X
 

     Nederlog        

 

  18 juni 2008

                                                                 

Afscheid van Jan De Grote Leider

 Gisteren besprak ik kort de waarachtig totalitaire opdracht van Harry Mulisch (in eigen ogen Groot Schrijver) aan zijn Leider, en wat later hoorde ik in 't Oog dat de Nederlandse Grote Leider Jan Marijnissen opstapt als parlementair leider van de SP. Hij heeft hernia en hartproblemen.

Ik vermoed dat ik er later vandaag of morgen op terug kom, maar ik schrijf dit stukje vanwege een saillant detail, dat samenhangt met mijn inschatting van de SP als een links-totalitaire club, die mij heel erg aan de CPN doet denken.

Nu ligt waar ik aan moet denken aan mij, en loop ik niet over van kennis van de SP, ook al omdat ik geheel geen goede ervaringen heb met de pretentieuze Amsterdamse gemeenteraadsvertegenwoordiger Bakker, en ook niet, jaren eerder, met totalitair voetvolk van de partij dat ik op straat tegenkwam, en die mij aanvankelijk wilde bekeren en vervolgens uitscholden toen ik het woordje "totalitair" gebruikte. ("Sorry jongens, maar mij treft jullie club als nogal totalitair, en ik kan daar zelf niet zo goed tegen." "O? Dag klootzak.")

Maar ik heb in Nederlog weinig over de SP geschreven, omdat ik het tot voor kort hield voor een klein politiek clubje dat vooral hoop biedt aan de meer uitgesproken totalitaire linkse harten, en dat mij als ik erover op de radio hoorde sterk deed denken aan Noordkorea en de CPN, en ook aan de maostische jaren van Leider Marijnissen, want die begon inderdaad als Maost, toen ook nog met een snor en althans nig hoofdhaar, en iemand die evident dl was op Het Volk toespreken en beleren vanaf een podium, telkens en telkens weer.

Zoals u ondertussen - als u meer van mij las in Nederlog - wellicht weet heb ik het dan gehd met zo'n politiek voorganger, want mij ontbreekt daarvoor de onderdanigheid, het geloof, het volgelingschap, en de behoefte aan een Leider en een Wij, maar het is ook waar dat de SP met Jan aan het hoofd van 2 naar 25 Kamerzetels is gegaan en dat Jan niet zo dom is als een modaal Kamerlid, en wellicht, na zoveel jaren Leiderschap, niet alleen gezondheidsproblemen heeft, maar ook lijdt aan enige beroeps-deformatie.

Wat geeft mij dus dit stukje in het toetsenbord? Totalitaire praktijken, die kennelijk volkomen vanzelf spreken, binnen De Partij, maar mij vreemd voorkomen.

Deze keer ging het zo, in de woorden van De Leider in 't Oog, die ik samenvat voor het gemak:

De Leider van de Neerlandse Socialisten had besloten terug te treden als Leider van De Partij in 't parlement vanwege pijn in z'n rug en problemen met zijn hart; had dat besluit, zoals Een Leider past, geheel zelfstandig en in 't geheim genomen, en stelde zijn Kamerfractie daarvan gisterenochtend onverhoeds in kennis.

Wat gebeurde? De Leider verhaalt, met trots en aangedaanheid

"Ze waren eerst minutenlang stil. Minuten lang.
Toen stond er n op en begon te applaudiseren, en daarna stonden ze allemaal op en applaudiseerden. Minuten en minuten lang."

En hier zweeg De Leider even aangedaan, dankbaar en geroerd, en pinkte wellicht - 't was radio - een traantje.

Van die dingen, lezer: Stalin sprak, Brehznev sprak, Paul de Groot sprak, Mao sprak, Fidel Castro sprak, Jan Marijnissen sprak - stnde ovaties van het geheel der aanwezige volgelingen, die "Minuten en minuten lang" aanhouden, alsof dit vanzelf spreekt, en alsof het vee dat applaudiseert "Minuten en minuten lang" ervan geniet volgeling te zijn, en loyaal de handpalmen als bewijs kapot wil slaan waar De Leider bijstaat.

Ik bedoel: Dit betreft toch mensen - de SP kamerfractie - die de man allemaal persoonlijk goed kennen? Zogenaamd zelfstandige individuen, ook? The mind boggles, if only my mind. "Minuten en minuten lang."

Het is slechts n detail, maar ik schreef er eerder over toen me iets soortgelijks opviel, namelijk in De geile Vice-Leider van de S.P. en Happy Harry of the horny hands, zodat het tweede detail dat mij opviel is dat deze in partijkringen zogeheten Vice-Leider -

"Onze Vice-Leider is een Heel Goed Vice-Leider!"

volgens zijn eigen applausvee - niet genoemd werd als Jan's mogelijke opvolger, wat althans mij enige deugd doet, want Harry van Bommel, over wie we het hebben, is niet geschikt om een partij te leiden.

De reden? Een oud Chinees spreekwoord: Wie zichzelf niet kan beheersen is niet geschikt anderen te beheersen.

En waarom ik in de SP genteresseerd ben? Zoals u begrijpt niet om lid te worden, of supporter, of stemmer, of blij applausvee, want ik ben geen socialist ("eigendom van het volk" = eigendom van de partijleiding), maar omdat de club electoraal schijnt te functioneren, in deze tijden, als konkurrent van Wilders en Verdonk, waar ik het nog veel minder op heb, als ik dan moet kiezen tussen dit en dat kwaad.

Want de SP lijkt mij toch vooral goedbedoeld maar dwaas, en Wilders en Verdonk vals en slechtbedoeld, neo-populistisch neo-rechts, en heel gevaarlijk, voor wie niet als autochtone oranjeklant geboren is.
 


P.S. Hier is ng een heel aardige en leerzame verwijzing voor SP-kaderleden en voorlieden, zodat we allemaal maar goed begrijpen waar het wrkelijk om gaat in de politiek: Max Weber, de SP en politiek, ook met het zo bijzonder fraaie en leerzame Weber-citaat over het wezen van de politieke partij. De nadruk is van mij:

"Parteien sollen heiszen auf (formal) freier Werbung beruhende Vergesellschaftungen mit dem Zweck, ihren Leitern innerhalb eines Verbandes Macht und ihren aktiven Teilnehmern dadurch (ideelle oder materielle) Chancen (der Durchsetzung von sachlichen Zielen oder der Erlangung von persnlichen Vorteilen oder beides) zuzuwenden." (p. 167)

Dr gaat het om in de politiek, lezer, en als u het beter weet dan moet u Max Weber weerleggen, die trouwens een behoorlijk logische geest had. En ik zet de belangrijkste termen maar socialisties rood, was het alleen omdat ik met Jan de Leider gemeen heb dat ook ik wel eens belerend mag zijn, zij het niet vanaf een podium, urenlang, en tegen De Massa.

En ik vrees trouwens ook dat Jan de Leider dit soort dingen (nog) niet wil horen, van al die "Macht und Chancen" die hm (en zijn eigen fijne familie, die nu k al - plaatsvervangend - leider zijn, en wel te Oss), als "Leiter", toevielen, en zal u vst willen verzekeren dat hij, ja Hij, daar vl te integer, eerlijk, goed, en voorbeeldig voor is.

Ik gis dat omdat ook hij een prominent lid van "mijn generatie van verraders" is, en daarvan weet ik niet beter of anders. En toch likken alle andere
politieke katers de kandeleer/
                     om de smeer.
En ikzelf neig meer aan Weber dan aan Marijnissen te geloven, als ik zo vrij mag zijn, al zal ook Marijnissen het vast rgens wel goed bedoelen, want ook dat pleegt zo te zijn met Politieke Leiders.

Maar mocht u zelf "Macht und Chancen" willen "zuwenden" aan enig Neerlands Politiek Leider (ikzelf stemde niet sinds 1971, tot mijn grote gemoedsrust ook) dan kunt u dat beter aan Agnes (Kant) dan aan Rita (Verdonk) doen, was het alleen omdat Agnes zowel uiterlijk als innerlijk vl knapper is.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail