Nederlog        

 

 7 april 2008

                                                                 

Basisbibliotheek

 De boekenbijlage van de NRC van vrijdag 4 april verwelkomde de zogeheten Basisbibliotheek: Een keus van 1000 gedigitaliseerde teksten (*), vrij toegankelijk op het internet bij de www.dbnl.nl.

Het is een goed idee, en een wenselijk project, en toen ik de 1000 teksten snel doorvlooide in de NRC bleek ik er circa 100 van (overwegend) te hebben gelezen, enigszins tot mijn verbazing, omdat ik niet zo een enthousiast voor de Nederlandse literatuur ben, maar met 35 filosofische teksten, de boeken van Minnaert over de natuurkunde van 't vrije veld, Multatuli, en nog het een en ander dat zinnig en toch Nederlands is, bleek ik snel een heel eind te komen, ook al omdat nogal wat recente Nederliteratuur vanwege copyright (nog) niet bij de dbnl staat.

Er staan zeker teksten bij de 1000 die ik niet alleen nog niet las, maar ook waar ik nooit van gehóórd had, en die ik met nieuwsgierigheid zal bekijken, en ook teksten waarvan ik de reden voor de aanwezigheid niet echt begrijp, zelfs niet met goede wil, zoals Ed van Thijn's, "Dagboek van een onderhandelaar", of Jankarel Gevers, "De breekbaarheid van het goede".

Ook miste ik van alles dat in een goede bibliotheek thuishoort, zoals een woordenboek of wat, een goede atlas, een echte Statenbijbel, een handboek wiskunde, de Nederlandse wet, en meer dergelijk werk - als het dan toch om Nederland en beschaving gaat.

En ook stelt deze kollektie van 1000 titels (niet: teksten, want redelijk wat titels hebben meerdere delen) vergeleken met mijn eigen favoriete basisbibliotheek niet veel voor, althans voor wie zinnig kan oordelen.

U zei? Ja inderdaad: Everyman's Library is een Engels beschavings-project dat nu ruim 100 jaar bestaat, en beoogde de wereld-literatuur en -beschaving in 1000 redelijk geprijsde goed uitgegeven delen te vangen.

Dit is uitstekend geslaagd (uiteraard met enige uitgesproken Engelse voorkeuren en nadruk) en ik heb daar véél meer uit gelezen dan uit de Nederlandse selectie van 1000 die nu bij de dbnl te vinden is - trouwens voor het moment met de beperking dat er tot nu 600 van de 1000 titels beschikbaar zijn bij de dbnl.

Ik zal binnenkort eens op het internet kijken hoe het met de tegenwoordige Everyman's Library gaat, o.a. omdat ikzelf de delen de afgelopen veertig jaar voornamelijk antiquarisch kocht, maar wie serieus geďnteresseerd is in het beste uit de wereldliteratuur en de klassieke wetenschap, of wie een hoogbegaafde puber kent die zijn of haar hersens wil bekwamen, kan zichzelf of een ander geen groter en instructiever plezier doen dan toegang te geven tot zo veel mogelijk delen daarvan.

En hoewel de duizend delen van de dbnl.nl een heugelijk initiatief en een goed idee zijn, ben ik bang dat ik het laatste niet over de collectie van de dbnl.nl kan zeggen, al is het geheel waar over Everyman's Library.

Het is echter een goed ding dat een aanzienlijk deel van wat tot de Nederlandse beschaving behoort en ooit gedrukt is nu gratis toegankelijk is op het internet, en het maakt Nederland althans een klein beetje  beschaafder dan het tot nu was.

(*) Niet alle titels zijn in het Nederlands, want sommige zijn in het Latijn, en een flink aantal is in oudnederlands, dat overigens interessant en meestal leesbaar is.

 Maarten Maartensz

        home - index - top - mail