Nederlog        

 

17 november 2007

                                                                 

Ali is géén held

 Juffrouw Ali wordt vandaag wéér eens geïnterviewd in de NRC, en staat met een méér dan levensgrote foto op de voorpagina van de nieuwe NRC-bijlage Zaterdag &cetera, alsof dat vanzelf spreekt.

Het is een wat tobberig interview, en ze probeert de zaken weer eens publiek te herdefiniëren voor haar belang, en ik zal er niet grondig op in gaan omdat ik al vaker redelijk duidelijk uiteengezet heb wat ik van haar vind - om het eens genuanceerd proportioneel te zeggen: 90 delen carrièregeilheid op 10 delen integriteit. Het is héél menselijk, en zeker niet slechter dan haar ex-collega-politici, maar ikzelf houd daar niet van.

Ik heb toch vier puntjes en drie citaatjes.

Primo. Het valt me op dat, weer proportioneel samengevat, het interview uit 65 delen Ali-fotografieën bestaat op 35 delen tekst. Twee volledige paginaas tonen haar gezicht respectievelijk frontaal en van opzij, en we vinden nog vier andere afbeeldingen met het gelaat van de Grote Denkster, alsof dat zo onbekend is.

Nu denk ik wèl dat dit redelijk adekwaat haar media-appeal weergeeft:

Had ze een uiterlijk als Erica Terpstra gehad, dan was ze nu plee-schrobber geweest of iets dergelijks, of hooguit secretaresse (wat ze dan ook van origine is).

Secundo. Hier is het eerste citaatje:

Nou, als Jan-Peter [Balkenende - MM] gaat hij helemaal niet over mijn agenda. Als Nederlands staatsburger ga en sta ik waar ik wil. En als hij het als minister-president zei, dan heeft dat politieke consequenties.

Hoezo?

Dan daag ik hem uit om opnieuw mijn Nederlanderschap in te trekken. Dat is het enige wat hij kan doen om te voorkomen dat ik in Nederland kom. Waar in de geschiedenis heeft de premier tegen één van zijn zestien miljoen onderdanen gezegd: 'Ik adviseer je om weg te blijven?'

Tja. Logisch geredeneerd is anders. Feitelijk geïnformeerd ook. En het is vooral een rhetorische (*) truuk, omdat Ali héél goed weet dat er met het huidige kabinet niet veel kans is dat haar paspoort ingenomen wordt.

Maar overigens: Primus J-P de H-P adviseerde, en gebood niet, en dat advies was helemaal niet zo onverstandig of onredelijk - en is door Ali indertijd ook gevólgd.

Vervolgens: De beveiliging van Ali kost 5 miljoen per jaar, alleen in Nederland. (Ali, over haar vrijheid van meningsuiting: "Daar zat een prijskaartje aan en dat was beveiligen.") Het zou mij persoonlijk écht niet verbazen als J-P en de meerderheid van het Nederparlement besluiten dat het best voor héél wat minder kan, c.q. dat mejuffrouw dat ook wel zelf kan betalen, uit al die miljoenen die ze met hulp van Salman Rushdie verzamelde. "Wij Zeeuw'n benn'n zuunig, moe-je weet'n".

En dan: Er zijn véél meer premiers dan premiers met "zestien miljoen onderdanen" geweest, en onder de eersten waren er velen die niet alleen sommige van hun "onderdanen" geadviseerd hebben buitenslands te blijven, en ook velen - Brezhnev en Musharaff bijvoorbeeld - die sommigen van hun burgers het land uitgooiden.

Voor wie wat beter geïnformeerd is dan juffrouw Ali is het ook geheel geen nieuws dat dit zèlfs in de klassieke Atheense democratie heel gebruikelijk was. (Zie: "ostracism" (**), toegepast op nogal wat prominente Atheners, waarvan de meesten zéér veel intelligenter waren dan juffrouw Ali is. En voor kenners: Socrates verkóós te sterven door dollekervel, want hij kreeg als alternatief Athene te verlaten.)

Tertio. Juffrouw Ali mag graag en veel reizen (zoveel dat ze al drie jaar vrijwel niets - zelf - schreef, ondanks grote intellectuele pretenties), en is daardoor heel bezorgd geworden over Nederland:

En ondertussen maak ik me grote zorgen dat ik overal in het buitenland hoog opgeleide Nederlanders tegenkom, van wie ik denk: jullie moeten daar zijn en niet in Amerika, Canada, Engeland of Australië. Er is een structureel vertrek van een potentieel dat zou kunnen uitgroeien tot leiders in de politiek, wetenschap, bedrijfsleven, kunst en cultuur. Het verbaast me dat er geen onderzoek naar is gedaan, het is echt een verarming van het land.

Opnieuw: Tja.

In de eerste plaats is het weer eens met twee maten meten: "Als Nederlands staatsburger ga en sta ik waar ik wil", waar het miss Ali zelf betreft - maar wie werkelijk hoogbegaafd is en in Nederland daarom genivelleerd wordt, die mag van haar niet naar het buitenland om zijn of haar eigen talenten werkelijk te mogen en kunnen gebruiken voor en in de wetenschap.

In de tweede plaats is die brain drain al meer dan twee dekaden aan de gang, en geheel gerechtvaardigd door de volledig gedebiliseerde en gedegenereerde Nederlandse universiteiten en VWO-opleidingen die de afgelopen veertig jaar doorgezet zijn. En daar is wel degelijk enig onderzoek naar gedaan, wat ook niet moeilijk is, want je hoeft alleen maar te turven hoeveel emigranten met een hoge opleiding er zijn.

In de derde plaats: Hoe méér werkelijk hoogbegaafde Nederlanders erin slagen Nederland te verruilen voor een behoorlijke buitenlandse universiteit, hoe beter dat voor hèn en voor de wetenschap is. En in een gedebiliseerd en genivelleerd land is er voor hoogbegaafden geen plaats, eenvoudig omdat je door miljoenen niet getolereerd wordt, en door je vele niet of nauwelijks begaafde academische collegaas alleen maar gediscrimineerd wordt (afgezien van de echte bèta-wetenschappen - en zelfs daar is het lang niet altijd pais en vree, en zijn nogal wat kinnesinne).

Zodat in de vierde plaats: Ik juich het toe, en als mijn gezondheid niet geruïneerd was dan had ikzelf Nederland al vijfentwintig jaar geleden voorgoed verlaten, aangezien Nederland verworden en verrot is tot een evident provinciale heilstaat voor volkssangers, junken, drugshandelaars, en driekwart debiele geheel immorele politici.

Quarto. Gehéél vrij van adekwaat zelfinzicht is juffrouw Ali tegenwoordig niet, tenzij ook déze uitspraken gedaan zijn om bij het huidige Nederpubliek in de smaak te vallen:

Mensen zeggen vaak tegen mij: 'oh, wat ben je dapper'. Maar ik ben helemaal niet dapper. Ik ben dapper omdat ik beveiligd word.
(...)
... ik hoef geen achterban, ik ben geen held, ik haat dat.

Wel,  volgens haar koet frient prof.mr.dr. Elian is zij Een Verzetsstrijder, Een Verzetsheld, en allerlei overig fraais en prachtigs - dat inderdaad allemaal onzin is, en bovendien erg oneerlijk, van een à raison van 5 miljoen Euro jaarlijks beschermde BN'er.

En natuurlijk wil de juffrouw wel degelijk een "achterban", want anders liet ze zich niet interviewen, fotograferen etc.

Hoe het zij: U vindt mijn meningen over juffrouw Ali hier verzameld, vervolgd met een stukje waarin ik haar positie vergelijk met de mijne.

En feitelijk vind ikzelf dat ze gewoon eens een flinke tijd bescheiden haar mond moet houden, en terugkeren naar de VS, om de grote Dick Cheney trouw te dienen, en eindelijk eens dat boekje over Popper, Hayek en Mohammed te schrijven, waarvan nu al zoveel járen sprake is (en zèlf doen, meisje, en het niet door Twan Huys uit z'n duim laten zuigen!) - terwijl ik in dezelfde tijd, ziek en arm en onbeschermd als ik ben, maar ook aanmerkelijk begaafder, in de orde van 50 à 100 MB schreef, voornamelijk filosofisch en logisch proza, dat alles vér boven de macht van juffrouw Ali ligt, die het toch vooral van haar uiterlijk moet hebben.

En ik vind inderdaad dat ze een heel aardige, waardige en passende carrière zou kunnen maken als wat rijper fotomodel voor Gucci.

Of Rolex, replica of echt, dat doet er immers niet toe, net als in het publiek morele of politieke.


(*) Ik schrijf "rhetorische" omdat het klassiek zo gespeld werd, overeenkomstig het Grieks. Moderne Nederlandse spellingshervormingen, voorzover niet krankzinnig Nederlands ("apeNkool", "panneNkoeken", "klasseNverraad"), bestaan vooral in het arbitrair vernederlandsen van buitenlandse leenwoorden - wat het alleen maar extra ingewikkeld en moeilijk maakt om, zonder automatische spellingscorrector, behoorlijk Nederlands te schrijven.

En daarom doe ik het anders en beter, en zoals het hoort, namelijk zoals het klassiek of in de originele taal gespeld wordt, met alleen die minimale wijzigingen die nodig zijn vanuit - zinnig - grammatikaal standpunt, en die het de lezer niet nodeloos ingewikkeld maken om grammaticaal correct Engels en Frans te schrijven, dat immers ook zo werkt.

Immers, ik hèb nog leren spellen, en ook de grammatica nog geleerd. U mag het van mij anders doen - "Kserkses hat seks med sein eks", voor mijn part - want de enige Nederlands-sprekende die foutloos kan spellen, zonder Groen Boekje + spellingscorrectie, is welgeteld één Belg, kennelijk met een fenomenaal geheugen en geen aanleg voor logica.

(**) Citaatje uit Hoofdstuk XIII, Boek III, van Aristoteles' Politica:

And for this reason democratic states have instituted ostracism; equality is above all things their aim, and therefore they ostracized and banished from the city for a time those who seemed to predominate too much through their wealth, or the number of their friends, or through any other political influence.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail