Nederlog        

 

18 november 2007

                                                                 

Het editeren van Heilige Boeken

 In vervolg op mijn vorig stukje dit.

Of "editeren" een Nederlands woord is weet ik niet (Neerlandici plegen van "bezorgen" te spreken, maar dat klinkt zo krantenjongensachtig, en drukt niet goed uit wat ik bedoel), maar ik meen: Selectief uitgeven.

En met "Heilige Boeken" bedoel ik de teksten waarop religieuzen zich beroepen, zoals de Bijbel, de Koran, de Bhagvad-Gita, de Madyamika-soetra, de Tao Teh King en meer van dergelijke.

Ik heb genoemde en andere religieuze teksten gelezen (soms gedeeltelijk, want ik vond de Koran vooral saai, en de Madyamika-soetra, die eeuwen lang uit het hoofd geleerd werd en daarom veel herhalingen bevat nogal repeteerderig, bijvoorbeeld, en ik heb ook alle geslachtsopsommingen en zo in de Bijbel gelaten voor wat ze zijn), en kan u meedelen dat ik daar echt niet slechter of dommer van ben geworden (dan ik toch al ben, volgens de Bijbel bijvoorbeeld).

En het is ongetwijfeld waar dat Jezus, Mohammed, Boeddha, en Lao Tzu héél bijzondere mensen waren, met interessante en voor hun tijd en omgeving verlichte ideeën.

Het probleem is alleen dat ze héél weinig van wetenschap wisten, en daar ook heel weinig van kónden weten - of dat àls ze dan een direkte verbinding met het Opperwezen hadden deze alle relevante wetenschappelijke, medische, biologische en overige kennis censureerde, zodat de mensheid géén kuren voor kanker, spina biffida, melaatsheid, pest, scheurbuik en alle overige medische plagen mocht vernemen van hun godheid, via hun profeten.

Maar overigens zijn dergelijke teksten, die miljoenen inspireerden, vaak interessant, in gedeeltes, en soms ook heel fraai. (Wie het Bijbelboek Prediker nooit las, bijvoorbeeld, doet er verstandig aan dat alsnog te doen. Hij kan daar bijvoorbeeld lezen - geheel in tegenstelling tot de pretenties van Balkenende en Donner, die het willen verbieden - dat er wel degelijk "een tijd is om te haten", volgens God's Woord, in de Bijbel.)

In mijn vorige stukje stelde ik voor de Bijbel, althans voor de Gristenunie, en voor de gemoedsrust van Rouvoet en Slob, te reinigen van Romeinen of van de apostel Paulus (begonnen als belastinggaarder, en géén sympathiek persoon, die trouwens ook niet behoorde tot de oorspronkelijke apostelen van Jezus).

Voor fanate Gristenen is dat ongetwijfeld Uit Den Boze - maar zelfs zij plegen de Bijbel héél selectief te lezen, en bij voorkeur over te slaan, of te doen alsof niet bestaat, wat niet overeenkomt met hun eigen persoonlijke vooroordelen, of wat radikaal haaks staat op de normen en opvattingen van hun minder of ànders gelovige medeburgers.

En er valt feitelijk véél te zeggen als gelovigen (en ongelovigen ook) hun Heilige Boeken editeren, en er een keus uitmaken van wat ze wel bevalt en inspireert, en ook een keus van wat ze liever achterwege laten.

Zo kan je bijvoorbeeld een Bijbel-volgens-de-Gristenunie produceren, met fraai proza, en zonder strijdigheden met de Nederlandse wet, en toch nog met veel Jezus erin. Een en ander zal ook het grote voordeel hebben aanzienlijk dunner en minder saai dan het origineel te zijn, en nogal wat gruwelijkheden en onzin over te slaan.

En Rouvoet en Slob zullen het grote voordeel hebben te kunnen zeggen tegen hun volgelingen: Dit is ònze Gristenunie-Bijbel - dit is wat een modern verlicht Gristenunie-mens (m/v/bi) moet vinden en uitdragen, en wat hier niet in staat geldt niet, en wat wel dat geldt wel.

Met hulp van html is dat tegenwoordig héél makkelijk en snel te doen, en het resultaat - zeg: de Bijbel volgens Rouvoet, en conform de Nederlandse wet, of de Koran volgens Bouazza, en conform idem - heeft een grote kans zowel smakelijker als interessanter te zijn dan het geheel waaruit het selecteert, met het bijkomend voordeel voor alle rechtgelovigen dat de resterende citaten nog steeds God's woord zijn.

Het is maar een ideetje, dat geheel overeenkomt met de gebruikelijke praktijken van selectief lezen, en het grote voordeel biedt dat het fanate of gestoorde vermeende rechtgelovigen géén handvaten biedt om, zogenaamd op basis van God's Woord, deze of gene groep van mensen te vervolgen of naar het leven te staan, tenzij - bijvoorbeeld - de Gristenunie dat natuurlijk, in het geheim, in meerderheid tóch graag wil.

Nu, dan moeten ze Romeinen behouden, maar niet hypocriet zeuren dat ze in het parlement willen. Immers, wie godvruchtig in Christus Jezus leeft zal vervolgd worden - 2 Tim. 3:12.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail