Nederlog        

 

 25 mei 2008

                                                                 

Echt goede Nederlandse filosofie: Evert W. Beth

 

   

Ik liet op 21 mei zien dat moderne Nederlandse en in het bijzonder Amsterdamse academische filosofen geheel niet deugen, en feitelijk weinig beter zijn dan leugenaars, poseurs en parasieten, die niets van de minste betekenis bedenken of schrijven, persoonlijk geheel karakterloos en laf zijn, gruwelijk onderwijs geven, en ook nog eens uitermate onbeschoft zijn, indien laf verenigd in collectieve vergaderingen - al is het natuurlijk ook zo dat dankzij bijvoorbeeld de professoren ethiek te Amsterdam veel niet àl te ondragelijk lelijke gewillige studentes aan de UvA al meer dan een generatie lang hebben kunnen afstuderen tegen sexuele dienstverleningen, wat het erg makkelijk heeft gemaakt voor tal van zogeheten feministes om de afgelopen 30 jaar een doctoraal filosofie te verwerven aan de Universiteit van Amsterdam, gewoonlijk gevolgd, tot hun grote levensgeluk, door een levenslange baan bij de NRC of een andere krant als specialiste Neerlandse literatuur + filosofie + feminisme, of door een levenslange ambtelijke aanstelling te Zwolle of  elders, om maar mee te mogen bazelen tegen hoog salaris zonder de minste kennis, kunde, integriteit of eerlijkheid, maar op de meest populaire postmoderne wijze.

Maar er is - of althans: wàs - echt goede Nederlandse filosofie, al is deze zeldzaam, en in Nederland in de afgelopen eeuw werd deze vooral bedacht en geschreven door prof.dr. Evert Beth.

Aangezien ik pas mijn exemplaar van de herdruk van Beth's necrologie door J.F. Staal (*) terugvond, welke in "Dialectica" vol. 19 van 1965 stond kan ik dat hier nu makkelijk laten zien - en ja: ik ken boeken van Beth sinds mijn 18e, en hij heeft mij ongetwijfeld méér beïnvloed dan de meeste andere filosofen en logici die ik las - waarom ik dat vind.

Staal, die Beth goed gekend heeft, vat Beth's "general ideas" als volgt samen, en ik interlineer alleen in Staal's opsomming wat duidelijker dan hij deed, en vermeld voordat ik dat doe dat Beth afgestudeerd was in zowel de wis- en natuurkunde als ook in de psychologie; dat hij gepromoveerd was als wiskundige; en dat hij zijn grootste bekendheid had buiten Nederland als wiskundig logicus, waarin hij o.a. de ontdekker is van de Tableaux Methode (**) in de logische semantiek, en de schrijver van het schitterende "Foundations of Mathematics".

These ideas may be summarized in seven points, formulated in Beth's owm words as follows
(1) Philosophy should steer clear of the struggle of ideologies and creeds.
(2) Traditional philosophy, and especially speculative metaphysics, derives from an out-of-date theory of science which can be traced back to Aristotle. This theory leans heavily on a postulate of evidence which claims that every deductive theory accepts certain axioms and the significance of certain undefined terms as evident. This theory conflicts with many recent developments of modern science.
(3) In view of recent developments of science it is no longer possible to demarcate sharply between science and philosophy or between natural science and the humanities.
(4) Contemporary research in foundations, in some sense literally corresponding to what is denoted by the traditional term metaphysics, deals with the principles and foundations of any domain of pure science. Beth always practised an additional rule: research into the foundations of a particular science can only be based on a thorough knowledge of the field concerned.
(5) Logic is the indispensible tool for study of the foundations of any deductive science. Deduction is an essential feature in particular of mathematics (but not its only feature (..))
(6) Recent results of research in foundations and mathematical logic are of basic importance to philosophy. At the same time, the history of philosophy often provides the background needed to understand the purport of contemporary discussions.
(7) Although the old struggle between empiricism and rationalism can be definitely overcome by rejecting the postulate of evidence and its consequences, modern irrationalism as manifested e.g. in existentialism and phemomenology, depends also on outgrown concepts of science. Moreover it constitutes a development which is dangerous to philosophy and civilization as a whole.
(p. 161-2, op. cit.)

Hier zijn wat commentaren en verhelderingen bij deze punten:

(1') In feite is postmoderne filosofie niets anders ideologie + kretologie + krankzinnig veel stupide of gestoorde valse pretenties, gewoonlijk van de academische politieke bevrijdingssoort (het gaat, zogenaamd, om de Bevrijding van De Vrouw, De Zwarte, De Homo, zolang dat tenminste leidt tot academische aanstellingen voor poserende postmoderne minibreintjes).
(2') De voornaamste Aristoteliaanse fout was dat alle gebruikte axiomaas en basis-termen waar en/of evident geacht werden te (moeten) zijn. De moderne veel zinniger opvatting is dat de axiomaas en basis-begrippen "free creations of the human mind" (Einstein) zijn, waarvan de zinnigheid, waarachtigheid en het eventuele bestaan bewezen of weerlegd wordt door experimenteel onderzoek.
(3') Dit was ongetwijfeld gericht tegen zowel de neo-positivisten als Popper, die allebei beweerden dat er een simpel en universeel toepasbaar criterium nodig is - resp. verifieerbaarheid en falsificieerbaarheid - om wetenschap te onderscheiden van niet-wetenschap. Dit is meer ideologie dan wat anders, en afgezien daarvan bewijst echte natuurwetenschap zich op de duur doordat er echte technologische artefacten mee gemaakt kunnen worden.
(4') Anders gezegd: Echte moderne filosofie is overwegend grondslagenonderzoek van de echte wetenschappen. (En dus géén bevrijdingstheologie voor onderdrukte groepen en academische carrièremakers zonder talent: Dat is alleen maar politiek theater en carrièremakerij vermomd als filosofie.)
(5') Logica - net als wiskunde - kan zeer veel verhelderen en fundamenteel bewijsbaar of weerlegbaar maken dat zonder logica meer of minder duister en vaag moet blijven.
(6') Kennis van de geschiedenis toont aan dat alle fundamentele epistemologische, ontologische en ethische kwesties al veel eerder gesteld zijn, en vroeger bovendien vaak veel helderder en bijna altijd oneindig veel eerlijker behandeld zijn dan tegenwoordig.
(7') Zie (2'). En: Sinds Beth stierf is er in Nederland in de filofie ternauwernood zinnig gedacht, zeer veel kapotgemaakt en geruïneerd, en heersen de postmoderne charlatans in wat resteert van de filosofie-faculteiten, voor het leven verschanst in een ambtenarencontract, en zonder de minste intellectuele distinctie, maar levend als luie luizen parasiterend op een zeer hoofd, als een soort voor het leven vrijgestelde filosofische eunuchs, zonder ballen, zonder geest, zonder kennis, maar altijd vol van de meeste valse pretenties, poses en beloftes, als waarachtige hoeren en pooiers van de menselijke rede.

Ach ja .... ik verduidelijkte maar een paar puntjes voor de enkele zeldzame zielen die me kunnen volgen.

Hoe het zij: Beth was een werkelijk groot man, en het is bijzonder jammer dat hij, als gevolg van asthma, niet ouder dan 55 is geworden. Ik weet niet of hij bij machte was geweest de postmoderne en quasi-demokratiese ruïnering van de UvA en de Nederlandse universiteiten tegen te houden, maar hij had het ongetwijfeld geprobeerd, en had daar zeker de intellectuele kwalificaties voor.

Als u hem nooit las, dan is er zéér veel in de filosofie dat u beter ongelezen kunt laten totdat u hem wel las: Alles wat hij schreef dat ik las is zeer leerzaam, zeer goed en zeer geìnformeerd, ondanks het feit dat hij Nederlander was en aan de UvA doceerde, maar inderdaad wel vóór de tijd dat de UvA postmodern en marxisties en socialisties geruïneerd werd door de uitvreters en oplichters van mijn generatie en van de PvdA.
 


(*) Staal zelf is ook een heel zinnige man: Kenner van logica en Sanskriet, analytisch filosoof en schrijver van 'Exploring Mysticism', en zo'n 35 jaar geleden weggevlucht c.q. weggepest van de Universiteit van Amsterdam en uit Nederland vanwege het intellectuele klimaat, en sindsdien werkzaam aan een eersteklas universiteit in Californië, en genaturaliseerd tot Amerikaan.

En  mag ik de meer begaafde Nederlandse lezer(es) nogmaals wijzen op een stukje van mij uit 2006 dat zeer vaak neergeladen en gelezen is? Zie 120.000 emigranten per jaar UIT Nederland: Het zijn de slechtsten niet die weigeren te blijven in fasciserend, debiliserend verziekt, verdrugt en genivelleerd Neerland.

In welk verband dan ook ik de Eerste Aller Neerlanders Van Nu citeer, van eergisteren:

"Ik hb t heleml gehad met l dat negativisme",

piepte de randdebiele kwetterpias met het eunuchengeluid en het sprkgrbk die in Neerland premier mag zijn, ongetwijfeld tot groot cynisch vermaak van de 100 keer intelligentere en geleerdere Sarkozys bij conclaven van zogeheten Europese Leiders:

"Look fellow prime ministers, there comes the First of the Dutch! Ecce homo! Whoooooaaaaaaaa! (***)".

Diverse primussen van hun volk storten ineen in een soort kramp van bitter hoongelach, gecombineerd met een ernstige kotsaanval. Medewerkers van deze meer begaafde eerstelingen van hun volk komen angstig aangesneld met vlugzout en dweilen. JP de HP die MP is kijkt tevreden om zich heen uit z'n bête dooie-schellevisoogjes, lacht blij en vriendelijk, en begint te piepen "alstrmgaat mtnamdedus, fnuit denrmn enwaardnook fnde wrchtge grstenpolletiek wlde kdusevnopmrkn...". Bij de simultaantolken worden nu kotszakken en librium uitgereikt: Dutch Modern Civilization is being practised on the highest level, by its prime exponent.

Heere Jezus! En DAT is de EERSTE aller Nederlanders! In wat voor moreel gedegenereerd dolhuis leef ik?

(**) Wie enig talent voor wiskunde heeft kan de zeer grote bewijskracht en prachtige vereenvoudigingen die Beth's Tableaux Methode biedt bewonderen in Raymond Smullyan's schitterende "First Order Logic", dat bijzonder veel logica in een kleine honderd paginaas reduceert tot en afleidt uit de meest eenvoudige beginselen, ontdekt door Beth. (Dit zeer fraaie werk is voor een luttel bedrag te koop in de fraaie reeks Dover Paperbacks.)

(***) "Ecce homo!" betekent wellicht niet wat u denkt dat het betekent, en wel: "Ziedaar de mens!". En ja, ik denk écht dat een type als Balkenende, goed als hij het vrijwel zeker meestal bedoelt, niet geschikt is om 16 miljoen mensen te leiden. Trouwens... ook ik ben dat niet, zomin als zeer vele anderen dat niet zijn, maar de redenen voor mijn ongeschiktheid voor het ambt zijn geheel anders dan voor Balkenende's tekortschieten. En de reden waarom Balkenende niet voor het ambt geschikt is, is soortgelijk waarom Erica Terpstra niet geschikt is om de rol van Juliet te spelen in 'Romeo and Juliet': Niet het geschikte type voor de rol, geheel afgezien van persoonlijke merites.

        home - index - top - mail