Nederlog        

 

14 oktober 2007

                                                                 

Prick-allergie

 Nee lezer, het gaat nu eens niet over drugs of medisch gedoe.

Leo Prick columneert iedere zaterdag in de NRC over het onderwijs, en doet dat al jaren redelijk - wat wil zeggen dat hij niet alle leugens uitdraagt die al zo'n 40 jaar (sinds de Wet Cals van 1965, die de behoorlijke voorbereidende scholen afschafte, en de Wet Veringa van 1972, die het universitair onderwijs de rug brak) de norm zijn in vrijwel alle publiek gevoerde onderwijs-discussies, eenvoudig omdat meeliegen met de meute in Nederland verreweg de beste weg is om carrière te maken, en fiks pensioen te verwerven, en bemind te blijven onder de doorsnee.

Zijn stukje gaat over een allergie van hem, die PvdA-onderwijs-proza als het volgende betreft - en ik citeer nu uit zijn column, naar een laf leugenverhaal van de PvdA-onderwijs-carrièremaker Jaap Dronkers.

Houdt u vast, lezer!

"De eerste baan na het definitief verlaten van het onderwijs is erg belangrijk maar niet allesbepalend. Ook blijft het niveau en de richting van het voltooide onderwijs van invloed op de verdere kansen op de arbeidsmarkt. Wel wordt het directe effect geringer en het effect van de laatste baan steeds groter."

Snappu?

"Het eerste salaris is groter dan 0, en het volgende salaris is mogelijk groter dan het eerste. Ook wordt een hoger salaris uitgedrukt door een hoger getal. Wel wordt een lager salaris ook door een getal uitgedrukt, maar dat is dan minder hoog dan een hoger getal."

Prick is allergisch voor dit soort proza, en verwijst voor de oorzaak van zijn allergie naar George Orwell's "Politics and the English Language" (makkelijker vindbaar dan Prick opgeeft, namelijk in het derde of vierde deel van Orwell's Collected Essays in vier delen in Penguin).

Dit is inderdaad een uitstekend essay, dat ook ik u van harte aanraad, in de context die ik noemde, met vele andere bijzonder zinnige en bijzonder leesbare essays, al zal het intellectuele en Engelse niveau wel weer te hoog liggen voor de moderne VWO-abituriënten.

Prick eindigt zijn column zo, na nog twee van de bovenstaande PvdA-leerstelligheden, even vals, smakeloos, en stupide als nietszeggend:

"Ik vraag me in alle oprechtheid af of ik de enige ben die moeite heeft met dergelijke aaneenrijging van vanzelfsprekendheden. Wat zeg ik, moeite? Het is veel erger, ik vind het verschrikkelijk, een belediging voor iedere lezer met een beetje gezond verstand. Maar misschien ben ik wel een van de weinigen die aan deze ziekte lijdt."

Wel, Prick is de enige niet, en ik loop nu al 30 jaar zo in de rondte, na ermee voor het eerste geconfronteerd te zijn in het Nederlands in 1977 aan de UvA. (Voor historici: Het moet gebeurt zijn - de invoering van dit PvdA-proza, en wat daarbij komt aan socialistiese poses, leugens en bedrog - onder het kabinet Den Uyl. Ik woonde toen buitenslands, en véél beter dan ooit in Holland. Werd toen 90% van de Nederlandse bevolking in het geheim prefrontaal gelobotomiseerd?)

Maar ik kan er wel iets over zeggen, als psycholoog bijvoorbeeld:

  • het zelfstandig vaststellen van de intellectuele achterlijkheid + onderwijsleugens van de PvdA suggereert een IQ boven de 130 (want als het anders was dan was het meer mensen opgevallen), en ook

  • het zelfstandig vaststellen van de intellectuele achterlijkheid + onderwijsleugens van de PvdA suggereert een in Nederland zeer ongebruikelijke moraal, namelijk van iemand die ook om de kansen, levens, gezondheid en geluk van ànderen geeft (voorzover geen collegaas of familie, natuurlijk)
  • meneer Prick maakt zich niet populair onder Nederlanders met het schrijven van dit soort dingen, en zou feitelijk voor z'n leven moeten vrezen als hij boven een Amsterdamse drugshandel zou wonen, en overigens voor zijn verdere carrière, want zo gaat dat in Neerland sinds vele dekades.

Ik veronderstel en hoop echter dat het laatste punt niet geldt, maar mijn eigen leven, met kritiek op PvdA-ers en het Nederlandse onderwijs, maakt iedere andere suggestie onmogelijk, zodat ik maar aanneem dat Leo Prick geheel of bijna gepensioneerd is, in ieder geval een heel goed pensioen heeft, en veilig woont, hopelijk voor hem niet in Amsterdam.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail