Nederlog        

 

16 november 2007

                                                                 

Moses heeft gelijk

 Omdat het goed aansluit bij mijn vorige stukje, hier twee citaatjes van Moses Isegawa, die een nieuw boek publiceerde, over kindsoldaten, dat vanaf a.s. woensdag in de boekhandel ligt. (*)

Hij is een gevluchte Oegandees, die enige tijd in Nederland heeft gewoond, maar teruggekeerd is. Ik las tot nu nooit een boek van hem, maar wel diverse interviews, en het is in ieder geval een intelligent man, die durft te zeggen waar het op staat - en onder schrijvers die in Nederland gepubliceerd en gelauwerd worden is zowel het één als het ander zeldzaam.

Hij spreekt hier over zijn eigen weinig vrolijke mensbeeld, gebaseerd op veel gruwelijke ervaringen, die begonnen als priester in opleiding:

Als je sterkt bent, en fanatiek, dan word je priester. Als je priester bent, ben je zogenaamd goed, maar iedereen kon zien dat priester zijn alleen maar betekende dat je alles kon doen wat je wilde. Als je buiten het systeem valt, ben je slecht, een zondaar. Maar in werkelijkheid ben je slechts machteloos. Dit geldt voor alle systemen: kerk, leger, politiek.

En:

Ondertussen is Europa zelf sterk verhard. Zelfs hier deug je niet als je op de één of andere manier buiten het systeem valt, omdat je ziek bent, of illegaal. Ja, in Europa zijn de theorie en de praktijk nogal met elkaar in conflict.

Nu hoort u het eens van een ander - en als gewoonlijk zijn het vooral de buitenlanders die in Nederland gewoond hebben die werkelijk weten en konden zien waar het in Nederland echt om gaat, en dat durven verwoorden, wat allemaal geheel ànders is dan de praatjes die de publieke Nedervoorgangers verkopen, die dat natuurlijk bijna allemaal even goed weten als Moses en ik, maar veel beter en vaker liegen, intrigeren, likken naar boven en trappen naar beneden, en aldus de domme massa behaagden en carrières maakten.


(*) Moses Isegawa: Voor wie niet horen wil. Uitgeverij De Bezige Bij.
 

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail