijn buik en belde om hulp. Wel, ik heb af en toe brullend van de pijn vier keer met de "hulp"diensten gebeld, die vanaf het begin "NIETS voor u kunnen doen" zonder dat u - in aanzienlijke pijn, zonder enige hulp - uw naam, geboortedatum, adres, verzekering, verzekerings-nummer en huisarts opgegeven hebt, ongetwijfeld allemaal vanwege de rekeningen die de "hulp"verleners willen gaan indienen, en dat - in aanzienlijke pijn, zonder enige hulp - drie keer herhaald hebt, beleefd, want anders gebeurt er helemaal niets, als de "hulp"verlenende ambtenaar wellicht persoonlijk ontriefd zou zijn.

Na 4 uur en 4 keer bellen en herhaaldelijk mijn totale doopceel opgekotst te hebben was er helemaal niemand verschenen, en de pijn wat minder, en belde ik de "hulp"verleners weer. Excuses geen -

"JULLIE blijven met jullie rotpoten van ONZE mensen af!!"

in de woorden van Amsterdamse leidende fascist, graaier, bedrieger en parasiet - en verklaring deze: "U" - ik dus, die dat drie keer deed, en hoewel in aanzienlijke pijn nog steeds lang zo laf en stupide en schofterig niet als de direktie van de Amsterdamse GGD - "heeft het verkeerde huisnummer opgegeven". Tot drie keer toe, nietwaar? Ik ken mijn huisnummer niet, nietwaar? Zogenaamde "hulp"verleners, op de leeftijd dat ze geen eens Neerlands hebben kunnen leren op school maken geen schrijffouten, nietwaar? Zie overigens Het CITO vindt het ook.

Aangezien ik geen pijn had en ook niet goed bij de telefoon kon komen gisteren deed ik dus maar niets, in de hoop dat het over zou gaan of dat ik anders snel en overwegend pijnloos zou kreperen.

Wel lezer - wees BLIJ, dank desgewenst God op uw blote knieën als u niet in de stad van de fascistische burgemeesters en wethouders woont die Amsterdam heet - zoals u ondertussen al begrepen hebt ben ik nog niet dood en kan ik weer tiepen, want het ongemak bleef gisteren de hele dag bij me, maar werd langzaam minder, tot ik vannacht om 4.40 schreef

mijn rechterhand werkt weer bijna normaal, wat een hele opluchting is

en ongetwijfeld tot groot hartezeer bij de terroristische mafia-maten van de Amsterdamse bestuursdienst leidt, maar zo is het.

Wat het was weet ik niet, en ik heb dit opgeschreven om u enigszins duidelijk te maken hoe ik overleef in dit mafia-paradijs van Cohen en co, en uit te leggen waarom ik gisteren niets schreef: Ik kon rechtshanddig zo'n twaalf uur niet eens schrijven dat ik niet kon schrijven.

Dit leidt mij tot mijn laatste vraag in dit verband:

4. Is het persoonlijk?

Wellicht wilt u weten of ik denk dat de bovengeschetste Ansterdamse "hulpverleners"-excellentie (check "hulpverleners" uit, lezer, in uw eigen belang of althans dat van uw zieke vrienden of familieleden in Neerland en in het bijzonder in onze hoofdstad van drugsfascisme, gemeenteterreur en vergassing) MIJ gold?

Welnee, lezer! Het geldt MIJ zelden - behalve in het geval van Cohen, Oudkerk, Asscher, en hun persoonlijk fascistoïde sadistische persoonlijke assistent-ambtenaren - want het gaat niet om MIJ maar om het gemiddelde beestachtige niveau van wie tegenwoordig en sinds vergasser Van Thijn ambtenaar was en is in Amsterdam.

Uw leven interesseert dit Amsterdams ambtelijk vergasserstuig geen ene flikker.

Uw rechten- al staan ze in goud gegraveerd in uw editie van de Nederlandse wet - zijn even zovele chimaera's in de ogen van het menselijk verziekte minderwaardige bestuurstuig dat in Amsterdam ambtenaar is.

U kunt - is mijn ervaring nu al 31 jaar en duizendvoudig - waar het de modale beestmens die in Amsterdam ambtenaart bij voorkeur doodvallen als u geen collega-ambtenaar, familielid, vriend, Amsterdams bestuurder of NGO-parasiet bent, want zitten ze in meerderheid in elkaar, door een combinatie van totale talentloosheid gecombineerd met totale persoonlijke onverantwoordelijkheid.

Zoals hoogleraar Swaab zijn meestal uitstekende column van de week in de NRC van vandaag afsluit, die "Hersenmoraal" heet en zeer de moeite waard is:

Maar we moeten bij al deze mooie morele impulsen niet vergeten dat empathie het niet alleen mogelijk maakt om anderen te begrijpen en met hen mee te voelen, maar ons ook in staat stelt om ons voor te stellen wat anderen zullen meemaken als we hen opzettelijk kwetsen of martelen, en ook die impuls kunnen we vervolgens met verve volgen.

En dan zijn we aangeland bij het menselijk niveau en de menselijke motivatie van concentratiekamp-beulen, van B&W van Amsterdam, van het CvB van de UvA en van de grote meerderheid van het intellectueel vee dat hun gewillige ambtelijke uitvoerders zijn: De Herrenmoral van blije, lachende, verrukt tut-tuttende au fond (zelfs als dit de norm van de menselijke doorsnee zou zijn) uitermate griezelige sadisten.

Daarbij is het nog eens een dubbel probleem dat weliswaar de top - B&W, CvB, bestuursdiensten, en alles en iedereen dat gemeentelijk mafia-maat is - ongetwijfeld welbewuste "power worshippers" (Orwell's term), evidente  machtswellustelingen en grage sadisten zijn (dit geldt in het bijzonder de advocaten van de Bouw- en Woningdienst en van de bestuursdienst), maar

(1) dat ze dit alleen zal toegeven als zij gemarteld worden i.p.v. martelen en dat
(2) hun gewillige uitvoerders - zie Cristopher Browning's uitstekende "Ordinary men" en mijn item
Ordinary men in mijn Philosophical Dictionary - vaak zulk achterlijk, conformistisch, chauvinistisch, patriottistisch, loyaal, collegiaal driekwart randdebiel quasi-menselijk bureaucraten-vee is (getiteld of niet) dat ze maar gedeeltelijk doorhebben en geheel niet onder ogen wensen te zien dat ZIJ zich gedragen als beulen en beestmensen: "Wij doen alleen maar onze plicht!" ("Befehl is Befehl" - en anders dan in de 2e WO zonder enige sanctie voor wie de bevelen niet uitvoert, of hooguit ontslag vanwege te grote menselijkheid of eerlijkheid).

Maar nee, het is en was gewoonlijk even persoonlijk tegen mij gericht als tegen het Poolse joodse kleine meisje met polio dat 65 jaar geleden met invalidenstoel en al de veewagen ingegóóid werd op weg naar vergassing:

"Heren, heren, alstublieft: U doet mij pijn!"

Het deed de heren ofwel aanzienlijk plezier ofwel (waarschijnlijker, misschien) het interesseerde ze echt geen ene malle moer, want het betrof immers een medemens die door hun eigen bevelende medemensen voor Untermensch uitgemaakt werd.

Wel, naar mijn beste weten word ik nu 31 jaar lang te Amsterdam beschouwd, betiteld, behandeld, mishandeld, bedreigd, belasterd en uitgescholden door het walgelijk tuig dat in Amsterdam ambtenaar of bestuurders is, omdat ik volgens de dames en heren een Untermensch ben ("een fascist",  "een terrorist") al zijn zij gewoonlijk veel te laf en veel te smerig om dat openlijk te durven zeggen ... zolang er een mogelijkheid is dat ze erop aamgesproken zouden kunnen worden (want sadisme en lafheid zijn twee zijdes van één en dezelfde menselijke pasmunt).

En wellicht interesseert u ook te weten dat ik al die 31 jaar geen enkel woord van enig excuus heb gehoord, van geen enkele Amsterdamse beestmens-bestuurder of beestmens-ambtenaar, terwijl zij hun ambtelijk beulengeld toch uitgekeerd krijgen "Uit Naam Van De Idealen Van De Februaristaking".

Waarom niet? Het betreft toch alleen flatus vocii, die het betreffend tuig geen eurocent zou kosten? Waarom zouden ze zelfs deze hoogst elementaire mede-menselijkheid of mede-dierlijkheid (zelfs apen, ja zelfs kippen doen het!) niet kunnen opbrengen?

Omdat alleen fascistoïde beestmensen, misdadig uitschot en gruwelijke randdebielen ambtenaar of bestuurder zijn of blijven (ik hèb zeldzame enkelingem van goede wil en vermogens gekend die het toch probeerden - "iemand moet deze menselijke mesthoop toch proberen te reinigen?!" - maar die werden allemaal ontslagen of weggechicaniseerd door het beestachtig tuig dat hun collega's pleegt te zijn).

En ze menen bovendien, als het menselijk uitschot dat ze zijn, dat dit soort elementaire waarachtige menselijkheid - "sorry" zeggen - hun persoonlijke waardigheid zou bezoedelen, een geesteshoudimg die uiteindelijk weer terug gaat op het eigen onderbewuste besef een laf, karakterloos menseliijkerwijs miljardsterangs bestuurs-schoftje of schoffinetje [5] te zijn.

5. De sadisten van de Bestuursdienst Amsterdam

Ik heb nu feitelijk sinds 1970 persoonlijke ervaringen met de Bestuursdienst van Amsterdam, en weet er aanzienlijk meer van dan de grote meerderheid van de Amsterdammers.

Het zijn volgens mij allemaal sadisten, die volgens mij altijd liegen en logen. Ik waarschuw u maar, ook als uw woning geruïneerd is door Cohen en de metro, en de heren doen alsof u hun medemens zou zijn en alsof zij enige moraal zouden hebben.

Eén van hun vele favoriete bestuurstruuks (in heel Amsterdam, en ook in heel Nederland) is die van Chiel - tut, tut - Eendenburg en Leon - sadist - Edelaar:

U krijgt als rechtzoekend burger telkens weer een andere oliekakerige sadist, vaak advocaat, die u - in mijn geval voor de LETTERLIJK - voor de 1000ste keer vertelt dat

"Héééééláááás weet ik niets van uw geval. Héééééláááás weet geen van mijn collegaas - waar u beter geen kwaad woord over kunt zeggen, als u sancties wilt vermijden - iets van uw geval. En nee, muhneer, héééééláááás ken ik de correspondentie niet, muhneer, en nee, dat is mijn persoonlijke verantwoordelijkheid niet, MUHneer. Wat zei u dat uw naam was? Knullemans? Niet? Och nee, meertens. Pardon? Ach, het was Maarten? Nee, die kennen wij hier niet. Nooit van gehoord. Misschien moet u mij de zaak eens uitleggen, maar wel kort, want ik heb meer te doen vandaag."

Dit "gesprek" heb ik zo'n tweehonderd keer gevoerd met de fascistoïde beestmensen die in Amsterdam hoge ambtenaren en advocaten zijn, soms met hun gierende collega's -

"Marjan, daar heb je die man weer!"

- ernaast.

U kunt waarachtige modellen-alledaags-Amsterdams-betuurlijk-fascisme-en-sadisme treffen in Recent, bij de persoonlijke assistente van Cohen, ene Joke Hilde Koch Dierdorp (indertijd Raschew geheten, naar haar toenmalige Bulgaarse echtgenoot, logisch mogelijk geen harddrugshandelaar) een juffroiuw die naar aard en aanleg in Ravensbrück hoort, als kampcommandante.

Amsterdam wordt al minstens 20 jaar bestuurd en beambtenaard door geboren en getogen fascistoïde - blij vergassende, blij terroriserende, blij lasterende, blij liegende ('tut, tut') - beestmensen, sadisten en schoften, en mede en vooral daardoor is Amsterdam het Colombia van Europa, met topambtenaren als zeer gewillig  en sadistisch verlengstuk van de Amsterdamse drugsmafia, en nu tegen 1 miljard aan overschrijdingen van de metro middels stelposten.

Wat een verachtelijk gedegeneerd misdadig tuig! Wat een smerige degenerees!

Klaag me eens aan, smerige vergassers, kampbeulen, en harddrugshandelaars! JULLIE zijn toch het corrupte tuig dat heel Nederland nu 40 jaar lang Tokkie-kiesvee-vleiend verteld hebben dat iedereen gelijkwaardig zou zijn aan Eichmann én aan Einstein?!
 


P.S. "Waarom ben je zo kwaad? Misschien - heel waarschijnlijk, in Onze Nederlandse Rechters vol rechters al 30 jaar te laf iets over het drugsbeleid te zeggen - vindt de rechter dat wel ongepast! Niet verstandig van je! Ik zou, als ik jou was..."

Lezer: U bent mij niet en u moet misschien Plutarchus eens lezen. ("...whereupon Parmenio said, "I would accept those terms if I were Alexander." "So would I, by Zeus," retorted Alexander, "if I were Parmenio!")

En lezer, WIJ - u en ik, Shakespeare en Newton, Einstein en Von Neumann -WIJ allemaal dus, ZIJN toch ALLEMAAL gelijkwaardig zijn aan Eichmann en Einstein?! Daar heeft U toch ook dertig of veertig jaar expliciet of impliciet trots nivellerend naar Nedertraditie mee ingestemd?

En dat roepen de van een Goebbelsiaanse quasi-identiteit zelf-voorzien burgemeesterlijk bestuursmafiosi van Amsterdam toch al 30 jaar tot hun dommocratische meerderheden van kiesvee-Tokkkies? Met een gezicht a+sof zij daarbij iets nobels en humaans in plaats iets dat ZEER verachtelijk, denigrerend, laf en nivellerend is? [6]

Hoe het zij: Ik heb nu meer dan 30 jaar over het opzettelijk door mijn generatie van collaborateurs gedegenereerde Nederlands onderwijs geklaagd en de waarheid gesproken, met overwegend hoon, laster en verwijdering van de universiteit als dank, en nu meer dan 20 jaar over het opzettelijk door Van Thijn ten behoeve van zijn gelijkwaardige harddrugsmafiosi gedegenereerde Amsterdam geklaagd en de waarheid gesproken, en als ik in mijn pijn en met mijn geruïneerde gezondheid niet eens mijn volledige menselijk adekwate descriptief adekwate, moreel adekwate, menselijkerwijs volkomen verdiende termen mag gebruiken voor mijn grage beulen dan moeten ze me maar vermoorden of opsluiten. Aan hun medemenselijk-heid zal het niet liggen, want nogmaals, o Nederlandse zwijgende burgers, zwijgende journalisten, zwijgende ambtenaren en grage collaborateurs:

NIEMAND DWONG DE SADISTEN TOT SADISME.
NIEMAND DWONG DE AMBTELIJKE WETBREKERS DE WET TE BREKEN.
NIEMAND DWONG DE LEUGENAARS TOT LIEGEN.
NIEMAND DWONG DE SCHELDBEESTEN TOT SCHELDEN.
NIEMAND DWONG DE LASTERAARS TOT LASTEREN.
NIEMAND DWONG DE SCHOFTEN TOT SCHOFTERIGHEID.
NIEMAND DWONG DE BEESTMENSEN TOT BEESTACHTHEID.
NIEMAND DWONG DE BURGEMEESTERS TOT BEESTACHTHEID.
NIEMAND DWONG DE BURGEMEESTERS TOT DRUGSHANDEL.
NIEMAND DWONG DE BURGEMEESTERS TOT AANBLIJVEN.

Het was allemaal geheel vrijwillig, met grote lust, en tot persoonlijk voordeel en jarenlang voortdurend eigen gerief en schunnig genot, want het is ó zo heerlijk menschlich-all-zu-menschlich voor een ambtelijk of bestuurlijk beestmens o, een uitzonderlijk mens dat zich niet kan verweren (behalve in extremis, en dan extreem en finaal) te pijnigen en pesten.

En, dames en heren modale Nederlanders en academici:

The interconnection between sadism, masochism, success worship, power worship, nationalism and totalitarianism is a huge subject whose edges have barely been scratched, and even to mention it is considered somewhat indelicate....

Nietwaar? Helaas IS de waarheid vaak pijnlijk, en helaas ZIJN er meer schoften, beulen, dieven en moordenaars onder mensen dan individuen van uitnemend intellect en moed.

En in Amsterdamn zijn sinds Van Thijn de beestmensen, de sadisten, de beulen en drugsmafiosi aan de macht, uit naam van de idealen van de Februartistaking, met veelvuldig Goebbelsiaans racisme als norm en waarde.

Spreek me eens tegen, geboren kampbeulen en smerige sadisten die jullie zijn! En jullie komen toch uit families die bewezen hebben geboren kampbeulen en smerige sadisten te zijn?! Nou dan!

En eerlijk is eerlijk: Het is maar gedeeltelijk vrije wil bij jullie, en wellicht overwegend genetische aanleg .... maar laat ons dan eindelijk pogen de mensheid te bevrijden van bestuursgruwelen en o zo kwasi-menselijke kwasi-humane monsters die jullie zijn. En zie A fundamental problem in ethics and morals.

[1] Wat wèl waar is dat ik soms frases of woorden vergeet, maar omdat ik alleen intelligente lezers heb + meelezend Amsterdams gemeentelijk fascistoïde menselijk uitschot - Ja: ik bén vergast en met moord bedreigd door dit ras van geboren kampbeulen en sadisten o.l.v. mafia-collaborateurs die kennelijk de kleinzoons zijn van de grootste nazi-collaborateurs die er in Nederland geweest zijn, David Cohen en Abraham Asscher - ga ik er vanuit dat althans de intelligente lezers zelden of nooit moeite hebben e.e.a. te begrijpen.

[2] Géén schrijffout, al lijkt het zo, maar hemelse gerechtigheid.

[3] Ik noemDE ze niet zo hoewel ikzelf honderden keren zo genoemd ben aan de UvA en elders, soms met bedreigingen en verwensingen erbij, bij gelegenheid, door Amsterdamse fascistische en racistische ambtenaren

"Je moeder is een smerige kuthoer":

DWI-Superman in actie, met permissie van directeuren-beestmensen-sadisten Schreuders, Jansen en Baune erbij.

NB lezer: IEDERE SS'er uit de Tweede Wereldoorlog kan zich WAARACHTIG verdedigen met de argumenten dat het oorlog was, dat het was, dat ze hun vaderlandse plicht deden, dat de grote meerderheid net zo deed, dacht en voelde als zij, dat De Leider het wilde, dat wat ze deden overeenkomstig geldend demokraties aangenomen recht ging, en dat ze zelf vermoord zouden worden als geen bevelen volgt.

NIETS HIERVAN geldt de schunnige fascistoïde - vergassende, met moord dreigende, beledigende, belasterende, evident sadistische - beestmensen die ik in Amsterdam als ambtenaar heb leren kennen:

HET WAS ALLEMAAL PURE PERSOONLIJKE LIEFHEBBERIJ OF LAFHEID. NIEMAND DWONG DE SADISTEN TOT SADISME.
NIEMAND DWONG DE AMBTELIJKE WETBREKERS DE WET TE BREKEN.
NIEMAND DWONG DE LEUGENAARS TOT LIEGEN.
NIEMAND DWONG DE SCHELDBEESTEN TOT SCHELDEN.
NIEMAND DWONG DE LASTERAARS TOT LASTEREN.
NIEMAND DWONG DE SCHOFTEN TOT SCHOFTERIGHEID.
NIEMAND DWONG DE BEESTMENSEN TOT BEESTACHTHEID.
NIEMAND DWONG DE BURGEMEESTERS TOT BEESTACHTHEID.
NIEMAND DWONG DE BURGEMEESTERS TOT DRUGSHANDEL.
NIEMAND DWONG DE BURGEMEESTERS TOT AANBLIJVEN.

Ze deden dat allemaal volkomen vrijwillig, ingegeven door hun eigen onvermogens en gedegenereerde menselijkheid. en

OMDAT ZE ALLEMAAL WETEN EN WISTEN ZELF IN DE PRAKTIJK BOVEN DE WET TE STAAN, TOT DE HOGE RAAD EN HET PARLEMENT AAN TOE, WANT ALLE PERSOONLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN AMBTENAREN EN BESTUURDERS IS AFGESCHAFT.

ALLE TERREUR WAS VOLLEDIG VRIJWILLIG EN WERD GRÁÁG BESTENDIGD, OOk DOOR "DE COLLEGA'S"

Het is dit dat me uiteindelijk volledig overtuigd heeft dat in Amsterdam fascistoïde Untermenschen aan de macht zijn, ongeveer zoals in de voormalige Sovjet-Unie:

Het goorste, smerigste, laagste, meest sadistiche menselijk tuig wat er in een samenleving te vinden is, uit naam van de hoogste idealen, en alleen omdat (i) hun IQ 15 puntjes hoger is dan de door het door hun bedrogen kiesvee en (ii) het welbewuste zelfbevoordelende parasieten en dieven van de gemeenschap zijn, zeg maar model Zalm, om een zogeheten liberale variant ervan te noemen, want het bestuurstuig gedijt overal.

Hoe het zij: Ik raad de fascisten en terroristen van de gemeente en de linksfascistoïde beestmensen en oplichters van de UvA aan naar de rechtbank te gaan, als mijn termen voor hun gedegenereerde en verbeeste "menselijkheid" ze niet aanstaan, want (1) ik heb honderden keren moeten horen tussen 1977 en 1995 dat IK "een fascist" ("een smerige fascist", "een vuile fascist") zou zijn vanwege mijn "uitgesproken gedachten", terwijl (2) ik feitelijk zowel jarenlang met moord bedreigd ben en vergast ben door de beestmensen die de gemeente en de UvA dat - vaak lachend van genot - toelieten te doen, en (3) daar feitelijk jarenlang voorbeeldig beleefd (ook op verzoek van mijn moeder, in verband met de gevoelens van ex-concentratiekampgevangen als ik de waarheid over de vergassende drugsterrorist uit naam van de idealen van de Februaristaking - ook zowel een quasi-jood als een Goebbelsiaanse racist - naar waarheid zou omschrijven in eerlijk Nederlands) tegen geprotesteerd.

TWINTIG JAAR LANG!

NIEMAND deed OOIT iets voor me in bestuurlijk Amsterdam behalve mijn bestaan zo moeilijk en pijnlijk mogelijk te maken.

We kunnen het dan over mijn miljoenenvorderingen hebben, of Neerlands fascistoïde gedegenereerd bestuurstuig, en ik kan jullie dan naar waarheid omschrijven op mijn buitenlandse sites voor wat jullie zijn: Vergassers, terroristen, mafiamaten en tuig van het allerschunnigste niveau.

Nog iets in dit verband: Ik heb de gehele Amsterdamse gemeentepolitiek en een deel van het parlement tussen 2000 en 2002 op mijn site gewezen, inclusief advocaat-generaal (deeltijd-hoogleraar Mensenrechten, uiteraard, want zo gaat dat in Amsterdam, zoals onder Stalin), officieren van justtie, commissarissen van politie én de Amsterdamse rechtbank.

Ik kon kreperen wat dit fascistisch terroristentuig betreft. Het enige antwoord wat ik kreeg was dit, op papier van de fasctische beestmens Schelto Patijn, en per telefoon van zijn gewillige uitvoerders en partijkameraden:

"Wij gaan niet op u in omdat u zich grievend en/of beledigend hebt uitgelaten"

Na duizendvoudige provocatie, en geheel in tegenspraak met de Nederlandse wet (maar NB lezeres: Wie het Nederlands vergassend en moorddreigend bestuurstuig tegen staat kan kreperen en mag de dood ingedreven worden - ik waarschuw u maar, en u bent gezond en kunt deze mafia-matenheilstaat ontvluchten. Ik niet, want de fascisten en sadisten van de PvdA die Amsterdam en de UvA in feitelijk bezit hebben hebben mijn gezondheid met groot sadistisch genoegen, vaak lachend en kraaiend van blijdschap, willens en wetens geruïneerd).

[4]  Ik ben de zoon en kleinzoon van authentieke Amsterdamse verzetshelden. Cohen, Oudkerk en Asscher - die HEEL goed weten wie mijn vader was - zijn (achter)kleinzonen van authentieke Amsterdamse nazi-collaborateurs, die meehielpen zo'n 90.000 Amsterdammers van vermeend verkeerd ras (ook ik ben toevallig besneden heren!) te vermoorden.

Dit is het Darwin-jaar, en zoals ik al aan de UvA opmerkte, lang geleden, tegen geroep van collaborerende (klein-)kinderen van andere authentieke Nederlandse nazi-collaborateurs: Volgens mij is het grotendeels genetisch - maar men IS persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik van de vermogens die men HEEFT, al zijn dit sadisme- en collaborateurs-genen.

Spreek me eens tegen, o Amsterdams fascistoïde bestuursbeestmensen!

Weerleg ME in Amsterdam eens, schunnige beestachtige smerige sadisten!

[5] Als man - al 25 jaar

"smerige homofiele gepenkop"

volgens de sadisten en beestmensen bij de DWI,

"want dat geeft helemaal niet, want u bent immers geen homofiel, toch?"

- ben ik helaas toch geneigd vrouwen wat meer moreel krediet dan mannen te geven (waarschijnlijk hormonaal, niet persoonlijk gewild, was het alleen al omdat de übermenschjes van Venus, alweer hormonaal bemiddeld, plegen véél te zien in alpha-males in uniform).

Maar nee: Onder ambtenaren en bestuurders zijn, in mijn ervaring, de vrouwen even grote en grage schoften en sadisten als de mannen.

[6] Uiteraard zullen beroepsleugenaars en beroepssadisten als Van Thijn en Cohen willen proberen te doen alsof ze "gelijke rechten" bedoelen. Wel: Dat liegen ze. Als ze immers daarim geloofden dan beloonden ze zichzelf toch niet zo schunnig? Als ze immers daarim geloofden dan was er aan de UvA en de meeste andere universiteiten toch geen dertig jaar systematische voortrekkerij van PvdA-ers, CPN-ers, Groenlinksers, en al wie zwart, homo, vrouw, trafo of "allochtoon" was MITS - uiteraard! - tevens partijlid van genoemde firma's van schunnige politieke carrièremakers zonder moraal, zonder verstand en zonder beschaving?!

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail