Nederlog        

 

16 november 2007

                                                                 

Multatuli voor snobs

 Ik leer uit de vandaagse NRC dat het handschrift van Multatuli's Max Havelaar over twee weken verschijnt, in een fotografische herdruk.

De prijs is twee van mijn te besteden weeklonen, namelijk maar 159 euroos, al krijgt u er wel "toelichtende artikelen" over van de hand van al die Neerlandistieke Multatuli-uitvreters die zo goed financieel boeren en zo prettig academisch carrières maakten op zijn teksten, die ze gewoonlijk niet begrijpen, en alleen van Neerlandistiek immer geposeerd commentaar voorzien als dat ook binnen het bereik van de gemiddelde Nederlezer valt, en dus zinloos is.

Al deze figuren - Van der Meulen, Keysper, Böhm, Biemans - weten ongetwijfeld van mijn site, en ik vrees dat ze er behoorlijk uit geplunderd hebben, zus of zo, maar doen allemaal, sinds vele jaren, alsof ik niet besta.

Maar goed - als u dan een grote snob bent, met een portefeuille vol euroos, dan kunt u, voor een bedrag dat omgerekend in guldens het jaarloon van een Nederlandse arbeider uit Multatuli's tijd was, een en ander kopen voor uw koffietafel en uw eigen status.

Wat een belachelijke uitgave! Wat een stupide snob-appeal! Wat een zooitje minderwaardige academische duizendsterangs Multatuli-parasieten!


P.S. Om Multatuli te citeren:

"Ik ben daar bitter geworden.
Wat zoudt gy denken van een man die zulke zaken kon neerschryven zonder bitterheid?"

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail