Nederlog        

 

17 februari 2009

 

Nederland in + "War on Terror"

crisis-economie

I have always felt a certain horror of political economists, since I heard one of them say that he feared the famine of 1848 in Ireland would not kill more than a million people, and that would scarcely be enough to do much good.
---Attrib. to Benjamin Jowett (*)

Het is nog steeds nogal ellendig kwakkelen voor mij met ME, maar ik heb toch twee onderwerpen voor u

1. Nederland in
2. "War on Terror"

Ik laat "het citaat van de dag" van gisteren staan, omdat het aardig en relevant is voor mijn eerste onderwerp.

1. Nederland in

Het NRC-hoofredactioneel commentaar is getiteld

Nederland in

en begint zo:

Er is een stormvloed op komst voor de Nederlandse economie. Vanmorgen publiceerde het Centraal Plan Bureau (CPB) een ongekend zwart scenario voor 2009 en 2010. De economische krimp van 3,5 procent die wordt voorspeld, belooft de grootste te worden sinds 1931, aan de vooravond van wat een verloren decennium werd. Niet de recessie van begin jaren tachtig is nog langer het ijkpunt en ook niet van 1974 en 1975. De vergelijking met de crists uit de jaren dertig is niet langer loos.

De voorpagina van de vandaagse NRC heeft een grafiek over bijna de hele breedte van de pagina met daarboven de kop

Recessie  CPB stelt eigen somberste scenario naar benenden bij: 675.000 werkelozen, maar koopkracht blijft nog stijgen

De grafiek toont de "Groei in bruto binnenlands product, op jaarbasis, in procenten" en draagt als titel

Nederlandse economie kromp buiten oorlogstijd tot nu toe alleen harder in 1931

met daaronder de jaren 1901-2009 in staafdiagrammen, waaruit u kunt aflezen dat de Nedereconomie tot nu toe sinds 1945 alleen een heel klein beetje kromp in 1958 en in 1981 en 1982; dat de maximale krimp van -32,9% in het laatste oorlogsjaar was ("De Hongerwinter"); en dat de Nedereconomie verder alleen kromp in de oorlogsjaren en in de , met afgezien van de oorlogsjaren 1931 als meest krimpend, en wel met -3,6%.

Daaronder staat weer over bijna de hele pagina de kop

Planbureau: economie krimpt met 3,5 procent

en dat artikel begint zo:

De jaren dertig zijn terug, althans, de vergelijking met de jaren dertig. Het zijn geen zwartkijkende analisten of andere doemdenkers die de vergelijking maken. Het was vanochtend toch minister-president Jan-Peter Balkenende die teruggreep naar de zware economische uit de vorige eeuw om de ernst van de huidige situatie te illustreren.

"De ongekende terugval van de economie doet denken aan de jaren dertig", zei de premier. In de hal van het ministerie van Algemene Zaken sprak hij van "echt dramatische" werkeloosheidscijfers.

Daar hoort u het eens van een kènner, JP de HP die MP is, als de premierste aller Neerlanders op HM na.

Nog maar zeer kort geleden ging het "uitstekend met de economie"; "kon Nederland wel tegen een stootje"; en moesten Wij Allemaal - in de onsterfelijke woorden van onze JP de MP -

"Bij tegenwind (..) harder trappen. Dat zit in ons karakter.".

De krimp was tot voor zeer kort geleden volgens de economen van het CPB (zie het aanvangscitaat) 0,75%, maar Coen Teulings, het CPB-opperhoofd, heeft sindsdien zijn paradigma radikaal veranderd (zo noemt men zulks in zekere gewichtigdoende kringen):

"Dit is veel erger dan verwacht", zei de econoom wat bedremmeld.
"De overheidsfinanciën slaan zwaar uit het lood."

Want kijk:

Een vergelijking met de jaren dertig wordt door de cijfers zelf gesuggereerd. De krimp van de economie is, los van oorlogsperiodes, voor het laatst zo groot geweest in 1931 (..)

En niet alleen dat:

In 1983 piekte het aantal werkelozen even boven de 600.000. Nu wordt 675.000 voorspeld.

Teulings durfde vanochtend zelfs een aantal van 800.000 werkelozen aan het eind van 2010 niet uit te sluiten. "We houden er rekening mee dat de werkeloosheid snel zal oplopen tot een procent of 9 in 2010, en ook daarna waarschijnlijk nog wel verder oploopt en hoog zal blijven."

Hoe het daarna zal zitten weet de man van 0,75% niet:

Teulings: "Over 2011 weten we helemaal niets."

Het artikel vervolgt in de Economie-bijlage, waar we leren dat

Een groei van 10 procent slaat om in een krimp van ruim 11 procent dit jaar en 12 procent volgend jaar.

Wat de bekwaamheid van de rekenmeesters van het CPB betreft leren we:

De prognoses van het CPB zijn nog slechter dan het worst case-scenario dat het planbureau twee maanden geleden presenteerde.

Als u nu heel somber zou zijn geworden, dan kan ik u melden dat "de slijpsteen voor de geest" troost biedt:

Toch zijn er ook cijfers waar de burger moed uit kan putten. De koopkracht (..) stijgt dit jaar met 2,75 procent. Zo goed hebben de burgers het in jaren niet gehad. Het opmerkelijke beeld is vrijwel volledig terug te voeren op de ingestorte olieprijs. (**)

Ik begrijp dat hier een heel welbetaalde NRC-redacteur de lezer troost, maar althans deze lezer heeft het, als invalide bijstandstrekker al bijna 10 jaar veel moeilijker en armer dan alle 30 daaraan voorafgaande jaren, en dat in tijden van zeer grote economische voorspoed, kennelijk omdat Ons Trots Volk dat, in alle gelijkwaardigheid ook, democratisch zeer op prijs stelt. (***)

Terug naar de hoop die de NRC u en mij biedt:

En er was nóg een lichtpuntje in de prognoses vanochtend. Volgens economen is vooral de de duur van de recessie relevant, niet zozeer de diepte.

Semantische tussenwerping voor lezers van "de slijpsteen voor de geest": Ik mis hier enkele adjectiva of bijwoorden bij "relevant" als "optimaal cruciaal transparant" (of zou graag weten waar de gereleveerde relevantie - tsja - relevant voor is).

De NRC vervolgt het laatste geciteerde lichtpuntje zo ("Volgens economen"):

En die lijkt mee te gaan vallen. De jongste voorspellingen hebben nog meer dan eerder de vorm van een V: diep, maar kort.

Zoals u wellicht weet zijn economen dol op grafieken, en zijn er nu dus - "Volgens economen" - wel minstens twee relevante curves: De Gontmacher-L-curve en de - vermoed ik - Teulings-V-curve.

Het enige wat ik daar als soms logisch denkende aan toe te voegen heb is dat we helaas van beide curves alleen de eerste helft zagen, dus resp. "|" en "\".

U wilt nóg meer hoop? Wat een geluk dat het IMF er is!

Het IMF was ook opvallend positief. Topman Dominique Strauss-Kahn zei vanochtend dat in 2010 al het keerpunt kan komen (..) als de overheden de juiste beslissingen nemen.

In Nederland is het een grote handicap, indien gepaard aan eerlijkheid, maar logisch als ik ben kan ik niet nalaten op te merken dat (i) "HE would say so, wouldn't he" ("opvallend positief") en (ii) er staat "kan ... als", dus bijna niets en (iii) het als - overheden die juiste beslissingen nemen - was in Nederland de afgelopen 40 jaar even gebruikelijk als een waarachtig genie in de politiek.

Wat verwacht ikzelf? Een krimp van 10 à 20%, was het alleen vanwege de al gepasseerde krimp in investeringen van dezelfde grootte, minstens, met het daar bijkomend algemeen economisch en maatschappelijk ongemak, en ongeacht wat regeringen doen.

Of ik dan "nóg een lichtpuntje" of wat kan bedenken? Jawel:

Ik kan er nog wel enkele bedenken, en geef toe dat ik ook minpunten kan bedenken, dat ik nu niet zal doen om u niet te ontrieven en mij niet te vermoeien.

2. "War on Terror"

Ik had het gisteren over het ICJ-rapport dat ik ondertussen op het net vond en dat ik later zal pogen te bespreken, bij voldoende energie en gezondheid.

U vindt het hier onder de volgende link: Het ICJ-rapport, als een pdf-file van ca. 2 MB.

Ik vond er vandaag niets over in de NRC, terwijl het toch een degelijk, zinnig, en belangrijk rapport is - dat laatste tenminste als de adviezen erin nagevolgd worden.

crisis-economie


(*) Mij bekend als de uitstekende 19-eeuwse vertaler van de volledige Plato in twee boekdelen.

(**) Zodat het Nederlands aardgas waar de regering zoveel steun aan denkt te kunnen ontlenen evenredig veel minder waard is, maar ik ben dan ook geen econoom, dus u moet er maar moed uit putten, desgewenst, op instructie van de NRC.

(***) Maar ja: U moet dan maar bedenken dat ik "niet geïntegreerd ben in onze maatschappij" volgens de DWI, al is het een feit dat mijn site per 24 uur minimaal 72 uur gelezen wordt, à raison van op dit moment minstens 2000 hits per dag, van bezoekers uit 74 landen, en ik niet màg geïntegreerd worden in "Onze Maatschappij" ("Waar Uw Ouders En Grootouders Hun Leven Veil Voor Hadden"), omdat ik weliswaar met 10-en afgestudeerd ben en al meer dan 30 jaar invalide zonder enige hulp, en ik de moed had harddrugshandelaren te kritiseren (die in Amsterdam beschermd worden door de burgemeesters), al gaf het Van Traa-rapport mij gelijk achteraf, en de debilisering van het onderwijs aan de UvA, waar ik maar blij moet zijn, in Onze Democratische Rechsstaat, dat ik er maar 3 keer afgewerkt ben, vanwege "uw uitgesproken gedachten", al gaf het Dijsselbloemrapport mij achteraf gelijk.

Sorry dat ik wat bitter word in een voetnoot, maar mijn post, mails en sites worden ook al 20 jaar niet beantwoord door het bestuur van de gemeente Amserdam noch door de gemeente-universiteit van Amsterdam, en dat niet omdat ik ongelijk zou hebben, want dat heb ik niet, maar omdat de leiding daarvan in handen is van oplichters, schoften, leugenaars en bestuursmisdadigers, die véél liever zien dat ik veel pijn en armoede lijd dan hun elementaire menselijke, wettelijke en morele plichtje te doen.

Was het immers anders dan hadden ze al 20 jaar hun elementaire menselijke, wettelijke en morele plichtje kunnen doen.

En ik zeg het zoals het volgens mij is, want ik ben geen morele relativist, geen laffe leugenaar, en geen PvdA-bestuurszwijn.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail