Nederlog        

 

7 februari 2009

 

Nieuws over mijn sites

 

"I had done all that I could; and no man is well pleased to have his all neglected, be it ever so little."
   Dr. Johnson (to Lord Chesterfield)

Vandaag heb ik het alleen over de sites die ik onderhoud, en wel omdat ik vannacht iets uitvond dat ik nog niet wist en dat wellicht sommige van mijn lezers interesseert. Ik verdeel het in secties voor het leesgemak.

Als u weinig of niets van mij las zegt het volgende u wellicht niet veel, maar als u dat wel deed doet het u misschien enig plezier, wat het mij zeker deed.

1. Cijfertjes
2. Ipso-reflexief googelen
3. Nieuwe vondst via Google
4. De zegeningen en excellenties van xs4all (= noxs4me@all) (divagatie)
5. Over de site bij xs4all en pageranking
6. Summa + nog wat site-info

1. Cijfertjes

Op de eerste dag van dit jaar heb ik een groffe maar handzame sortering op onderwerpen van de index van Nederlog over 2008 op de site gezet, ook met wat eerlijke cijfers over het gebruik van mijn site www.maartensz.org, die ik dank aan het statistiek-programma dat de provider ervan daarbij levert (zodat als de cijfers niet kloppen ik in commissie onwaarheid spreek - maar ze kloppen bij mijn beste weten) en schreef toen onder andere

Maar ik word wel gelezen en bekeken, of althans ... dat geldt voor mijn site als geheel:

Site 2008:

Jaar:

- meer dan 600.000 hits
- meer dan 100.000 bezoekers
- meer dan 8757862 kilobytes tekst expliciet neergeladen

Dag (gemiddeld over het hele jaar)

- meer dan 1650 hits per dag
- meer dan 300 bezoekers per dag
- meer dan 23 MB tekst expliciet neergeladen per dag

Voor één man en één site, en die man ziek en arm, is dat niet slecht, temeer als u meeweegt dat mijn meningen en onderwerpen niet de makkelijkste of populairste zijn, en dat ik mij niet in Jip-en-Jan-ne-ke taal pleeg uit te drukken, en trouwens ook niemand probeer te plezieren met mijn meningen dan mijzelf.

Dit is heel behoorlijk, bijvoorbeeld vergeleken met blogs in het algemeen, zoals ik eind vorig jaar uiteenzette, toen ik dat leerde - en natuurlijk is de site veel meer dan Nederlog (dat als blog kan tellen, al heb ik geen response-mogelijkheden voor lezers op mijn site) en feitelijk gelden de meeste hits, downloads en bezoeken geheel niet Nederlog maar andere delen van de site, meestal in de secties philosophy of computing, en dan (een cijfer wat hierboven niet vermeld staat) vorig jaar met bezoekers uit 74 landen.

Ondertussen geld ik in Nederland zowel in de media als bij de bestuurders als onbestaand, onbekend, een quantité négligable - wat natuurlijk menselijkerwijs gesproken, althans voor wie enige kennis van mijn Neerlands proza heeft, dat immers bij bestuurders al dekaden geldt als "te grievend en/of beledigend" om op in te gaan, en wie iets weet van de typische Neerlandse morele en intellectuele bijzondere begaafdheden onder bestuurders, niet bijzonder verbazend is.

Irritant is het wel en ik ben ook de enige niet die dit bij gelegenheid zo ervaart, zoals het openingscitaat toont.

2. Ipso-reflexief googelen

Bij gelegenheid googel ik mijzelf - Maarten Maartensz - wel eens, vooral om te kijken hoe het met de referenties en de belangstelling staat, maar ik doe dit niet zo vaak, en wat ik dan pleeg te vinden met eenvoudige zoekopdrachten bestaat gewoonlijk uit behoorlijk veel links naar mijn sites temidden van zéér veel files met genealogische informatie over de kennelijk effectief bijna oneindige lijst van Maarten Maartenszen die er tussen 1500 en 1900 in Holland blijken te hebben geleefd. Wist ik veel!

U vindt in de laatste link de achtergrond van mijn pseudoniem, waaruit u kunt leren dat ik mijn leven nu bijna 21 jaar geleden begon in mijn alma mater meretrix als "Maartens", en toen ook nog niets wist, bij gebrek aan internet, van die karrevrachten aan Maartenszen die er in Nederland geweest zijn.

Ikzelf heb dit zoek-ongemak gewoonlijk geprobeerd te omzeilen door via Google's Advanced Search zaken termini als "genealo" en "geboren" uit te sluiten, en "philosophy" of "M.E." toe te voegen als nodig, wat helpt en bij gelegenheid het totaal aan gevonden links tot diverse duizenden of minder kan reduceren.

Ondertussen gaf mij dit gewoonlijk laaaaaaaange lijsten met links naar gewoonlijk één van mijn twee sites, gewoonlijk wel met het kleine plezier dat Google mij bovenaan plaatst temidden van al die MMs, maar dat voor mij allemaal niet zo vreselijk interessant is omdat dit alles voor mij niets nieuws biedt.

3. Nieuwe vondst via Google

Vannacht deed ik dat weer eens via Google; kreeg toen onder "Maarten Maartensz" "about 34.100" als "Results"; beperkte dat o.a. tot "philosophy"; kreeg toen een paar honderd links die ik doornam (à raison van 50 per Google-pagina: U kunt uw browser zo instellen en dat werkt sneller dan 10 per pagina); kreeg aan het eind de mededeling dat er nog wat "similar links" waren plus de vraag of ik die wilde zien; antwoordde ja ... en Google tracteerde me op 2020 paginaas met links bijna alleen naar mijn sites en kennelijk van selecties van mijn proza voorzien bij vele links van minstens één heuse levende Google-medewerker.

En dat kwam in minstens 17 keurige pagina's van links, inclusief véél links naar Nederlog-paginaas.

Hier is een kleine selectie uit pagina 16 ervan:

 1. Waarheid, leugen en taalgebruik - [ Translate this page ]

  25 dec 2008 ... Zéér leerzaam, zeker als u niet belogen of misleid wilt worden door uw politieke voorgangers. Maarten Maartensz · home - index - top - mail.
  www.maartensz.org/log/2008/NL081225a.htm - 24k -
  Cached - Similar pages
 2. Het Marxisme-Leninisme-Poetinisme  - [ Translate this page ]

  4 jan 2009 ... Westerse élite) en Friedmaniaans economisch denken plus heel weinig echt benul van politiek. Maarten Maartensz · home - index - top - mail.
  www.maartensz.org/log/2009/NL090104a.htm - 32k -
  Cached - Similar pages
 3. Meer D'Arcy  - [ Translate this page ]

  ... "de bewijsgang" elementair, en er was tot 40 jaar geleden geen 12-jarige op het LO die het antwoord niet behoorde te weten.) Maarten Maartensz ...
  www.maartensz.org/log/2008/NL080925a.htm - 24k -
  Cached - Similar pages
 4. Nedernieuws 4 3 2005  - [ Translate this page ]

  Maarten Maartensz: Nedernieuws. Nedernieuws 4 maart 2005. Beste Freek,. Tsjee - een Nedernieuws! Ja, dat had je niet verwacht, hè. ...
  www.maartensz.org/meinadam/Nedernieuws/Nedernieuws040305.htm - 85k -
  Cached - Similar pages
 5. Het CITO vindt het ook  - [ Translate this page ]

  13 april 2008 ... uit ons gelukkige Neerland van 2008 al vergeleken, zou ik willen vragen? Voor mijn en uw gemoedsrust? Maarten Maartensz ...
  www.maartensz.org/log/2008/NL080413b.htm - 81k

En u ziet de selecties van de Google-medewerker, beginnend op de tweede regel van de items, die inderdaad allemaal citaten van mij zijn uit de betreffende bestanden.

Hoe wéét ik trouwens dat dit een echte levende Google-medewerker is? Wel... ik kàn programmeren, en tenzij er bij Google intern en geheim semantische programmatuur uitgevonden is waar ikzelf helemaal niets van weet (*), is het bovenstaande mensenwerk, gebaseerd op menselijk begrip, en wel (o.a.) van mijn ironieën en sarcasmes.

Dit was de eerste keer dat ik dit zag, en het blijkt te zijn gedaan - in ieder geval - voor grote delen van mijn site, en met goed begrip ervan, en keurig netjes.

Dat is dus heel prettig, want al kan ik evident beter gisteren dan vandaag een doodsmak maken waar het de bestuurders van de gemeente Amsterdam en de gemeente-universiteit van Amsterdam betreft:

Het is leuk te zien dat er bij Google behoorlijk moeite wordt gedaan om mijn proza vindbaar en toegankelijk te maken, want "no man is well pleased to have his all neglected, be it ever so little" - en ik geloof bovendien dat ik werkelijk wat te zeggen heb, over redelijk veel zaken, en dat ik dat heel regelmatig behoorlijk goed doe en deed.

4. De zegeningen en excellenties van xs4all (= noxs4me@all) (divagatie)

Niet alleen dat - de lijsten die ik vond hadden nóg twee voordelen:

't Eerste - en ik sprak boven van "sites" in meervoud - is dat ik inderdaad (minstens) twee sites heb, namelijk één bij xs4all sinds 1996 en één bij een andere en buitenlandse provider onder de naam www.maartensz.org sinds 2004.

Dat komt vooral omdat sinds ik rond 2000 klaagde bij de Amsterdamse Officieren van Justitie mijn kabelmodem via xs4all besodemieterd slecht werkt, en de fa. xs4all mij over de jaren diverse keren heeft laten weten dat

"Dit is niet zo, want bij andere mensen is het ook niet zo"

waaruit maar volgt dat ik écht geen IQ boven de 100 kan hebben (en zeer véél meer dat voor mij geldt, maar niet exact voor de meerderheid van ons trots volk, academisch bekwaamd of niet), en overigens kan ik - kennelijk, effectief, praktisch-pragmatisch -  doodvallen wat xs4all betreft, kennelijk omdat ik niet als anderen ben, wat mij inderdaad vaker is overkomen in onze democratische gelijkwaardige rechtsstaat.

Ik heb er nog wel enkele bewegelijke, heldere, beleefde, welgeschreven mails aan besteed, waarin ik onder andere uitlegde dat ik helaas het geld en de gezondheid en ook - de mens is zwak - het geduld niet heb om voor de overdracht van 1000 bytes 5 minuten van mijn leven vruchteloos aan de telefoonlijn van xs4all te hangen totdat het modem daar werken wil (**), en dan 150 advertenties in het chinees voor god mag weten wat, ongevraagd, op mijn kosten, alles ondanks "Het Professionele Spamfilter" dat xs4all al jaar en dag geïnstalleerd zou hebben, en ook met allerlei mail (gewoonlijk spam) aan totaal andere abbonees bij xs4all, met totaal andere namen en mailadressen, maar de collega's bij xs4all houden heel loyaal en met veel respect van hun collega's bij xs4all en

"Dit is niet zo, want bij andere mensen is het ook niet zo"

Vandaar dat ik, met enige woede en behoorlijk wat pijn en moeheid in mijn lijf, in 2004 een andere provider zocht voor mijn site vanwaar de huidige www.maartensz.org, die niet in Nederland gevestigd is, en die dan ook nu voor het vijfde opeenvolgende jaar volledig probleemloos werkt.

Ondertussen had ik die site bij xs4all die veel gelezen werd, maar waar ik voor het opladen of neerladen dus jaren kon wachten, en beloond werd met duizenden spams van de meest ellendige soorten, en moet ik inbellen vanuit Nederland, dus ik betaal nog steeds mijn rekeningen bij xs4all, en schrijf zelfs nog wel eens een melancholische mail over

"Dit is niet zo, want bij andere mensen is het ook niet zo"

Maar ja ....

Volgens de vele xs4all-advertenties op radio en in de BRC blijven hun "monteurs bij je slapen totdat je problemen verholpen zijn" (màg van mij, mits het een bevallige monteuse met een IQ boven de 150 is, o xs4all-directie), maar dus niet bij mij:

"Dit is niet zo, want bij andere mensen is het ook niet zo"

Ik leef immers in Amsterdam en moet maar dankbaar zijn dat de buitenlandse provider het al voor het vijfde jaar geheel probleemloos en keurig netjes doet, als ik eenmaal verbinding heb.

5. Over de site bij xs4all en pageranking

Ik telde in voorgaande xs4all-divagatie weer eens wat van de mij resterende echt Neerlandse zegeningen te Amsterdam en keer terug tot het onderwerp, namelijk de lijsten links die ik vond als boven gerefereerd.

Eén van de extra's die bij Google te krijgen zijn is een pakket extensies van de internetbrowser die men gebruikt, en die extensies heb ik al een paar jaar.

Eén van die extensies heet PageRank, die bovenin de internetbrowser te zien is - als het geïnstalleerd is - en dan de rangorde van belang volgens Google van het bestand in kwestie weergeeft, als men online is, want die rangorde moet natuurlijk uit een of andere Google databasis komen.

Vannacht kon ik dat allemaal redelijk bekijken, en het blijkt dat veel van mijn bestanden in Nederlog oplichten of 1 punt hebben, en dat veel van mijn bestanden die nog steeds bij xs4all staan pagerankings hebben, variërend van 1 tot 4 punten.

Op een schaal van 10 is dat niet zo héél veel, en het algoritme waarmee die PageRank bepaald wordt is een Google-geheim, maar de meeste bestanden op het internet hebben geen ranking terwijl mijn sites bij elkaar honderden punten moeten hebben, en trouwens redelijk wat bestanden die zowel bij xs4all als op maartensz.org staan bij xs4all - waar ze eerder stonden - een hogere ranking hebben dan op maartensz.org.

6. Summa + nog wat site-info

Kortom... mijn sites worden, zeker als je de moeilijkheid van mijn onderwerpen, de ongebruikelijkheid van mijn ideeën, en de ongekende gruwelijkheid van mijn stijl van Nederlands schrijven meeweegt, relatief vaak en veel gelezen, en er zijn nu - met enige handigheid of geluk, zoals boven geschetst - bij Google fraaie lijsten met vele bestanden op mijn site te vinden, ook voorzien van keurige excerpten uit die bestanden.

Dit is leuk voor u als u in mijn sites, mijn proza, of mijn ideeën geïnteresseerd bent; leuk voor mij vanwege de reden die Dr. Johnson gaf; en wat ik vannacht onder ogen kreeg dankzij de goede zorgen van Google is beter dan ikzelf bij machte ben te produceren voor mijn site als geheel, gezien mijn gebrekkige gezondheid.

Ik beloofde u nog wat site-info, en dat is deze: Afgezien van wat ik tot nu toe noemde, zijn er nog één of twee sites met behoorlijk wat bestanden van mijn sites (waar ik weet van heb, en er zijn ook sites die bestanden overnamen zonder mij daarin te kennen).

De ene site is een buitenlandse back-up voor ME in Amsterdam (***) en wordt zelden bijgehouden; de andere is een Amerikaanse zogeheten mirror van een deel van mijn site over computing, namelijk dat deel dat aan Squeak gewijd, wat een alleraardigst dialekt van Smalltalk is waar ik redelijk wat voor en over (en in) geschreven heb, en dat trouwens ook www.maartensz.org nog steeds dagelijks behoorlijk wat bezoekers heeft.

Maar dit laatste was alleen voor de volledigheid.


(*) Waarop u de kans veilig op (veel) kleiner dan 1/100 kunt stellen.

(**) Of wat er zoal achter kan zitten, waarvoor zie deze link naar mijn reactie op nuttig werk van de oprichter van xs4all.

(***) Dit - ME in Amsterdam  - is toch nog steeds het deel van mijn site waar Neerlanders in grote mate - tja - omhéén lopen, niet van willen weten etc. - alsof het in Irak of bij Srebrenica gebeurde, vermoed ik.

Nu wéét ik, lezer, dat het lijden van een ander licht te dragen is, en ik ben daarin dan ook ondertussen zeer getraind (ik bedoel natuurlijk: in dat lijden, en niet dat dragen, want dat went niet erg), maar eilieve (zou Multatuli hier schrijven) ... ik vind het toch minstens een beetje irritant dat ik de afgelopen tijd lees dat de PvdA'er Dijsselbloem van alles vastgesteld zou hebben over het Nederlands onderwijs, terwijl ik toch stellig meen te weten dat hij nauwelijks iets opgeschreven kan hebben dat niet inhoudelijk reeds tientallen jaren geleden door mij gezegd of gepubliceerd is of al zo'n 12 jaar op mijn sites staat. En dat geheel zonder zijn beloning, medewerking, of hulp, en ten koste - bleek, in Amsterdam - van mijn rechten.

Ook staat het mij tegen dat een PvdA'er daarvoor geroemd en gedankt wordt, en geprezen alsof hij iets heel uitzonderlijks zou hebben gedaan, en alsof de PvdA niet de eerstverantwoordelijke politieke partij is voor de afgelopen veertig jaren Nederlandse onderwijs-debilisering.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail