Nederlog        

 

 1 februari 2008

                                                                 

 Het staat "officieel vast":  Nederonderwijs deugt niet

 

 

Mevrouw Margo Trappenburg bespreekt het Nederlands onderwijs in haar column van de NRC van heden, onder de titel "Spelling voor studenten", die wijst op het feit dat moderne universitaire Nederlandse studenten ook dat niet meer kunnen.

Wat mij vooral verbaast is de toon van een en ander. Oordeel zelf:

Goed, het staat dus nu officieel vast. De jongere generatie kan niet goed meer rekenen.
(..)
De jongere generatie kan ook niet meer goed lezen. (..) Met name vmbo-scholieren zijn niet in staat tot 'studerend lezen'; zij kunnen niet lezen en tegelijkertijd de gelezen informatie verwerken.
(..)
En tenslotte kan de jongere generatie niet spellen. (..) We hebben het gewoon over elementaire werkwoordspelling: hij wordt met dt, vind jij met een d (..). We hebben het over verwijswoorden: Het is 'het meisje dat', niet 'het meisje die', en 'het parlement welk', zoals mijn studenten soms schrijven om de ingewikkelde keuze tussen die en dat te vermijden.
(..)

Je zou zeggen dat er een ramp heeft plaatsgevonden, een stupificerend epidemisch breinvirus, of een burgeroorlog van minstens een generatie.

Maar nee, het is het resultaat van 40 jaar geknoei en geklungel van vooral PvdA-bestuurders met en in het Nederlands onderwijs, dat ze inhoudelijk vrijwel volledig om zeep hebben geholpen.

Hoe kan je dat oplossen? Mevrouw Trappenburg - die kennelijk het schrikbarend lage niveau van de universitaire studenten dagelijks meemaakt - heeft een idee:

Voor rekenen en wiskunde zijn er bij hogescholen en universitaire opleidingen al instap- en inhaalcursussen.

Dit is trouwens een zin die u herhaaldelijk zou moeten oplezen, met passende modulatie van "bij hogescholen en universitaire opleidingen" en "rekenen en wiskunde", maar goed.

De schrijfster vervolgt - en ik raad de lezer weer experimentele modulatie aan van "We" en "niet meer" en "kwalificaties":

Voor taal moeten we hetzelfde gaan doen. We kunnen in de alfa- en gammawetenschappen studenten niet meer laten wegkomen met werkstukjes in schrikbarend slecht Nederlands, die we dan nadrukkelijk beoordelen los van het taalgebruik. Universitair docenten hebben daarvoor kwalificaties als´'Er zit een kop en een staart aan', 'Ik begrijp ergens wel wat hij bedoelt', 'Ze kan niet schrijven maar ze kan wel denken', 'De bronvermelding is helemaal in orde'.

Snapt u? En zo gaat het feitelijk al minstens 30 jaar, want de generatie van mevrouw Trappenburg schreef ook al beroerd, kende nauwelijks wiskunde, en had alleen Engels als vreemde taal gehad.

Want dit was al zo in 1977, toen ik remigreerde uit Noorwegen om in mijn vaderland te kunnen studeren, terwijl de afgestudeerden van de PABO, die in het lager onderwijs voor de klas staan, al sinds 1980 geen staartdelingen meer kunnen maken.

Mevrouw Trappenburg, na het opsommen van de bovenstaande punten in een pleidooi om alle PvdA-onderwijs-bestuurders van de laatste 40 jaar, voorzover nog in leven, alsnog op te hangen, of althans om iedereen die in Nederland leeft en enige hersens heeft te waarschuwen dat ze moeten emigreren als ze willen vermijden dat hun kinderen in de nabije toekomst bij de aanvang van hun universitaire studie nog moeten leren letters schrijven, eindigt echter hoogst optimistisch:

En wat we zeker niet moeten doen, is deze studenten, die zwak zijn in stijl en spelling, opschepen met Engelstalige studieprogrammaas, waar ze hun werkstukjes moeten aanleveren in Engels, dat nog slechter is dan hun Nederlands.
(...)
We kunnen ze beter alsnog geletterd afleveren in hun en onze eigen moerstaal.

En dat is het einde van het stukje van Margo, die vergeet uit te leggen welke geletterde en rekenvaardige "We" ervoor zorg moeten gaan dragen dat de opgroeiende jeugd dat ook is. Die zijn er namelijk niet meer, met uitzondering van enkelingen die hoogbegaafd geboren zijn of rijke ouders hebben die zich privé-onderwijs voor hun kinderen konden veroorloven.

Maar ja.

Dus nog één keer: Het Nederlands onderwijs is al meer dan 40 jaar aan het verkankeren, verrotten, nivelleren en demokratiseren.

De oplossing is kennelijk alle autochtonen (mits met vier autochtone ouders, natürlich!) allemaal alsnog doctorandus te maken, vanwege levenservaring en Respect, en de universiteiten over te laten aan prof.dr. de Butter en zijn hoogbegaafde met tijdelijke werkcontracten geďmporteerde Indische en Pakistaanse rekenkoelies met een IQ boven de 130, en een onderscheidende huidskleur in verband met hun eventuele snelle uitzetting.  (--> Vervolg)


P.S. Mijn citatenprogrammaatje WoW is ondertussen in versie 0.4 met 300 citaten + auteurs.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail