Nederlog        

 

7 oktober 2007

                                                                 

Nederlandse Identiteit

 


Omdat mijn oog er op viel tijdens doorlezing voor correctie, en omdat het Nederland's Grootste Schrijver het schreef (dan moet het dus wel waar zijn, oppassend Nederlander!) - citeer ik mijzelf uit 2006, en meen zeker te weten dat Prinses Maxima dit nog niet geheel duidelijk is, helaas, en dat ze het ook niet las:

Onder de eigenaardigheden van den Nederlander bekleedt de volkomenheid 'n eerste plaats. (Uit Idee 1277b)

Eindelijk een waarheid die de heffe van het Nedervolk inzichtelijk, begrijpelijk, vanzelfsprekend en geheel geldig vindt! (Ik schrijf dit in tijden van voetbal-waanzin, maar ook daarbuiten is het gestelde evident Nederlandse volkswaarheid nummer twee, na "Doe-maar-chuwoon-dan-doe-juh-al-gek-genoeg", dat door deze tweede volkswaarheid ook zeer ondersteund wordt, als gebod der deugd.)

Maar goed, o Nederlander: Voor waarachtige autochtone Nederlanders is er niets beters, mooiers, wenselijkers, aantrekkelijkers, menselijkers, prachtigers en heerlijkers dan waarachtige autochtone Nederlanders! 

Daar moet je Respect voor hebben (of anders krijg je een mep voor je malle kanis!), nietwaar.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail