Nederlog        

 

4 december 2007

                                                                 

Verwildersing

 Doekle Terpstra en een aantal anderen wil de verwildersing van de Nederlandse samenleving aanpakken, en wel door Geert Wilders aan te pakken.

Dat is niet zo'n heel slecht idee, al vraag je je af hoe, was het alleen maar omdat Wilders - zoals het er nu voorstaat - vrijwel automatisch de stemmen van 10 30% van de laagbegaafde auwtogtoone Nederkiezers  heeft, die met hun diverse miljoenen mt stemrecht, en znder de minste echte beschaving of verstand, vl eerder een populist dan een behoorlijk zinnig mens zullen kiezen. (Jawohl, lieber Leser: Genau wie es in Deutschland war, damals in 1933.)

Aan de andere kant...

Meneer Wilders - die je "meneer" moet noemen omdat je dat ook tegen meneer Holleeder moet zeggen - wil in januari "een film" uitbrengen waarin hij wil uiteenzetten dat de Koran = Mein Kampf, en Islam = fascisme, of hoe meneer dit zelf precies omschrijft of verwoordt.

Wel, ik ben een voorstander van vrije meningsuiting, dus hij moet dat maar doen.

Alleen: In de Nederlandse wet is discriminatie op basis van religie verboden, dus ls die film discriminerend is, in de zin van de wet, dan zou ik er een groot voorstander van zijn meneer uit de Tweede Kamer te zetten, en in het gevang, of in een TBS-inrichting, waarin hij ook zowel veel goedkoper als veel beter beschermd kan worden dan erbuiten, en bovendien ook enige rele hoop mag koesteren moreel en intellectueel gelijkwaardigen te treffen, wat vast heel gezond voor hem is.

En gegeven de eerdere uitlatingen van meneer Wilders lijkt mij n van de twee het geval: Ofwel de film is niet discriminerend, maar dan veel te slap voor Wilders' soort aanhang; ofwel de film is dat wel, en dan het bovenstaande.

Trouwens: Persoonlijk heb ik helemaal niets tegen een Monty Pythoneske "Life of Brian" gericht tegen met de Islam geassocieerde godsdienstwaanzin, zoals het origineel gericht was tegen de met het Christendom geassocieerde idem.

Het lijkt mij zelfs een wenselijk iets, ook voor een werkelijk rationele en vrolijke discussie over godsdienst en vrijheid - alleen is het zowel vr boven de vermogens van meneer Wilders en volksgenoten, als ook vr boven het niveau van Nederlands amusements-talent (dat waarschijnlijk ook te bang voor is om iets dergelijks te durven maken).

En er is ng iets dat tegen de Wilders-film gedaan kan worden:

Er zijn genoeg "allochtone" komieken die intellectueel zeer veel spitser zijn dan meneer Wilders, dus ik zou proberen er een groot debat over de Islam van te maken, met als inzet te bewijzen dat er (1) maar heel weinig moslims zijn die godsdienstwaanzinnig zijn en (2) maar heel weinig Nederlanders zijn die - mits enigermate zinnig en humoristisch voorgelicht (!) - trappen in de leugens en poses, of wie weet: de echt gemeende waanzin, van "autochtone" populisten.

Het enige probleem is dat (1) waarschijnlijk een stuk makkelijker aan te tonen is dan (2). Helaas is het niet anders: domheid is echt aangeboren, en is zowel de grondeigenschap van auwtogtoon Neerland als de kanker van alle echte beschaving en cultuur.

Ze kunnen er - helaas! - ook niets aan doen, maar misschien dat mijn Demokratie-plan soelaas kan brengen, op termijn?

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail