Nederlog        

 

 2 april 2008

                                                                 

Wilders en de waarheid

 Er is op 1 april gedebatteerd in de Tweede Kamer over de film van Wilders, dat ik heb kunnen volgen (TV-loos als ik leef) via "Met 't oog op morgen" van die dag, en in de NRC van heden.

Er is - ik vat maar samen - de waarheid over Wilders volgens de Tweede Kamer minus de PVV:

„U bent een politieke pyromaan” (Rutte, VVD). „U roept krachten op die onbeheersbaar zijn” (Van Geel, CDA). „U bent een bange, bange man” (Pechtold, D66).

Dan is er de waarheid volgens Wilders:

Hij blijft er bij dat de toenemende invloed van de islam een groot gevaar vormt voor de westerse samenleving. „De geschiedenis, als u mij dat nog toestaat te zeggen, de geschiedenis zal over tien, twintig, dertig, veertig, vijftig jaar laten zien of ik gelijk heb of niet. En geloof mij: ik heb gelijk. Wij moeten die islamisering stoppen en opkomen voor onze vrijheid en niet capituleren.”

En, om maar duidelijk te maken in Jip en Janneke taal om welk gesundes Niederländisches Volksempfinden het gaat:

Meerdere malen onderstreept de PVV-leider dat zijn loyaliteit niet ligt „bij de politiek-correcte elites in binnen- en buitenland, maar bij de gewone, fatsoenlijke, nette Nederlander die ook zijn buik vol heeft van de islamisering van ons land”.

Merk op dat dit de opgeschoonde publieke versie is, dus één zonder "Hitler", "barbaars", "terroristisch", of "Mein Kampf" en allerlei volkomen maffe of gestoorde gelijkstellingen.

Vervolgens bleek er de waarheid van de regering, in het bijzonder van Hirsch Ballin en Ter Horst te zijn, en wel over wat de regering wist over de filmische plannen van Wilders:

Dan komt het verslag op tafel. En later nóg een document: een vertrouwelijk stuk van de NCTb van 31 oktober, waar eveneens in staat dat de film „volgens de Hr. Wilders” zal eindigen met het verscheuren „van (delen van) de Koran”.

De PVV-leider is woedend. Hij voelt zich „belazerd”, beticht het kabinet van leugens en blijft volhouden dat hij niets meer heeft verteld dan de aankondiging van zijn film: „Hoe kan men in hemelsnaam aan deze informatie komen, die niet alleen niet klopt, maar die ik niet heb verteld en die er toch staat?” Wilders trekt ook de uiterste consequentie: hij dient een motie van wantrouwen in tegen het hele kabinet, uiteindelijk alleen gesteund door de negenkoppige fractie van de PVV.

Er staat een link naar de NRC-site met een PDF-versie van de notitie, en hier is een andere. Ze lijken mij zelf te duidelijk, volledig en in beginsel controleerbaar om vervalsingen te kunnen zijn.

De vraag over Wilders en de waarheid is nu feitelijk heel simpel - met een kleine psychologische complicatie, die met de menselijke selectiviteit van het eigen geheugen samenhangt:

  • Loog Wilders, of vergat hij zijn eigen uitingen, of logen Hirsch Ballin, Ter Horst en Joustra, of vergaten zij hun eigen uitingen?

De relevante links staan hierboven.

Zowel de NRC als "Met 't oog op morgen" benaderden de kwestie enigszins eigenaardig, zij het wel typisch in overeenstemming met de laatste 40 jaar Nederlands universitair onderwijs, waarin de huidige opinie- en media-leiders leerden dat

"iedereen weet dat waarheid niet bestaat".

Ze doen namelijk alsof er geen redelijk oordeel, bijvoorbeeld op basis van waarschijnlijkheid te geven is, als twee partijen - zoals: Eichmann of de Joden, danwel Irving of mijn vader - elkaar tegenspreken.

Dat is grote onzin, en het lijkt mij zéér veel waarschijnlijker dat, in deze, Wilders de waarheid niet spreekt, en bovendien, als psycholoog, dat Wilders waarschijnlijk vergeten heeft wat hij indertijd, heel wel mogelijk in een opgewonden bui, en vervuld van z'n eigen grootheid en gelijk, tegen Joustra en anderen heeft gezegd.

En wie daar een maat voor will opstellen kan dat zo doen, wissenschaftlich ziemlich gehörig: De kans dat Wilders geen waarheid spreekt, en Hirsch Ballin, Ter Horst en Joustra wel, wordt aardig benaderd door deze breuk:

(Aantal 2e kamerleden) - (aantal PVV'ers)  = ca. 94%     (*)
           (Aantal 2e kamerleden) 

Maar mijn eigen mening - als psycholoog - is inderdaad ook dat het waarschijnlijker dan niet is in deze dat Wilders niet opzettelijk loog (meestal, tenminste) maar door zelfverblinding, een eigenhandig aangepast selectief geheugen, en zijn eigen opvattingen over zichzelf, die weinig verschillen van die van de Bagwan, de leden van de beweging dat de aarde plat is, en andere geloofsfanaten.

In zijn eigen woorden:

"De geschiedenis, als u mij dat nog toestaat te zeggen, de geschiedenis zal over tien, twintig, dertig , veertig, vijftig jaar laten zien of ik gelijk heb of niet. En geloof mij: ik heb gelijk."

Ik geloof van niet, en als er iets vastgesteld is over de loop der geschiedenis dan is dat deze voor helemaal niemand behoorlijk te voorspellen is "over tien, twintig, dertig , veertig, vijftig jaar", en dat wie zich op het oordeel van een onbestemde toekomst moet beroepen, dat doet omdat hij in het heden geheel geen behoorlijke argumenten heeft.

En ondertussen blijft Wilders persoonlijk een vreemd geverfd geval, dat kennelijk de afgelopen 18 jaren niets anders deed dan politiek ellebogenwerken in en rond de Tweede Kamer, en dat niets liever doet dan, zo kunstig en koket blond gepermanent als mogelijk is, voor cameraas staan om zijn eigen vermeende gelijk en eigen opgang te beleven.

Au fond een beetje zielig - maar ook au fond nogal zielige mensen, zoals mankepoot Goebbels, kunnen héél gevaarlijk zijn, als ze macht over anderen krijgen.


(*) Als u de gedachtegang achter deze breuk niet uit het blote hoofd begrijpt, tenminste als u een VWO-diploma hebt, dan zijn er goede redenen om uw schoolgeld terug te eisen.

 Maarten Maartensz

        home - index - top - mail