Nederlog        

 

20 januari 2009

 

Nader nieuws over eerdere puntjes (politiek)


 Yes, it is Obama day - ik weet het, en ik heb zelfs de eed en de speech gehoord, courtesy BBC-WorldService, maar daarover wellicht morgen of later, want ik behandel in dit stukje, zoals mijn grabbag title aangeeft, alleen wat nader nieuws, uit de vandaagse NRC, en wel over vier punten die aan politiek raken en die ik eerder behandelde in Nederlog.

Hier is een overzichtje met links voor het gemak:

1. GuantŠnamo-gevangenen
2. EPD
3. Den Helderse burgemeesterlijke corruptie
4. Rusland

1. GuantŠnamo-gevangenen

Maxime Verhagen, de minister van Buitenlandse Zaken, blijft ferm op zijn eerder genomen morele standpunt staan dat Neerland geen onvervolgde GuantŠnamo-gevangenen zal opnemen:

Nederland blijft weigeren gedetineerden uit de omstreden gevangenis op GuantŠnamo Bay van de Verenigde Staten over te nemen. Dat blijkt uit een brief van minister Verhagen (..) aan de Tweede Kamer.

Aldus de NRC op de voorpagina, in een klein berichtje, met een verwijzing naar pagina 2, waar blijkt dat de minister dat "niet voornemens" is, maar wel bereid is, zoals hij schreef in Maximaalste goedertierenheid, "met de Amerikanen "mee te denken"", en - ja heus! - "mogelijkheden" (..) "te faciliteren".

Ik schreef er herhaaldelijk over en ook de NRC zag goede gronden een paar gevangenen in Nederland op te nemen als dat nodig mocht zijn, want ze lopen heel wel mogelijk levensgevaar in hun eigen land, terwijl de nobele Maxime, heel welmenend uiteraard, bezig is de "mogelijkheden" (..) "te faciliteren" van "repatriŽring".

Als ik het goed las in de NRC, overwegend tussen de regels door, houdt de minister nog een slag om de arm, maar hij blijkt dus bij voorkeur "niet voornemens" te zijn om een, als is het inderdaad een klein, humanitair gebaar te maken.

En ik heb al eerder aangegeven dat ik dat, ook puur en alleen machtspolitiek gezien, onverstandig vind, en overigens niet moreel.

Maar ja - we hebben een jongensdromende minister.

2. EPD

Ik schreef ook eerder over het EPD, waartegen meer dan 300.000 Nederlanders bezwaar maakten, en waar vandaag over in de Tweede Kamer zou worden gepraat.

De NRC heeft er een artikel over dat voornamelijk uit een gesprek met een Leidse promovendus in de bestuurskunde die aan een proefschrift "over onder meer het Elektronisch PatiŽnten dossier (EPD)" werkt.

De promovendus bespreekt onder andere de folder die alle Nederlanders ontvangen hebben eind october vorig jaar om dat EPD aan te prijzen:

De folder, zegt Wouter Mensink, laat ťťn kant van het verhaal zien. Dat is betere patiŽntenzorg en het voorkomen van medische missers. Maar over de vraag of de overheid nog meer gaat doen met de patiŽnteninformatie, lezen we weinig of niets. Daarover staat vrijwel niets op papier. "En daarover discussieert ook de Tweede Kamer niet. Al tien jaar lang niet. Daar schieten ze tekort."

Juist - en ik merk drie dingen op:

A. Ergo - en inderdaad - was die folder dus bedrog, en ongetwijfeld welbewust bedrog, want deze toonde slechts ťťn kant van het verhaal en de mogelijkheden, en gťťn kant van de veel duisterder mogelijkheden, die samenhangen met Big Brother, Ab Il Duce Klink, en een totalitaire overheid die z'n bevolking tot het laatste orgasme en emails in de overheidscomputers wenst, "vanwege de gevaren van Het Terrorisme" en "in het belang van de burgers", natuurlijk. (Zie ook: De kant en klare infra-structuur voor een totalitaire staat).

B. De vraag is niet alleen of primair wat "de overheid nog meer gaat doen met de patiŽnteninformatie", maar of de overheid Łberhaupt recht heeft op enige patiŽnteninformatie, en ik ontken dat geheel: Vadertje Staat en diens bureaucraten hebben niets met mijn medische dossiers te maken, en een artsengeheim dat vanzelfsprekend geopenbaard moet worden aan de staatsbureaucratie is geen artsengeheim en maakt de hele "verrtrouwensrelatie" met uw artsen een lachertje c.q. een vorm van brutale oplichterij c.q. onmogelijk tegen uw artsen de waarheid te spreken als die voor u in enige zin - persoonlijk, financieel, sexueel, reputatie - belastend zou kunnen zijn.

En de kwestie zo te stťllen is de kwestie verkeerd stellen, want komt neer op de bezorgde vraag wat de overheid gaat doen met zaken die ze wederrechtelijk verworven heeft of wil verwerven (en dat desnoods door de wet te herzien), zonder enige vraag of de overheid wel Łberhaupt recht heeft op die zaken - wat ik dus nogmaals ontken.

De gesprekken tussen advocaten en artsen en hun cliŽnten dienen vertrouwelijk te zijn, en de aantekeningen van de advocaten en artsen over hun patiŽnten zijn onderdeel van hun beroepsgeheim en van hun plicht tot geheimhouding. (**)

Een overheid die toegang tot dergelijke gegevens wil is een terroristische overheid, die inzicht wenst in zaken waar ze geen inzicht behůůrt te hebben - in een echte, behoorlijke rechtsstaat.

C. Als er zelfs niets op papier staat over het gebruik en het bedoelde gebruik van het EPD is dat een grove gore schande, en hetzelfde geldt het feit dat de Tweede Kamer de afschaffing van het beroepsgeheim van artsen en op het recht van een patiŽnt dat zijn of haar gesprekken met artsen geheim blijven - want daar komt het toch uiteindelijk op neer.

In het NRC-interview zegt de NRC-promovendus wat verderop over dat EPD en wat er mee mogelijk is en kan worden:

Nergens wordt de precieze invulling concreet, nergens zijn deze andere doelstellingen uitgewerkt. Onder minister Borst ging het debat nog over de strategie, onder Hoogervorst en Klink vooral over praktische uitvoerbaarheid en haalbaarheid.

Ten koste van rechtmatigheid, wettige procedures, eerlijkheid, en morele behoorlijkheid - laten we dat ook noemen.

Overigens kenschetst dit weer de combinatie van schunnigheid, valsheid en onrechtmatigheid die passen bij Klink en Hoogervorst, en ziet de oplettende lezer ook weer dat deze bestuurslieden, zoals de meeste bureaucraten - "Unsere Ehre heisst Treue!" - reduceren tot beleid, onder het afzien van alle hogere vragen naar doel, moraliteit, integriteit of menselijkheid.

De promovendus noemt ook "de schat aan patiŽnteninformatie" die een EPD zou kunnen opleveren, maar laat na mee te delen dat de CIA dat ook hoopte met gevangeneninformatie die waterboarding zou kunnen opleveren, en eveneens dat die HELE "schat aan patiŽnteninformatie" heel eenvoudig en geheel zonder EPD volledig geanonimiseerd verzameld kan worden, als de minister dat nu echt zou willen.

Maar dat denk ik niet, want ondertussen vrees ik dat het doel van de EPD geheel niet is om artsen of patiŽnten te helpen, maar om de overheid te helpen de burgerij te controleren en wellicht de verzekeraars hun winsten te maximaliseren.

Het is een schande, en voor meer zie hier, hier en hier.

3. Den Helderse burgemeesterlijke corruptie

De NRC biedt ook nieuws over de corruptie van burgemeester Hulman van Den Helder, dat geheel typerend is voor (i) de Neerlandse polderdommocratie en wel inzonder (ii) hoe deze haar corrupte polderbestuurders en polderdemocraten redt en beschermt.

Hoofdstuk zoveel, ondertussen, want het voorgaande verhaal was uit dezelfde stof gesneden, en nu zijn we bij De Reddingsmanoeuvre beland, die de NRC zo omschrijft, na gesproken te hebben over een vergadering "tot 1 uur 's nachts":

"door een wonderlijke oplossing bleef iedereen overeind".

Als u Neerlander bent en deze oplossing nog niet kent, mag u even zelfstandig peinzen: Wat zou dŠt kunnen zijn?

Hier is de verlossende desbetreffende alinea - en het enige wat ikzelf mis is de frase "beglijdingkemissie van wijze mannen" en de naam van "Jos van Kemenade" (***):

In "het belang van de stad" moet het dit keer anders, vindt het CDA. De coalitiepartijen (CDA, VVD, PvdA) komen onverwacht met een oplossing. Er komt een "korte periode van bezinning" waarin wethouders en burgemeesters bij de commissaris van de koningin naar een oplossing gaan zoeken. Eerst maar eens "mediation" proberen, vindt de coalitie. Want met de bestuurlijke capaciteit van Hulman is niets mis, vinden ze.

Ziet u? En waarom is daar niets mis mee? Dat staat er niet bij, maar kan ik u wel verklaren:

Hij heeft bewezen een handige, brutale, leugenaar en graaier uit de gemeentekas te zijn, en als zodanig is hij de soort bestuurder die de meerderheid van de Helderse bestuurders als hun eigen ideaal, voorbeeld, en voorganger zien.

Anders kan ik het namelijk niet verklaren, maar op bijgeleverde foto ziet meneer er als een soort Fortuyn-kloon uit, en als mevrouw aan zijn zijde zijn huwelijksgeluk is dan oogt ook deze alsof ze de karwats met liefde & strengheid kan hanteren.

Misschien is dat het dus - en overigens, als dit schoon plan niet blijkt uit te pakken als een elegante manier om het burgemeestersechtpaar weg te krijgen zonder alteveel commotie en schandaal, wat van mij mag, maar nog moet blijken, dan vrees ik dat ik hierop terug moet komen, want ik meen dat burgemeesters en wethouders die zich onrechtmatig verrijken uit de gemeentekas dienen te verdwijnen als bestuurders, en dat ook voorgoed.

4. Rusland

Ik hoorde op de radio dat er weer gas stroomt door de pijpleidingen van Rusland via de OekraÔene naar Europa, niet zozeer volgens de genoemde betrokkenen, maar volgens de Slovaken, die al een tijd geen gas hebben, en wat geloofwaardiger zijn.

Maar dit is terzijde, want eigenlijk gaat het me nu om het registreren van het feit dat er weer twee kennelijk moedige en intelligente mensen vermoord zijn in Rusland, en bij daglicht, op straat, in Moskou, namelijk de advocaat Stanislav Markelov en een journaliste van de Novaja Gazeta, Anastasia Baboerova. De eerste was 34, de tweede 25.

Het lijkt te maken te hebben met TsjetjseniŽ en met de eerder vermoorde Anna Politkovskaja, die daar ook over schreef, en wiens advocaat Markelov was:

In 2004 werd Markelov in de Moskouse metro bewusteloos geslagen. Toen hij bijkwam bleken alleen zijn mobiele telefoon en de documenten over de zaak-Politkovskaja die hij bij zich droeg gestolen. Toen hij aangifte deed bij de politie werd hij niet geloofd.

De moord op Markelov wordt vergeleken met die op Politkovskaja en heeft een schok veroorzaakt in de Russische maatschappij. "Als je een dappere journalist nodig had, belde je Politkovskaja, als je een dappere advocaat nodig had, belde je Markelov", zei mensenrechtenactivist en Kremlincriticus Lev Ponomarenko gisteren.

Wel... ik schreef er vooral over in verband met Rusland; omdat ik eerder over Politkovskaja schreef; en omdat het onderstreept wat ik vaker schreef: Er zijn niet zoveel intelligente en moedige mensen, en ze lopen overal groter gevaar dan meer domme conformisten, en helemaal in tereur-staten, of staten die zich in die richting ontwikkelen.


(*) Ik meen ook dat dit nu eens een sentiment van mij is dat overeenkomt met de letter en geest van de wet, althans zoals deze in meer behoorlijke tijden begrepen en gehandhaafd werd. 

(**) En om het eens wat persoonlijk te stellen: Het is in de orde van 10.000 tot 100.000 keer waarschijnlijker dat Klink en uitvoerende bureaucraten toegang krijgen tot uw medische dossiers, dan dat u toegang krijgt tot het medische dossier met de informatie over dr. Ab Klink's erectie-problemen, mevrouw Klink's vreemdgaan, zoon Klink's homofilie, dochter Klink's aborties, haar tweelingzuster's syfilis en vaginale schimmels, en de constitutionele schizofrenie in de familie van de moeder van Klink.

O, dat weet ik allemaal niet? Nee, inderdaad - dat zoog ik uit mijn duim, maar waar het om gaat is dat iedereen in Nederland die wat te verzwijgen heeft als het bovenstaande en die geen bestuurder of bureaucraat is een zeer veel grotere kans heeft dat zijn of haar gegevens van deze of dergelijke aard achter zijn of haar rug om bij de behandelende bureaucraten en bestuurders bekend zal zijn dan wie geen bestuurder of bureaucraat is.

(***) Ik heb namelijk, volgens mij al sinds de zestiger jaren, de veelvuldige ervaring dat als er iets in Nederland en in bijzonder Noordholland of Amsterdam in 't geheim geritseld moet worden door vertoon van semi-openbaarheid en geregel in het geniep, dat met zo'n orgaan voorgezeten door die man gebeurt. 

O ja, en ik schrijf "beglijdingkemissie" omdat dit in bestuurlijke kringen zů en niet anders uitgesproken ťn bedoeld wordt, sinds dekaden. (Er behoort een fonologische fenomenologie van de bestuursleugen te zijn, maar dit is alleen een intuitieve bijdrage aan die wetenschap.)

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail