Nederlog        

 

18 november 2007

                                                                 

Gristelijk, Hypocriet, Homofiel

 In 't Oog van gisteren kon ik genieten van de Gristenpoliticus Arie Slob, die o zo vreselijk glibberig probeerde de Gristenunie te vrijwaren van enerszijds discriminatie van homofielen, en anderszijds de Gristelijke Bijbelse grondslagen van de partij overeind te houden.

Het leek Slob alsof men wel een Gristen-Unie politicus zou kunnen zijn én homofiel, maar hij was daar ook weer heel glibberig over, want hij moet laveren tussen z'n achterban en de Nederlandse wet.

Wel, ik heb de Bijbel grotendeels gelezen (King James versie, gedrukt in 1854, met vele fraaie gravures), maar mijn trouwe toeverlaat inzake Bijbelse zaken sinds meer dan 20 jaar is het Bijbels Feitenboek, van J.L. Meredith (*), die zéér veel Bijbelse zaken fraai op rij heeft gezet.

Er is bijvoorbeeld een hoofdstuk "Achtentwintig gevolgen van het homosexueel-zijn", dat ik maar eens gebruik om meneer Slob en overige geïnteresseerden te helpen herinneren wat hij op cathechesatie leerde, en wat er in Romeinen I allemaal te vinden is:

Homofielen

 • zijn opgegeven aan de onreinheid door God (Rom. I:24)
 • onteren het lichaam (Rom. I:24)
 • hebben de waardigheid van God vervangen door de leugen (Rom. I:25)
 • zijn door God overgegeven aan schandelijke lusten (Rom. I:26, 27)
 • zijn door God overgegeven aan een verwerpelijk denken (Rom. I:28)
 • doen wat niet betaamt (Rom. I:28)
 • zijn vervuld van allerlei onrechtvaardigheid (Rom. I:29)

Vervolgens, en ongetwijfeld dankzij God's Liefde, Alwetendheid en Almacht, geldt het volgende, en Prijs de HEER!

Homofielen zijn:

 • vervuld van boosheid (Rom. I:29)
 • vervuld van hebzucht (Rom. I:29)
 • vervuld van slechtheid (Rom. I:29)
 • vervuld van nijd (Rom. I:29)
 • vervuld van moord (Rom. I:29)
 • vervuld van twist (Rom. I:29)
 • vervuld van list (Rom. I:29)
 • vervuld van kwaadaardigheid (Rom. I:29)
 • lasteraars (Rom. I:30)
 • haters van God (Rom. I:30)
 • verwatenen (Rom. I:30)
 • overmoedigen (Rom. I:30)
 • grootsprekers (Rom. I:30)
 • vindingrijk in het kwaad (Rom. I:30)
 • onverstandig (Rom. I:31)
 • onbestendig (Rom. I:31)
 • zonder hart (Rom. I:31)
 • zonder barmhartigheid (Rom. I:31)

Zo, dan weet u dat ook weer. Mij lijkt nu het één of het ander het geval:

Ofwel de Gristen-Unie gelooft in de HEER en de Bijbel en laat géén homofielen toe in de partij en partij-functies ofwel de Gristen-Unie volgt de gevoelens van Geert Wilders inzake de Koran, en scheurt Romeinen I uit de Bijbel, en gaat vrolijk verder met de rest, en wel - God's Woord! - totdat die rest problemen oplevert: "Prove all things: hold fast that which is good", Thessalonians, 5:21.

Maar ja, ikzelf ben zwaar gehandicapt door een logische geest.

En ik geef toe - het is immers God's Woord, dus Waar - dat de genoemden, volgens het boven geciteerde, zéér vele zéér wenselijke eigenschappen voor een échte Nederpoliticus hebben:

listig, lasterend, verwaten, overmoedig, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad, onverstandig, onbestendig, zonder hart, zonder barmhartigheid .... 

.... het lijkt wel een beschrijving van de Tweede Kamer of B&W van Amsterdam!

Kortom - ik begrijp Slob's problemen:

Zoveel práchtig menselijk materiaal dat als het ware Goddelijk geschápen is voor Gristenunie-politicus, en dan màg het niet van Romeinen I vers 24 t/m 31!

Ikzèlf zou, als ik Slob was - gezien God's Woord, en mijn Bijbelvastheid - het hele COC inviteren, en wel als Gristenunie-kaderleden, op Goddelijke voorspraak, en ik zou alle Gristenunie-Bijbels, desnoods met hulp van de fa. Van Dale, die dat graag doet voor een geringe vergoeding, ontdoen van Romeinen, of van de hele apostel Paulus, en het aldus overschietend papier héél milieu-bewust, ook volgens Gristenunie-norm, aan het COC schenken als pleepapier.

En dàt lijkt me ook een aardige milieumaatregel waar het de Bijbel betreft, en trouwens ook heel Politiek Correct.


(*) J.L. Meredith, "Bijbels feitenboek", uitgeverij Bigot & Van Rossum, ISBN 90 6134 179 5. Heel lezenswaardig voor wie de kern van de Bijbel wil zonder zich te vervelen.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail