Nederlog        

 

 4 april 2008

                                                                 

Martin Luther King

 Het was op 22 maart 40 jaar geleden dat de de studenten-revolutie - zal ik maar zeggen - in Frankrijk begon in Nanterre, en het is vandaag 40 jaar geleden dat Martin Luther King werd vermoord.

Hij is de grootste spreker die ik ooit gehoord heb, en hij was een zeer moedig, zeer intelligent, en inderdaad bijzonder welsprekend mens.

En zoals wel eens heb pogen uit te leggen - zie bijvoorbeeld: Mensenrechten - ben ikzelf niet van de universele gelijkwaardigheid van alle mensen.

Niet omdat ik het minste geloof heb in of sympathie heb met racisme, maar juist omdat er niet zoveel menselijke individuen van het formaat van King geweest zijn, en omdat de mensheid aan grote individuen veel te danken heeft - en veel te vrezen heeft van individuen die groot en machtig willen zijn zonder de daarvoor nodige menselijkheid of talenten.

En menselijke grootheid is een kwestie van talent en het gebruik wat men er van maakt, en heeft vooral te maken met intelligentie, creativiteit, kennis, rationaliteit, redelijkheid, en karakter.

Het is zeldzaam, en het is het fundament van wetenschap, kunst en beschaving, en is overigens altijd individueel, persoonlijk gekleurd, en is  gegeven en niet gewenst.

 Maarten Maartensz

        home - index - top - mail