X
 

     Nederlog        


  22 juni 2008

                                                                 

"O, wat heerlijk Nederlander te zijn"

 Gisterenavond had ik de radio even voor 11 uur van de BBC World Service naar Radio Noordholland verplaatst, om het enige Nederlands media-programma waar ik regelmatig naar luister (bij gebrek aan een TV), namelijk "Met 't oog op morgen" aan te horen, en werd mij ook vrijwel direct verzekerd door een getraind-sympathieke radiostem dat "de volgende stop is het nieuws van 11 uur gevolgd door "Met 't oog op morgen"".

Nee dus. Klokke 11 klinkt plotseling een luid scheurend geluid, onmiddellijk gevolgd door

"..en de bal is bij Van der Vaart, die hem verspeelt aan Poepelinksi.."

of iets dergelijks, gevolgd door nog een uur mr van  hetzelfde, inclusief nabeschouwingen van de tot gisteren "geniale Van Basten" (ik citeerde), die na een 3-1 smadelijk verlies tegen de Russen plotseling geheel niet meer geniaal is, en ook bondscoach af.

Geen nieuws dus. Geen Oog ook, op 21 juni. Niks dan voetbal, voetbal, voetbal, voetbal, voetbal zum Kotzen, alsof dat allemaal vanzelf spreekt of het mijn Nederburgerplicht is het aan te horen.

En ik geef grif toe dat ik dit deels aangehoord heb, inclusief vraaggesprekjes, met te Basel verkerende zeer melancholieke en/of zwaar bezopen supporters, in gesprekjes die - van je trotse landgenoten moet je het immers hebben! - de verslaggever alleraardigst begint met

"Voelt het niet een beetje lullig nu, onder zo'n kaas?"

want al mijn leedvermaakklieren spelen op zo'n moment vreselijk op, maar ik vind het overigens, afgezien van mijn vreugde ontsnapt te zijn aan nog n of twee weken Oranje-waanzin, om onpasselijk van te worden.

Wie daarvoor een argument wil of nodig heeft:

Ik houd zelf niet van voetbal, althans niet om ernaar te kijken, en ook - genuanceerd als ik ben, immers - zolang het geen damesvoetbal is, en dan in het Vondelpark, zodat ik maar kan weten waarom ik kijk naar een dom spelletje van anderen. (Moeder Natuur roept, en zwaait ook heel uitbundig met allerlei delen jong-vrouwelijke anatomie, iets wat Onze Jongens maar dan ook geheel niet vermogen, geniaal als ze tot gisteren allemaal waren.)

Niet alleen dat: Er waren 7,3 miljoen kijkers, zodat mr dan de helft van de Nederlanders niet keek, terwijl overigens iedereen die dat wilde lles kon volgen op z'n eigen TV, of anders op grote schermen buiten, of desgewenst in Basel, met een ferme plastic kaas trots op z'n kop, en gezellig tussen de eigen soort ook.

Ik vind het dan een schande dat het enige behoorlijk media-programma waar ik weet van heb in Nederland gewoon bruut kaltgestellt wordt, alleen om k op de radio een uitermate stupide kijkspel publiek te doen recenseren door een stelletje chauvinistische brallekoppen, en alsof dat allemaal vanzelf spreekt, terwijl tegelijkertijd 7,3 miljoen oranje verklede geestelijk gehandicapten alles wat zij willen simultaan kunnen horen n zien op de nationale debielenbox, en iedereen die dat wil met ze mee kan kijken en luisteren.

Desalniettemin: Wg Oog! Wg nieuws! Luisteren zl je naar wat het Oranjevee wil, al hebben ze zelf 20 TV-kanalen waarop ze het kunnen meemaken.

Ik zie een dergelijke opheffing van nieuws + Oog dan ook als een vorm van opgelegde debilisering, van gedwongen chauvinistische terreur, van verplicht achterlijk totalitair nationalisme, dat kennelijk probeert 16 miljoen mensen op de vloer te doen knielen met het hoofd naar Basel gekeerd, alwaar Onze Oranje Heldenzonen, en dat omdat ze kennelijk zelf vinden dat dit moreel moet, voor wie in Neerland woont, mits braaf autochtoon, natuurlijk.

Immers: Anders laat je het Oog toch gewoon drgaan, voor die paar honderdduizend Nederlanders die geen oranje gekleurd intellect hebben, of die dat naar hartelust kunnen bevredigen via de TV?

Wie wil weten wat ik bedoel herleze Heldring zoals geciteerd door Blokker over

"de goedkoopste vorm waarin nationale lotsverbondenheid zich kan uiten: trots op iets waar je zelf part noch deel aan hebt gehad, zoals trots op het nationale elftal."

en leze vervolgens de kennelijk gestudeerde maar randdebiele Auke Kok in de NRC van afgelopen vrijdag onder de titel "O, wat heerlijk Nederlander te zijn".

Dit vrijwel hallucinerend fraais begint zo:

"Nog minstens een etmaal heeft Nederland om zich te wentelen in het grote geluk. 24 uur om te genieten, te lopen door oranje gekleurde straten, gek te doen."

Hij meent het allemaal cht, die Auke, letterlijk zoals hij het schrijft, wat ik dan weer weet omdat hij regelmatig kort mag optreden in 't Oog, waar hij dan altijd enigermate stotterend mag verhalen van zijn vele extatische momenten met Oranje, die voor hem ongetwijfeld het doel, de zin en de voornaamste inhoud van zijn leven vormen. 

Ook mnt hij ongetwijfeld dat:

De tijd dat iemand die van voetballen hield zich moest verantwoorden, is omgeslagen in het tegendeel: wie niet meedoet, heeft iets uit te leggen. Wat ooit een hobby was voor mannen die geen boeken lazen, is uitgegroeid tot een haast religieuze verplichting voor het hele gezin.

Snapt u? "Wie niet meedoet, heeft iets uit te leggen." Iets dergelijks zal de zendercordinator door het hoofd geschoten zijn, toen hij besliste dat - hop! weg met die troep voor intellectuelen! - het nieuws + Oog k op de radio plaats moesten maken voor chauvinistisch Oranje-gebral: "een haast religieuze verplichting", immers, in onze Nederbeschaving!

"O, wat heerlijk Nederlander te zijn", in een land ook waarin rond het nieuws (als dat tenminste niet moet wijken voor voetbal-terreur) in precies dezelfde dagen vele keren radio-reclames van vadertje Staat te horen zijn met de boodschap, gewoonlijk (quasi) voorgelezen door een zojuist lezen en schrijven hebbend geleerde Zeeuwse boerin of Grunninger chauffeur, wel duidelijk, maar met kennelijke moeite en trots, en een lokaal accent:

"Er sain nu n kom-ma faif mil-joen Ne-dur-land-ers, dat is tien pro-cent van de be-volk-ing, die niet kun-n'n le-z'n of schrij-v'n".

Wat wonder dat voetbal "is uitgegroeid tot een haast religieuze verplichting voor het hele gezin"! En dat vrijwel geen Nederlander het vreemd vindt of zich erover ongerust maakt dat, in een land zo rijk als Nederland, met verplicht onderwijs voor iedereen tussen de 4 en de 18, maar liefst 10% van de bevolking analfabeet is!

        home - index - top - mail