Nederlog        

 

30 januari 2009

 

De map van de hele site

 

Als u hier eenmaal aangeland bent - en de ervaring van Nederlog kan verslavend zijn voor meer intelligente menselijke naturen (*) - dan bent u ongetwijfeld geïnteresseerd in iets meer van de site.

Wel, dat treft nu eens prettig, in deze overigens nogal droefgeestig stemmende tijden, want ik heb vandaag de map van de hele site bij de tijd gebracht en ook wat verbeterd en uitgebreid (met wat al op de site stond, maar nog nog in de map), en ook de links op orde gebracht, waarvan die in de rechter kolom allemaal direct zijn, naar de onderwerpen omschreven door de tekst van de link.

Hier is het fraais, stand vandaag, met de opmerking dat op de site een en ander minder MBs telt, vooral vanwege minder administratie-files. U vindt Nederlog, waar u dit in leest helemaal aan het eind van de map.

Map

Files

Sub-maps

Size

Descriptions

 

 

 

 

 

MM (Total)

±9000

 

477 MB

Approximately at Jan 30, 2009 :

> 400
MB all: > 200,000 links mostly internal. (These statistics depend on the state of my harddisk, and may be a bit larger than on the site).

Maarten Maartensz

4

 The Map of this site

 

Sitemap (this file)

Images

90

 

3 MB

 

Help    Helpfiles  1.2 MB Helpfiles for the site

Philosophy (Total)

394

 

110 MB

Philosophical views, ideas and texts

 

42

 Philosophy

 870  Kb

(Only opening section) 

   

 Philosophical Dictionary

  12  MB Philosophical Dictionary
>= 570 entries
     Aristotle     3 MB Aristotle's Ethics + my comments
Aristotle's Politics + my comments (in part so far)
   

 Epictetus

  60  Kb Manual (Enchiridon)

 

61

 Machiavelli

 871  Kb

The Prince + my comments

 

27

 Descartes

 565  Kb

Meditations + my comments

 

1

 Rochefoucauld

35   Kb

My aphoristic comments on some of his aphorisms

   

 Hobbes

 460 Kb Leviathan - Part I

 

2

 Mandeville

40  Kb

Fable of the Bees (Poem, no text sofar)

 

87

 Leibniz

3.10 MB

Nouveaux Essays (excerpts) + my comments
Monadology (full) + my comments

     Hume     4 MB Enquiry Understanding + my comments
Enquiry Morals + my comments
     Chamfort   765 Kb Maximes et Pensées (French)
Partial translation + comments (so far)

 

9

 Hazlitt

 820 Kb

Several essays (more to follow)

   65

 Mill

 3.5 Mb

On Liberty + my comments, and Representative Government and
Utilitarianism + my comments

   75  Burckhardt 1.14 MB Culture of the Renaissance in Italy + my notes (in part)

 

1300

 Multatuli

55  MB

About the Dutch writer and philosopher
Multatuli (Eduard Douwes Dekker) (Dutch)
- Ideen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and Specialiteiten. Extensive comments on the Ideen. (Dutch)

   350

 James

   6 MB The Principles of Psychology

 

38

 Russell

1 MB

Problems of Philosophy + my comments

 

15

 Wittgenstein

400 Kb

Tractatus + Comments (in part)

 

50

 Maartensz

15 MB

A little of my own philosophy, included the most downloaded file on the site

Logic (Total)

77

 Logic

6 MB

A goodly amount of non-standard logic 

      4  Clifford  275 Kb The Ethics of Belief + my Notes
    12  Edwards  690 Kb The Logic of Moral Discourse: cmmented excerpt + extra chapter
     8  Induction  340 Kb  The problem of induction (partial)
Computing (Total)    11  Computing   275 MB

Computing, computers, internet (includes largish zipped Squeak-image)

      1  Assembly   Programming languages
      1  Basic  
      1  Pascal  
      1  Prolog  
    400  Smalltalk and Squeak  
     30  BitsAndPieces  730 Kb About programming

ME/CFS

38

 

 

The disease ME aka CFS etc.

 

19

 ME/CFS

7 Mb

Documentation about ME

   380  ME in Amsterdam
 
ME in Amsterdam 2008
 27 MB My trials and tribulations living in Amsterdam with M.E. (Dutch)
    440  Nedernieuws   8 MB Quickly written Dutch summaries of and comments on things happening in Holland. (Autumn 2004 - End 2005)

 

45 

 Van Traa-rapport Amsterdam

1.45 MB

Dutch parliamentary report on drugs - about Amsterdam + my notes (Dutch)

Log   900  Nederlog  28 Mb Quickly written Dutch comments on ongoing events, ideas and things happening to me. (Since January 2006)

U moet me niet pogen vast te prikken op de volledige letterlijke correctheid van het bovenstaande - 477 MB verspreid over ca. 9000 bestanden geschreven over 12 jaar (met een aantal eerder geschreven stukken, sommige gepubliceerd op papier) is een boel tekst.

In feite komt het neer op - groffe en enigszins bescheiden schatting - zo'n 200 gedrukte papieren stevige Penguin Classics ter grote van Aristotle's Ethics (in mijn uitgave op de site 886 Kb, dus minder dan 1 MB maar toch 320 pagina's papieren druk in Penguin).

En ik ben niet onbescheiden als ik zeg dat er in Nederland of in het Nederlands (zie bijvoorbeeld Multatuli) niets vergelijkbaars in, met uitzondering van Multatuli, die veel meer een schrijver dan een filosoof was c.q. een praktisch filosoof waar ik een theoretisch filosoof ben (zie mijn Multatuli en de Filosofie voor dit onderscheid).

De meer voor de hand liggende redenen daarvoor zijn (lijkt mij) - onder andere - mijn kennis, stijl, ideeën en waarden, en bijzondere ervaringen en achtergronden, en overigens het bereik van mijn onderwerpen, en de manier waarop ik ze behandel, die enigszins satirisch of analytisch en logisch argumenterend pleegt te zijn, en dat aanzienlijk grondiger dan normaal, en ook minder gemaakt, aanstellerig of geposeerd dan gebruikelijk.

De wat minder voor de hand liggende redenen, die alleen echt duidelijk kan worden voor wie een flink deel van diverse delen van mijn site las, met enig begrip (een opmerking die noodzakelijk is omdat ik soms enige kennis en vaak minstens behoorlijke intelligentie in mijn lezers vooronderstel), zijn dat veel van mijn ideeën, meningen, posities en waarden terug gaan op een behoorlijk weldoordachte filosofie, die het minst misleidend in twee worden aldus is te vatten: Ik ben een wetenschappelijk realist, d.z.w. verdedig de stelling dat er één natuurlijke werkelijkheid is, waarin we allemaal geboren worden, leven en sterven, die het best gekend kan worden door wetenschappelijke methoden, dus methoden die empirisch of wiskundig gefundeerd zijn, die werken, die bedoeld zijn om waarachtige kennis over de werkelijkheid te vinden, die geverifieerd kan worden - experimenteel herhaald, of wiskundig bewezen - door wetenschappelijk gekwalificeerden, en die in een echte (natuur)wetenschap ook tot technologieën en artefacten leidt die zonder de daarvoor benodigde natuurlijke kennis niet gerealiseerd kan worden, en werkt ongeacht geloof erin of begrip ervan, als menselijke uitbreidingen van de natuurlijke werkelijkheid.

Voor meer in dit verband zie: Natural Philosophy, Natural Realism, Natural Logic, First Assumptions en Minimal metaphysics.

Maar hier had ik het vooral over de intellectuele grondaannames voor mijn filosofie, waarvoor ook zie mijn On Philophical Assumptions, en misschien is Nederlog de plaats om eens wat te proberen uit te leggen over minder technische (logische, wiskundige) of filosofische of wetenschappelijke kennis vooronderstelde gronden voor mijn filosofie, die er ook zijn (en méér en anders dan in de gegeven link ook).

Wellicht later wat meer hierover, maar nu kunt u zich - desgewenst, natuurlijk, en naar vermogen - laven aan de bovenstaande samenvatting met links naar zo'n 400 MB (ruwweg maar gefundeerd geschat) van mijn proza en dat van klassieke filosofen, psychologen, historici en schrijvers.

Het meeste van mijn proza, buiten Nederlog en rondom Multatuli is overigens in het Engels, en ik kan u tenslotte nog meedelen dat, ook voor het geval u zelf mijn gehele site maar zeer gedeeltelijk doorneemt (ja, het is ook veel) de files op mijn hele site bezocht en neergeladen worden, door bezoekers uit 74 landen, à raison van ca. 25 MB per dag (cijfers over verleden jaar).

Dat was ook een reden de map wat te verbeteren, en hier af te drukken voor uw delectatie, if thus enclined, of course. Want ik zoek geen lezers die het me eens zijn, maar die zelfstandig rationeel willen en kunnen nadenken en oordelen.

(*) Ik waarschuw maar. Trouwens... hier is een link naar het begin van een achttal bestanden met een beschrijving van boeken waar ikzelf veel aan had inzake filosofie, en hier inzake wetenschap.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail