Nederlog        

 

5 februari 2009

 

Twee speculatieve puntjes i.v.m. MEHet gaat vandaag iets beter met mijn energie, wat altijd weer een behoorlijke  opsteker voor mij is omdat ik nu eenmaal in Amsterdam geen enkele hulp krijg bij erkende invaliditeit sinds 30 jaar: Als ik teveel pijn en te weinig energie voor boodschappen doen heb moet ik wel zelfmoord plegen, omdat niemand anders dat voor me doet, en de gemeente erop toe ziet dat ik al twintig jaar geen enkele hulp krijg.

Als u niet geďnteresseerd ben in bitterheden over het bestuur van de stad Amsterdam - die ik tóch invoeg omdat ik een grote vordering daarop heb én de heren en dames voor de eeuwigheid en de Neerlandse historie kapot wens te schrijven, omdat zij mij pogen fysiek kapot te maken sinds twintig jaar - dan kunt u dat gerust overslaan door meteen naar de speculatieve puntjes te springen, zodat u eventuele - tja - oprispingen bespaard blijven.

U ziet trouwens: Ik houd heel wellevend rekening met uw morele, menselijke, esthetische en menselijke gevoeligheden. En voor mij hoeft u - als u geen ambtenaar of bestuurder bent - mijn verhandeling over Neerlands bestuurlijk onvermogen niet te lezen, want het is weliswaar bij gelegenheid fraai polemisch proza, maar praktisch zinloos, blijkt immers, vanwege het totale gebrek aan karakter en werkelijke beschaving of integriteit van degenen tot wie ik mij richt, en het draagt niet bij tot trots Neerlanderschap. En vandaar de volgende aanbieding van links om selectief te kiezen en eventuele pijnlijkheden over te slaan.

Hier zijn de secties met links:

1. ME in Amsterdam
2. Slaap en de steuncellen in het brein
3. Griepvirus gedeeltelijk ontsluierd

1. ME in Amsterdam

Dat ik geen enkele hulp kan krijgen in Amsterdam komt - naar ik aanneem (*)  - omdat ik de euvele moed had de laatste drie burgemeesters en hun college van wethouders te durven kritiseren nadat zij mij met moord hadden laten bedreigen door de harddrugshandelende vrienden van drs. Ed van Thijn, die mij van Van Thijn ook mochten proberen te vergassen, kennelijk omdat meneer mijn meningen niet bevallen en mijn ouders en grootouders ongetwijfeld geheel niet deugen in zijn ogen, en mij bijna vier jaar lang invalide en wel, aan mijn lot over te laten, om gedurende al die tijd uitgelachen te worden door de drugscorrupte politie van Amsterdam en de drugscorrupte advocaten Segers en Plas van de drugscorrupte Amsterdamse Bouw- en Woningdienst.

Ik zeg het nog maar eens omdat ik daar binnenkort over wil uitpakken in Nederlog en ME in Amsterdam, omdat ik mij als een Untermensch behandeld voel door de zich als  Übermenschen gedragende Behoerden die in Amsterdam lid van B&W zijn "uit naam van de idealen van de Februaristaking", en omdat ik nu twintig jaar vrijwel continu pijn lijd na bijna vier jaar terreur door Van Thijn's harddrugs handelende vrienden.

Maar ja: Dat mág allemaal - nee: dat moet allemaal van burgemeester Cohen en zijn wethouderlijke rotgenoten en hun voorgangers, want ik had de euvele, brutale, schandalige, zéér ongebruikelijke moed om beledigd en gegriefd te zijn door harddrugshandelende moorddreigers beschermd door B&W en politie van Amsterdam. En was het immers ŕnders dan hadden B&W van Amsterdam de afgelopen twintig voor mij gruwelijke jaren wel anders gehandeld. Maar nee: Kennelijk genieten de dames en heren van de pijn van een ander mens, als dat geen partijkameraad, familielid, gewillige gemeenteambtenaar of harddrugs-handelaar is.

Dit is een additionele reden - naast de vrijwel voortdurende pijn en moeheid bij mijn door B&W van Amsterdam opzettelijk bewerkstelligde geruďneerde gezondheid vanwege mijn brutaliteit de handhaving van mijn menselijke rechten te eisen, zonder toen nog te beseffen dat ik effectief als Untermensch geld en behandeld word in  Amsterdam, en dat degenen die in B&W zaten te Amsterdam de afgelopen twintig jaar allemaal met groot genoegen invaliden laten vergassen door harddrugshandelaren, omdat ze ŕnders immers opgetreden zouden hebben om de Nederlandse wet te handhaven, in plaats van de drugsterroristen te helpen - waarom ik nogal dorstend pleeg uit te zien naar enig nieuws over mogelijke genezing of verklaring van ME, was het alleen om de energie te mogen hebben Amsterdamse bestuurlijke en ambtelijke terroristen zelfstandig en effectief te kunnen vervolgen.

Of daar ooit zicht op komt bij mijn leven? Niet als het aan grage pijnigers van invalide burgers als burgemeester Cohen en wethouder Asscher ligt, natuurlijk, want dan hadden ze me allang ontvangen c.q. de Nederlandse wet gehandhaafd i.p.v. opzettelijk en welbewust gebroken, en ik moet het tot nu toe met mijn eigen speculaties doen, maar er waren de afgelopen week minstens twee hoopvolle puntjes i.v.m. ME, waartoe ik nu kom.

Ja, nu wordt het wat vrolijker en interessanter, ook voor wie alleen in medische wetenschap geďnteresseerd is.

2. Slaap en de steuncellen in het brein

Ik moet dit eerste punt uit mijn hoofd doen omdat ik de NRC waarin het stond op het moment niet kan vinden, maar het komt neer op het volgende:

Franse onderzoekers hebben bevonden dat de steuncellen in het brein - dus die cellen die geen neuronen zijn en ca. de helft van de breinmassa uitmaken - een belangrijke rol spelen bij slaap middels een link naar de ATP-huishouding.

Eén van mijn problemen, als van vele ME-patiënten, bestaat uit slaapproblemen: Hoewel doodmoe val ik erg moeilijk in slaap, in ieder geval vanwege spierpijn, en heb daarvoor feitelijk slaappillen nodig (die ik sinds dit jaar zelf moet betalen, naar ik zo vriendelijk ben om aan te nemen om de miljoenen-bonussen van mijn zorgverzekeraars-managers mee te mogen helpen betalen).

En één van mijn eigen theorieën over ME is dat de ATP-huishouding (overigens een zéér fraai en zéér ingewikkeld biochemisch mechanisme, dat aan de basis van de energie-huishouding staat in het menselijk lichaam) daarbij een rol speelt.

Ik zei al dat het speculatief was, maar ik heb daar een bewezen rationeel talent voor  (**), en de afgelopen dagen, die weer eens behoorlijk zwaar waren, heb ik voor een groot deel doodmoe, zwaar gapend en met spierpijn doorgebracht, dat allemaal op fouten in de energie- en slaap-huishouding wijst, en waar ik, geheel zonder hulp, alleen maar kan pogen mee te overleven en niet overmatig depressief te worden over de Neerlandse medemens, inzonder ambtenaren en bestuurders, waaronder ik in Amsterdam hooguit 3 behoorlijk van op minstens 500 personen vond, trouwens allemaal aanzienlijk minder begaafd en geleerd en zéér veel minder eerlijk of behoorlijk in de menselijke omgang.

3. Griepvirus gedeeltelijk ontsluierd

Ik ben één van degenen waarbij ME begon met de ziekte van Pfeiffer, die teruggaat op een virus-infectie. Dit is sindsdien gebleken een gebruikelijk hoewel niet het enige begin van ME te zijn, die er overigens in bestaat dat het lichaam er, om deze of gene tot nu toe onbekende reden, niet in slaagt de griep geheel te overwinnen en verwijderen c.q. chronisch in een foutstand terecht komt, alsof het een foutief afgestelde thermostaat heeft, waaruit het zichzelf niet meer kan bevrijden. (***)

In de NRC van vandaag staat een aardig stukje dat "Nieuwe bestrijding van griep binnen bereik" heet en zo begint:

Franse wetenschappers onderzochten het griepvirusdeeltje dat de eiwitproductie van de gastheer 'kaapt'. Het blijkt verrassend eenvoudig in elkaar te zitten.

Hoe? Wel: Een virus kan zelf geen eiwitten aanmaken, maar heeft ze wel nodig om zich te verspreiden. Hoe komt het dan aan die eiwitten? Als volgt:

Eerst zoekt het virus in de cel het erfelijk materiaal op dat de eiwitaanmaak reguleert (het RNA) en in dat materiaal zoekt het de 'cap', de sleutel die de eiwitproductie in gang zet. Daarna knipt het die cap los. En in stap drie plakt het virus de cap aan zijn eigen genetische code. Het gevolg: de cel maakt nu eiwitten voor het virus, en niet langer voor zichzelf.

U kunt er meer over lezen in de vandaagse NRC, en het is ook interessant als u geen ME heeft, want de betreffende onderzoekers verwachten dat er een nieuwe bestrijding van griep uit de vondst gedestilleerd kan worden, wat een heel belangrijk medische vooruitgang zou zijn.


(*) Mijn grage vergassers van B&W - het is hůn verantwoordelijkheid en toedoen, want om te beginnen mocht en mag de drugshandel niet die Ed de vergasser van Thijn in het pand waar ik woonde inpandig vestigde, ook geheel zonder mijn toestemming of die van mijn buren te vragen - weigeren al 20 jaar mijn post, mijn mail of mijn site te beantwoorden, maar ik verdedig mijn mening GRAAG voor enige objectieve niet-Nederlandse rechtbank.

Hier heeft u een link naar een zogenaamd "antwoord" van B&W van 29 augustus, en een link naar een klacht die de grage vergassers en harddrugshandelaars-beschermers van B&W wel bekend was, maar die ze WEIGEREN te beantwoorden, hoewel de klacht geheel waar is:

Na bijna vier jaar Duits concentratiekamp was mijn vader (die daar gezond aan begon) minder geruďneerd dan de mijne na bijna vier jaar nauwelijks slaap, veelvuldige bedreigingen van de drugshandelaren (allemaal met toestemming van de politie en B&W van Amsterdam, want die wisten ervan maar weigerden op te treden, en lachten mij véél liever uit dan de wet te handhaven en vertelden me om strijd - wetend dat ik invalide was - dat "als het u niet bevalt sodemietert u maar op naar het buitenland"), die ik immers al invalide begon, zoals drs. Ed van Thijn al sinds 1989, ongetwijfeld met groot sadistisch genot, weet.

En ik heb nog vrijwel geen Nederlander gesproken en geheel geen Nederlandse ambtenaar of bestuurder, die hier ook maar het minste probleem in ziet, ik vermoed dat dit is omdat ik geen varken ben, want de vergassing van varkens in Nederland met koolmonoxide is - uiteraard - buitengewoon omstreden in mijn vaderland.

Weet u wat het is met mij, o.a. volgens DWI-ambtenaar Edelaar: "U moet niet zo overdrijven en in Ons Land draait iedereen voor z'n eigen schade op" (als het geen burgemeester, bankdirecteur, ambtenaar of harddrugshandelaar is, natuurlijk).

(**) Denk ik, op basis van mijn intelligentie en gepubliceerde ideeën over onderwijs en drugs, die allemaal ondertussen blijken grotendeels waar te zijn, en achteraf zeer vele malen zinniger dan vrijwel alles wat daarover de afgelopen dertig jaar door anderen gepubliceerd is over het Neerlands onderwijs (die dan ook vaak - bijvoorbeeld als onderwijsbureaucraten - gewoon opzettelijk logen). Ook ben ik - bleek ooit uit testen - inderdaad uitzonderlijk goed in patroonherkenning, en heb ik een zogeheten "visuele wiskundige intelligentie". (Ik deel het maar mee voor wat het waard is - een etiket - maar het klopt volgens mij wel.)

(***)  Enigszins technisch terzijde:

In principiële theoretische termen is dit een heel behoorlijke verklaring: Een of ander feedback systeem is subtiel veranderd en werkt suboptimaal. In praktische termen is het een flink stuk moeilijker: Jaaa... maar wélk van vele mogelijke direct of indirect betrokkenen - met als complicatie dat veel van deze system ofwel onbekend of slechts gedeeltelijk ontsluierd zijn.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail