Nederlog        

 

13 oktober 2007

                                                                 

Nederlandse Gerechtigheid en Rechtvaardigheid: Rijkman

 Het was de week van de democratie, lezer. Mij was het ontgaan, want ik heb geen TV, maar ik blijk co´ncidenteel relevante stukjes te hebben geschreven in dit verband, de afgelopen week, zoals Neerlanderthaalse identiteit, Nederlandse Identiteit,
Mijn tekst en uitleg over juffrouw Ali, Rushdie, Ali en ik, Rushdie, Ali en ik: Omnia comparitio claudicat, "Het is een zucht naar roem, een jammerklacht om miskenning", Uniek?

Aan een boom zo volgeladen...

Maar goed. In de NRC van vandaag staan diverse aardige (of bittere, maar in ieder geval waarachtige) stukjes over het Neder-onderwijs, met onder andere deze verzuchting van Jan Hendicx, die ook ik wel eens geslaakt heb. Hij leidt een school voor hoogbegaafde kinderen - die een IQ boven de 130 hebben - te Venlo:

"Als je weet dat maar 16 procent van alle hoogbegaafden een universitaire opleiding afmaakt, dan betekent dat toch dat we veel talent verspillen?"
Het is het oer-Hollandse 'doe maar gewoon' wat Hendricx zo mateloos de keel uithangt: steek je hoofd niet boven het maaiveld uit.

Ja, ik kan er van meepraten (en begon op mijn 7e met van school weg te lopen omdat ik het onderwijs zo dom vond - ik stond beleefd op in de klas, zei dat ik het gebodene erg dom vond, en liep de klas en de school uit, minstens vier keer - maar ja, het was toen 1957 en mijn ouders waren 'uit de arbeidende stand', en niet van toen politiek correct oppassend geloof en overtuiging, in onze democratische rechtsstaat.)

En het afmaken van de UvA was vooral een inspanning vanwege de burocratische en bestuurlijke chicanes, drie-malige verwijdering vanwege uw "uitgesproken gedachten", en voortdurende invaliditeit zonder enige hulp. Lichamelijk allemaal zeer belastend, voor mij, en intellectueel alleen een belemmering, voor mij.

Toch bleek deze week ook, temidden van alle Neerlanderthaalse opgelegde gelijkwaardigheid van iedereen die geen BN'er is (wat een mens niet wil worden, indien enigermate begaafd, intellectueel en moreel), waarin Nederland excelleert, en ik citeer Youp van 't Hek's blije slotwoorden van zijn stukje "Gerechtigheid" in de vandaagse NRC:

Rijkman Groenink krijgt geen achttien, maar zesentwintig miljoen euro. Rijkman gefeliciteerd. Er is dus toch een God. Er is dus toch gerechtigheid!

Voor het kapotmaken en naar het buitenland uitverkopen van ABN-Amro is dat, naar Nederlandse Normen En Waarden rechtmatig en rechtvaardig, en overigens gelijkwaardig met de bewakingskosten sinds 2002 van Ayaan De Integere.

Voor het kapotmaken en ru´neren van mijn gezondheid en kansen is dat, naar mijn normen gerekend, voor mij ook heel rechtmatig en rechtvaardig. In alle Neerlandse Gelijkwaardigheid.

Als ik het bescheiden mag opmerken.

En zie ook, ter illustratie, Nederlandse Gerechtigheid en Rechtvaardigheid: Maarten (met een andere titel).

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail