Nederlog        

 

25 november 2007

                                                                 

Macht en geluk

 

 

U wilt vast gelukkig worden (of blijven - wie weet). Om in die veelgewenste situatie te komen heeft u enige macht nodig, minstens, zowel over u zelf als over sommige anderen, in sommige opzichten.

En als u in de omstandigheid bent dat u veel macht over anderen heeft, in veel opzichten, dan heeft u veel mogelijkheden uw eigen geluk te vergroten, al is het ten koste van het geluk van die anderen.

Afgezien daarvan, als u zo gelukkig bent macht over u zelf te hebben, dan heeft u daarmee een grotere kans op geluk, want die bestaat voor een groot deel in het kunnen doen wat u wilt wanneer u dat wilt en dat vergt macht over u zelf.

Kortom, macht en geluk hangen op nogal wat manieren samen, en u kunt er desgewenst wat meer over uitvinden in de lemmaas power en happiness in mijn Philosophical Dictionary, dat ik vandaag o.a. daar uitbreidde.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail