Nederlog        

 

9 november 2007

                                                                 

Verteeveede breintjes

 Ik schreef gisteren over àl het práchtigs - Beschaving! Kunst! Kennis! Wetenschap! Cultuur! Big Brother! Sex in the city! Jerry Springer! - op TV dat mij allemaal ontgaan is, de afgelopen 40 (veertig!) jaren.

Nu is er véél over TV geschreven, en ook over de invloed van TV op de menselijke geest.

Het eerste kan ik niet zo heel goed beoordelen bij gebrek aan TV-kennis, maar over het tweede zou ik iets moeten kunnen zeggen, als psycholoog bijvoorbeeld, "want daar heeft u tenslotte voor gestudeerd, nietwaar?".

Hmm... beschouw het dan eens zo.

Wat bent u? Een bescheiden hypothese is: Een idee, een theorie, die uw brein opstelt om te begrijpen wat het ervaart.

En wat is uw karakter? Wat u van uzelf - uw aanleg, uw ervaringen, uw behoeften, uw preferenties, uw opvoeding, uw scholing, uw brein, uw lichaam - gemaakt hebt door uw eigen initiatief, nadenken, en keuzes, in de loop van uw leven.

Misschien zijn er betere definities van deze begrippen, die dan ingewikkelder zijn, en meer voorkennis vergen, maar er zijn ook véél slechtere te vinden, bijvoorbeeld bij Freud, die een fraudeur was.

Maar laten we het bovenstaande eens aannemen, was het alleen for the sake of the argument, that follows.

En laten we verder aannemen dat u volwassen bent, gewone dagen werkt, en een tamelijk normaal mens bent.

Wel, hier is een korte, schematische, niet al te precieze maar redelijk adekwate berekening:

  • uw werk met aan- en afreizen, pauzes, en wat erbij komt aan georganiseer kost u een uur of 10 per etmaal
  • u moet, als doorsnee-mens, een uur of 8 slapen per etmaal
  • aan eten, vrijen en sex besteed u toch ook wel gemiddeld een uur of 2 bij elkaar (hoop ik voor u)
  • resteren, na aftrek van uw zojuist genoemde inspanningen, 4 uren per etmaal
  • waarvan u er ca. 3 1/2 uur per dag verdoet aan TV, want dat beweren de statistische onderzoeksbureaus dat u zegt te doen, gemiddeld
  • zodat u per dag een half uur  over heeft om over uzelf na te denken, uw karakter te bouwen, een boek of een krant te lezen, of met uw huwelijksgeluk te praten over wat niet met werk, huis, inkomen, etc. te maken heeft, en de mens en het karakter en de persoon te worden die u zo graag zou zien dat u wordt of bent.

Denkt u dat u in dat halve uur per dag - tennaastebij, gemiddeld, behalve de weekenden natuurlijk - de tijd heeft een karakter op te bouwen? Iets van uzelf te maken? Kennis, moed, ervaring, rationaliteit, redelijkheid te verwerven?

Of althans: een karakter dat géén slap en dom aftreksel is van die dagelijkse 3 1/2 uur vermaak, propaganda vermomd als nieuws, gespeelde en echt moorden, spelletjes, soft-porno van politiek tot sex ("seks" schrijven degenen zonder gymnasium, of die te dom zijn spellingswaanzien te doorzien), en eindeloze infotainment-rivieren vol platte domme fictie, kul en aanstellerij voornamelijk op uw kruishoogte of dierlijke plezierklieren gericht, samen met al het andere - Fabeltjeskrant! Babbelonië! Big Brother! Sang fan Hazes en Froger! Toespraken van Job Cohen! - wat de doorsnee-Neerlander zo buitengewoon op prijs stelt, zoals immer aanstellerige kwebbelprogrammaas met immer één uit dezelfde korte reeks van inwisselbare aanstellerige ijdele camera-geile BN'ers met voorspelbare flutmeninkjes, van randdebiel niveau, vals media-verpakt voor consumptie met het oog op populariteit bij de dommocratische meerderheid van laag opgeleiden en laag begaafden?

U mag het zèlf beslissen, en ik meen het antwoord van de grote meerderheid te kènnen.

Hoe het zij, mij wil het voorkomen dat wat u van uzelf en van uw karakter gemaakt heeft geheel adekwaat en waarachtig omschreven wordt door het fraaie computer-inzicht dat GIGO heet.

"U zei?"

Excuus - en u had het geweten met wat minder TV-kijken: Garbage In, Garbage Out.

Ik wens u veel plezier vanavond bij uw debielen-illusie-box, die u zo prettig voorlicht over Neerlanderthalië, en u het amusement en de cultuur biedt waar uw verteeveede breintjes zo miljoenvoudig zoveel genot in scheppen en lering aan onttrekken.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail