Nederlog        

 

27 januari 2009

 

Parels voor de zwijnen + de fasco-liberale VVD


 

 

He had that quality which Plato considers ought to be present in natures that are fitted for scholarship and the pursuit of wisdom; that is to say, he was the sort of person who takes gladly to every branch of learning and who rejects no aspect of literature or education.
  Plutarch: Life of Cicero. (*)

Gisteren was er geen Nederlog. Het kan niet alle dagen feest zijn, immers, en ik heb niet veel energie, en ik was aan het programmeren, en vandaar.

Vandaag vervolg ik het thema van eergisteren, aansluitend bij mijn titel en het openingscitaat, dat mij adequaat beschrijft - zie mijn Echte Wetenschap, bijvoorbeeld - maar helemaal niemand die ikzelf ooit tegenkwam, al ben ik wel begaafde enkelingen tegengekomen die werkelijk in een wetenschap ge´nteresseerd waren en daar competent in waren.

Eergisteren produceerde ik een mijns inziens fraai verhandelingetje naar aanleiding van het besluit het hof van de rechtbank van Amsterdam om opdracht te geven tot vervolging van Wilders, en deed dat omdat ik daar kort voor ook over schreef, en omdat ik op de radio enig nieuws over Mark Rutte en Ronald Plasterk had gehoord, die zich er ook tegenaan bemoeiden.

Maar zoals u wellicht begrijpt wordt mijn titel mede veroorzaakt door het niveau van de reacties van deze politieke heren, dat om om te kotsen is, en die evident geheel niet behoren tot

"natures that are fitted for scholarship and the pursuit of wisdom"

maar tot de naturen die geheel geschikt zijn voor pindakaas-verkoper of glibber-en-gladder carriŔremake en PvdA-hoer van de rede aan een van de HEAO's die tegenwoordig in Neerland "universiteiten" heten, of wellicht ook als vrijwillig concentratiekamp-bewaker ("ik deed het omdat ik Authentiek En Eerlijk Een Betere Wereld wilde") - maar niet als wetenschapper of filosoof, al kunnen ze zich in dit gedebileerde land succesvol wel zo voordoen.

Hier is dan de geboren pindakaas-verkoper Mark Rutte, die wat mij betreft "de fascisto´de pseudo-liberaal" genoemd mag worden, omdat dit wat hem betreft mag, naar ik begrijp uit de NRC van gisteren, en omdat uit zijn gedrocht van een kwasi-liberale carriŔremakerspartij en zelfverrijkerspartij de gedegenereerde politieke  gedrochten Wilders en Verdonk gelanceerd zijn:

Weg met al die beperkingen aan de grenzen van de vrijheid van meningsuiting!
(...)
Nederland moet een voorbeeld nemen aan de Verenigde Staten, zegt Rutte. Daar mag je zoveel meer zeggen. "Het effect daarvan is dat de maatschappij veel makkelijker omgaat met extreme meningen. Ze worden geabsorbeerd niet geweerd."

Tussenwerping: Net als tussen 1925 en 1933 in Duitsland, en daarna. En wat heb je overigens aan dit stupide gezeik over de VS? En waar blijft trouwens Rutte's ontkenning "Yes, we can ... deny the holocaust!"? (**) Vervolg:

Zo vermijd je de "beklemming en angst als er een moslim dreigt beledigd te worden", zegt Rutte. Net als de VS trekt hij de grens bij oproepen tot geweld. (***)

Maar dit is allemaal selectieve brallerij van onze fascisto´de pseudo-liberaal (dat mÓg ik toch zeggen, Mark?); dit is allemaal behaagzucht van de paar miljoen geboren en getogen Tokkies die in Neerland de meerderheid van de parlementaire bankjes mogen vullen met hun keuzes van de intellectueel en moreel laagbegaafde maar hondsbrutale moderne politieke carriŔre-zwijnen:

De VVD-leider staat minder pal voor de vrijheid van imams om homoseksualiteit als goddeloos of immoreel te bestempelen.

Is dit misschien omdat Mark de Fasco-Liberale FŘhrer nog steeds z'n wasjes door mama Rutte laat doen, en nog nooit een vriendinnetje had, of hoe zit het met deze plotselinge bijzondere gevoeligheid van dit duizendsterangs kwetterbaasje, deze pindakaas-liberaal?

Of voor de vrijheid van orthodoxe moslims om boerka's te dragen en van moslims om handen van vrouwen te weigeren - misschien geen mening in woord, maar dan wel in daad. De VVD wil dat imams die in hun preken de "integratie tegenwerken" het land worden uitgezet als ze geen Nederlands paspoort hebben.

Ikzelf ben er dan een voorstander van dat ˇˇk te doen met fasco-liberale would be politieke leiders, teevens als ze wel een Nederlands paspoort hebben: "Jullie pÓssen hier niet!".

U vindt dat niet aardig van me? Het NRC-artikel vervolgt zo over het fasco-liberale kwetterbaasje:

Dat heeft allemaal niets met vrije meningsuiting te maken, zegt Rutte. (***)

Immers, in Neerland ben je vˇˇr de VVD van Mark Rutte of je wordt mede namens Mark Rutte het land uitgeflikkerd, waarschijnlijk ook bij voorkeur met afgeplakte mond en rustgevende injectie. Dit was ook de door hem en de VVD enthousiast omarmde praktijk van hun eigen vergaster voor Neerlandse zuiverheid:

Hij wil "gewoon in een land wonen waar mensen elkaar de hand kunnen schudden". Het weren van boerka's op straat en bij ambtenaren is een "openbare ordediscussie", net als het uitzetten van imams.

Waarom is Rutte eigenlijk nog niet voor het verplicht lopen met een gele halve maan op de kleren genaaid, als "openbare orde maatregel", voor alles wat in Neerland verkeert en moslim is, zodat Onze Heldhaftige Neerlandse Autochtone Bewakingsdienst-managers ze meteen van straat kunnen rukken Óls ze dan praatjes mochten krijgen over h¨n vermeende rechten?

Maar goed... hier zijn nog drie redenen waarom ikzelf voor vervolging van Wilders ben, en trouwens met dit soort meningen ook voor vervolging van Rutte, die wat mij betreft meteen door de VVD bij het schroot gezet kan worden als "fascisto´de" (mÓg toch van je, Mark?) "popi-jopi politiek carriŔre-zwijn" (mag toch, Mark?) "zonder de minste moraliteit of beschaving" (mag toch, Mark - en niet zeuren want ik zei het alleen tussen aanhalingstekens):

A. Het Nederlandse electoraat is in meerderheid niet competent om die kwesties rationeel te beoordelen waar het in de maatschappij werkelijk om draait, uit gebrek aan behoorlijke hersens of vanwege het in de afgelopen 40 jaar in Neerland opgeleid te zijn (****) of om de personen te rationeel te beoordelen die zich kunnen opwerken als politieke leiders.

Dat is overkomelijk met competente politieke leiders, maar:

B. Je kunt geen hoge beschaving of rechtsstaat in stand houden waar de opinies van de meerderheid zowel maatgevend zijn voor het politiek beleid als voor wie gekozen worden als politieke leiders, terwijl de meerderheid zelf niet kan rekenen, niet kan redeneren, zich niet behoorlijk uit kan drukken in woord of geschrift, vrijwel niets van geschiedenis, wetenschap of politiek weet, maar wel mag stemmen. (Zie: Bureaucracy-plan, Democracy-plan.)

Inzake Wilders en publieke praatjes van politici:

C. Politieke leiders behoren intelligenter, beschaafder, welsprekender, rationeler en redelijker te zijn dan het gemiddelde van hun kiezers, en aan hun publiek proza qua (would be) politieke leiders mogen strengere eisen gesteld worden dan aan het proza van niet-leiders, mede vanwege A en B - zeg maar, in media-taal: hun voorbeeld-functie.

(Terzijde: Als iedereen een IQ boven de 150 had dan lag dit en zeer veel meer heel anders. Maar ja, God bakte geen lieverkoekjes, nietwaar, en het leven is en was overwegend lijden gedurende de hele menselijke geschiedenis.)

Maar goed ... het is te vrezen dat met de soorten (would be) politieke leiders die Neerland heeft de meeste kwesties, inzonder die rond vrije meningsuiting en zogeheten allochtonen, niet publiek rationeel en redelijk bediscussieerbaar zijn, behalve onder (kleine) minderheden - want "zelfs" de politieke leiders die Neerland heeft kunnen het niet eens behoorlijk onderling, blijkens Tweede Kamerdebatten.

Dat belooft veel goeds, met de huidige economie!


P.S. Ja, ik bŔn boos over deze hoerige Ruttiaanse politieke behaagzucht - en ik kan me het verweer van Rutte, die vroeger pindakaas-verkoper was bij CalvÚ, en in die rol gevonden is als het nieuwe ware leidende liberale licht van eminent intellect, onmiddellijk voorstellen, zoals dat verkrijgbaar is - bijvoorbeeld - na hem volgegoten te hebben met waarheidsserum-pindakaas:

"Ik poog de meerderheid van de van democratisch stemrecht voorziene laagbegaafden te paaien met deze soort nauwelijks van racisme verschillende praat, omdat ik ervoor wil zorgen dat deze stemmen niet aan Wilders en Verdonk toevallen maar aan mij. Ik zit nu eenmaal zo in elkaar, als geboren Modern Neerlands Politiek Leider : de meningen van grote groepen kiezers zijn me heilig, ook als deze meningen fascistisch of achterlijk zijn: It are those votes that count, stupid! Wij succesvolle politici zijn er niet om onze kiezers te beleren, maar om onze kiezers te gebruiken! Mundus vult decipi, helßßs pindakaas!"

Met politieke leiders als Rutte of Plasterk of Bos om de Nederlanders te behoeden voor de opkomst en de opgang van nationalistische, ethnische, en/of fascisto´de politieke partijen - uit naam van De Vrijheid, omdat Ons Trots Volk dat wil - lijkt mij die opkomst waarschijnlijker dan niet zodra de economie goed inelkaar gestort is.

(*) Geciteerd uit Plutarch: "Fall of the Roman Republic - Six Lives", Penguin Classics, translator Rex Warner, edition of 1958, p. 278. Zie ook "De intelligentie van een Bos".

(**) Bijvoorbeeld in navolging van de Engelse katholieke bisschop Williamson, die pas weer in genade is aangenomen door de paus, al meent hij dat er niet meer dan 200.000 of 300.000 joden vermoord zijn in de Tweede Wereldoorlog. Bishop Williamson is an honourable man!

(***) Hier is een proeve van wat dit mogelijk maakt:

"Wij-van-de-VVD vinden dat moslims en joden Untermenschen zijn, maar wij roepen niet op tot geweld tegen ze! Nee, Nederlanders: wij-van-de-VVD roepen niet op tot geweld tegen Untermenschen, want wij-van-de-VVD zijn eerbare mensen! Wij-van-de-VVD vinden het eerbaar om eerlijk te zeggen dat moslims en joden Untermenschen zijn. maar wij-van-de-VVD roepen niet op tot geweld tegen moslims of joden, juist omdat wij-van-de-VVD eerbare mensen zijn. Ja: omdat wij-van-de-VVD zulke eerbare mensen zijn, roepen wij niet op tot geweld tegen moslims en joden, al menen wij natuuurlijk wel dat Untermenschen tewerk gesteld moeten worden in een campus, als ze dan zonodig in ons prachtige land willen blijven, als eerbare campus-arbeiders. Daarom: Wij-van-de-VVD roepen nogmaals alle eerbare autochtone burgers op vooral geen geweld te gebruiken tegen Untermenschen! Zelfs al zijn het moslims of joden!"

Het is mede vanwege dergelijk proza dat "oproepen tot haat" niet in het wetboek hoort: Men kan dit heel wel mogelijk doen onder voorwendsel daartegen te zijn en het niet te doen:

"Wij-van-de-PVV roepen niet op tot haat van moslims of joden! Nee, wij zijn eerbare mensen! Weliswaar zijn joden en moslims minderwaardig, onbeschaafd, slecht en stinken ze, maar wij-van-de-PVV roepen niet op tot haat, walging of afschuw van wie geen behoorlijke autochtoon is!
Wij zijn eerbare mensen! Wij zijn ook - eerlijk waar! - volkomen tegen discriminatie van iedereen die  minderwaardig, onbeschaafd, slecht is en stinkt, zelfs al is het een moslim of een jood, want Wij zijn eerbare mensen!"

Zie overigens Gristendeugdzame haters van de haat en De haat van de haat in NeerlanderthaliŰ, ook in verband met mijn uiteenzetting over het rechtsbankvonnis inzake Wilders.

(****) Van mij mag hij dat zeggen - maar alleen als ik mag zeggen dat je dan kennelijk hetzelfde beoogt als Hitler, die het ook geheim wilde houden, en dat dergelijke politieke leiders geheel niet deugen, al spreken ze te goede trouw (dus: menen wat ze zeggen), en dat ze verwijderd behoren te worden.

(*****) Waar kindertjes op hun 12e tegenwoordig niet weten wat een zin is en niet kunnen zeggen hoeveel x is uit het blote hoofd in sommetjes als 1/3 + 1/4 = x.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail