Nederlog        

 

1 september 2008

                                                                 

"Maak van Prinsjesdag een hoopvolle dag voor ons klimaat!"

Vervolg crisis:
 

 

Er staat een vreemde advertentie in de NRC van heden, over de hele achterpagina van het hoofddkatern. Ik neem aan dat meer kranten deze advertentie prominent hebben.

Hier is een inhoudelijke omschrijving.

Een en ander - over een hele krantenpagina, van groot formaat - bestaat uit drie delen.

Bijna de hele bovenste helft leek mij in eerste instantie abstracte moderne kunst in zwart-wit, vervolgens een mogelijk exploderende aardbei of tomaat, en tenslotte de ogen, snuit en mond van een ijsbeer.

Dat laatste is ongetwijfeld de bedoeling.

Daaronder staan een titel, een aansporing, een tekst en de laatste 4 rijen met ieder 5 logoos die ik hier door de namen van de betreffendeorganisaties  vervang. Schematies dus:


(IJsbeerkop)draag  bij


aan een wit te
Een nieuw politiek jaar:
noordpool   Pandabeerplaatje
tijd voor een frisse wind...
doe mee wnf.nl WWF

Bij de start van het nieuwe politieke jaar vragen wij, samen met het Wereld Natuurfonds, om haast te maken met de besluitvorming voor de grootschalige productie van windenergie op de Noordzee. De productie van 6.000 megawatt, genoeg om alle treinen op schone electriciteit te laten rijden en ruim 6 miljoen huishoudens in ons land
van stroom te voorzien, is haalbaar en broodnodig om de ambities van dit kabinet waar te maken. De goede wil is er, maar snelheid in de besluitvorming is van groot belang. De smeltende Noordpool en ons opwarmende klimaat kunnen niet langer wachten. Maak van Prinsjesdag een hoopvolle dag voor ons klimaat!         
E-Concern Eneco Essent
 NS
 
Rabobank
Nuon Van Oord TU Delft  KPN
KLM
 
Siemens Arcadis Triodos Bank   Gemeente
  Amsterdam

   Provincie
  Noord-
  Holland
 
Royal
Haskoning
OVG BCC  FNV
Ballast
Nedam

Ik vind dit om diverse redenen een vreemde advertentie en zal u een paar (niet alle) redenen voor mijn mening geven, ook al omdat de advertentie duidelijk laat zien dat er veel veranderd is in politiek en bestuurlijk Nederland, in vrij korte tijd.

1. Om te beginnen een triviaal maar mij amuserend feitje: Ik schreef vorige maand over de Radikale Aktivist Van Ooit En Nu, de niet bijzonder begaafde Duyvendak

En dan dat klimaat-aktivisme!

In mijn ogen is een klimaataktivist zoiets als een gezondheidsaktivist:

Iedereen, klimaatdenker aller klimaatdenkers Al Gore voorop, is o zo klimaatbewust bewogen dat zelfs vrijwel alle regeringen er (verbaal) voor zijn "iets te ondernemen voor het klimaat" - alleen is het allemaal symboolpolitiek en rollenspel, dat bovendien puur fictie en theater is zonder echte wetenschap, want het is vooral de wetenschap - de bčta-wetenschap, lezer: natuurkunde, scheikunde, wiskunde, biochemie - die de wereld verbetert, en het zijn zelden of nooit de aksievoerders die dat doen.

En verdomd! Hierboven ziet u immers (ik zeg het maar op z'n Duyvendaks van weleer) "de machten van het grootkapitaal en de kapitalistiese staatsorganen" verenigd achter, of beter gezegd: vóór, Wijnand Duyvendak de Grote Aksievoerder!

Hij kan dus gerust met pensioen, op zijn vijftigste, en eindelijk eens leren behoorlijk Nederlands te schrijven en spreken. (Of natuurlijk publieksvoorlieger worden bij zo'n fijne kapitalistiese organisatie als de zo nobele Nuon, die families met jonge kinderen op straat doet zetten vanwege energie-rekeningen).

2. Nog een triviaal mij amuserend feitje: In de advertentie die ik heb staat de Gemeente Amsterdam er op, ik vermoed dankzij de gedeelde socialistiese inspanningen van het gehele socialistiese college van B&W:

                               X Amsterdam
                                       X
                                       X

Ja, dat ziet u goed: In een goor vrijwel onleesbaar geel, op mijn scherm vrijwel net als op krantenpapier.

3. Veel meer terzake, lezer:

Volgens de schrijvers van de boven geciteerde tekst, waarvoor je mag aannemen dat diverse - waarschijnlijk vele - van mijn eigen jaarinkomens zijn besteed aan de hoogbegaafde copywriters, alles ook ongetwijfeld goedgekeurd door de keur van prominenten in de boven genoemde eenentwintig ondersteunende organisaties, zijn u en ik debiel.

Ik bedoel natuurlijk niet: qua lezer van Nederlog (ik heb alleen uiterst intelligente lezers en lezeressen, naar u zelf onmiddellijk kunt inzien, door slechts één enkele onbevooroordeelde blik in uw eigen gemoed, nietwaar) maar qua lezer van de geciteerde ongemeen fraaie tekst plus integere morele oproep (zonder twijfel ook zonder het minste financiële eigenbelang van de leiders van de ondertekenende organisaties).

Immers, wat er staat komt logisch op het volgende neer, minus herhalingen en terzijdes:

Maak meer haast.
Versnel de besluitvorming.
U krijgt een wonder.
Het klimaat is bezield.
Maak van Prinsjesdag een hoopvolle dag voor ons klimaat!

Ik kan er niets beters van maken.

Het wonder dat de adverteerders (waaronder Job Cohen) u heel leep proberen aan te smeren, zo waarlijk als zij integere bestuurders, eerlijke mensen, en "excellente communicators" zijn, is dat het verschil tussen haastige en niet-versnelde Neerlandse parlementaire besluitvorming, bestaat in een hele witte pool vol blije want niet-verzopen ijsberen.

Waarin een heel klein land immers héél groot kan zijn is in overspannen chauvinistische illusies over de effectiviteit van wat er in dat kleine vlekje aardoppervlak waar het gevestigd is gebeurt, of niet.

En de bezieling van het klimaat volgt met onweerstaanbare logica uit de slotzin, aan u gericht door de CEO-s van alle bovengenoemde 21 instellingen. (Wie dit niet direct ziet overdenke de volgende vegetarische PVD-aansporing, die ook meer van kalkoenen vergt dan ze aankunnen: "Maak van Kerstmis een hoopvolle dag voor uw kalkoen!")

U bent kennelijk debiel en ik ook, want u en ik kunnen, volgens de 21 CEOs inclusief prominenten als Job Cohen (gróót communicator en gemeentelijk-gepatenteerd "echter Mensch"), die deze advertentie voor u en mij verzorgden, geen bétere argumenten aan dan

"De smeltende Noordpool en ons opwarmende klimaat kunnen niet langer wachten."

Snapt u? U - en geen ander! - gaat al die lieve ijsberen en hun  allerschattigste ijsberenbabies laten verzuipen als u niet achter de CEO van de Nuon staat, die achter het Wereldnatuurfonds staat, dat achter al wat Goed voor Moeder Natuur is staat, en van de Prins nooit geen kwaad wist!

4. Wat verreweg het interessantst aan de advertentie - die véél geld gekost moet hebben als deze in alle landelijke dagbladen staat, wat me waarschijnlijker lijkt dan niet - is dat deze duidelijk aangeeft hoezeer commerciële, zogeheten non-gouvernementele, semi-overheids-instellingen, en publieke bestuursorganen en universiteiten, samengaan en vervlochten zijn, alsof dit vanzelf spreekt in een democratische rechtsstaat, gebaseerd op ideeën over de scheiding der machten en over wettelijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de bestuurders.

En de advertentie geeft ook duidelijk aan - en dat is ook feitelijk waar - dat deze organisaties ieder voor zich en in combinatie, machtsorganen zijn, zeg maar alsof het evenveel kastelen met adellijke roofbaronnen en huursoldaten als zichzelf als nobel presenterende bestuursorganisaties met leiders en beroepsbureaucraten betreft; en alsof deze bestuursorganen en de personen van hun CEOs en leiders, belangrijke spelers op het Nederlandse politieke toneel zijn - en waar dus overigens de gemiddelde kiezer zó verachtelijk dom is dat deze met proza als het bovenstaand aangesproken wordt alsof dat geheel vanzelf spreekt, en dat ook door leiders en voorgangers die ongetwijfeld zélf menen tot de meest begaafde en best betaalde beroepsbestuurders van Nederland te behoren, en die bij gelegenheid geheel niet bescheiden zijn over hun persoonlijke excellenties én de noodzaak daar zeer veel voor betaald te krijgen.

En natuurlijk heeft geen enkele kiezer en waarschijnlijk zelfs geen enkele politieke partij, de machtsmiddelen, de talrijke betaalde loyale medewerkers, of zelfs maar de reclamebudgetten zoals deze bestuursorganisaties, die zichzelf opvoerden in deze advertentie als evenzovele Nederlandse machtsorganen, of als (enigszins verborgen achter gestyleerde logoos) de leiders en CEO's (*) ervan met hun machtsorganen.

5. NB lezer: In dit stukje heb ik feitelijk weinig anders gedaan dan gekonstateerd, en de konstatering is deze:

Er waait - om in de geest van de advertentie-taal te spreken - al enige tijd een nieuwe wind in de Nederlandse politiek, en dat is de politiek van de bestuurs- en machtsorganen, en de politieke, bestuurlijke of (semi-)commerciële élites die deze leiden.

Dit zijn de nieuwe spelers in een nieuw soort zogeheten "democratie" en een (schijnbaar) nieuw soort staat, waarin de personen waar het fundamenteel om gaat niet meer de menselijke individuen zijn waaruit de samenleving bestaat, maar de abstracte  rechtspersonen die bestuurlijke organisaties zijn, die zich in deze nieuwe staat macht, status en financieën hebben verworven (gewoonlijk voor een aanzienlijk deel via de publieke middelen), en vooral namens en voor hun leiders en loyale medewerkers handelen en bestaan.

Wie bijzonder goed uitgelegd wil krijgen wat daarop tegen is, zowel in beginsel als uit menselijk oogpunt, die zou echt Hazlitt's "On Corporate Bodies" moeten lezen.

Dat begint zo, en is hier geheel terzake:

Corporate bodies are more corrupt and profligate than individuals, because they have more power to do mischief, and are less amenable to disgrace or punishment. They feel neither shame, remorse, gratitude, nor goodwill. The principle of private or natural conscience is extinguished in each individual (we have no moral sense in the breasts of others), and nothing is considered but how the united efforts of the whole (released from idle scruples) may be best directed to the obtaining of political advantages and privileges to be shared as common spoil. Each member reaps the benefit, and lays the blame, if there is any, upon the rest. The esprit de corps becomes the ruling passion of every corporate body, compared with which the motives of delicacy or decorum towards others are looked upon as being both impertinent and improper.

6. Maar zoals ik zei:

Het meeste in dit stukje is veel meer konstatering dan diagnose of kritiek - afgezien van de eerder konstatering dat ik hierop tegen ben, o.a. vanwege de redenen die Hazlitt aangaf, en vanwege mijn laatste konstatering:

Ik schreef hierboven "een (schijnbaar) nieuw soort staat", omdat het mij veel doet denken aan het corporatistische ideaal van Mussolini.

Wie meer wil weten van wat hier door m'n hoofd speelt verwijs ik naar Mosca's "The Ruling Class" ("Elementi di Scienza Politica", dat iedereen zou moeten lezen die zich in politiek verdiept) en naar Burnham's "The Managerial Class" (ook bewonderd door Orwell), en naar behoorlijke handboeken voor het begrip corporatisme.

7. O ja - het kŕn natuurlijk zijn dat ikzelf een wat teergevoelige logische geest heb, maar op mij verschijnen eindfrases als

"De smeltende Noordpool en ons opwarmende klimaat kunnen niet langer wachten. Maak van Prinsjesdag een hoopvolle dag voor ons klimaat!",

door organisaties en leiders als genoemd, minstens enigermate alsof alle 21 CEO's-of-opperbestuurders van bovenstaande instellingen mij persoonlijk, vanuit hun jacuzi's in een Bilderberghotel, lachend in mijn gezicht spuwen met een mefistofelisch honend

"In onze gezellige demokrasie komen wij hier mee weg!
De kiezers houden juist van ons! Ze bewonderen ons vanwege onze morele inzet! Mundus vult decipi! Every second a sucker gets born! (**)

Maar ja.

Vervolg crisis:
 


P.S. 10 maart 2009: Dit bestand het begin gemaakt van mijn serie in Nederlog over de crisis, die oorspronkelijk op 8 september begon, maar in verband met de relevantie van de bestanden van een week ervoor nu daarmee uitgebreid.

(*) "CEO" zegge "siejoo" = "Chief Executive Officer", zijnde de gebruikelijke titel voor de opperste baas in een (Amerikaanse) bestuursorganisatie.

(**) Klassiek Latijn voor "De wereld wil bedrogen worden", gevolgd door de zeer veel hoop biedende klassiek Amerikaanse moraal voor ondernemers, ruim een eeuw geleden verwoord door P.T. Barnum, circusspecialist.

 Maarten Maartensz

        home - index - top - mail