Nederlog        

 

17 november 2007

                                                                 

De academische Multatuli-parasieten

 In vervolg op mijn stukje van gisteren over de Multatuli-parasieten, de gewillige dienaars van de Multatuli-snobs, en in verband met een eerder stukje over de menselijke natuur, ook als bijdrage tot de moraal van de Nederlandse Hogere Burgerklasse, inclusief de academische stand, dit citaat uit Idee 451:


Budjet van een huisgezin te Amsterdam. Inkomen: Zes gulden in de week, vrye woning en vry brandstof. Sterkte: man, vrouw, drie kinderen van 7 tot 10 jaren. [100]

De man was vroeger by de kavallerie, en heeft z'n paspoort bekomen wegens expiratie van verplichte dienst. Hy heeft daarop z'n vorig beroep hervat, en dient nu sedert veertien jaren als knecht op 'n houtzaagmolen. Z'n patroon legt loffelyke getuigenis af over z'n gedrag. Hy drinkt niet en doet goed z'n werk.

UITGAVEN: Centen daags. In de week.
Aan brood. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 22 1,57
Aan hoofdspys voor 't middagmaal. . . . . . . . . . . 20 1,40
Dit bestaat uit 5 kop aardappelen, of 2 kop erwten, of 2 pond meel.    
Aan zout. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -,7
Aan boter, ons daags. . . . . . . . . 5 -,35
Aan vet, ons daags. . . . . . . . . . . 5 -,35
Aan peper, azyn, mostert, meel voor saus. . . . . . - -,15
Aan koffi, 2 ons in de week. . . . . . . - -,26
Aan gebrande stroop id. . . . . . . . . .  - -,03
Aan melk, kan daags. . . . . . . . . .  3 -,21
Aan karnemelk, eens in de week,
     4 kan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     3 ons meel. . . . . . . . . . . . . . . .      1 ons stroop. . . . . . . . . . . . . .
- -,20
0,10
-,06
-,04
Aan olie voor licht, in de week. . . . . - -,09
Aan zeep, styfsel, blauwsel, droogwater, in de week - -,20
Aan garen, band, sajet . . . . . . . id. - -,20
Aan contributie aan 't begrafenisfonds id. - -,18
Aan schoolgeld voor een kind. . . . . . id. - -,10
Aan tabak, scheren, en soms een glas Jenever. - -,40
Totaal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     5,77

Uit de overschietende 22 cent in de week, moet betaald worden: kleeding, schoeisel, onderhoud van de meubelen, geneeskundige hulp...


Waarom maak ik me zo boos over de gezegde acadamische Neerlandistieke Multatuli-parasieten?

Om vele redenen, waaronder het feit dat ik tussen 2001 en 2007 gedaan heb wat geen enkele Neerlandistieke Multatuli-clown deed, inderdaad uit gebrek aan vermogens, kennis, en stijl, namelijk het behoorlijk uitgeven en van zinnig commentaar voorzien van Multatuli's Iden, dat - net als ME in Amsterdam - volkomen gegnoreerd en doodgezwegen wordt in Nederland.

En ook omdat ik nu sinds 1987 gevraagd heb aan deze Multatuli-uitvreters om een behoorlijke uitgave te maken op CD van de brievendelen van Multatuli's Volledig Werk, verbonden met een uitgebreide documentatie, met veel fotoos uit die tijd, en veel andere documenten, statistieken, feiten en cijfers, als een bijzonder interessante handleiding tot de Nederlandse geschiedenis van de 19e eeuw.

Geschiedenis - althans: Nederlandse geschiedenis - kn nauwelijks smakelijker, interessanter, toegankelijker, instructiever en duidelijker gepresenteerd worden dan op een dergelijke wijze, verbonden met bijzonder veel zr fraai geschreven brieven van n van de zeer weinige waarachtige Nederlandse genien, die schitterend schreef, en een buitengewone morele moed en geestelijke helderheid bezat, en ook prachtig schreef over zeer veel dat in zijn tijd plaatsvond.

Doen de academische Multatuli-uitvreters niet. Kunnen ze niet. Willen ze niet. Valt niet aan te verdienen. Kan niet op de koffietafel van een Shell-directeur. Is te pijnlijk - indien goed gedaan, en zie het boven gegeven citaat - voor Neerlandse eigendunk. Is geen belangstelling voor, onder Neerlanders. Kan niet meer onderwezen worden aan de Neerlandse VWOs en universiteiten, bij gebrek aan behoorlijke vooropleidingen. Is te moeilijk. Te kritisch ook. Niet vleiend genoeg voor Neerlands zelfbeeld. Verkoopt niet, bij gebrek aan snob-appeal.

Het s dat ik geen asthma heb, als Multatuli, maar anders zou ik gisteren wel eens gestikt kunnen zijn in verachting.

Wat een walgelijke, pretentieuze, valse komedie!


P.S. Ook in verband met het bovenstaande budget van een 19e eeuwse Nederlandse arbeider: Ik zou graag een budget zien van de inkomens van de Neerlandici met akademische aanstellingen die zich sinds 1950 bezig gehouden hebben met Multatuli, met een tabel ernaast van wat de heren en dames daartegenover stelden in "werk". Ik gis dat ze per letter van vrijwel immer saai, oninteressant, dom proza, "verdienden" wat Multatuli per pagina  ontving.

Maar ik vermoed niet dat ik het nog mee zal maken.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail