Nederlog        

 

7 november 2007

                                                                 

Volgens De Regelen Der Wet

 


In de NRC van heden staat een fraaie lijst van wetsartikelen, vooral Britse, die aantonen dat "de regelen der wet" niet per se rechtvaardig, moreel, zinnig, of verstandig zijn, of in ieder geval wel soms minstens wat vreemd.

Dat weet u vast, maar het volgende is alleraardigste informatie, behalve het laatste, dat ikzelf toevoeg, omdat het leerzaam is.

Overigens gelden al de genoemde wetsartikelen, behalve dat laatste, tot de dag van vandaag:

Britse wetten:

 • Zwangere vrouwen hebben het recht hun behoefte te doen waar het hun uitkomt, desnoods in de helm van een politieman.
 • Het geldt als verraad een postzegel met de beeltenis van het staatshoofd verkeerd op een brief te plakken. [MM: Heb ik gedaan, onwetend, ooit]
 • Vrouwen in Liverpool mogen niet topless lopen, tenzij ze werken in een tropische vishandel.
 • Het is verboden pasteitjes met gehakt te eten tijdens Kerstmis.
 • De kop van elke aangespoelde walvis behoort aan de koning, de staart aan de koningin.
 • Het is toegestaan een Schot te doden binnen de stadsmuren van  York, als deze een pijl en boog draagt.
 • Huisdieren van gewone burgers mogen geen sex hebbben met dieren van de koning, en ook niet van de koningin.
 • Wanneer een vreemdeling aan je deur klopt met het verzoek het toilet te mogen gebruiken, dan mag je dat niet weigeren, in Schotland.

Amerikaanse wet:

 • Het is in Ohio verboden vissen dronken te voeren.

Zwitserse wet:

 • Het is mannen ná tien uur 's avonds verboden staande te plassen.

Franse wet, à la mode d'Orwell:

 • Het is verboden een varken Napoleon te noemen. (*)

Britse wet, heden niet van toepassing:

En hier is de beloofde Britse wet, ondertussen afgeschaft, maar wie weet wat er gebeurt "vanwege De Gevaren van Het Terrorisme". Ik citeer naar 'A Course of Lectures on the English Law - 1767-1773' van Sir Robert Chambers (met hulp van dr. Johnson), p. 378-9 in volume 1, over de misdaad van verraad:

 • "That the person convicted be carried to the prison from whence he came, and be drawn from thence to the place of execution, that he be there hanged by the neck, and be cut down whilst he is alive; that his bowels be cut out of his body and be burnt before his face; that his head be severed from his body and his body be divided into four quarters; and that his head and quarters be disposed of as the king pleases."

God save the Queen!


(*) Wat de Franse vertalers van "Animal Farm" deden - de Bevrijder van de Dieren is daar een Brits zwijn genaamd Napoleon - weet ik niet. Misschien mocht het toch, omdat het een fictioneel of Brits zwijn is?

Naschrift 29 februari 2008: Ondertussen heb ik geleerd, niet in dit verband, dat in de Franse vertaling van "Animal Farm" Napoleon César heet.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail