Nederlog        

 

26 december 2007

                                                                 

Het probleem met de moderne Nederlandse samenleving

 Het is Kerst, dus u krijgt zomaar een Kerst-overpeinzing cadeau, en één die u niet van anderen hoorde:

Het probleem met de moderne Nederlandse samenleving is dat een grote domme of ongeïnformeerde meerderheid het recht en de mogelijkheid heeft een kleine minderheid van schoften of incompetenten tot hun voorlieden te maken.

"Da's democratie!" zal de waarachtige democraat hier wellicht uitroepen, eventueel gevolgd door "meeste stemmen gelden!" - waarbij hij of zij dan vergeet dat als de meeste stemmers dom of onwetend zijn, de kans dat hun wensen en ideeën dat ook zijn evenredig groot met hun domheid of onwetendheid is.

Maar ja... ik heb er eerder op gewezen, en hier zijn wat links

Trouwens - wie tegen mijn Bureaucracy plan inwerpt dat de bureaucratie zoals ik die voorsta, namelijk een bureaucratie gerecruteerd voor een paar jaar uit de gehele normale beroepsbevolking, als een soort sociale dienstplicht, die het bestaan van de kaste van levenslange overheidsdienaars vrijwel volledig overbodig maakt, óók gerecruteerd wordt uit de bevolking, die gemiddeld moreel noch intellectueel hoogbegaafd is, vergeet dat (1) exact hetzelfde of erger geldt voor wie zich geroepen voelt levenslang beroepsbureaucraat te zijn, en (2) dat wie voor een paar jaar ambtenaart als sociale dienstplicht een functie krijgt overeenkomstig z'n opleiding, en eventueel speciale scholing voor z'n ambtelijke taak.

Het zijn de dagen van vrome wensen, dus ik deed één van de mijne maar:

Dat de mensheid zo spoedig mogelijk verlost moge zijn van de kastes der beroepsbureaucraten en beroepsbestuurders.

O, en wat al die vurige democraten vergeten is dat de democratie te Duitsland de opkomst van Hitler en de Tweede Wereldoorlog mogelijk maakten.

Eerlijk stemmen is een heel mooi idee, maar het moeten wel stemmers zijn die in meerderheid competent zijn om redelijk te kunnen oordelen over waar ze over stemmen.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail