Nederlog        

 

9 oktober 2007

                                                                 

Mr. Zeegers RIP

 


Het vandaagse voorpagina-nieuws in de NRC, verhoogt met 10 cent tot 1 euro 60 in de losse verkoop, is dat

"De kroongetuige was niet bang te sterven".

Het betreft meneer meester Bram Zeegers, ex-advocaat wegens eerdere juridische veroordelingen, maat van meneer Endstra en meneer Holleeder, getuige tegen meneer Holleeder (Respect moet er zijn, in het Neerlandse!).

Hedennacht om 3.15 is hij dood aangetroffen in de badkuip van zijn woning, na getuigd te hebben tegen meneer Holleeder.

"Ik had het gevoel dat Holleeder toch wel respect voor me had toen ik hem aankeek en bij zijn voornaam aansprak."

meldde wijlen meneer Zeegers eerder aan de NRC, en is kennelijk om het leven gekomen door een overdosis.

Ook in de NRC van vandaag het commentaar van Fokke en Sukke, heden gekleed in politie-uniform:

"Waarom de heer Zeegers de medicijnen met een trechter en een stok tot zich nam.... wordt nog onderzocht."

Ik vermoed dat dit juist is, al is een trechter niet nodig als je een injectie-spuit hebt.

Je kunt bij deze gebeurtenis van heden vroeg, in de Amsterdamse Lairessestraat, weer tal van vragen opwerpen, zoals:

  • Wáár waren mr.dr. Job Cohen en mr. Sarucco, die in 2002 nog voor de pers verschenen om met zeer grote trots te melden dat zij maar liefst 17 - zeventien - moordaanslagen op prominente Amsterdamse drugshandelaren hadden weten te vermijden, hoogstpersoonlijk, en door eigen moedig optreden en handelen? "Uit naam van de idealen van de Februaristaking", want dàt is "de dagelijkse inspiratie" van een deugdheld als Job. Naar zijn zeggen, dan.
  • Als de verpleegster Lucy de B. tot levenslang is veroordeeld wegens "statistisch bewijs", hoe kan je dan - in statistische redelijkheid - vermijden dat meneer Holleeder tot levenslang wordt veroordeeld, met minstens zes dode criminele ex-vrienden, ex-advocaten, ex-bankiers van de onderwereld? Alleen al in de zaak rond Endstra? Allemaal persoonlijke bekenden van meneer? Allemaal crimineel?
  • En wie is er nu feitelijk sinds 2004 de bankier van de onderwereld in Amsterdam?
  • Of meer precies: Welke wethouder is dat, of is de vervanger van deze centrale figuur in Amsterdam, omdat drugshandel verreweg Amsterdam's grootste, rijkste, en machtigste industrietak is, met zeer veel neven-functies voor politie-personeel, ambtenaren, gemeentelijke advocaten, en het totale personeel van de Bouw- en Woningdienst? En levensgevaarlijk voor wie niet braaf meewerkt en braaf z'n mond houdt, zoals Zeegers overlijden aantoont?

Het probleem is dat deze vragen zeker niet beantwoord kunnen worden zonder verhoormethoden zoals gebruikelijk in Abu Ghraib en op Neerlandse legerbasissen in Irak, al ontkent de Ggristen van Middelkoop dat, in de allerbeste calvinistische tradities.

En het probleem met dergelijke verhoormethoden is dat de Nederlandse politie bij invoering daarvan op drugshandelaren of gemeente-advocaten die daarvoor werken onmiddellijk dringend en welsprekend zal eisen, bij voorbeeld via de mond van de zéér integere Gabriël van de Brink (lector politie-academie, ex-CPN) uit naam van "de gelijkwaardigheid", "De Nederlandse Democratische Rechtsstaat", de "Handhaving van De Rechten van de Mens", "de transparantie", "de optimalisering", en "de efficiëntie", deze "moderne wetenschappelijke opsporings-technieken" (te danken aan het genie van Faraday, Maxwell en Edison) ook toe te kunnen passen op verkeersovertreders, of personen die zich beledigend zouden hebben uitgelaten over een minister of burgemeester.

Deze argumentering is namelijk al eens gebruikt, namelijk door de Nederlandse Eerste onder de beschermers van de drugshandel (door te gedogen in plaats van te legaliseren), premier Balkenende. Alleen betrof het toen nog geen "autochtone" verkeersovertreders, maar "allochtone" paspoortlozen, die in Neerland minder rechten blijken te hebben dan een legkip, want legkippen mogen vrij rondlopen zonder paspoort, in het Neerlandse.

Ook moet het mij van het hart dat meneer meester Bram Zeegers - net een jaartje ouder dan ik - zowel een véél prettiger leven moet hebben gehad in Amsterdam dan ik, als véél meer rechten blijkt te hebben, als welbekend advocaterig maffia-maat van welbekende grote drugscriminelen:

"Wat (..) vrijwel niemand wist - en ook niet mocht weten - was dat Zeegers een aantal jaren in het getuigen-beschermingsprogramma van de overheid terecht zou komen als zijn verklaringen openbaar zouden worden gemaakt. Zeegers zou met een nieuwe identiteit een nieuw leven beginnen in een ver land."

Aldus de vandaagse NRC - kortom, iets wat ik al sinds 1988 nastreef.

Omdat ik geen maffia-maat ben, geen drugs-handelaar, en geen vrienden heb in B&W of de Amsterdamse Bestuursdienst (die allemaal vrienden van meneer Holleeder zijn, wat ze ook mogen doen zeggen door hun publieksvoorliegers), en misschien ook omdat ik in dat verre buitenland gewoon mijn eigen familienaam wil gebruiken (waar ik nogal trots op ben), in plaats van "Maartensz" dat ik moet hanteren vanwege de vele doodsbedreigingen en minimaal één poging daartoe van de drugshandelende vrienden vastgoedeigenaars van de Amsterdamse Bestuursdienst aan mijn adres.

En natuurlijk ben ik ook geen Somalische economische emigrant, zodat ik evenmin enig uitoefenbaar recht op bescherming heb in Amsterdam bij moorddreiging en geweld, is vele jaren lang gebleken.

Ach ja.

Mag ik gezonde afgestudeerden met een IQ boven de 125 nogmaals wijzen op het feit dat u in het buitenland én veel mooier en veiliger woont én veel meer kunt verdienen met uw talenten (buiten de drugshandel of het meesterlijk maffia-maatschap natuurlijk, en buiten burgemeesterschappen of wethouderschappen in het Amsterdamse, uiteraard) én geen belasting hoeft mee te betalen aan politici en ambtenaren die volkomen drugscorrupt zijn, zoals in Amsterdam?

Het is maar een tip, en ik spreek uit ervaring, en de enige reden dat ik dat hier en in Amsterdam doe is dat mijn gezondheid geruïneerd is door drs. Ed van Thijn, mr. Schelto Patijn, en mr.dr. Job Cohen, voor eigen voordeel en dat van hun meesters, de meneren die Amsterdams machtigste en gevaarlijkste industriëlen zijn, dankzij hun misdadige incompetentie of opzet.


P.S. 13 oktober 2007: Mr. Zeegers is, volgens de gemeente-politie, overleden aan een overdosis ecstasy.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail