+
 

     Nederlog        

 

7 januari 2009

 

Korte puntjes in samenhang met economie

crisis-economie
 

 

Vandaag heb ik alleen wat korte puntjes gesprokkeld uit de laatste twee NRCs, allemaal in samenhang met economie, maar ook met wat andere zaken.

1. Economische zelfmoorden

Ook mij is lang geleden verteld - ik weet niet door wie, dus ik zal maar aannemen, ook al omdat ik de te gebruiken frase zelf wat màl vind, dat dit een spreker namens "Ons Collectief Geheugen" (*) moet zijn geweest - dat in de dagen van de grote Wall Street crash, het bankiers en beleggers régende rond die straat, omdat die zich daar vanaf gereedstaande wolkenkrabbers wierpen vanwege hun gigantische verliezen op de beurs.

Dat verhaal is sindsdien tegengesproken door Galbraith, die er onder andere de New Yorkse overlijdings-statistieken op nagevlooid schijnt te hebbben, maar in de afgelopen maand heeft toch menig bankier of financier zich van het leven beroofd.

Ik citeer Roel Janssen uit de NRC, die een paar voorbeelden geeft:

Adolf Merckle, een van de rijkste Duitse industriëlen, pleegde begin deze week zelfmoord na beleggingsverliezen van honderden miljoenen euro's.
(...)
Enkele dagen voor Kerstmis werd een Franse financier, Thierry Magon de la Villehuchet met doorgesneden polsen aangetroffen aan zijn bureau op zijn kantoor in Manhattan.
(...)
Vlak voor Kerst werd in een hotel in de exclusieve Londense wijk Knightsbridge een bankier van de HSBC aangetroffen die zich in de kast van de hotelkamer had opgehangen. In Zürich pleegde, ook in november, Alex Widmer, de bestuursvoorzitter van de Zwitserse private bank Julius Baer zelfmoord.

En zo zijn er meer, alles in verband met de recente .

Waar iets duidelijker wordt over de achtergrond, die mij bijvoorbeeld als psycholoog met 20 jaar pijn - al die tijd levend in diepe armoede, zonder enige hulp, en belogen, bedreigd, en gechicaneerd door bestuur en ambtenarij van de gemeente Amsterdam, die ook allemaal héél goed wisten dat ik invalide was, maar die kennelijk wraak wilden nemen op mij omdat ik de egootjes van een burgemeester of wat verbaal "gegriefd en/of beledigd" zou hebben, en omdat ik mij niet zingend van vreugde had laten vergassen en bedreigen door harddrugshandelaren met vergunning van burgemeester Van Thijn, een lèse majesté die je dan zal moeten voelen, blijkt, niet alleen in Amsterdam, maar sinds Thucydides en Plutarchos schreven - wellicht méér interesseert dan anderen, lijkt de voornaamste oorzaak voor die bankiers om uiteindelijke toevlucht te zoeken bij touw, mes of trein, toch vooral neer te komen op persoonlijk statusverlies dat de heren niet konden verstouwen.

O ja, en ik citeer kop en onderkop van een artikel in de NRC van 25 december, die een Neerlands zakenbankier te Zwitserland interviewt onder de kop

'Zakenbankiers zijn geldwolven, net als iedereen'

en daaronder de verklarende onderkop

Topman Hans de Gier van Zwitserse bank Julius Bär is hartstochtelijk verdediger van hebzucht als drijfveer

Ik ging op de stelling van De Gier in op 30 december, maar begrijp nu dus wat beter waarom hij zei weer bij Bär aan de gang te hebben moeten zijn gegaan, en wat hij van zijn voorganger vindt.

2. Wouter Bos vindt de economische waarheid

Een ander berichtje, uit de NRC van gisteren, trouwens op een pagina waarop ook een foto van een inderdaad hóógst betrouwbaar ogende Bernard Madoff - de man die 50 miljard van vrienden en bekenden liet verdwijnen in een pyramide-spel, en wiens malversaties kennelijk (o.a.) bovengenoemde Magon de la Villehuchet de dood indreven - betreft plotseling gevonden diep economisch inzicht dat Wouter Bos opdeed, en wel tijdens zijn recente vakantie:

Hij zette zich aan het lezen van De Prooi, het in oktober verschenen boek over de teloorgang van ABN Amro.

Hij is zich lam geschrokken over de wanordelijke manier waarop de bank in de jaren voorafgaand aan de vijandelijke overname in 2007 werd geleid.

Aangezien ikzelf ooit bij een Nederlandse bank gewerkt heb, waar het mij ook verbaasde op welke armzalige basis - zoals mijn adviezen - daar miljoenen geïnvesteerd werden door zakelijk directeuren wier breintjes evident alleen - en hooguit, en met moeite - berekend waren op eindeloze gesprekken over - zeide zij - hákkie, verbaast mij dat weer niet, al verbaast het me wel minstens een beetje dat het Bos verbaast, die toch immers minister van Financieën is.

Maar zie:

"Het is werkelijk ten hemel schrijend." (sic) (**) schrijft Bos op zijn weblog op de PvdA-site, "wat een onvermogen en chaos je in dat boek honderden pagina's achter elkaar tegenkomt."

Ik geloof het graag, bijvoorbeeld omdat ik, nadat ik afscheid had genomen van die bank, diverse jaren voor uitzendbureaus heb gewerkt als vertaler, en in die capaciteit veel bedrijven enige tijd meegemaakt heb, en ik daar toch vooral "onvermogen en chaos" aantrof bij de meeste van die bedrijven, vaak kennelijk door een combinatie van een vrijwel totaal gebrek aan werkelijke interesse van wie er werkte, zowel in het werk als in het bedrijf, met ofwel een vrijwel totaal gebrek aan leiding, ofwel met een leider met behoorlijke leiders-complexen.

Trouwens - de enige bedrijfsleiders die ik gekend heb die werkelijk competent, geïnformeerd over hun bedrijf en ook nog eens hardwerkend waren (en ik heb bijvoorbeeld bank-directeuren, software-directeuren, inkoops-directeuren en uitgevers-directeuren meegemaakt in mijn leven) waren ... Noorse boeren, overigens gewoonlijk opgegroeid op een familiebedrijf, dat soms al sinds 1215 in handen van de familie geweest was.

Maar goed, onze minister van Financieën kent in ieder geval de VU, de Shell en zijn ministerie van binnen, en schijnt behoorlijk wat geleerd te hebben:

En hij waarschuwt de klassieke critici van de overheid: "Als zich nog ooit hier een bankier of een baas uit het bedrijfsleven durft te melden die geringschattend durft te doen over de kwaliteit van de besluitvorming in politiek en overheid en hoog opgeeft over ratio en strategie in het bedrijfsleven... ik zal ze met dat boek in de hand het pand uitwerken (...)"

U moet maar denken, in de eerste plaats, over het aan het eind althans gesuggereerd geweld:

Wouter Bos is lid van de PvdA, Job Cohen is lid van de PvdA, dus

"Jullie blijven met jullie poten van Ònze Mensen af!"

(Job Cohen duidt het Amsterdamse volk de normen en waarden van B&W van Amsterdam (***))

geldt natuurlijk niet een meppende, spugende, scheldende en schoppende Bos.

Maar goed... ik zeg geen nee, behalve tegen Cohen (Job, si vous me permettez: dat vond de SS nou ook precies, net als de WA, alles ook net in de tijd van David Cohen en Abraham Asscher (****)), en behalve het volgende toch niet érg subtiele logische probleem:

De economische verlossing zal het toch vooral van de

"ratio en strategie in het bedrijfsleven"

moeten hebben, nietwaar - tenzij natuurlijk Bos al besloten heeft het socialisme in te voeren, bijvoorbeeld à la een Ab Klink-oekaze aan alle Nederlanders, geheel buiten het parlement om,  maar wel, in verband met uw rechten, een invul-formulier waarmee u geheel zelf, slechts tegen betaling van 10 euro p.p. in uw gezin, màg meedelen dat u liever samen met vrouw en kinderen de Nederlandse Goelag in gaat (die dan bijvoorbeeld weer te Schoorl, Vught, en Amersfoort gevestigd zal zijn).

3. De vrijheid is afgesloten; de waarheid is vals

Heel veel namen worden gekozen met uitgesproken manipulatieve bedoelingen, dus met het doel de hoorder van zo'n naam op bepaalde ideeën of gevoelens te brengen.

Zo heet de gaspijpleiding waar het gas richting Europa stroomt via de Oekraïne "droezba", hetgeen russisch is voor "vrijheid". Of deze pijpleiding écht afgesloten is, is trouwens enigszins onzeker, zoals héél veel andere zaken in dit verband, waar ik op 4 januari over schreef, en waarover de NRC van gisteren schreef

(..) vanochtend meldden Bulgarije, Turkije, Griekenland en Macedonië dat de levering volledig tot stilstand was gekomen. In Roemenië is de toevoer met driekwart gedaald. [In Oostenrijk - MM] (..) stroomde nog maar tien procent van de gebruikelijke hoeveelheid gas binnen. Later meldde Duitsland problemen.

Ik schreef er (o.a.) over in Het Marxisme-Leninisme-Poetinisme, waar ik u naar verwijs, met de opmerking dat ikzelf aanneem - maar niet weet - dat Poetin aan het verkennen is hoe ver hij kan gaan, en hoe samenhangend Europa is, maar nog geen verdere plannen heeft.

Maar als dit zoeken naar grenzen en openingen nog even doorgaat beginnen er mensen van de kou te sterven in Bulgarije en Slovakije.

Dan in verband met de waarheid, uit de NRC van vandaag:

Bestuursvoorzitter B. Ramalinga Raju van het Indiase IT-bedrijf Satyam Computer Services blijkt jarenlang de boekhouding te hebben vervalst.
(...)
Jarenlang gebruikte Raju zijn belang van 8 procent in Satyam, met beursnoteringen in Mumbai, New York en Amsterdam, als onderpand om leningen aan te trekken. Met de leningen liet Raju de omzet van Satyam - dat in het Sanskriet waarheid betekent - kunstmatig stijgen.

Ondertussen zijn de Indiaase beurzen in verband hiermee gekelderd.

4. Buijink en Keynes

Chris Buijink is de secretaris-generaal van Economische Zaken, en is één van die mannen die 4 jaar jonger is dan ik, maar er toch 30 jaar ouder uitzien.

Dat laatste weet ik vanwege een foto bij een eerder interview met hem, dat ik te oninteressant vond om van commentaar te voorzien in Nederlog, maar hij schreef nu ook (maar liefst) "het Nieuwjaarartikel van deze week" (..) "in Econonomische Statistische Berichten", en u moet maar bedenken in compensatie - als u dit geen aardige opmerking vond, hoewel ik het niet zozeer onaardig als wel konstaterend bedoelde, ook al omdat dit me wel vaker bevreemd over heren rond mijn leeftijd - dat hij secretaris-generaal is, en ik niet (al meen ik echt slimmer te zijn dan hij).

Hoe het zij, de NRC citeert hem als volgt, uit dat Nieuwjaarsartikel:

"We gaan een moeilijke tijd in. De impact van de is ongekend. In de financiële wereld is nogal wat misgegaan. Dat vraagt om nieuwe regels en toezicht op Europees niveau. Nationale oplossingen schieten tekort. Het is niet alleen een nationaal, maar ook Europees en mondiaal project. Dat moeten mensen niet onderschatten."

Ik bedoel: Om dat niet te onderschatten had u toch wérkelijk deze leerzame informatie van de economische secretaris-generaal nodig, nietwaar?

Hij denkt ook dat het

"een uitzonderlijk moeilijk jaar wordt".

En opnieuw zeg ik geen nee, al lees ik niets in de NRC over een secretaris-generaliële herziening van de te verwachten economische krimp van (maar liefst) 0,75% in Nederland, want daar lult hij omheen, wellicht uit solidariteit met mede-ambtenaren.

Maar goed - het gaat me er hier geheel niet om meneer Buijink af te kammen, die het vast goed bedoelt, en die trouwens ook geen echte onzin uitkraamt, maar eigenlijk vooral om dit citaatje:

Wat is de les van Keynes, de econoom die een recept had om uit de inzinking van de jaren 30 te komen?

"Zijn geest overheerst in alle discussies."

Alweer zeg ik geen nee, maar het blijft me mede daarom verbazen dat ik tot oktober de naam van Keynes helemaal nergens gelezen had over de krediet behalve in Nederlog, en zie bijvoorbeeld "Marx, Keynes en " uit 5 oktober, en verder de Nederlogs van 17, 18 en 22 september over Keynes, ook met fraaie citaten.

Hier zijn enkele korte puntjes in dit verband:

  • Ik vermoed dat de meesten die Keynes noemen Keynes niet lazen. De aardigste passages uit zijn "The General Theory" vindt u op 17 en 18 september, maar overigens is het geen makkelijk boek, en waren de universitaire inledingen economie die ik doornam allemaal behoorlijk saai, en vaak verre van helder.

  • Wilt u meer Keynes lezen dan is zijn "The Economic Consequences of Peace" vrijwel zeker het aardigst, terwijl Paul Samuelson's "Economics" jarenlang doorging voor een heel goede inleiding in neo-Keynesiaans economie. Ik las het, en vond het voornamelijk saai, maar het was - in vele edities - HET tekstboek voor toekomstige economen tussen 1950 en 1975.

  • De aardigste inleiding economie die wellicht het meest met Keynes te maken heeft is "An introduction to modern economics" van Joan Robinson & John Eatwell uit 1973 en 1974, al moet u daarbij bedenken dat ook dit nogal academisch is, en waarschijnlijk ook wat linkser van toon en opzet dan Keynes zelf was. Maar Robinson was een leerlinge van Keynes, kende hem goed, en is vaak zinnig.

Ikzelf vrees overigens in economisch verband dat men alleen kan bidden dat het goed afloopt met het gas uit Rusland, als men daartoe aanleg heeft, en dat het wachten op Obama is, die wel al aangekondigd heeft dat hij voor het komend jaar een Amerikaans begrotingstekort van - laat ik eens alle nullen uitschrijven -

$ 1.300.000.000.000

verwacht, minstens.

En of dat zal helpen dat weten we pas rond deze tijd volgend jaar, als we er dan nog zijn.


P.S. Ikzelf hoop dat - er dan nog te zijn - en doe dat ook voor u (tenzij u Amsterdams ambtenaar of bestuurder bent, en hoe ik dát precies bedoel vindt u héél wel mogelijk ook het komend jaar uit), maar het is wel zo dat ik geen moment geloof dat een (gedeeltelijke) oplossing van de van Nederlands bestuurlijk talent af zal hangen - maar goed: dat is heel waarschijnlijk een geluk bij een ongeluk.

crisis-economie

(*) Dit is nu zo'n term waarvan ik écht niet zou weten wat ermee bedoeld wordt, al heb ik hem ondertussen heel wat keer, vooral uit journalistieke en politieke monden, gehoord. Slaat dit op "wat iedereen weet"? Of "wat iedereen weet dat iedereen weet?" Of althans op "Wat iedereen gelooft dat iedereen weet?" Of varianten met "k%" in plaats van "iedereen"? Of "wat iedereen van TV kent"?

En nee, lezer: ik heb op mijn 22ste mijn Van Dale woordenboek in tweeën gescheurd en weggegooid vanwege de werkelijk gruwelijke kwaliteit van de daarin geboden "definities", dus ik heb geen alleen-Nederlandse woordenboeken, al ben ik semantisch gesproken héél wel voorzien met mijn Shorter Oxford English Dictionary in 2 zeer fraaie delen uit 1937 - maar ik wil u best een proeve à la Van Dale geven voor "collectief geheugen" : "bn + zn, wat de gemeenschap zich herinnert".

Uiteraard weet ik hier niet, maar gis ik hier, doch ik vrees in de buurt te komen - alleen begin ik dan prompt over Carl Gustav Jüng (één van de grondleggende kul-psychiaters, in zijn geval vervuld van diepe gedachten over het collectief onbewuste) te peinzen, en over ESP, bij zo'n definitie.

(**) Bos is jonger dan ik, had evenals ik geen rijke ouders, en heeft dus een slechtere vooropleiding gehad dan ik. Hoe het zij... het is schreien, en ik zou Wouter willen wijzen op de beschikbaarheid van een spellingscorrector onder - waarschijnlijk, ook voor hem - Shift F7.

(***) Naar men mag aannemen in zijn en neef Rob Oudkerk's beste grootvaderlijke traditie.

(****) Minstens drie van de (achter-)kleinzonen van deze nobele Nederlanders burgemeesterden en wethouderden namelijk in Amsterdam, ik neem aan vanwege de aangetoonde menschlich-all-zu-menschlichkeit van hun (over)grootvaders, en u vindt deze laatstgenoemde heren zelf bijvoorbeeld beschreven in Conny Kristel's uitstekende

inzonder het hele hoofdstuk 5 daarvan - en de laatste twee links hier zijn naar een proefschrift dat op de dbnl.nl te vinden is.

En ik vermeld dit met enige regelmaat, omdat mij met enige regelmaat is toegeschrééuwd door Amsterdamse ambtenaren dat ik geen recht zou hebben te protesteren tegen vergast en met moord bedreigd worden; dat ik geen recht zou hebben te klagen over het verleden (dat is me herhaaldelijk en letterlijk zo toegevoegd); dat ik helemaal niets te maken heb "met wat uw vader en grootvader in de Tweede Wereldoorlog deden"; en dat mijn moeder - in 1944 in Noordbrabant, waar Ed van Thijn toen ondergedoken zat, subhoofd onderduikersvoorzieningen was, en haar leven dus waagde voor het zijne - "een smerige hoer" zou zijn, volgens gedegeneerd menselijk - fascistoïde, racistisch - tuig werkend als ambtenaar-portier bij de gemeentelijke bijstand.

Noch Van Thijn, noch Patijn, noch Cohen, noch Oudkerk, noch Asscher, die toch allemaal - wellicht uitgezonderd de Hagenees Patijn - gedurende hun hele zo bijzonder goed betalende politieke carrières zo buitengewoon stellig over hun (valselijk uitgedragen) "identiteit" en het belang van de Idealen van de Februaristaking zijn geweest, vonden het óóit nodig enige klacht, brief of mail hierover van mij te beantwoorden, behalve dat Patijn mij ooit in een eenregelig briefje heeft laten weten "niet op" mij "in te gaan omdat" ik me "beledigend en/of grievend" zou hebben uitgelaten, over iets dat deze mafia-burgemeester te ver onder zijn corrupte waardigheid vond om toe te lichten wie of wat dat dan zou betreffen, zoals hij ook naliet te vermelden sinds wanneer - Februari 1941, wellicht? - het handhaven van de Nederlandse wet opgeschort is voor burgers die niet de aarsgaten van Amsterdamse bestuurders schoonlikken om maar "het recht" te mogen verkrijgen hun recht te krijgen volgens het papieren Nederlands wetboek.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail