Nederlog        

 

15 oktober 2008

                                                                 

Trots op Noordholland! - 2

 

 

Het is niet alleen tijd voor trots op de bestuurders van de stad Amsterdam (afstammelingen van nazi-collaborateurs, gewillige medewerkers van harddrugsmafiosi, en tch, of juist daarom, burgemeester en wethouder van Amsterdam), maar ook weer tijd voor enige Trots Op Noordholland, en wel om minstens twee redenen.

1. Wat wil namelijk het geval? Ook de trotse Treasurer van de Provincie Noordholland - een geestelijk nogal verward klinkende man die Hooimaaier () genoemd werd, die namelijk klaagde dat hij "als een lemming de afgrond in gedreven wordt", in "Met 't oog op morgen" van gisteren - heeft zo'n 100 miljoen euros ondergebracht bij een failliete IJslandse bank.

Iedere Noordhollander zit dus hiermee persoonlijk voor 100 euro in dat gezonken schip.

Maar volgens gezegde nobele provinciale Treasurer mcht dat, want Landsbanki had tot voor kort "de A-status", en geldt als "Europese bank". Het laatste is relevant - ondanks het feit dat IJsland hl klein is, hl ver weg ligt, en niet deelneemt in de Eurozone - omdat volgens Europees voorschrift de gemeentelijke en provinciale Treasurers ("schatbewaarders": ik hud van dat woord als was ik een Dordtse wethouder) niet mochten beleggen op de Cayman-Islands, omdat deze, nders dan IJsland, niet voor "Europees" doorgaan, zelfs al hebben ze - zucht van bewondering - "de A-status".

Wel... ik twijfel er niet aan dat dit "mocht", al verbaast het mij zeer. Maar het komt me voor dat het een gedereguleerd beleid is van exact dezelfde snit, pasvorm, n menselijke motivatie als het bancaire gedereguleerde beleid.

En ondertussen ben ikzelf hl nieuwsgierig geworden naar het feitelijk beheer van al die Neerlandse gemeentelijke en provinciale Treasurers,  wellicht zelfs met een heus HEAO-MBA, dus zr gekwalificeerd, in eigen ogen, om met de vele miljoenen opgebracht door nderen, namelijk via de belastingen, op de internationale kapitaalmarkten vrijelijk te mogen speculeren, en alles geheel ongecontroleerd behalve door hun eigen vrienden en collegaas, want hier is zelfs geen sprake van een Raad van Commissarissen, van aandeelhouders, of van wie ook die aan de bel kan trekken bij incompetentie of corruptie.

Dus... wat voor persoonlijke voordeeltjes gaven of beloofden die slimme IJslanders aan al die gemeentelijke en provinviale Treasurers, zou ik willen weten?

Of zijn de heren en dames gemeentelijke en provinciale Treasurers soms even integer als een Nederlandse aannemer van Publieke Werken?

Wordt het niet hg tijd om de heren en dames Treasurers gewoon persoonlijk financieel verantwoordelijk te houden en maken, en af te rekenen, vanwege financieel wanbeheer? (En dag zitten = 50 euro, is het tarief in Neerland, voor wie het niet zelf kan betalen.)

Of spreekt het in Trots Noordholland vanzelf dat de corrupte provinciale bestuurders - als eertijds in Zuidholland: Ook mevrouw Leemhuis gedijt bestuurlijk weer zr, ondanks verdwenen vele Zuidhollandse miljoenen, want zo zijn Onze Neerlandse Manieren - geen persoonlijke verantwoordelijkheid hebben voor hun persoonlijke valuta-speculaties, en hun uitlenen van publiek belastinggeld aan banken die niet onder Nederlands recht vallen, en waar in Nederland ook geen behoorlijke informatie over te krijgen is?

Hoe het zij... het lijkt me hoog tijd dat de gedereguleerde Nederlandse gemeentelijke en provinciale beleggingen door zogeheten Treasurers (er zijn er maar liefst drie in Dordrecht, en wel minstens n - in deeltijd - in Goes: u ziet hoe vertrouwenwekkend Neerlandse gemeentebestuurders zijn, en doen, en internationaal speculeren met uw geld!) gewoon te verbieden; en al deze beleggingen te laten verlopen door de Bank van Nederlandse Gemeenten, en alleen in banken die effectief onder Nederlands recht vallen, zodat wanneer het dan fout gaat althans de fouten justitieel boven water kunnen worden gebracht, in plaats van op de bodem van een IJslandse geyser te liggen (met aantekeningen, voorzover dan nog leesbaar, in het zeer moeilijke IJslands).

2. Misschien verbaast u het bovenstaande, maar Noordholland en Amsterdam zijn dan ook zeer verbazend en zeer leerrijk, althans waar het hoog beloond volledig ongestraft bestuurlijk onvermogen, corruptie, lafhartigheid, en oneerlijkheid geldt, alles ook getolereerd n toegejuicht door honderdduizenden van het domste kiesvee. (*)

Dat bleek gisteren weer eens, via de onvolprezen Noordhollandse debielenzender Radio Noordholland. Hier is een korte samenvatting.

Ergens in de zomer was een laaiend woedende burgemeester Job Cohen op de radio te horen, omdat hij - shock, horror! - maar liefst een steen van protesterende krakers tegen zijn kogelvrije burgemeesterlijke ramen had gehad.

In eerste instantie en in laaiende woede - zijn invalide vrouwtje zal wellicht wakker geschrokken zijn, och arm! - liet de burgemeester het Amsterdams volk weten dat hij die krakers wel zou krijgen, maar dat werd enkele uren later door de Amsterdamse publieksvoorliegers weer even ferm tegengesproken en ontkend als de burgemeester het daarvoor gezegd had.

Wel... gisteren was het dan zover, en werden tegelijkertijd zes kraakpanden ontruimd, naar men mag aannemen ten behoeve van de Amsterdamse drugshandel, of daaraan gelieerde huiseigenaren, want z is het in Amsterdam nu eenmaal geregeld, al sinds dekaden: B&W bestuurt voor zichzelf, voor de drugsmafia, voor mafia-maten en voor de bobo's van de PvdA en Groenlinks, niet voor de Amsterdamse burgers, en al helemaal niet genspireerd door enig zinnig idee van beschaving en moraal.

Het feitelijk probleem echter - en het is dit wat dit stukje motiveerde - is dat op het zo nobele, integere, moedige en eerlijke Radio Noordholland daarover vandaag .... helemaal niets te horen valt (**) (trouwens k niet over die in een IJslandse geyser verdwenen 100 miljoen: Radio Noordholland wordt immers gefinancierd door de Provincie Noordholland), terwijl er gisteren sprake was van iets hl vreemds:

Ik hoorde vlak na elkaar een verslaggever ter plaatse van een ontruiming van een kraakpand in de Van Boetzelaerstraat die sprak van een met een dragliner door de ME ingestorte voorgevel, van vele verfbommen van krakers, van - maar liefst!? - "radar om de krakers op te sporen", en van een aanpalende lagere school vol verfbommen en geschokte kinderen - terwijl nauwelijks een halve minuut later in het door een hoger niveau geregeerde halfuur-nieuws van Radio Noordholland te horen was dat de zes ontruimingen allemaal "geheel probleemloos" waren verlopen, afgezien van ruim dertig arrestaties, allemaal niet in de Van Boetzelaerstraat.

Tja. Ik vermoed dat het radio-nieuws van Radio Noordholland via de wethouderlijke censoren loopt, en dat er in Amsterdam en in Noordholland de meest vreselijke dingen kunnen gebeuren zonder dat het volk daarvan iets meegedeeld krijgt: Ze zouden eens ongunstig kunnen gaan denken over hun bestuurders, nietwaar.

Hoe het zij: Die zo nobele Job Cohen - "ein echter Mensch", net als wijlen zijn en Rob Oudkerk's grootvader - heeft weer eens zijn gram mogen halen.

De bewoners van de Vijzelgracht en ikzelf zijn gewaarschuwd! En u ook: Pas op voor Job, want hij staat boven de wet, heeft hl veel macht,  liegt vloeiend, en is een wraakzuchtig man. (***)

(*) "litair" zegt u, wellicht met aan de UvA geleerd ddain? Ik zeg geen nee, maar - vrijwel zeker - nders dan u ben ik geboren en getogen in waarachtig proletarisch Amsterdam, en opgegroeid tussen autochtone Kinkerbuurters. En van de redenen die mij "litair" maken (als een Klaas Jan Huntelaar, maar liefst, moet u maar denken, si vous me permettez - ik bedoel dat ik me met zo een Echte Godenzoon drf te vergelijken) is dat ik exact dezelfde stupide menselijke gruwelen als waar ik als achtjarige al zo koud en ziek van in het hart werd nu drie of vier welvaarts-generaties verder (!) dagelijks hun gruwelijk platte, botte en lelijke Amsterdams ken horuh staomuluh op Radio Noordholland, bijvoorbeeld met de regelmatig herhaalde volkse aansporingen deze dierenbeul "van de derde verdieping te gooien", en gene verkrachter "te castreren". Kn allemaal op Radio Noordholland! Ons Trots  Noordhollands Volk fan tsjempiejons wil dat!

Ze zijn en praten precies even plat, even stom, even vulgair als vijftig jaar geleden - maar met hooguit de helft van de kennis die hun beter opgeleide ouders en grootouders hadden en nog veel meer vooroordelen en praatjes, want suh binnuh allemaol chuleikwaordig met om het even wie, in eigen dunk, mits verzameld in een groep groot genoeg om aan eigenrichting te kunnen doen.

En ook - voor uw informatie - ken ik persoonlijk gn litairder volk dan platte autochtone Amsterdammers - met deze verhelderende aantekening dat dit soort niet trots is op zichzelf, en dan ook nauwelijks bestaat als zelfstandig menselijk individu, maar als Ons Soort.

Misschien zou u Ortega y Gasset's "De opkomst der horden" eens moeten lezen? Actueel, zeker bij een doorzettende recessie!

Zoals ik eerder citeerde (met enige uitleg):

"Ik heb een soort intellectuele voorkeur voor democratische instituties, maar instinctief ben ik een aristocraat, dat wil zeggen dat ik de menigte vrees en veracht. Ik houd hartstochtelijk van de vrijheid, de rechtsstaat, en het respect voor de wet, maar niet van de democratie. Ziedaar het fundament van mijn ziel."
    (Tocqueville)

Immers: Wat voor zin heeft het te stemmen als je stem weggewogen wordt door tienduizend stemmen van evenzovelen zonder enige relevante kennis of beschaving?

(**) Met de kwalificatie dat ik niet mr dan een zeker quantum Radio Noordholland per dag aankan, vanwege in Noordholland hoogst ongebruikelijke geestelijke helderheid.

(***) Of ik daarom geef, wilt u wellicht weten? Wel degelijk, en ik wou hartstochtelijk dat het nders was, maar dat is helaas niet zo, zowel in mijn eigen belang als in het belang van ieder Amsterdammer die geen bestuurder, ambtenaar, of drugshandelaar is. In mijn geval helpt het echter dat ik niet gechanteerd kan worden via vrouw of kinderen, en wt dat ik al twintig jaar feitelijk wettelijk vogelvrij ben in Amsterdam, en wt dat ik daarnaar zal weten te handelen als ik dat nodig mocht vinden. Ook heb ik nu twintig jaar onverdiend en onrechtmatig pijn en armoede geleden door het misdadig bestuur + ambtenarij van Amsterdam. Sommigen worden daar bang van en gaan kruipen. Ik word er alleen maar boos van, bij gebrek aan de aangeboren kruiperigheid en lafheid die de Amsterdamse ambtenarenziel karakteriseert. 't Is niet anders, al zou ik willen!() Noot van 16 oktober: Ten rechte gespeld - zie 16 oktober - Hooijmaijers.

 Maarten Maartensz

        home - index - top - mail