Nederlog        

 

17 november 2007

                                                                 

Over Nederlog

 Ik had u eerder beloofd u op de hoogte te houden over de site en een paar mogelijkheden.

Wel, zoals regelmatige lezers hebben gezien ben ik met Aristoteles' Politica verder gegaan, en niet met Burckhardt of Chamfort. Het is in ieder geval een belangrijker klassieke tekst, al zijn de andere twee dat ook, en mijn hoofd staat op dit moment zo, en niet anders.

ME in Amsterdam is nog steeds bijna maar niet geheel af, in de nieuwe redactie. Het is niet erg motiverend voor mij om daar nog meer moeite en pijn in te stoppen - want dat geldt voor lles wat ik schrijf en denk en doe, helaas - en ik schrijf kennelijk vooral voor de Lonten en Edelaars, en mafiamaten van de Amsterdamse Bestuursdienst en het OM, en word daar niet erg vrolijk van. (Zie ook: Konklusies.)

Het zal wel een keer afkomen, hl wel mogelijk nog dit jaar, maar zoals ik u uitgelegd heb is het niet een van mijn favoriete onderwerpen, en vind ik dat ik mijn vermogens vl beter kan gebruiken.

Waarom doe ik het dan, vraagt u wellicht? Wel, vanwege de verbluffende medemenselijkheid van een Edelaar, een Lont, een Berkhof, een Cohen, een Asscher: Ik moet wel, als ik niet invalide en pijnlijdend als ik ben, en als evident Untermensch in de ogen en praktijken van de genoemden,  vakkenvullend bij AH of knijpersmakend in een Sociale Werkplaats terecht wil komen. (Ik ga veel liever dood, trouwens, als ik daartoe verplicht zou worden, maar ga ng veel liever verder met filosofie en logica, voorzover mijn armzalige gezondheid en inkomen reiken.)

Het is niet anders, en Cohen en co. - Bestuursdienst, OM, gewillige Amsterdamse ambtelijke uitvoerders van een gemeentebeleid dat primair de mafia dient - zien mij evident vl liever dood dan mij te spreken, mailen, schrijven of de mij toekomende rechten en schadevergoedingen te geven. Zo zijn deze quasi-mensen nu eenmaal, en als u het niet gelooft las u te weinig in ME in Amsterdam.

Tenslotte wat Bloggen betreft, bijvoorbeeld via Google: Ik heb besloten die mogelijkheid voorlopig op sterk water te zetten, al blijft het een optie, en dat vooral omdat (1) ik het liefst van zo weinig mogelijk anderen afhankelijk ben (2) ik niet erg dol ben op het dagelijks ontvangen van domme kretologie, of deze nu positief of negatief getoonzet is, en (3) ik vind dat ik de weinige energie die mij resteert beter in filosofie en logica kan steken dan in publiek behagen.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail