+
 

     Nederlog        

 

13 januari 2009

 

Nederlog en site - correctie van foutjes


 
 

Hier is nog informatie over Nederlog en de site, ook al omdat ik nog een feitelijk foutje moet herstellen in samenhang met mijn stukje van eergisteren over panisch psychologen proza, en wat wilde opmerken over foutmeldingen e.d.

En wat deze keer volgt is alleen van belang voor wie vl over de site wil weten, of iets over een recent foutje, of wie problemen had met het neerladen van bestanden die er volgens mijn opgave behoren te zijn.

I. Nederlog

Gisteren had ik, tot mijn verbazing, 5959 hits, dat in de orde ligt van driemaal het dagelijks gemiddelde. (De teller van de provider zit ook nog steeds vast, maar ik neem aan dat dit, als eerder, binnen een paar dagen hersteld is.)

Ook werd er gisteren 78 MB neergeladen, dat ook al bijna drie maal het daggemiddelde is, zodat u kunt begrijpen dat ik - als niet-geintegreerde in onze Nederlandse samenleving, volgens de ambtenarij met minstens 50 IQ-punten lager dan ik, doch met honderden keren meer macht, en minstens tien keer mijn inkomen - niet klaag (*), maar me wel afvroeg waar het door komt.

Wellicht dank ik een en ander aan mijn behandeling van prof.dr. Wenzler eergisteren, dat dan ook een vrolijk en hartverheffend stukje proza is, maar ik vermoed nu - na wat onderzoek - dat mijn site ontdekt is door iemand die er heel enthousiast van is, dat eerder is gebeurd.

Hoe het zij, ik had wat redenen om het statistiekprogramma van mijn provider voor mijn site wat nauwkeuriger te bekijken dan ik gewoonlijk doe, om te kijken of ik de reden voor al die interesse kon opsporen, en bevond een eigenaardig feitje, namelijk dat iemand of iets - wellicht een zogeheten bot (van "robot") - maar liefst 2604 keer het inderdaad heel fraaie stuk "Belief - degrees of axiomatized" had neergeladen. (**)

Nu is dat een fraai en leerzaam stuk, maar dat is wel rg veel neerladingen op n dag - en nee: toen ik het zelf neerlaadde (om te kijken of het wellicht soms porno was die iemand op de site had weten te smokkelen: Ik ben immers bepaald niet gewend dat enigszins wiskundige zaken z in trek zijn) ging dat toch probleemloos.

Het werkte dus wel zoals het hoort, via mijn computer.

Maar omdat ik aan het zoeken was bevond ik nog twee andere wat vreemde feitjes:

1. De eerste helft van de index voor Nederlog 2008 blijkt te linken naar de bestanden op mijn harddisk in plaats van die van de provider, wat toch echt niet de bedoeling is en gewoonlijk automatisch goed voorelkaar wordt gebracht door Frontpage, dat ik voor de site gebruik.

Ik moet dit veranderen, want dit is echt fout, en is het grootste deel van vorig jaar wel in orde geweest, maar ik weet niet hoe snel dit zal lukken, want ik ken de oorzaak nog niet. (En ja: de site is groot en heeft veel interne links - dat kan een deel van de oorzaak zijn.)

2. Voor de tweede of derde keer bleek mijn - inderdaad zeer satirische - stuk van vorig jaar 25 februari dat de herdenking van de Februaristaking behandelde, in het licht van mijn ervaringen - zoon en kleinzoon van mede-organisatoren van die staking, die daarvoor in een concentratie-kamp werden opgesloten, waar mijn grootvader vermoord is, en toch vergast door harddrugshandelaren in 1988, verwijderd van de UvA vanwege "uw uitgesproken ideen ook in 1988, onverbeterlijk briljant afgestudeerd, maar onmogelijk gemaakt te promoveren - verdwenen.

Ik heb het er weer neergezet, maar kan ook dit niet verklaren. (Het kan toch een foutje van mij zijn, maar dan n die ik niet vaak maak.)

Dit laatste punt, over dat verdwenen bestand, vond ik trouwens via een blik op de statistieken van mislukte neerladingen, volgens de gegevens van mijn provider. In dit verband dus het volgende.

Voor wie problemen met links op mijn site mocht hebben gehad:

Afgezien van het inderdaad verdwenen bestand dat ik net noemde, nu opnieuw opgeladen, bleken voor mij alle neerladingen die niet gelukt zouden zijn volgens de opgave geheel normaal te werken.

Ik neem dus maar aan dat dit aan de provider lag, of aan de verbinding die de neerladers hadden via hun provider, en niet aan fouten van mij, want over het geheel genomen werkt maartensz.org al 4 jaar heel behoorlijk, als site.

MOCHT u echter serieuze en herhaalde problemen hebben (***) met het neerladen van bestanden die er, volgens mijn opgave op de site, zouden moeten zijn, maar die u tch niet kunt krijgen, laat mij dit s.v.p. weten en ik laad de bestanden opnieuw op, of laat u weten wat er anders het geval kan zijn. (Mijn e-mail gaat via een andere provider, dus de provider van mijn site maartensz.org kan ophouden terwijl ik nog wel per e-mail bereikbaar kan zijn.)

Het is namelijk de bedoeling dat een en ander behoorlijk werkt - wat het voorzover ik weet en kan zien ook gewoonlijk doet - en dat zeg ik niet alleen in uw of mijn persoonlijk belang, maar omdat ik veel bezoekers en veel neerladingen heb, en graag zie dat dit behoorlijk gaat en zonder problemen (ook al omdat vrijwel alles op mijn site heel eenvoudige lang beproefde html is, en in dit html-opzicht ook helemaal niets bijzonders, zodat de site het in beginsel probleemloos behoort te doen, en o.a. daarom ook zo ingericht is als deze is).

Maar ik kan de hele site niet in z'n geheel iedere dag in detail op m'n eentje overzien, en vandaar mijn verzoek, ook al omdat er nu per dag in totaal voor zo'n 3 4 mensdagen van 24 uur op gelezen wordt (jawel, en ik dank u - in 74 landen, en meer dan honderdduizendvoudig, alles stand vorig jaar - beleefd voor alle belangstelling, en zie de volgende alinea), en er vl bestanden op staan:

Gaat er iets (herhaaldelijk) fout, zeker als dit in tegenspraak is met wat ik op mijn site over mijn site meedeel, laat me dit dan s.v.p. per mail weten, en ik zal het z.s.m. in orde proberen te brengen, was het alleen maar omdat mijn site - als het ware - per dag minstens 3 4 etmalen draait (in termen van gelezen minuten, in totaal) en lering of vermaak biedt aan velen, en omdat ik het ook wel aardig vind dat mijn site verleden jaar meer dan 100.000 verschillende bezoekers uit 74 landen had, dat voor een site als de mijne heel behoorlijk is. (****)

II. Foutje

Ik had zelf gisteren al een foutje uit het stukje over prof.dr. Harald Wenzel en zijn proza gehaald, maar een oplettende lezer vond er ng een, en stuurde ook de relevante link.

Ik schreef eergisteren namelijk

Het geval wil dat ik een redelijk geheugen heb en weet dat Boekovski - ik meen - in 1981, "Haalt de Sovjet-Unie 1984?" publiceerde, maar geef toe dat dit geen sociaal-psycholoog was, en dat hij dat maar een paar jaar voor die "door niemand voorspelde ineenstorting"  zich afvroeg, en voorspelde van niet.

maar vergiste mij daar tch, ondanks mijn redelijke geheugen. (Het is echter waar dat ik, als ik meen iets niet zeker te weten, dat gewoonlijk aangeef in mijn proza, maar goed: ik meende verkeerd, maar schreef "ik meen", omdat ik wist alleen op mijn geheugen te bouwen, en er niet zeker van was.)

Ik verwarde namelijk Boekovski en Amalrik, en ook de data, al zijn die niet vrolijker voor dr. Wenzel:

Feitelijk gaat het om Andrei Amalrik, die leefde van 1938-1980 (de laatste link is naar de Engelse Wikipedia over hem) en om zijn boek "Will the Soviet Union Survive Until 1984?" dat van 1970 dateert.

Het spijt me dat ik hem geen recht deed, en ik dank degeen die mailde, ook al omdat ik - met mijn eigen geschiedenis, en de voorbeelden van mijn vader, moeder en grootvader, en het smerige sadisme dat ik zo vaak, zo laf, en zo onnodig (behalve door boosaardige opzet en kwaadwilligheid), ondervond in Amsterdam, vanwege mijn moed af te wijken, en dat niet in een totalitaire dictatuur - WEET dat het maar heel weinig mensen gegeven is zoveel moed en zoveel verstand te hebben als Amalrik, onaangenaam als dit wellicht klinkt in de oren van miljoenen Neerlandse Hazes-gelijkwaardigen.

Hoe het zij, ik doe bijzondere mensen graag recht, en de Russen die zich durfden te verzetten tegen het Sovjet-regime waren vaak zowel uitzonderlijk moedig, als uitzonderlijk intelligent en karaktervol.

En ook dat is iets wat ik geleerd heb in Amsterdam en aan de UvA en van mijn generatie, en ten koste van veel fysieke pijn, helaas, en temidden van veel lage menselijkheidheid en menschlich-allzu-menschliche kwaadwilligheid.


P.S. Ik had nog een stukje in mijn hoofd voor vandaag, maar dat moet wachten tot morgen of gaat de hemel voor ongeschreven stukjes in.

(*) Dat komt later dit jaar - en hier zijn wat diep doorvoelde klachten gekapt.

Laat ik het maar zo samenvatten, als psycholoog ook:

De mate van evident en graag sadisme dat ik heb meegemaakt in Amsterdamse ambtenaren en bestuurders

(i) heeft me  zeer verbaasd, want ik kom zelf niet uit een familie van dergelijk laag menselijk allooi, wat kennelijk een groot verschil maakt, maar de meerderheid van de Amsterdamse ambtenaren en bestuurders evident wel;

(ii) heeft me veel geleerd over de menselijke achtergronden van Auschwitz, tirannie en totalitaire terreur; en

(iii) heeft me duidelijk gemaakt dat democratische rechtsstaat waarin ik overleef (met zoveel moeite en pijn) beter is dan veel andere staatsvormen, maar voor een flink deel gecorrumpeerd doordat het ook een middel is gebleken waar de slechtsten - de domsten, de lafsten, de makkelijkst collaborerenden, de brutaalst gewetenloos liegenden - vaak makkelijk macht en status krijgen, en o.a. daarom hard toe is aan enige herziening. (Zie Bureaucracy-plan en Democracy plan.)

(**) Er waden dagelijks zo'n 10 robotten door mijn site, kennelijk vooral ten behoeve van zoekmachines, en het kan zijn dat zo'n ding zich tegen de 2 uur heeft staan verslikken.

(***) De nadruk licht onder andere op "herhaalde": Er zijn allerlei mogelijke reden waarom een bestand niet behoorlijk neergeladen wordt, dus als het n keer niet lukt en u wilt het echt inzien probeer het dan wat later nog eens.

In beginsel is het echter zo dat het neerladen van de zeer grote meerderheid van de bestanden op mijn site probleemloos gaat en behoort te gaan, en dat ik behoorlijk akkuraat ben over wat er op mijn site staat (c.q. behoort te staan als het allemaal goed werkt - wat het meestal voor de meesten doet). 

(****) Ik wil ook maar zeggen, ook met enige trots en plezier: Dat is hl wat meer dan nogal wat prominente Neerlandse auteurs op papier, en ook per dag (!) de tekst van zo'n 25 boeken van minstens 300 paginaas elk.

Dat is een heel stuk beter dan alle gesproken en geschreven proza van mr.dr. Cohen of drs. Ed van Thijn .... schrijf ik ook met enige opluchting en voldoening!

Aan de andere kant: De site is groot en het bezoek behoorlijk gespreid, en het is natuurlijk ook zo dat een deel van mijn site bestaat uit filosofische klassieken, al blijken die (gemiddeld) minder vaak gelezen te worden dan mijn eigen teksten. Maar de belangstelling geldt niet alleen mijn eigen teksten - en ja: ze staan er om gelezen te worden, en omdat ik ze interessant en de moeite waard vond en vind.

O ja, en ik heb Multatuli bij de filosofische klassieken staan, een plaatsing die wellicht als een eigenaardigheidje van me mag gelden, maar het doet me toch deugd dat de Ideen en Woutertje Pieterse nog steeds vaak gelezen en neergeladen worden via mijn site, en het is dan ook waar dat niemand er ooit zulke commentaren bij schreef als ik, en waar dat er in de Nederlandse literatuur niets beters te vinden is, althans naar mijn smaak.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail