Nederlog        

 

11 november 2007

                                                                 

St Maarten:  site 11 jaar

 


Het is vandaag de 11e van de 11e, daarmee St Maarten, en mijn site bestaat vandaag 11 jaar.

Hier is een samenvattting van wat er het afgelopen jaar bijgekomen is

  • Ik vond enige maanden geleden uit dat de site beter gelezen en meer gelinkt wordt dan ik dacht, en collectief minstens 200 Google-punten heeft voor bestanden erop, wat geheel niet slecht is gegeven dat mijn site intellectueel vooral over filosofie en logica gaat, en moreel over Nederlandse en vooral Amsterdamse bestuurlijke en ambtelijke misdadigheid, wat geen van allen themaas zijn die écht populair zijn, in of buiten Neerland.
  • Het afgelopen jaar is er een bruikbare html-uitgave van Aristoteles' Ethica bijgekomen, met mijn uitgebreide commentaren (die nog niet geheel maar wel grotendeels af zijn).
  • Het afgelopen jaar is mijn commentaar op Mill's Utilitarianism opgeladen (maar nog niet uitgebreid gelinkt aan noten bij de Ethica of lemmaas in het Philosophical Dictionary).
  • Het Philosophical Dictionary bestaat nu ruim drie jaar en is meer dan 10 MB en meer dan 550 lemmaas groot, en er zijn dit jaar diverse zinnige en originele lemmaas bijgekomen.
  • ME in Amsterdam is dit jaar gelinealiseerd, beter geformatteerd, en van wat extra bestanden voorzien, als mijn CV, mijn Konklusies, een Overzicht, en een Summa van 19 jaar vaststellen wat een ongelooflijk beestachtig smerige schoften de SS'ers van de Amsterdamse drugsmafia zijn die B&W van Amsterdam + Amsterdamse ambtenarij vormen: Het gemeentebestuur van Amsterdam is het vrijwillige verlengstuk van zeer gewillige uitvoerders en beschermers van de Amsterdamse drugsmafia, sinds dekaden, vanwege de jaarlijkse illegaal omgezette miljarden.
  • Nedernieuws en Nederlog zijn dit jaar allebei geconverteerd naar een nieuw en beter formaat, en Nederlog is groter dan de voorgaande jaren (namelijk ruim 5 MB van januari tot november).
  • Chamfort's "Maximes et Pensées" staan nu ook op de site, volledig en volledig in het Frans (te wachten op mijn vertaling en commentaar).
  • De sectie ME is wat verbeterd, en uitgebreid met de dit jaar verschenen Engelse medische handleidingen over de behandeling van ME, en een selectie van Stukjes over mijn ME uit Nedernieuws en Nederlog.
  • De sectie Computing is wat verbeterd en uitgebreid met BitsAndPieces.
  • De site is ondertussen groter dan 300 MB, waarvan ca. 250 MB tekst is, waarvan weer minstens 125 MB mijn eigen teksten zijn, die vooral uit uitgebreide - zinnige, goedgeschreven, geïnformeerde - commentaren bij filosofische klassieken bestaat, en uiteenzettingen over mijn eigen filosofische en logische ideeën.

Kortom, er is het afgelopen jaar veel bijgekomen, verbeterd of uitgebreid aan de site, ook al omdat mijn gezondheid het afgelopen jaar minder beroerd was dan de voorgaande tien jaren - wat u overigens niet moet lezen als "o, het gaat goed!" maar veel eerder als "goh, het gaat wat  minder beroerd", want overhouden doet het nog steeds niet, en vrijwel altijd pijn is een bijzonder onaangename belasting, zeker indien konstant gecombineerd met moeheid, en ambtelijke en bestuurlijke chicanes en beestachtigheden van de zijde van het bestuur en ambtenarij van de gemeente Amsterdam.

En tenslotte - dat is nu eenmaal zo, helaas: het lot van een rechtvaardig en denkend mens is zelden gelukkig, vooral vanwege hun gebruikelijke menselijk-al-te-menselijke omringende soortgenoten - is er nog steeds geen enkele hulp voor mij, onnavolgbaar briljant als ik evident ben, en zijn de Amsterdamse ambtenaren ook dit jaar weer bezig geweest met mij opzettelijk en sadistisch te schofferen en chicaniseren, en kennelijk te proberen, zoals ieder jaar sinds ik mij in 2000 tot Job Cohen wendde, mij de zelfmoord in te drijven ten behoeve van de carrières en financieën van Van Thijn, Cohen, Oudkerk, Asscher, en alle meneren Holleeder + advocaten waarvan zij, al dekaden lang,  de gewillige uitvoerders zijn, en waarvoor zij, geheel uit vrije keus en hebzucht, functioneren als de SS of de bankiers van de onderwereld.

Mag ik u bij deze allemaal een gelukkig, gezond, pijnloos en emotioneel en intellectueel interessant leven toewensen, tenzij u Amsterdams bestuurder of ambtenaar bent, of aanhanger van Wilders of Verdonk, in welk geval u van mij gedenaturaliseerd en verscheept mag worden naar Syrië, en hoe eerder hoe beter?  (*)

Proost!


(*) Of ik dat meen?

Wel... wat ik in ieder geval meen is dat Job Cohen de Amsterdamse mafiamaat der mafiamaten is, en dat er uit hem, Van Thijn, Asscher, Oudkerk, Weltink, Nordholt, Sarucco, Lisser, Van Oostveen, Segers, Vlas en overige meesterlijke mafiamaten veel informatie te pressen valt over de Amsterdamse drugshandel, door ze verdovingsloos te scheiden van hun nagels, een proces dat, immer met de grootst mogelijke humanitaire pretenties, mogelijk gemaakt is door Job Cohen waar het daarvóór in Nederland verblijvenden betreft, met gruwelijke gevolgen voor tientallen of honderden niet-Neder-paspoort-dragers van véél beter verstand en moraliteit dan hij, en dat dit kennelijk de enige methode is om de waarheid boven tafel te krijgen over de Amsterdamse drugsterroristen, moordenaars en vergassers die nu al 20 jaar beschermd worden door B&W van Amsterdam, de ambtenaren van Amsterdam, en alles wat zich top-advocaat noemt te Amsterdam, of daar rechter of officier van justitie is.

En Job Cohen, en niemand anders, is degene die deze wetgeving heeft geschapen, die het mogelijk maakte Nederlandse ingezeten naar buitenlandse martelkamers te sturen, geboeid, verdoofd, met afgeplakte mond, als ze niet het grote geluk beschoren was daarvóór vergast te worden in een Nederlandse gevangenis, en zonder dat meer dan hooguit 100 van 16 miljoen Nederlanders daar enig principieel bezwaar in zien, of enig probleem hebben met het feit dat hij dergelijke wetgeving echt nóóit door de Tweede Kamer zou hebben gemanipuleerd

"met mijn joodse identiteit, al heb ik dat geloof niet"

als het mensen met zijn familienaam zou hebben betroffen.

Persoonlijk vind ik dat bijzonder minderwaardig, maar ja mijn grootvader heette dan ook geen prof. dr. David Cohen, en Rob Oudkerk is mijn volle neef ook niet (en god zij gelooft en geprezen voor zijn onmetelijke goedheid in deze en andere zaken mij en ME betrefffend!).

Kortom, als deze Cohensiaanse praktijken goed, moreel, Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig genoeg waren voor - "met mijn joodse identiteit, al heb ik dat geloof niet" - Syrische politieke vluchtelingen, waarom zijn ze dan niet goed voor Amsterdamse drugsmisdadige bestuurders en ambtenaren?

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail