Nederlog        

 

21 december 2007

                                                                 

Enigermate goed nieuws

 Bijna twee weken geleden had ik de drie nachten over het weekend urenlange buikpijn. Die is weer over, maar de afgelopen tijd was het overwegend bijkomen van het resulterend slaapgebrek, dat geheel niet goed is voor mensen met M.E., zoals ik.

Er is echter ook wat enigermate goed nieuws, dat ik maar vermeld in contrast, en dat wellicht relevant is voor de site.

Ik heb me nu een laptop aangeschaft (tweedehands), omdat ik dringend een back-up nodig heb, en een laptop handig is. Het is voor mij de eerste keer dat ik zo een ding heb, al ben ik met computers begonnen met een zogeheten "draagcomputer" uit 1982, een Osborne met 56 Kb geheugen en een 0.6 Mhz processor, en CP/M als operating system.

Het verschil tussen de ene "draagcomputer" en de andere - 1500 Mhz, 512 Mb geheugen, LED-beeldscherm, harde schijf van 40 MB, CD Rewrite - is enorm, en op diverse manieren instructief over de menselijke ingenuïteit, gesteld dat deze tamelijk snel beloond wordt.

Het is ook interessant dat de desktop computer waarop ik dit schrijf ongeveer even krachtig is als computer, maar ca. 20 keer meer volume inneemt, en dat de Osborne "draagcomputer" het formaat en gewicht had van een fors uitgevallen naaimachine in verpakking.

Ander enigermate goed nieuws kon ik heden uit de NRC vernemen, o.a. uit een hoofdartikel, dat feitelijk een wetswijziging betreft dat de staat, de bestuurders en de ambtenaren verantwoordelijk gaat maken voor hun doen en laten - wat ze, vreemd genoeg, tot nu toe niet waren of zijn, in de feitelijke praktijk, zowel als voor althans het feitelijk uitgeoefende recht.

Het NRC hoofdartikel is niet overmatig duidelijk, maar eindigt aldus - en ik zaai er wat opmerkingen tussendoor:

"Naast de civiele rechter, de Europese en nationale bestuursrechter, de Rekenkamer, de Ombudsman en de Staten-Generaal meldt zich nu ook de strafrechter aan als controleur van overheidshandelen."

De NRC hoofdredactie schijnt dit nogal verbazend te vinden. Ikzelf vind het verbazend dat ze dat verbazend vinden. Sinds wanneer staat de overheid boven de wet, in een echte rechtsstaat?

"Boete of hechtenis komt naast de al bestaande bestuurlijke boetes, schadevergoedingen, afgedwongen nieuwe regels, enquêtes, moties van wantrouwen of andere bestuurlijke of politieke maatregelen. De strafrechter zal zich intiem op de hoogte moeten stellen van de werkverdeling en inrriching van die overheid."

De strafrechter moet de zaken waar hij over oordeelt toch onderzoeken, en het feitelijke nieuws is toch dat eindelijk "de onafhankelijke en objectieve rechter" misdadige bestuurders mag aanpakken "in onze Nederlandse Democratische Rechtsstaat"?

De NRC-hoofdredactie lijkt moeilijkheden te verwachten:

"Welke gevolgen kunnen aan wiens handelen worden toegerekend. Ambtenaren zullen snel een voorkeur ontwikkelen voor gedetailleerde dienstbevelen, liefst op schrift. Wethouders, ministers, gedeputeerden kunnen hun borst natmaken."

Maar opnieuw: ""Welke gevolgen kunnen aan wiens handelen worden toegerekend." is toch een vraag die iedere handelende burger aangaat? En - dus - ook ieder bestuurder en ambtenaar? Een staat waar de bestuurders of ambtenaren boven de wet staan - in feite, volgens de wet, of allebei - is toch géén rechtsstaat?

Hoe het zij, voorzover ik een en ander begrijp lijkt het erop neer te komen dat in Nederland voor het eerst wettelijk en persoonlijk verantwoordelijk bestuur krijgt, in wettelijk beginsel - alsof dat niet vanzelf spreekt in een rechtsstaat.

Later meer hierover, want het is wel een belangrijk onderwerp, zowel in het algemeen, voor de Nederlandse burger, als voor mij, in samenhang met ME in Amsterdam.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail