+
 

     Nederlog        

 

8 januari 2009

 

ME in Amsterdam - 2008 bijgewerkt


 
 

Ik heb vandaag de bestanden in de nieuwe directory ME in Amsterdam - 2008, die allemaal uit Nederlog komen van eind 2007 en 2008 bijgewerkt en doorgelinkt via de witte balk met pijlenknoppen aan het begin van de bestanden. (De originele Nederlog-links zijn er ook nog, en werken, maar daarmee kunt u dus buiten de doorgelinkte reeks in ME in Amsterdam - 2008 geraken.)

Het zijn bij elkaar 136 tekstbestanden met twee supplementaire bestanden met een inleiding en een index, en op het moment 7 bestanden met beeldmateriaal. (*)

In totaal is dat ruim 6,5 MB tekst - en wie dat wat véél vindt moet zich een Job Cohen gezicht aanschaffen zoals hij dat placht te trekken bij de herdenking van de Februaristaking, en ook net zo'n eerlijk-diepbewogen ethische galm in de media-getrainde bariton, en bedenken dat ik nu 25 jaar aan het klagen ben geweest bij de DWI, eertijds Sociale Dienst, over moorddreigingen door hun personeel, beledigingen van mij en mijn moeder, en later laster over mij bij de rechtbank, en 20 jaar aan het klagen ben geweest bij B&W over moorddreiging en vergassing door de harddrugshandelaren die Van Thijn vergund had drugs te handelen en met moord te dreigen tegen wie klaagde, in het pand waar ik woonde, en dat ikzelf natuurlijk het soort Untermensch ben dat van een Amsterdams Übermensch als Job Cohen, en zijn voorgangers, en zijn wethouders, en hun voorgangers, en de ca. 20.000 Amsterdamse trouwe gewillige ambtelijke uitvoerders van hun mafia-bestuurders, gewoon geen antwoord verdien, rechtsstaat of niet, wetboek of niet, want dat spreekt in Amsterdam vanzelf, sinds Van Thijn deze stad uitleverde aan de drugsmafia, en zichzelf en een groot deel van de Amsterdamse ambtenarij daarbij.

En ik heb in 2007 al gekonkludeerd dat dit alles dat mij overkwam de afgelopen 20 jaar héél welbewuste opzet was; kennelijk diende om van mijn bekende depressiviteit misbruik te maken en mij de zelfmoord in te manipuleren; en dat alles vooral ten behoeve van de belangen van drs. Ed van Thijn en zijn gewillige ambtelijke uitvoerders, vergassers, leugenaars en gemeentelijke mafiamaten, die zich veel liever laten verwennen door harddrugs-mafiosi dan gewoon hun wettelijke plicht te doen, omdat dit o.a. vast véél voordeliger voor ze is, en ze allemaal weten geheel boven de wet te staan, in de feitelijke Amsterdamse praktijk.

U mag dit allemaal "overdreven" vinden - als u bijvoorbeeld in een "genuanceerde" bui bent, en wilt volhouden dat immes al sinds 1940 gebleken is hoe buitengewoon moreel, integer, voorbeeldig, goed, nobel de Nederlander is, in alle gelijkwaardigheid en trotse eigendunk,  vergeleken met mijn vader en grootvader, én met de grootvader en overgrootvader van burgemeester Job Cohen, (ex-)wethouder-cocaïnist-cum-junkie-hoerenloper Rob Oudkerk, en wethouder Lodewijk Asscher zijn - maar dat ikzelf besloten heb, in dit Darwin-jaar, inderdaad te beargumenteren dat dit toch vooral genetisch verklaard moet worden, maar dan niet op (quasi-)racistische basis of op basis van het behoren tot een heel grote groep, maar strikt individueel, op basis van de eigen directe familie, en met mijn stelling, die u natuurlijk niet hoeft te geloven, in dit Darwin-jaar, dat intelligentie en moraliteit vooral genetisch bepaald zijn, zowel in mijn geval, als dat van de heren Cohen, Oudkerk, en Asscher, die dit uiteraard geheel anders zien, en bij gelegenheid graag van hun identiteit mogen spreken, die zij toch evenmin hebben als mijn in ieder geval besneden eigen persoon (**), maar waar ze wèl hun carriére mee bevorderden, als dat zo uitkwam, inspelend op Amsterdams schuldgevoel, dat ikzelf met mijn achtergrond geheel niet deel en niet hoef te delen, maar wel passend vind, over de families Cohen en Asscher, en Oudkerk, die ook afstamt van David Cohen, en trouwens ook i.v.m. met de vele evident fascistoïde Amsterdamse ambtenaren waar ik de afgelopen twintig jaar aan blootgesteld ben geweest: Het is minstens 6 tegen 1, statistisch gesproken, o Amsterdamse ambtelijke beestmensen, dat jullie afstammen van Nederlandse SS'ers dan van Nederlandse echte verzetsmensen, want Neerlanders zaten tussen 1940 en 1945 zó in elkaar: Per lid van het (gewapend) verzet, zes of meer leden van de Nederlandse Waffen-SS.

Hoe het zij, mr.dr. Job Cohen, zijn wethouders, zijn hem zo bijzonder trouw dienend personeel van de Amsterdamse Ombudsman, en 20.000 Amsterdamse ambtenaren hebben zich ruim een half jaar lang op de studie van ME in Amsterdam, de rest van mijn toch zo leerzame en toch zo vaak bezochte site, en Nederlog geworpen, en HELEMAAL NIETS gevonden waar ze het in enig opzicht mee oneens konden zijn - terwijl het mij en u toch volstrekt duidelijk behoort te zijn dat hetzij ik mij aan grove laster, smaad en belediging schuldmaak hetzij degenen die dat vinden ambtsmisdadigers, bedriegers, en welbewuste gemeentelijke dienaren van de Amsterdamse drugsmafia zijn. (***)

Maar goed - en (mede) in verklaring voor mijn onwil om met mijn zaak te leuren bij Nederlandse advocaten, waar ik moet leuren bij gebrek aan geld ze te betalen, met mijn geruïneerde gezondheid - ikzelf denk eerlijk gezegd niet dat een en ander behoorlijk, objectief, redelijk en eerlijk behandeld kan worden in het Nederlands recht, was het alleen omdat vrijwel iedere Nederlandse rechter ongetwijfeld bekend is met, en heel wel mogelijk verplicht is aan, de persoon van mr.dr. Job Cohen.

Ik wil dit dus behandeld zien voor het Europese Hof, en in verband met mijn menselijke rechten en mijn menselijke waardigheid, twee zaken waar ik nu al 30 jaar vrijwel geen enkel respect voor zie in enig lid van het Amsterdams bestuur of de Amsterdamse ambtenarij, die allemaal besturen en ambtenaren op basis van de verzwegen premisse dat de burger bestaat om hen te dienen, als waren zij de kaste van de bestuurs-adel, en de gewone burgerij, waaronder ik, van de kaste van de onaanraakbaren.

Maar later meer in dit verband - hier ging het vooral om de registratie dat ME in Amsterdam - 2008 nu in ieder geval doorgelinkt is.

(*) Er moet nog wat beeldmateriaal gekopieerd worden, heb ik bevonden. En ik heb nog geen commentaren bij een en ander, dat mede samenhangt met het feit dat ik mijn kwalificaties van een groot aantal Amsterdamse ambtenaren met de heren en dames persoonlijk wil doornemen, net als mijn schadevorderingen op hen.

(**) Om dit wat anders te zeggen: In ieder geval sinds burgemeester Wim Polak, toen ik de kreet voor het eerst hoorde uit de Amsterdamse gemeenteraad, geldt het in Amsterdam als Politiek Correct on en masse uit te jubelen - waarschijnlijk omdat mede dankzij grootvader Cohen en overgrootvader Asscher 100.000 Amsterdamse zogeheten joodse Nederlanders zijn vermoord - dat "Amsterdam heeft een jood nodig als burgemeester".

Zelf geheel geen racist zijnde, en anders dan - kennelijk - de grote meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad zelf ook al geheel niet afkomstig uit een familie die collaboreerde met de nazi's, zoals de families Cohen en Asscher, met het genoemde gevolg, vind ik dit een racistisch Goebbelsiaans argument, want er is helemaal geen joods ras, en de genoemde heren hebben zomin als ik het joodse geloof. (Ik bedoel ook: Ik heb zelf niets tegen een joodse burgemeester, mits competent en integer, maar dat is een eis die ik aan iedere burgemeester stel, maar hij moet dan wel een gelovige jood zijn om die naam met recht te dragen.)

(***) Er is nóg een variant denkbaar voor een rechtbank of in een publiek debat, waar ik in juli van 2008 op ben in gegaan (aan het eind van dat stuk, in een fraai toneelstukje) Heldhaftig Krisisberaad in Kabinet van Burgemeester Cohen, en ook in 2005.

Dat is de variant dat ik wel gek moet zijn - helemaal geen "begenadigd mathematisch logicus", helemaal geen met alleen 10-en afgestudeerde doctorandus psychologie, helemaal geen man die 30 jaar voor de commissie Dijsselbloem en 10 jaar voor de commissie Van Traa dacht, zei en schreef wat die parlementaire commissies zoveel later bevonden dat de bittere waarheid is en was - omdat mijn vader een concentratiekamp overleefde.

Ik hoor deze variant graag uit de mond van Amsterdamse ambtenaren of bestuurders (er zijn gevolgen aan verbonden, dames en heren!), maar ondertussen moet u maar bedenken dat als dat voor mij geldt, met één vermoorde grootvader, en een vader met bijna 4 jaar concentratiekamp, allebei vanwege hun verzetsaktiviteiten en vanwege de Februaristaking, en niet vanwege hun vermeende raciale identiteit, de heren Cohen, Oudkerk en Asscher allemaal - met gedeeltelijk uitgemoorde families, mede dankzij de inzet van de heren David Cohen en Abraham Asscher tussen 1941 en 1943 - zéér veel gekker moeten zijn dan ik, een stelling die ik overigens op zichzelf niet bestrijd (al denk ik opnieuw dat de kwaliteiten van de moderne heren Cohen en Asscher waarschijnlijker wel dan niet gewoon genetisch geërfd zijn, net als in mijn geval, en dat ze niet zozeer gek als slecht of incompetent zijn).

Maar goed - dit is een gemeentelijk verdedigings-gambiet dat ikzelf met vreugde tegemoet zie van de - hondsbrutale, van veel zeer sadistische en drugscorrupte advocaten voorziene - gemeente Amsterdam, in verweer, was het alleen omdat dit mij makkelijk enig vuur voor waarachtig Juvenaalse "savage indignation" geeft, dat bij tijd en wijle nodig is om mij over de pijn en moeheid heen te tillen die Van Thijn, Patijn en Cohen mij met zoveel evidente vreugde, evidente moedwilligheid, en zéér wel wetende wie het betrof en betreft en waarom ze hem zo menen te mogen en kunnen mishandelen, veroorzaakt hebben.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail