Nederlog        

 

6 oktober 2007

                                                                 

Neerlanderthaalse identiteit

 


Onze Argentijnse Prinses, getrouwd met onze Duits-Nederlandse Kroonprins, zoon van Duits-Nederlandse ouders, heeft publiekelijk iets gezegd over 'Nederlandse Identiteit', en ik vermoed dat de 16 miljoen publieke mediawoorden hierover sinds lang reeds zijn overschreden.

Ook zie ik in de NRC van heden dat juffrouw Corine Vloet nogmaals bezig is haar mede-vaderlanders (uit het "holle land", ook wel "leeg land", schrijft ze) een parabellistische spiegel voor te houden.

Welaan dan: Wat is er mis met Nederland?

Ik noem maar eens wat puntjes - F'nuit mijn perspectief, lezer: wees gerust: ik ken m'n beperkingen - voor uw meer meditatieve momenten:

 • het land wordt geleid door tienduizendsterangers
 • het land zit tjokvol met miljoenen vnl. autochtone miljoensterangers
 • het parlement wordt bij meerderheid van stemmen door miljoenen ongekwalificeerde miljoensterangers gekozen
 • het ambtelijk apparaat bestaat grotendeels uit morele degenerées en/of intellectuele randdebielen
 • de Nedernorm die de Neerlandse identiteit bepaalt is: Wees respectvol normaal loyaal tegen idem eigen soortgenoten

 • intelligentie, talent, individualiteit gelden feitelijk als gronden voor vervolging en discriminatie
 • de doelen en normen van de grote meerderheid zijn rijkdom, status, bekendheid, en eigen genot en voordeel
 • de rolmodellen van de grote meerderheid zijn sportsterren, media-persoonlijkheden, drughandelaars, of Balkenende, voor Zij die Normen en Waarden belijden
 • het onderwijs is de afgelopen 40 jaar in die mate gedebiliseerd en genivelleerd dat ook authentieke randdebielen mr. in het recht of dr. European Studies kunnen worden, tot grote democratische vreugde, en vrijwel geen mens onder de 35 behoorlijk Nederlands kan schrijven of eenvoudig uit het hoofd kan rekenen
 • de belangrijkste Neder-industrie, zowel naar rijkdom en omzet als naar eigen juridische en beveiligingsmedewerkers gerekend, is de illegale drugsindustrie
 • de bevolking bestaat in grote meerderheid uit domme lafaards of domme rauwdauwers, met als voornaamste scholing gedurende 15 jaren het opzetten van een grote bek of het gebruiken van geweld (buiten cameraas, zonder dronkenschap)

O Heere Heere! Dit is vast héél cynisch, misanthropisch, om niet te spreken van "grievend en/of beledigend", of "fascistisch en/of terrroristisch" nietwaar, o Neerlanderthaler van Neerlanderthaals moreel (Karremans) en intellectueel (Hazes) doorsneevermogen?

Laat me u dus eens voorlichten over de Religieuze Grondlegger Van Onze Nederlandse Maatschappij.

In dit verband - zegge: de menselijke neiging tot beestachtigheid, wreedheid, machtsmisbruik, leedvermaak - is het wellicht verstandig en toepasselijk om in dit zogeheten Calvinistische land een bekende protestantse theoloog te citeren over de menselijke aard, volgens Calvinistische overlevering, en naar Bijbels recept. Hier is Calvijn's mening over u, o Nederlanders:

"(..) mankind are all naturally in such a state, as is attended, without fail, with this consequence or issue; that they universally run themselves into that which is, in effect, their own eternal perdition, as being finally accursed by God, and the subject of his remedy-less wrath, through sin.
(..) therefore their nature is corrupt and depraved with a moral depravity, that amounts to and implies their utter undoing.." (Cited after Oksenberg-Rorty, "The many faces of evil", p.128, en geheel Calvinistisch verantwoord).

Ikzelf meen weinig anders, maar ... beperkt tot ambtenaren, bestuurders en een aanzienlijk deel van doorsnee mensen, en met individuele menselijke uitzonderingen - zie 74, 136 en 276 - want ik geloof noch in enig god noch in enige zondeval voor de hele mensheid, maar al evenmin in de goedheid of intelligentie van de grote meerderheid, waarvoor ik veel te veel van geschiedenis weet, bijvoorbeeld.

En over doorsnee-mensen en vooral over doorsnee-bestuurders ben ik inderdaad geen optimist. Het lijkt me echter ook dat iedereen die met een onbevooroordeelde blik kijkt naar veel van wat de TV en computer-spelletjes te bieden hebben aan toegepast evident sadisme kan weten wat veel doorsnee-mensen willen: Onbeperkte macht zonder verantwoordelijkheid, om hun menselijke minderwaardigheid moorddadig te wreken op wie zich niet kan verweren.

Dat is trouwens ook typisch Amsterdams, o Nederlander!


P.S. Vrééselijke meningen, nietwaar? Voor meer van hetzelfde zie idee 1001 van Multatuli met mijn commentaren. En u hoeft het écht niet met me eens te zijn als uw IQ niet hoger reikt dan 115, wat u - tot uw gróte geluk, in Ons Neerlandse Neerlanderthalië, de Heilstaat van Hazes en Brood - gelijk schaart onder De Democratische Meerderheid van Ons Trots Folluk fan Tsjempions. "Doe normáál lezer(es), dan doet u al gek genoeg!" Zuipt en spuit, et après vous le déluge, hein?

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail